wtorek, 4 sierpnia 2015

IKE w towarzystwie ubezpieczeń na życie SKOK – nie, nie i jeszcze raz nie

Ubezpieczenie na życie powiązane z IKE w towarzystwie ubezpieczeń na życie SKOK to jedna z lepiej opisanych umów, z jakimi się spotkałem w tej kategorii – przejrzysta tabela opłat i prowizji i niedwuznaczne OWU. Dzięki temu jak na dłoni widać, że to fatalny sposób na gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym.

W skrócie – do dyspozycji klientów są trzy słabe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, każda składka jest pomniejszana o 5% opłaty manipulacyjnej, a co roku zapłacimy także 46zł składki ochronnej, przy czym funkcja ochronna tego ubezpieczenia w praktyce jest iluzoryczna.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPS, BGŻ BNP Paribas oraz kilku bankach spółdzielczych.

Jakie warunki proponuje na indywidualnym koncie emerytalnym towarzystwo ubezpieczeń na życie SKOK? Jak wypada w porównaniu z bezpośrednią konkurencją?

sobota, 1 sierpnia 2015

IKE w BGŻ BNP Paribas – nisko oprocentowany depozyt albo słabe fundusze inwestycyjne

W tym roku bank BNP Paribas przejął bank BGŻ, a po połączeniu nazywa się BGŻ BNP Paribas. Ma w swojej ofercie dwie umowy o indywidualne konto emerytalne – powiązane z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego lub z rejestrem funduszy inwestycyjnych w BNP Paribas TFI. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego wynosi równowartość WIBOR 3M (w chwili publikowania tego artykułu jest to 1,7% w skali roku). IKE w BNP Paribas TFI umożliwia lokowanie oszczędności w trzy subfundusze – akcyjny, dłużny i stabilnego wzrostu.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFI, Banku BPS oraz kilku bankach spółdzielczych.

Czy warto założyć indywidualne konto emerytalne w banku BGŻ BNP Paribas lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych BNP Paribas? Jak te rachunki IKE wypadają w porównaniu z bezpośrednią konkurencją?

IKE w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) – rachunek oszczędnościowy lub inwestycyjny

W Banku Polskiej Spółdzielczości można założyć jeden z dwóch rodzajów indywidualnego konta emerytalnego – z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego lub z giełdowym rachunkiem inwestycyjnym. W momencie publikowania tego artykułu depozyt oprocentowany jest na 2,4% w skali roku, jego założenie i prowadzenie jest bezpłatne, ale za dostęp do bankowości internetowej trzeba jednorazowo zapłacić 50zł. Z kolei rachunek inwestycyjny IKE jest zakładany i prowadzony bezpłatnie, a prowizje za transakcje wynoszą 0,38% dla papierów udziałowych oraz 0,19% dla papierów dłużnych (min. 5zł w każdym przypadku).

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDM, BPH TFI oraz kilku bankach spółdzielczych.

Czy warto założyć indywidualne konto emerytalne w Banku Polskiej Spółdzielczości? Jak wypada rachunek oszczędnościowy POL-IKE w Banku BPS w porównaniu z konkurencją? Czy znajdziemy na rynku lepsze rachunki maklerskie powiązane z IKE?

niedziela, 26 lipca 2015

IKE z funduszami inwestycyjnymi BPH TFI – przeciętność

Na indywidualnym koncie emerytalnym w BPH TFI mamy do wyboru 11 subfunduszy BPH Parasolowy FIO. Jednostki możemy nabywać “na własną rękę” (tzw. program indywidualny) lub skorzystać z jednego z dwóch automatycznych programów rekomendowanych opartych o koncepcję cyklu życia. BPH TFI pobierze jednorazową opłatę manipulacyjną 100zł od pierwszej wpłaty, ale kolejne nabycia, zamiany i zbycia jednostek będą wolne od dodatkowych kosztów.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚ, domu maklerskim BDM oraz kilku bankach spółdzielczych.

Jakie są najważniejsze zasady prowadzenia IKE w BPH TFI? Jaka jest jakość zarządzania w funduszach tego towarzystwa? Czy warto założyć indywidualne konto emerytalne z funduszami tego towarzystwa?

czwartek, 23 lipca 2015

IKE w Domu Maklerskim BDM – minusem prowizje za transakcje poniżej 1,5 tysiąca zł

Na rachunku inwestycyjnym IKE w Domu Maklerskim BDM (gdzie od lipca 2012 roku prowadzę swoje IKZE) zapłacimy 0,39% prowizji za każdą transakcję na aktywach udziałowych oraz 0,19% za każdą transakcję na aktywach udziałowych. Minimalna prowizja bez względu na rodzaj aktywu to 5,95zł. Rachunek IKE w BDM zakładany i prowadzony jest bezpłatnie. Można go założyć przez internet.

Jakie są istotne warunki umowy o IKE z Beskidzkim Domem Maklerskim? Jak wypada ten rachunek maklerski na tle bezpośredniej konkurencji? Czy warto go założyć? I najciekawsze – czy 5,95zł minimalnej prowizji do zlecenia to duży problem?

IKE w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu – ultra lokalny bank, niezłe oprocentowanie

Jeszcze do 1 czerwca tego roku Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu płacił 4,5% w skali roku za depozyty powiązane z indywidualnym kontem emerytalnym. Obecne oprocentowanie wynosi 3,3%, co jest odpowiednikiem prawie 4,1% rocznie na depozycie niepowiązanym z IKE. Z rozmowy z przedstawicielką banku wynika, że BS Czarny Dunajec nie pobiera opłaty za zamknięcie konta przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy (do tej pory spotkałem się z tym tylko w KBC TFI oraz NN TFI).


Jakie są inne ważne warunki umowy o indywidualne konto emerytalne z Bankiem Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu? Czy bank pobiera jakieś opłaty? Czy trzeba posiadać konto osobiste? Gdzie znajdują się placówki banku? Czy rachunek można założyć przez internet?

poniedziałek, 20 lipca 2015

IKE w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim - niskie wymagania, wysokie oprocentowanie

POL-IKE w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim jest w chwili publikowania tego artykułu oprocentowane na 4,25% w skali roku. To odpowiednik ok. 5,25% rocznie na depozycie bankowym, od którego przy każdej kapitalizacji pobierany jest podatek Belki. Takie oprocentowanie obowiązuje od 5 marca 2015 roku. To obok oferty SK Banku oraz Banku Silesia jedna z najlepszych umów o indywidualne konto emerytalne w bankach spółdzielczych.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeBanku Spółdzielczym w MiliczuSK BankuSilesia BankuKBC TFIGeneraliPodkarpackim Banku SpółdzielczymKrakowskim Banku SpółdzielczymTFI Legg Mason oraz domu maklerskim BOŚ.

Gdzie znajdują się oddziały PBS Sokołów? Jakie są inne ważne warunki umowy o IKE? Czy bank pobiera jakieś opłaty? Czy trzeba założyć również konto osobiste?Czy rachunek można założyć przez internet?

niedziela, 19 lipca 2015

IKE w domu maklerskim BOŚ – jeden z lepszych rachunków inwestycyjnych w tej klasie

Na rachunku inwestycyjnym IKE w domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska zapłacimy 0,38% prowizji za każdą transakcję na aktywach udziałowych oraz 0,19% za każdą transakcję na aktywach dłużnych. Minimalna prowizja bez względu na rodzaj transakcji to 5zł. W podstawowym pakiecie (źółtym) z dostępem do internetowego systemu składania zleceń IKE w domu maklerskim BOŚ jest prowadzone bezpłatnie. Można je założyć przez internet.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeBanku Spółdzielczym w MiliczuSK BankuSilesia BankuKBC TFIGeneraliPodkarpackim Banku SpółdzielczymKrakowskim Banku Spółdzielczym oraz TFI Legg Mason.

Jakie są najważniejsze warunki umowy o IKE z domem maklerskim Banku Ochrony Środowiska? Jak wypada ten rachunek maklerski na tle bezpośredniej konkurencji? Czy warto go założyć?

wtorek, 14 lipca 2015

IKE z funduszami inwestycyjnymi Legg Mason TFI – propozycja na poziomie

Na indywidualnym koncie emerytalnym w Legg Mason TFI możemy lokować oszczędności w 6 subfunduszy Legg Mason Parasol FIO oraz w fundusz stabilnego wzrostu Legg Mason Senior. Skorzystać można również z jednej z dwóch strategii modelowych oraz funkcji automatycznego rebalancingu. Towarzystwo nie pobiera opłat za nabycie jednostek oraz (nielimitowane) transfery oszczędności między funduszami. Do końca tego roku założenie IKE przez stronę internetową lub w siedzibie towarzystwa nic nie kosztuje.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeBanku Spółdzielczym w MiliczuSK BankuSilesia BankuKBC TFIGeneraliPodkarpackim Banku Spółdzielczym oraz Krakowskim Banku Spółdzielczym.

Jakie są inne ważne zasady prowadzenia IKE w Legg Mason TFI? Jaka jest jakość zarządzania w funduszach tego towarzystwa? Dlaczego w połowie 2014 roku zdecydowałem się przenieść swoje IKE z Legg Mason TFI na IKE Plus w NN TFI (wówczas ING TFI)?

IKE w Krakowskim Banku Spółdzielczym – nic ciekawego

Kilka banków spółdzielczych wyróżnia się hojnym oprocentowaniem depozytów w formie indywidualnego konta emerytalnego. Do tej grupy należą m.in. SK Bank, Bank Silesia, Podkarpacki Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Miliczu. Do tej grupy nie należy na pewno Krakowski Bank Spółdzielczy, który w chwili publikacji tego artykułu oferuje właścicielom IKE oprocentowanie w wysokości 1,7% w skali roku.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeBanku Spółdzielczym w MiliczuSK BankuSilesia BankuKBC TFIGenerali oraz Podkarpackim Banku Spółdzielczym.

Jakie są inne ważne warunki umowy o indywidualne konto emerytalne w Krakowskim Banku Spółdzielczym? Jakie są opłaty?