poniedziałek, 29 czerwca 2015

IKE w MetLife – albo fundusze inwestycyjne, albo dobrowolny fundusz emerytalny

MetLife to międzynarodowa korporacja finansowa, która w Polsce prowadzi towarzystwo ubezpieczeń na życie MetLife, towarzystwo funduszy inwestycyjnych MetLife oraz powszechne towarzystwo emerytalne Amplico. Dwie ostatnie instytucje mają w ofercie umowy o indywidualne konto emerytalne.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFI oraz Investors TFI.

Jak wypadają na tle bezpośredniej konkurencji IKE z rejestrem funduszy inwestycyjnych MetLife oraz IKE z dobrowolnym funduszem emerytalnym MetLife Amplico? Jakie są opłaty? Jakie są możliwości inwestycyjne?

niedziela, 28 czerwca 2015

IKE w Investors TFI – gdyby nie te opłaty manipulacyjne

Investors TFI to jedno z niewielu towarzystw, które klientom oszczędzającym na indywidualnym koncie emerytalnym oferuje specjalne jednostki o obniżonej opłacie za zarządzanie. Wśród dostępnych dla właścicieli IKE funduszy znajduje się wyróżniający się na tle konkurencji fundusz stabilnego wzrostu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który można uznać za gotową, nieangażującą strategię dla klienta bez ambicji do samodzielnego podejmowania decyzji.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku Millennium oraz Union Investment TFI.

Jakie są warunki prowadzenia IKE w towarzystwie funduszy inwestycyjnych Investors? Jak wypada Investors TFI na tle konkurencji? Czy warto założyć w tym towarzystwie indywidualne konto emerytalne?

sobota, 27 czerwca 2015

IKE w Union Investment TFI – wysokie opłaty za wysoką jakość

IKE w Union Investment TFI powiązane jest z rejestrem funduszy inwestycyjnych. Można założyć je bezpośrednio w towarzystwie lub u niektórych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych Union Investment (np. w Alior Banku). Od razu warto zaznaczyć, że nie da się powiązać IKE z jednostkami funduszy Union Investment nabywanymi przez BossaFund czy Supermarket Funduszy Inwestycyjnych.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianz, Getin Banku oraz Banku Millennium.

Jakie warunki proponuje na rejestrze powiązanym z indywidualnym kontem emerytalnym Union Investment TFI? Jak wypada na tle konkurencji? Czy warto założyć w tym towarzystwie IKE?

piątek, 26 czerwca 2015

IKE w Getin Banku – klasyczny depozyt bankowy

W ofercie firm z grupy kapitałowej Getin Noble Bank znajdziemy w 2015 tylko jedną umowę o indywidualne konto emerytalne – powiązaną z depozytem bankowym w Getin Banku. Oprocentowanie IKE w Getin Banku jest zmienne i uzależnione od stopy referencyjnej NPB (w tej chwili 1,5% w skali roku). W trwającej promocji można je podwyższyć o 1% w skali roku, czyli w tej chwili do 2,5% w skali roku, jeśli posiadamy jedno z kont osobistych z oferty banku.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAviva, Allianz oraz Banku Millennium.

Jak wypadają warunki IKE w Getin Banku na tle konkurencji? Czy warto założyć w tym banku indywidualne konto emerytalne?

środa, 24 czerwca 2015

IKE w Allianz – z polisą inwestycyjną, z funduszami inwestycyjnymi lub z dobrowolnym funduszem emerytalnym

W ofercie spółek z Grupy Allianz znajdziemy trzy różne umowy o indywidualne konto emerytalne – z dobrowolnym funduszem emerytalnym, z rejestrem funduszy inwestycyjnych oraz z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Ich dostawcami są kolejno Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BP, mBanku, PZU, Pekao SA, BZWBK, Idea BankuING / Nationale-Nederlanden, Aviva oraz Banku Millennium.

Jakie warunki proponują na indywidualnych kontach emerytalnych instytucje finansowe z Grupy Allianz? Czy mają w ofercie coś nietypowego lub godnego szczególnej uwagi?

poniedziałek, 22 czerwca 2015

IKE w Banku Millennium – albo (niezły) depozyt, albo (słabe) fundusze inwestycyjne

W ofercie Banku Millennium znajdują się dwie umowy o indywidualne konto emerytalne. Pierwsza z nich powiązana jest z rachunkiem oszczędnościowym, a jej dostawcą jest bank. Druga powiązana jest z rejestrem funduszy inwestycyjnych, a jej dostawcą jest Millennium TFI, spółka zależna banku. W tej drugiej umowie bank występuje w roli pośrednika. W obu przypadkach rachunek IKE może być widoczny w systemie transakcyjnym, jeśli ktoś posiada konto w Banku Millennium.


Jakie oprocentowanie oraz inne warunki proponuje Bank Millennium na IKE powiązanym z rachunkiem oszczędnościowym? Jak wypada IKE z funduszami inwestycyjnymi Millennium TFI w porównaniu z liczną konkurencją? Czy warto wiązać się z Bankiem Millennium umową o IKE?

sobota, 20 czerwca 2015

IKE w Aviva – do emerytury przez ubezpieczenie inwestycyjne?

Aviva to międzynarodowa grupa kapitałowa, która w Polsce prowadzi działalność ubezpieczeniową i zarządza funduszami inwestycyjnymi oraz emerytalnymi, w tym jednym z największych OFE. Umowę o indywidualne konto emerytalne oferuje jednak tylko jedna instytucja z grupy – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Czyli Aviva proponuje klientom IKE powiązane z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (tzw. polisę inwestycyjną).

To jest kolejny artykuł w serii opisującej szczegóły umów o indywidualne konto emerytalne dostępnych w 2015 roku w różnych instytucjach finansowych. Wcześniej ukazały się m.in. omówienia IKE w grupie PKO BP, mBanku, Pekao SA, BZWBK, PZU, Idea Banku i Nationale-Nederlanden. Wszystkie są dostępne w tej zakładce.

Jakie warunki proponuje na indywidualnym koncie emerytalnym Aviva? Jak wypada w porównaniu z innymi polisami inwestycyjnymi? Jak wypada w porównaniu z innymi formami oszczędności? Czy warto założyć IKE w towarzystwie ubezpieczeń Aviva?

wtorek, 16 czerwca 2015

IKE w Idea Banku – konto Tax Free V w jednym z trzech wariantów

W ofercie Idea Banku znajdziemy indywidualne konto emerytalne w formie depozytu bankowego w trzech wariantach. Chodzi o konto Tax Free V z oprocentowaniem opartym (poza okresami promocyjnymi) o WIBOR 3M, które można tymczasowo podwyższyć zakładając konto osobiste w Idea Banku lub podpisując dodatkową umowę o ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką regularną (tzw. polisę inwestycyjną).


Czy konto Tax Free V w Idea Banku to interesująca umowa o indywidualne konto emerytalne? Jakie oprocentowanie w trzech wariantach tego rachunku proponuje Idea Bank? Co trzeba zrobić, żeby uczestniczyć w promocyjnym oprocentowaniu?

piątek, 12 czerwca 2015

IKE w ING (a od lipca 2015 Nationale Nederlanden) – Sposób na Przyszłość, dobrowolny fundusz emerytalny czy IKE Plus?

W ING Banku Śląskim nie założymy indywidualnego konta emerytalnego w formie depozytu bankowego (chociaż bank ma w ofercie IKZE). Również dom maklerski ING Securities z grupy kapitałowej banku nie posiada w ofercie rachunku inwestycyjnego powiązanego z IKE. W trzecim filarze oszczędzimy na emeryturę w zakładzie ubezpieczeń, powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz towarzystwie funduszy inwestycyjnych z grupy. Wszystkie zmienią w lipcu tego roku nazwę na Nationale Nederlanden, żeby oddzielić się od biznesu bankowego ING.

To jest kolejny artykuł z serii opisującej szczegóły oferty IKE w polskich instytucjach finansowych. Do tej pory opublikowałem ofertę grupy PKO BP, grupy mBank, grupy Pekao, grupy PZU oraz grupy BZWBK. Wszystkie artykuły mają się złożyć na przegląd indywidualnych kont emerytalnych w 2015 i będą dostępne w tej zakładce.

Czy warto założyć IKE w instytucjach finansowych z grupy Nationale Nederlanden (do niedawna ING)? Jakie warunki proponują ubezpieczyciel Nationale-Nederlanden (do niedawna ING Życie), Nationale-Nederlanden PTE (do niedawna ING PTE) oraz NN Investment Partners TFI (do niedawna ING TFI)?

środa, 3 czerwca 2015

IKE w BZWBK – albo fundusze inwestycyjne, albo rachunek maklerski

W banku BZWBK nie założymy w 2015 IKE w formie rachunku oszczędnościowego (jak np. w PKO BP, mBanku czy Millennium), ale dwie inne spółki z grupy BZWBK mają w swojej ofercie indywidualne konta emerytalne. Chodzi o IKE powiązane z rejestrem funduszy inwestycyjnych w towarzystwie Arka BZWBK oraz IKE powiązane z rachunkiem maklerskim w domu maklerskim BZWBK.

To jest piąty artykuł z serii o umowach o indywidualne konto emerytalne dostępnych w 2015 w różnych instytucjach finansowych. W poprzednich opisałem sześć umów o IKE w grupie PKO BP, trzy w grupie mBanku, dwie w grupie PZU oraz jedną w grupie Pekao. Moim celem jest stworzenie kompleksowego przeglądu umów o IKE w 2015 (który będzie dostępny pod tą zakładką).

Czy warto założyć IKE z funduszami inwestycyjnymi Arka BZWBK lub z rachunkiem maklerskim w DM BZWBK. Jak wypadają te propozycje na tle konkurencji? Jakie mają opłaty i inne ważne parametry?