środa, 28 sierpnia 2013

Jak działa otwarty fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to nic innego jak uregulowane prawnie narzędzie do zbiorowego inwestowania. W Polsce działalność funduszy inwestycyjnych reguluje w szczegółach ustawa z 2004r. Dokument warto przejrzeć – wbrew pozorom nie jest ani skomplikowany, ani napisany odpychającym językiem, a odpowiada na wiele praktycznych pytań.

Na działalność funduszu wpływ ma w rzeczywistości o wiele więcej osób i instytucji niż tylko jego zarządzający, na których najczęściej skupiają się pochwały lub krytyka. Zresztą formalne ramy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych to jedno, a praktyka drugie. W przeszłości zarządzający, dystrybutorzy, nadzór i sami inwestorzy popełniali wielkie błędy, które kosztowały pieniądze – nic nie wskazuje, żeby w przyszłości miało być inaczej.

Jak działają otwarte fundusze inwestycyjne? Czy ta wiedza może pomóc skuteczniej lokować kapitał za ich pomocą?

sobota, 24 sierpnia 2013

Zalety i wady funduszy notowanych na giełdzie (ETF)

Fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie (ETF) są od kilkunastu lat w natarciu w krajach o dłuższej historii rynku kapitałowego i stanowią jeden z podstawowych składników długoterminowego inwestowania. Na giełdzie w Warszawie notowane są w tej chwili zaledwie trzy takie fundusze, z czego tylko jeden jest oparty o polski indeks (WIG20) i w miarę płynny (= łatwo kupić, łatwo sprzedać).

Długoterminowe inwestycje są póki co zdominowane przez aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, za co klienci płacą wysoką cenę w postaci horrendalnych opłat za zarządzanie. Prawdziwą alternatywą dla tradycyjnych funduszy inwestycyjnych jest inwestowanie na giełdzie na własną rękę (samodzielny dobór papierów wartościowych), a dla bardziej zdeterminowanych korzystanie z międzynarodowych platform do handlu giełdowego, które dają dostęp do parkietów Europy Zachodniej czy USA i notowanych tam funduszy ETF.

Czy warto w ogóle interesować się funduszami notowanymi na giełdach? Jakie są zalety i wady funduszy ETF?

środa, 21 sierpnia 2013

Jak działają fundusze notowane na giełdzie (ETF)?

Fundusze ETF nie tylko stawiają sobie inne cele niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, ale są też inaczej zorganizowane. Jeśli chodzi o cele, ETF-y dążą do jak najwierniejszego odwzorowania indeksu, o który są oparte. Mogą być to powszechnie znane indeksy giełdowe (np. S&P500, DAX, CAC, WIG20TR) lub indeksy stworzone specjalnie dla potrzeb funduszy (np. sektorowe, regionalne czy spółek atrakcyjnych z punktu widzenia analizy technicznej).

Jeśli chodzi o organizację, najważniejsza różnica polega na tym, że jednostkami funduszy ETF-ami handluje się na giełdzie papierów wartościowych, a nie za pośrednictwem towarzystw funduszy inwestycyjnych i dystrybutorów.

Jak to możliwe, że fundusz inwestycyjny można kupować i sprzedawać na giełdzie? Jak działają fundusze ETF?

niedziela, 11 sierpnia 2013

Jak wybrać najlepsze IKE?

Na początek rozczarowanie – nie ma czegoś takiego jak obiektywnie najlepsze IKE dla wszystkich. Piękno i przekleństwo (jednocześnie) indywidualnych kont emerytalnych polega na tym, że pod tym pojęciem może się kryć praktycznie nieskończona ilość różnych inwestycji. Wszystko zależy nas. To jedna z wielu różnic między dobrowolnym trzecim filarem (IKE, IKZE, PPE) a przymusowym pierwszym (ZUS) i drugim (OFE), gdzie wszyscy dostają mniej więcej to samo.

Nieskończona ilość różnych możliwości – to brzmi pięknie. Nic tylko wybrać najlepszą opcję. Ale w praktyce dla większości z nas, szczególnie tych bez wiedzy o finansach, nadmiar możliwości oznacza olbrzymie zamieszanie i duży potencjał do popełniania błędów przy wyborze inwestycji.

Jak wybrać najlepsze indywidualne konto emerytalne dla siebie? Jakich błędów unikać? O czym warto wiedzieć?

środa, 7 sierpnia 2013

Ranking IKE w bankach 2013

Rachunek oszczędnościowy w banku to jedna z sześciu dostępnych form oszczędzania w ramach indywidualnego konta emerytalnego. Inne to fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, obligacje skarbowe, rachunek maklerski oraz dobrowolny fundusz emerytalny.

Jej najważniejszą zaletą jest bezpieczeństwo kapitału i zysków identyczne jak na normalnych depozytach bankowych, które są dla większości oszczędzających domyślnym sposobem gromadzenia kapitału.

Pod koniec 2015 roku stworzyłem przegląd dostępnych na rynku umów o IKZE i IKE oraz kompleksowy ranking IKZE i IKE.

Rok temu najlepsze oprocentowanie depozytów w ramach IKE można było otrzymać w dwóch małych bankach spółdzielczych oraz w bankach z grupy Getin Noble. Jak jest w tym roku? Zapraszam na ranking IKE w bankach w 2013r.?

niedziela, 4 sierpnia 2013

Czy warto podejmować ryzyko, żeby w długim terminie osiągać wyższe stopy zwrotu?

Przyszła wartość inwestycji zależy od stopy procentowej, która działa na jej początkową wartość oraz czasu trwania całości. Są na to proste wzory, które stanowią absolutny fundament branży finansowej.

Im wyższa realna stopa zwrotu, tym lepiej dla inwestora – większe zyski podniosą przyszłą wartość inwestycji i po jej zakończeniu do naszej dyspozycji będzie więcej pieniędzy. Ten efekt widać szczególnie w długim okresie oraz na dużych kwotach początkowych lub regularnych wpłat. Niestety wysokie stopy zwrotu nigdy nie występują bez ryzyka.

Na czym ono polega i czy warto je podejmować, żeby w długim terminie osiągnąć wyższe stopy zwrotu?