wtorek, 30 kwietnia 2013

Jaki jest wpływ wahań wartości kapitału i stóp zwrotu na procent składany?

Procent składany to chyba jeden z najczęściej powtarzanych argumentów za regularnym i długoterminowym oszczędzaniem. Najkrócej mówiąc, ten sposób naliczania odsetek sprawia, że po pewnym czasie (np. roku) zaczynamy otrzymywać również odsetki od odsetek, a nie tylko początkowego kapitału. W długim terminie to olbrzymia siła napędzająca wartość naszych oszczędności (lub długów).

O ile zawsze rozumiałem efekt procentu składanego, często porównywanego do kuli śnieżnej, dla bezpiecznych oszczędności (np. lokat bankowych czy rachunków oszczędnościowych), nie mogłem pogodzić się z używaniem tego terminu w odniesieniu do inwestycji obarczonych wahaniami kapitału. A robią to niestety notorycznie doradcy finansowi szukający klientów na produkty typu polisy inwestycyjne czy plany systematycznego inwestowania w towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

Jak się ma procent składany do wahań wartości kapitału w czasie, które charakteryzują akcyjne fundusze inwestycyjne czy portfele akcji spółek giełdowych? Jak porównać zwroty z tych inwestycji do tradycyjnych lokat bankowych czy obligacji skarbowych?

piątek, 26 kwietnia 2013

Jak obliczane jest oprocentowanie na obligacjach emerytalnych po pierwszym roku?

W pierwszym roku oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich EDO, które są podstawą IKE obligacje, jest stałe i znane z góry, w kolejnych latach jest ustalane co 12 miesięcy na kolejny okres na podstawie wzoru. Jeden składnik wzoru jest stały (marża), drugi składnik jest zmienny i nie znamy go dla przyszłości (inflacja).

Nie jest to szczególnie skomplikowany sposób obliczania odsetek, ale jego szczegółowe zrozumienie wymaga od osoby, która nigdy nie inwestowała w obligacje, odrobiny wysiłku. W szczególności okres od drugiego do dziesiątego roku życia obligacji może wywoływać pewne zamieszanie.

Jak jest obliczane oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji skarbowych po pierwszym roku? Czy jest ono stałe czy zmienne? Czy można je gdzieś znaleźć?

wtorek, 23 kwietnia 2013

Czy warto skorzystać z nowych możliwości na IKE obligacje skarbowe?

Każdy posiadacz indywidualnego konta emerytalnego w formie obligacji skarbowych otrzymał na początku roku list z podsumowaniem zgromadzonych środków. W tym roku dodatkowo pojawiła się w nim również informacja o możliwości nabywania od 1 lutego 2013r. innych rodzajów obligacji skarbowych w ramach IKE.

Do tej pory IKE był ściśle powiązane z dziesięcioletnimi obligacjami emerytalnymi EDO. Skarb Państwa ma w ofercie dla osób indywidualnych cztery rodzaje obligacji, ale na IKE można było nabyć tylko dziesięciolatki.

Czy warto skorzystać z możliwości nabywania innych rodzajów obligacji niż dziesięcioletnie na indywidualnym koncie emerytalnym? Jakie są ich potencjalne zalety i wady? Co można w ten sposób osiągnąć?

piątek, 19 kwietnia 2013

Recenzja książki „Giełda. Podstawy Inwestowania” Adama Zaremby

Tę książkę powinienem był przeczytać w sierpniu 2008 roku, kiedy po raz pierwszy kupiłem akcje spółki giełdowej. Gdybym przeczytał ją ze zrozumieniem, może udałoby mi się uniknąć kilku błędów, które wtedy i potem popełniłem. Ale nie ma co być dla siebie zbyt ostrym – nie da się nie popełniać błędów, jeśli inwestujemy pieniądze w sposób ryzykowny.

W sumie zastanawiam się, czy tego typu książki są w stanie pomóc nam skuteczniej zarządzać inwestycjami opartymi o giełdę. Na ile jest to wiedza praktyczna – do wykorzystania w służbie budowania majątku, a na ile elokwentny opis czegoś bardzo, ale to bardzo nieprzewidywalnego, który nie sprawi jednak, że będziemy podejmować trafniejsze decyzje.

Mimo wszystko uważam, że warto zajrzeć do książki Adama Zaremby „Giełda. Podstawy Inwestowania” z co najmniej kilku powodów. Nawet jeśli nie planujemy specjalnie aktywnej obecności na giełdzie. Jakie to powody?

wtorek, 16 kwietnia 2013

Co to jest horyzont inwestycyjny i dlaczego warto go określić dla swoich inwestycji?

W ostatnim artykule opisałem pojęcia alokacji aktywów oraz klas aktywów. Są to kluczowe pojęcia dla każdego inwestora myślącego poważnie o obecności swoich oszczędności na rynkach finansowych. Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto skutecznie inwestuje przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, np. na emeryturę, bez zrozumienia, jakie inwestycje i dlaczego ma w swoim portfelu.

Inne super ważne pojęcie, które może nam pomóc określić, jak zainwestować swoje pieniądze, to horyzont inwestycyjny. Niestety dużo łatwiej zrozumieć je w teorii niż wykorzystać na swoją korzyść w praktyce, a największe problemy będą mieć z tym początkujący, rozemocjonowani inwestorzy.

Co to jest horyzont inwestycyjny? Dlaczego warto go określić dla swoich inwestycji? Jakich błędów związanych z czasem trwania naszych inwestycji warto unikać?

piątek, 12 kwietnia 2013

Co to są klasy aktywów i dlaczego to kluczowe pojęcie przy długoterminowym inwestowaniu?

O ile długoterminowe oszczędzanie jest trudne, długoterminowe inwestowanie jest piekielnie trudne. Dlaczego? Przy oszczędzaniu najważniejsze jest wyrobienie nawyku wydawania mniej niż zarabiamy oraz regularnego poszukiwania najlepszych ofert bezpiecznego lokowania kapitału (np. najlepiej oprocentowanych rachunków oszczędnościowych czy lokat bankowych). Jeśli to jest na miejscu, nasze oszczędności dynamicznie przyrastają.

Jeśli jednak chcemy zarabiać wyraźnie ponad inflację oraz podatek Belki, musimy ryzykowniej inwestować (np. w fundusze, obligacje korporacyjne czy akcje). Długoterminowe inwestowanie oznacza długoterminową obecność ryzyka w naszym portfelu, które przejawia się z jednej strony wahaniami wartości naszej inwestycji, a z drugiej wyższym potencjałem zysku.

Tylko ile ryzyka ma się znaleźć w naszym długoterminowym portfelu inwestycyjnym i jak się z nim oswoić? Warto w tym celu zapoznać się z pojęciami klasy aktywów oraz alokacja aktywów.

wtorek, 9 kwietnia 2013

Co jest lepsze: lokaty bankowe czy fundusze inwestycyjne – kompletne porównanie

Depozyty bankowe (w formie rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych) oraz fundusze inwestycyjne to dwa najpopularniejsze sposoby lokowania pieniędzy. Odkąd pamiętam trwa nierozwiązywalny spór o to, która metoda pomnażania kapitału jest lepsza dla przeciętnego inwestora. To spór kompletnie bez sensu. Dlaczego?

Problem polega na tym, że nie ma lepszej i gorszej metody oszczędzania czy inwestowania dla wszystkich i w każdych warunkach. Jedyne co tak naprawdę możemy zrobić, to zrozumieć, jak działają poszczególne metody i jak pasują do naszych indywidualnych możliwości, oczekiwań, potrzeb, celów i ograniczeń.

Jakie są najważniejsze różnice między lokatami bankowymi a funduszami inwestycyjnymi? Czy można i czy warto lokować pieniądze zarówno w bankach, jak i w towarzystwach funduszy inwestycyjnych? Czym się kierować przy wyborze głównej metody oszczędzania i inwestowania?

piątek, 5 kwietnia 2013

Gdzie konto oszczędnościowe w 2013 – alternatywy wobec BGŻ Optima

W 2013 skończyły się czasy eldorado dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania na lokatach i kontach oszczędnościowych. Może na chwilę, może na dłużej – kto to wie? Nawet najaktywniejsze banki na rynku depozytów tną odsetki praktycznie z dnia na dzień. Dowód? We wtorek opublikowałem przegląd promocyjnych lokat dla nowych klientów, a już dzisiaj wiadomo, że Getin Bank obniżył o 0,25% oprocentowanie jednej z nich.

Trend jest czytelny i można przestać kopać się z koniem. Dopóki stopy procentowe będą na niskim poziomie, oprocentowanie nominalne lokat i kont oszczędnościowych w komercyjnych bankach wyżej niż 4-5% nie podskoczy. A jeśli stopy spadną jeszcze bardziej, pociągną za sobą oprocentowanie jeszcze głębiej.

Ale nawet na tak trudnym rynku widać spore różnice między bankami – wciąż są instytucje gotowe zapłacić za nasze oszczędności trochę więcej niż reszta. Gdzie założyć konto oszczędnościowe w 2013?

wtorek, 2 kwietnia 2013

Promocyjne lokaty bankowe – jak uciec z oszczędnościami przed obniżkami stóp procentowych?

Świat zmienił się na gorsze dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania w bankach. Seria obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przeprowadzona w ostatnich miesiącach oznacza dużo niższe koszty pieniądza na rynku. Banki mogą mieć gotówkę taniej, co przekłada się na niższe oprocentowanie lokat terminowych oraz rachunków oszczędnościowych. Dla wielu oszczędzających to gorzkie rozczarowanie.

Można oczywiście pocieszać się tym, że spadła również inflacja, czyli realne zyski z bankowych depozytów pozostaną pewnie na podobnym poziomie co rok czy dwa temu. Nie każdego jednak przekonuje taki tok myślenia. Czy są jakieś sposoby na wyższe odsetki z gwarantowanych depozytów bankowych mimo obniżek stóp procentowych?

Na pewno promocyjne lokaty dla nowych klientów, które zawsze oprocentowane są wyżej niż standardowa oferta banków. Jak działają takie depozyty? Dlaczego banki płacą za nie więcej? Które banki proponuję promocyjne lokaty bankowe i jakie jest ich oprocentowanie?