piątek, 28 sierpnia 2015

IKZE w Pekao – fundusze inwestycyjne lub dobrowolny fundusz emerytalny

W banku Pekao SA nie założymy IKZE z depozytem bankowym, ale dwie inne instytucje finansowe z tej grupy kapitałowej przygotowały umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Chodzi o dobrowolny fundusz emerytalny w powszechnym towarzystwie emerytalnym Pekao Pioneer oraz rejestr funduszy inwestycyjnych w Pekao Pioneer TFI. Mam raczej chłodny stosunek do obu propozycji.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wczoraj omówiłem IKZE w PKOIKZE w PZU oraz w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie. Jeszcze wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są najważniejsze cechy umów o IKZE z Pekao Pioneer PTE oraz Pekao Pioneer TFI? Jak wypadają te rozwiązania na tle bezpośredniej konkurencji?

czwartek, 27 sierpnia 2015

IZKE w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie – najwyższe oprocentowanie wśród banków

Rachunki oszczędnościowe powiązane z IKZE to rzadkość w polskich bankach komercyjnych i spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Nadarzynie (niedaleko Warszawy) oferuje w momencie publikowania tego artykułu najwyższe oprocentowanie w tej kategorii. Płaci właścicielom lokaty IKZE 4% w skali roku, co jest odpowiednikiem ok. 4,95% na „zwykłym” depozycie bankowym, od którego przy każdej kapitalizacji pobierany jest podatek Belki.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wczoraj omówiłem IKZE w PKO oraz IKZE w PZU. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są inne ważne warunki umowy o IKZE z Bankiem Spółdzielczym w Nadarzynie? Czy występują jakieś opłaty? Czy trzeba posiadać konto osobiste? Gdzie znajdują się placówki banku? Czy IKZE w BS Nadarzyn można założyć przez internet?

środa, 26 sierpnia 2015

IKZE w PZU – dobrowolny fundusz emerytalny czy ubezpieczenie inwestycyjne?

Mam neutralny stosunek wobec IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym w PZU PTE. Mam zdecydowanie negatywny stosunek wobec IKZE z ubezpieczeniem na życie w PZU Życie. Od obu umów odstraszają bardzo wysokie opłaty jednorazowe i stałe. Na IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym PZU dostajemy za nie przynajmniej ambitną propozycję inwestycyjną. W chwili publikacji tego artykułu IKZE nie założymy w PZU TFI.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wczoraj omówiłem IKZE w PKO. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jaki jest mój największy problem z umowami o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w PZU? Jak wypadają na tle konkurencji? Jakie są korzystniejsze alternatywy wobec IKZE w PZU?

wtorek, 25 sierpnia 2015

Czy warto założyć IKZE w PKO?

Ważna informacja na początek – bank PKO BP nie prowadzi depozytów bankowych powiązanych z IKZE, a dom maklerski PKO BP nie prowadzi rachunku maklerskiego IKZE dla obligacji skarbowych. Czyli w momencie publikowania tego artykułu nie założymy w PKO ani IKZE w formie lokaty, ani IKZE z detalicznymi obligacjami skarbowymi. Obie umowy są dostępne w PKO w połączeniu w IKE.

W grupie banku PKO BP znajdziemy jednak dwie umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – jedna powiązana jest z rejestrem funduszy inwestycyjnych (PKO TFI), a druga z dobrowolnym funduszem emerytalnym (PKO BP Bankowy PTE).

To jest pierwsza część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – całość będzie zebrana pod tym odnośnikiem. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są szczegóły IKZE w z funduszami inwestycyjnymi PKO TFI oraz z dobrowolnym funduszem emerytalnym PKO BP Bankowy PTE? Czy warto prowadzić IKZE w instytucjach finansowych z grupy PKO BP?

niedziela, 23 sierpnia 2015

Recenzja książki „Zdrowy rozsądek i fundusze inwestycyjne” Johna Bogle'a

John Bogle nigdy nie ulokowałby oszczędności w funduszach inwestycyjnych, jakie znamy w Polsce. To założyciel amerykańskiej firmy Vanguard zarządzającej funduszami indeksowymi i ETF. Na świecie są one praktyczną, niskokosztową alternatywą wobec aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych oraz samodzielnemu nabywaniu dłużnych i udziałowych papierów wartościowych. W Polsce ten rynek praktycznie nie istnieje (więcej).

John Bogle to również autorytet w dziedzinie długoterminowego inwestowania rozmiarów Warrena Buffeta, Johna Templetona czy Raya Dalio. Reprezentuje jednak zupełnie inną wizję tego procesu. Książka „Zdrowy rozsądek i fundusze inwestycyjne” (nigdy nie przetłumaczona na polski) opisuje w szczegółach jego podejście do budowania majątku w oparciu o aktywa finansowe. Znajdziemy w niej też bezlitosną krytykę całej branży finansowej, w szczególności dostawców i dystrybutorów tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Co chciałbym zapamiętać z książki „Zdrowy rozsądek i fundusze inwestycyjne” Johna Bogle'a? Czy jego podejście da się stosować w praktyce w Polsce?

środa, 12 sierpnia 2015

Jaka jest procedura wypłaty depozytów bankowych powiązanych z IKE przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Czytelnik zadał mi następujące pytanie: „Co się dzieje z IKE w formie lokaty, w chwili gdy danemu bankowi podwinie się noga i klienci będą korzystali z dobrodziejstw BFG? Konto IKE jest zamykane, zaś środki są wypłacane z potrąceniem podatków (jeżeli oszczędzaliśmy stosunkowo krótko i nie osiągnęliśmy jeszcze odpowiedniego wieku)? A może konto zostanie automatycznie przeniesione do innego banku prowadzącego IKE (zapewne PKO BP). A może stanie się zupełnie coś innego?” (cały komentarz).

Zadzwoniłem w tej sprawie na infolinię Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czego się dowiedziałem?

niedziela, 9 sierpnia 2015

W jakich (jeszcze) bankach spółdzielczych można założyć IKE w 2015?

Znajdzie się z dwadzieścia banków spółdzielczych, które oferują w momencie publikowania tego artykułu wyższe oprocentowanie na depozytach powiązanych z IKE niż najlepszy pod tym względem bank komercyjny (Bank Millennium – 3% rocznie). To nie lada gratka dla oszczędzających zainteresowanych utrzymywaniem swoich zasobów finansowych wyłącznie w systemie bankowym. W tym artykule usiłuję zebrać wszystkie oferty IKE w bankach spółdzielczych.

To ostatni artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). W serii ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPSBGŻ BNP ParibasTU SKOKTFI Skarbiec oraz kilku innych bankach spółdzielczych.

W jakich bankach spółdzielczych można założyć IKE w 2015? Jakie jest ich oprocentowanie? W jakich większych miastach prowadzone są oddziały tych lokalnych banków?

sobota, 8 sierpnia 2015

IKE z funduszami inwestycyjnymi Skarbiec TFI – trochę inna umowa niż w mBanku

Na indywidualnym koncie emerytalnym IKE Skarbiec możemy lokować oszczędności w 14 subfunduszy towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec Do dyspozycji klientów są również dwa (niespecjalnie wyrafinowane) portfele modelowe – aktywny i statyczny. Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych (za nabycie, zamianę i sprzedaż jednostek). Ogranicza jednak liczbę zmian funduszy oraz portfeli do jednej w roku. W jednym czasie na rachunku mogą znajdować się tylko dwa różne fundusze. Za założenie IKE w Skarbiec TFI nie jest pobierana opłata.

To kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPSBGŻ BNP ParibasTU SKOK oraz kilku bankach spółdzielczych.

Jakie są inne ważne zasady prowadzenia IKE w Skarbiec TFI? Jaka jest jakość zarządzania w funduszach tego towarzystwa? Jak wyglądają opłaty za zarządzanie? Czym różni się IKE Skarbiec od umowy o indywidualne konto emerytalne z funduszami Skarbiec TFI zawieranej za pośrednictwem mBanku?

IKE w Banku Spółdzielczym w Jordanowie – mały bank, duże oprocentowanie

Bank Spółdzielczy w Jordanowie (okolice Rabki, Nowego Targu, Wadowic) to kolejny mały, lokalny bank z Podhala, który oferuje indywidualne konto emerytalne z atrakcyjnym oprocentowaniem. Wcześniej pisałem o IKE w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu. W chwili publikowania tego artykułu Bank Spółdzielczy w Jordanowie utrzymuje oprocentowanie IKE na poziomie 3,95% w skali roku, co jest odpowiednikiem 4,9% rocznie na „zwykłym” depozycie bankowym.

To kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPSBGŻ BNP ParibasTU SKOK oraz kilku innych bankach spółdzielczych.

Jakie są inne ważne warunki umowy o IKE z Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie? Czy w tym produkcie występują jakieś opłaty? Czy trzeba posiadać konto osobiste? Gdzie znajdują się placówki banku? Czy rachunek można założyć przez internet?

piątek, 7 sierpnia 2015

IKE w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach – ponadprzeciętne oprocentowanie, ponadlokalny zasięg

W momencie publikowania tego artykułu Bank Spółdzielczy w Skierniewicach płaci właścicielom depozytów w formie indywidualnego konta emerytalnego 3,5% w skali roku. To odpowiednik ok. 4,3% rocznie na „zwykłej” lokacie bankowej. Oprócz Skierniewic bank ma swoje oddziały w większych miejscowościach województwa łódzkiego, a także na Mazowszu (Warszawa i Płock). W każdym z nich można założyć IKE. Jest ono zakładane i prowadzone bezpłatnie.

To kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPSBGŻ BNP Paribas, TU SKOK oraz kilku innych bankach spółdzielczych.

Jakie są inne ważne warunki umowy o indywidualne konto emerytalne z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach? Czy bank pobiera jakieś opłaty? Czy trzeba posiadać konto osobiste? Gdzie znajdują się placówki banku? Czy da się założyć rachunek przez internet?