poniedziałek, 4 lipca 2016

IKE i IKZE, jakie znamy, mogą przestać istnieć

Gdyby założenia tego planu Ministerstwa Rozwoju zostały wdrożone w życie, IKE i IKZE, jakie znamy, przestałyby istnieć.

Dokument pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi, ale i tak nie pozostawia złudzeń, że IKE i IKZE zmieniłyby się nie do poznania. Nie mi oceniać, czy te zmiany przyczynią się do rozwiązania wielkich problemów społecznych. Jestem za to pewien, że kompletnie negują moje indywidualne cele, które chciałem osiągnąć za pomocą IKE i IKZE.

Pisałem o tym zresztą we wpisie sprzed kilku dni, w którym nie doceniłem chyba skali nadchodzących zmian.

To wszystko wstępne zarysy, które mogą się zmienić. Wydaje się jednak, że ogólny kierunek działań się nie zmieni. Jak zmieniłyby się IKE i IKZE, gdyby plany Ministerstwa Rozwoju zostały wdrożone?