niedziela, 31 maja 2015

Czy w Pekao można założyć IKE?

W banku Pekao, drugim największym banku w Polsce, nie założymy IKE w postaci depozytu bankowego. W ofercie banku znajduje się jednak Program Pioneer IKE – jest to umowa o indywidualne konto emerytalne połączone z funduszami inwestycyjnymi Pioneer Pekao TFI. Bank Pekao występuje w roli pośrednika. Jest to jedyna propozycja IKE w grupie banku Pekao SA.

To jest kolejny artykuł z serii, w której przyglądam się ofertom IKE w różnych instytucjach finansowych. W poprzednich opisałem bliżej sześć umów IKE w grupie PKO BP, trzy w grupie mBanku oraz dwie w grupie PZU. Cała seria ma się złożyć na kompleksowy przegląd indywidualnych kont emerytalnych w 2015 (i będzie dostępna w tej zakładce).

Jak wypada Program Pioneer IKE, który możemy założyć za pośrednictwem banku Pekao, na tle konkurencyjnych rozwiązań? Czy warto się nim zainteresować?

piątek, 29 maja 2015

Oszczędzanie na emeryturę w PZU przez IKE – jakie są możliwości?

W ofercie instytucji finansowych z grupy PZU SA znajdują się dwie umowy o indywidualne konto emerytalne. Pierwsze z nich jest połączone z funduszami inwestycyjnymi i jest prowadzone przez TFI PZU. Drugie ma formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i jest oferowane przez PZU Życie, ubezpieczyciela życiowego. Co ciekawe – są to w dużej mierze identyczne produkty.

To jest trzeci artykuł z serii przedstawiającej ofertę indywidualnych kont emerytalnych w różnych instytucjach finansowych. Moim celem jest stworzenie przeglądu całego rynku IKE w 2015 (opis wszystkich ofert dostępny jest w tej zakładce). Do tej pory opisałem IKE w spółkach z grupy PKO BP oraz IKE w spółkach mBanku.

Jak na ich tle wypadają produkty IKE z oferty PZU? Czy największy polski ubezpieczyciel przygotował coś konkurencyjnego dla klientów myślących o oszczędzaniu na emeryturę? Jak wyglądają najważniejsze warunki, w tym opłaty, na IKE w PZU?

czwartek, 28 maja 2015

IKE w mBanku – lokata bankowa, fundusze inwestycyjne czy rachunek maklerski?

W ofercie instytucji finansowych z grupy mBank są dostępne trzy rodzaje umów o indywidualne konto emerytalne. Dwie z nich – rachunek oszczędnościowy (mIKE Lokata) oraz rejestr funduszy inwestycyjnych (IKE Fundusze mSkarbiec – możemy założyć bezpośrednio w mBanku. IKE w formie rachunku maklerskiego to z kolei propozycja z oferty domu maklerskim mBanku.

To jest drugi z serii artykułów, które mają złożyć się na kompleksowy przegląd oferty indywidualnych kont emerytalnych dostępnej w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie można przejrzeć w tej zakładce). W poprzednim artykule przyjrzałem się w szczegółach sześciu rodzajom umów IKE w instytucjach finansowych z grupy PKO BP.

Jakie rodzaje IKE można założyć w mBanku? Na jakie warunki można liczyć na IKE w formie rachunku oszczędnościowego, rejestru funduszy inwestycyjnych oraz rachunku maklerskiego? Czy są one widoczne w panelu internetowym właściciela konta?

środa, 27 maja 2015

Jakie IKE można założyć w PKO?

Być może to kogoś zaszokuje, ale w ofercie instytucji finansowych z grupy kapitałowej PKO BP dostępnych jest sześć różnych umów o indywidualne konto emerytalne. Kilka dni temu jeden z czytelników poprosił mnie w komentarzu o przyjrzenie się możliwościom oszczędzania na emeryturę przez IKE w PKO BP. Jego żona prowadzi konto w tym banku i chciałaby, żeby jej oszczędności emerytalne też się w nim znajdowały.

Mimo że osobiście nie stawiam sobie takich barier, jeśli chodzi o usługi finansowe, moja żona też niechętnie i z podejrzliwością odnosiła się do pomysłów, żeby założyć jej IKE poza bankiem Millennium, którego jest od lat klientką. Wydaje mi się, że wiele osób może stawiać właśnie na wygodę i przewidywalność przy podejmowaniu decyzji. Dlatego tym artykułem rozpoczynam przegląd indywidualnych kont emerytalnych w różnych instytucjach finansowych, np. PKO BP, Pekao SA, PZU, BZWBK czy mBanku. Punktem wyjścia będzie za każdym razem chęć pozostania w obrębie jednej „marki”.

Przy okazji będzie to dobry pretekst do przyjrzenia się, jak złożone są w tej chwili grupy finansowe z punktu widzenia klienta. Jak to w ogólne możliwe, że w obrębie grupy PKO jest dostępnych aż sześć różnych rodzajów indywidualnych kont emerytalnych? Jakie IKE można założyć w PKO? Czym się od siebie różnią? Czy wszystkie da się „połączyć” z rachunkami osobistymi PKO BP lub Inteligo?

niedziela, 17 maja 2015

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego czy NN Perspektywa – które IKE lub IKZE z funduszami cyklu życia wybrać?

Dwa duże towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PKO TFI oraz ING TFI (od 21 lipca 2015r. NN Investment Partners TFI) mają w swojej ofercie fundusze cyklu życia. Chodzi o subfundusze PKO Zabezpieczenia Emerytalnego oraz ING Perspektywa (od 21 lipca 2015r. NN Perspektywa). Tak się składa, że obie propozycje są na rynku od 2012 roku oraz można je nabywać na rachunkach IKE i IKZE. To sprawia, że aż proszą się o szczegółowe porównanie!

PKO TFI prowadzi pięć subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego zorientowanych na osiągnięcie celów inwestycyjnych do lat 2020, 2030, 2040, 2050 oraz 2060. NN Investment Partners TFI udostępnia sześć funduszy cyklu życia NN Perspektywa z celem ustawionym na 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045. Sztandarowym produktem PKO TFI związanym z tymi funduszami jest tzw. Pakiet Emerytalny. Sztandarowymi produktami NN Investment Partners TFI do długoterminowego oszczędzania są IKE Plus oraz IKZE Plus.

W którym towarzystwie korzystniej oszczędzać w funduszach cyklu życia przez IKE i IKZE? Proponuję przyjrzeć się przede wszystkim opłatom, wynikom od 2013 oraz obecnej strukturze aktywów.

piątek, 1 maja 2015

Jak działają opłaty w funduszach funduszy?

Wyobraźmy sobie cukierka, który jest zawinięty w dwa albo trzy grube papierki. Taka jest mniej więcej struktura funduszy inwestycyjnych, które lokują środki uczestników w inne fundusze inwestycyjne. Cukierkiem są bazowe aktywa inwestycyjne (np. akcje, obligacje czy instrumenty pochodne), a papierkami jest kilka warstw funduszy inwestycyjnych składających się na detaliczny fundusz otwarty dla końcowego klienta.

To jest kolejny artykuł z serii o opłatach w polskich, detalicznych funduszach inwestycyjnych. Przeczytanie poprzednich może ułatwić przetworzenie tego. Napisałem w nich między innymi o tym, jak działają opłaty za zarządzanie dzielone między TFI oraz dystrybutora jednostek oraz jaki wpływ na rentowność inwestycji mają w dłuższym okresie stałe opłaty od aktywów.

W tym artykule chciałbym się przyjrzeć funduszom funduszy. W jaki sposób pobierane są na nich opłaty? Jaka część aktywów trafia w trakcie roku do instytucji finansowych, które organizują, promują i sprzedają te narzędzia do oszczędzania?