sobota, 29 lipca 2017

Jak korzystać z funduszy cyklu życia – 3 metody

Nie każdy, kto inwestuje w fundusze, chce podejmować w związku z tym dużą ilość decyzji. Szczególnie mniej doświadczone osoby chcą jakiegoś gotowego rozwiązania. Chcą, żeby eksperci zajęli się doborem funduszy czy rozsądnym podziałem środków.

Fundusze cyklu życia, np. NN Perspektywa, to jedna z odpowiedzi na takie potrzeby. W ramach każdej strategii NN Perspektywa środki inwestowane są w różnorodne fundusze NN.

Ich zaletą jest to, że im bliżej końca naszej inwestycji, tym mniej jest w nich ryzykownych aktywów o zmiennej wycenie, np. funduszy akcji, a więcej funduszy obligacji i funduszy gotówkowych. Ich wyniki powinny więc być spokojniejsze i bardziej przewidywalne.

I odwrotnie: im dalej do końca inwestycji, tym odważniejszy skład funduszu (np. więcej funduszy akcji). Większy potencjał zysku, ale też większa zmienność i zagrożenie stratami.

Jak wykorzystać fundusze cyklu życia do osiągania swoich celów finansowych? Proponuję trzy metody.

piątek, 21 lipca 2017

Kalkulator: Jak długo muszę oszczędzać stałą kwotę (np. 200 albo 500 zł miesięcznie), żeby zgromadzić potrzebny mi kapitał?

Wyniki tego kalkulatora mogą być wkurzające 🙂

Dobry przykład: jeśli ktoś startuje od zera, chce zgromadzić 200 tysięcy złotych i może co miesiąc odkładać ok. 500 zł, będzie potrzebować ponad 23 lat (277 miesięcy), żeby dotrzeć do celu. I to przy założeniu, że jego oszczędności pracują w tempie 3% rocznie netto, a inflacja nie istnieje!

Matematyka jest nieubłagana. Proces dochodzenia do większych pieniędzy może przyspieszyć tylko:

  • jakiś kapitał początkowy
  • odkładanie większych kwot
  • wyższe oprocentowanie (stopy zwrotu)

Ten prosty kalkulator finansowy pozwoli ci określić, jak długo musisz oszczędzać stałą kwotę, żeby „dojść do większych pieniędzy”. Cokolwiek to dla ciebie oznacza 🙂