sobota, 2 listopada 2013

Na czym polegają ulgi podatkowe na IKE i IKZE – schemat działania i przykładowe obliczenia

Gdyby w trzecim filarze nie było nic do ugrania, na pewno bym się nim nie zajmował. Niepodważalną zaletą IKE i IKZE są ulgi podatkowe, których nie uświadczymy na zwykłych lokatach bankowych, rachunkach oszczędnościowych, obligacjach skarbowych czy jednostkach funduszy inwestycyjnych. Zresztą – nie jest to jedyna korzyść z opakowania części swoich długoterminowych oszczędności w trzeci filar.

Ulgi podatkowe na IKE i IKZE mogą być mało odczuwalne z punktu widzenia przeciętnego zjadacza chleba. Są odroczone w czasie, zależą od kilku czynników i opłacą się tylko wtedy, jeśli podejmiemy wysiłek i będziemy zdyscyplinowani przez kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Ale bez przesady – nie ma się co z urzędu zniechęcać. Warto zacząć od przyjrzenia się w szczegółach zasadom i schematowi działania ulg podatkowych na IKE i IKZE oraz obliczenia, czy to się rzeczywiście opłaci. O jaką stawkę gramy korzystając z trzeciego filaru?

IKE – zasady ulgi podatkowej, schemat działania i przykładowe obliczenia

Ulgi podatkowe trzeci filar
Na czym polega ulga podatkowa na indywidualnym koncie emerytalnym? Jest to zwolnienie zysków z inwestycji z podatku Belki (19%) w momencie wypłaty środków.

Jakie są warunki uzyskania tego zwolnienia? Po pierwsze, warunek wieku – żeby uzyskać prawo do zwolnienia naszej inwestycji na IKE z podatku Belki, musimy mieć skończone 60 lat lub – jeśli mamy już uprawnienia emerytalne – wystarczy 55 lat. W tym miejscu koniecznie trzeba podkreślić, że nie ma to nic wspólnego z osiągnięciem wieku emerytalnego w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS + OFE), który wkrótce wyniesie 67 lat dla mężczyzn i kobiet.

Po drugie, warunek stażu – żeby uzyskać prawo do zwolnienia naszej inwestycji na IKE z podatku Belki, musimy wpłacić na swoje konto składki (w dowolnej wysokości) w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonać ponad połowy wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o ich wypłatę (która jest zwolniona z podatku Belki).


Jak dokładnie działa ulga podatkowa na IKE?

Zapewne każdy wie, jak działa rachunek oszczędnościowy – bank co miesiąc nalicza nam odsetki i również co miesiąc pobiera od tych odsetek podatek w wysokości 19%, który trafia do budżetu państwa. Podatek od zysków kapitałowych płacimy również na zakończenie każdej lokaty bankowej, od kuponów z obligacji skarbowych i korporacyjnych, od dywidend, po każdej zyskownej inwestycji w fundusze czy akcje spółek giełdowych, a także przy wypłacie środków po zakończeniu polisy inwestycyjnej.

Wyobraźmy sobie teraz rachunek oszczędnościowy, na którym bank nie pobiera co miesiąc podatku Belki od odsetek lub rachunek maklerski, na który wpływają dywidendy w pełnej wysokości – tak właśnie działa IKE. Jeśli spełnimy warunek wieku oraz stażu – żadna instytucja finansowa prowadząca nasze indywidualne konto emerytalne nie naliczy podatku Belki.

Ten diagram ilustruje zasadę działania ulgi podatkowej na IKE oraz różnicę w wartości inwestycji bez podatku Belki, z podatkiem Belki na koniec inwestycji oraz z podatkiem Belki naliczamym co miesiąc (jak na rachunku oszczędnościowym).

Jak działa ulga na IKE i ile można oszczędzić?

No właśnie – przyjrzyjmy się dokładniej obliczeniom. Zakładam, że odkładamy przez 20 lat co miesiąc 500zł i uzyskujemy w tym okresie roczną stopę zwrotu w wysokości 6%. Nie zajmuję się w tej kalkulacji w ogóle inflacją – chcę tylko porównać wartość inwestycji po 20 latach dla trzech scenariuszy:

1. całkowite zwolnienie zysków z podatku Belki (wypłata IKE),
2. odroczenie podatku Belki na koniec inwestycji (np. fundusz parasolowy, polisa inwestycyjna, zwrot z IKE przed spełnieniem warunku stażu i wieku),
3. podatek Belki naliczany co miesiąc (np. rachunek oszczędnościowy)

Ile można oszczędzić na uldze IKE?

Co my tu mamy? Otóż – przy takich założeniach wartość inwestycji w pierwszym scenariuszu będzie wyższa o ok. 21 tysięcy złotych w stosunku do drugiego scenariusza i o ok. 29 tysięcy złotych w stosunku do trzeciego scenariusza.

Taką wartość ma zwolnienie zysków z inwestycji z podatku Belki dzięki IKE przy wpłatach po 500zł miesięcznie przez 20 lat i stopie zwrotu 6%.

Dwie ważne uwagi – jak łatwo się domyślić, korzyść z ulgi na IKE będzie tym wyższa, im większy będzie nasz kapitał, dłuższy okres ochrony przed podatkiem Belki oraz wyższa roczna stopa zwrotu.

Druga sprawa – korzyści odczujemy w przyszłości, więc nie można patrzeć na te 21 czy 29 tysięcy złotych za 20 lat tak samo jak na podobne kwoty dzisiaj. W dzisiejszych złotówkach będą warte znacznie mniej, ale wciąż jest to spora stawka.

Niestety z psychologicznego punktu widzenia korzyść podatkowa za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, na dodatek uzależniona od naszego wysiłku, dyscypliny i decyzji w całym okresie trwania inwestycji, nie jest dla większości z nas specjalnie atrakcyjna. To może być najważniejszy powód niepopularności IKE mimo tego, że jest to naprawdę korzystne rozwiązanie.

Pod koniec 2015 roku stworzyłem przegląd dostępnych na rynku umów o IKZE i IKE oraz kompleksowy ranking IKZE i IKE.

Osobiście prowadzę IKZE od 2012 roku na rachunku inwestycyjnym DM BDMPod koniec 2015 podsumowałem wyniki tej inwestycjiIKE prowadzę w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (moje szczegółowe wyniki do końca 2015), gdzie można założyć również dobre IKZE.

IKZE – zasady ulgi podatkowej, schemat działania i przykładowe obliczenia

Jeśli chodzi o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, mamy do czynienia z dwoma elementami: ulgą podatkową oraz zachętą podatkową.

Ulga odnosi się do podatku Belki i działa dokładnie tak samo jak w przypadku IKE – z jednym ważnym wyjątkiem. Nieważne kiedy wypłacimy swoje oszczędności z IKZE, w wieku 40 czy 70 lat, nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych.

Zachęta podatkowa odnosi się nie do podatku od zysków kapitałowych, ale do podatku dochodowego z pracy. W tej chwili działa to tak – roczną składkę na IKZE możemy odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym, co upoważnia nas do zwrotu 18% lub 32% wartości składki (w zależności od progu podatkowego). Tak to wygląda na diagramie.

Jak działa ulga podatkowa na IKZE?

Co ważne – w przyszłości będziemy zobowiązani zapłacić podatek dochodowy od wypłacanych z IKZE pieniędzy. Zgodnie z obecnymi zasadami, wypłaty z IKZE będą powiększać w przyszłości nasz dochód i podlegać opodatkowaniu na panujących wówczas zasadach. To rodzi obawy, że zapłacimy więcej podatku niż otrzymamy zwrotów, szczególnie jeśli wzrosną progi podatkowe z dzisiejszych 18% i 32%.

Na szczęście, trwają przygotowania do reformy IKZE od 2014 roku – wypłaty po ukończeniu 65 roku życia mają podlegać ryczałtowemu podatkowi dochodowemu w wysokości niższej niż dzisiejsze progi podatkowe, np. 10%. Byłoby to posunięcie na korzyść posiadaczy IKZE, ulga podatkowa stawałaby się realna. Tak wyglądałby cały proces na diagramie.

Na czym polega ulga emerytalna IKZE?

Czy oszczędzanie na IKZE się opłaca?

Stworzenie przejrzystej kalkulacji dla regularnej inwestycji w formie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego graniczy z cudem. Dlaczego? Ponieważ mamy tu do czynienia z dwoma podatkami – dochodowym z pracy oraz dochodowym z zysków kapitałowych (Belki). Po drugie – trzeba wziąć pod uwagę kilka możliwych scenariuszy i zmiennych. Spróbujmy.

Zacznijmy od założeń. Przyjmuję, że właściciel IKZE odkłada w ten sposób 250zł miesięcznie, przez 20 lat i osiąga w tym okresie roczną stopę zwrotu w wysokości 6%. Nie interesuje mnie inflacja.

Na początek proponuję sprawdzić, co da nam pierwsza z dwóch ulg – w podatku dochodowym od zysków kapitałowych, tzw. Belce. Obliczam wartość ulgi identycznie jak dla IKE.

Ile można dostać zwrotu podatku ze składki emerytalnej IKZE?

Wartość inwestycji IKZE zwolnionej z podatku Belki wynosi po 20 latach 115.510zł – to o 10,5 tysiąca złotych więcej niż przy takiej samej inwestycji obciążonej podatkiem na jej zakończenie oraz o 14,4 tysiące więcej niż przy takiej samej inwestycji obciążanej podatkiem Belki co miesiąc.

OK – opłaca się mieć IKZE ze względu na ulgę w podatku Belki. To nic nowego – dokładnie tego samego dowiedzieliśmy się przy kalkulacji IKE.

Dużo ciekawsza część to próba obliczenia, czy będzie się nam opłacać ulga w podatku dochodowym z pracy. Przypominam, że składkę na IKZE możemy odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym i otrzymać zwrot podatku. Ale w przyszłości wypłaty z IKZE będą powiększać nasz dochod i podatek dochodowy.

Jak to w ogóle obliczyć? Proponuję zacząć od obliczenia wartości rocznego zwrotu podatku dla obecnych progów podatkowych – 18% i 32%. Przy składce 250zł miesięcznie (3000zł rocznie), wychodzi zwrot 540zł rocznie, jeśli ktoś płaci podatek dochodowy 18%, oraz 960zł rocznie, jeśli ktoś wpada w drugi próg podatkowy 32%.

W kolejnym kroku obliczam, ile będzie wynosił zwrot przez okres 20 lat (zakładając, że stawki podatku się nie zmienią). Będzie to odpowiednio 10800zł oraz 19200zł.

Z pieniędzmi ze zwrotu podatku można zrobić, co się nam żywnie podoba. Można przeznaczyć je na konsumpcję lub inwestować dalej. Umówmy się jednak, że – żeby lepiej porównywać wartość pieniędzy w czasie – obliczymy, ile wynosiłaby wartość tych zwrotów, gdyby one również przynosiły nam stopę zwrotu 6% rocznie przez 20 lat.

W takiej sytuacji wartość 10800zł wzrośnie do 19864zł (stawka podatku 18%), a wartość 19200zł wzrośnie do 35314zł (stawka podatku 32%). Przyjmuję, że taka jest właśnie łączna wartość ulgi na IKZE w podatku dochodowym z pracy po 20 latach.

Maksymalny zwrot podatku IKZE

Ale IKZE ma też koszty – chodzi o podatek od dochodów z wypłaty naszych oszczędności na IKZE. Nie jest jasne, jaki on będzie, więc przyjmuję trzy warianty: pierwsze dwa to obecne stawki podatku dochodowego (18% i 32%), a trzeci wariant to ryczałt 10% (co zapowiada rząd od 2014r.).

Szacunkowy podatek wyniósłby:

- 20791zł przy progu podatkowym 18%
- 36963zł przy progu podatkowym 32%
- 11551zł przy progu podatkowym 10%

Jaki podatek od IKZE

W ostatnim kroku proponuję sprawdzić, jak wypada IKZE w zestawieniu 1) ze zwykłą inwestycją z podatkiem Belki pobieranym na koniec, 2) ze zwykłą inwestycją z podatkiem Belki pobieranym co miesiąc.

Jak to zrobię? Wartość dwóch zwykłych inwestycji przy regularnej składce 250zł miesięcznie przez 20lat i rocznej stopie zwrotu 6% już mam. Przy Belce na koniec jest to 104963zł, przy Belce co miesiąc jest to 101113zł.

Jak obliczam wartość inwestycji IKZE? Do wartości kapitału (115510zł) dodaję wartość zwrotów podatku przez okres 20 lat przy założeniu, że te pieniądze też wypracowały 6% rocznej stopy zwrotu, a na koniec odejmuję podatek należny od wypłaty z IKZE.

Wiele zależy od stawek podatku w czasie otrzymywania rocznych zwrotów oraz od stawki, po której zapłacimy podatek przy wypłatach z IKZE. Oto wyniki obliczeń dla sześciu wariantów podatkowych:

Czy ikze się opłaca 2014?

Co z tego wynika? Po pierwsze – IKZE może się kompletnie nie opłacać, jeśli w czasie trwania inwestycji będziemy otrzymywać roczne zwroty podatku po stawce 18%, a podatek od wypłat z IKZE zapłacimy po stawce 32%.

IKZE opłacać się będzie najbardziej, jeśli wystąpi dokładnie odwrotna sytuacja – roczne zwroty będziemy otrzymywać po stawce 32%, a podatek od wypłat zapłacimy po stawce 18%.

Jeśli rząd rzeczywiście zreformuje IKZE tak, jak zapowiada, wprowadzając relatywnie niski ryczałt podatkowy na dochody w IKZE w przyszłości (np. 10%), będzie to bardzo opłacalna forma długoterminowego gromadzenia oszczędności, szczególnie dla osób wpadających obecnie w drugi próg podatkowy (32%).

Pod koniec 2015 roku stworzyłem przegląd dostępnych na rynku umów o IKZE i IKE oraz kompleksowy ranking IKZE i IKE.

Osobiście prowadzę IKZE od 2012 roku na rachunku inwestycyjnym DM BDMPod koniec 2015 podsumowałem wyniki tej inwestycjiIKE prowadzę w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (moje szczegółowe wyniki do końca 2015), gdzie można założyć również dobre IKZE.

Ulgi podatkowe na IKE i IKZE – podsumowanie

Odkładanie części nadwyżek finansowych za pomocą IKE i IKZE może się opłacać, ale pełnię korzyści odczujemy w przyszłości. Dotyczy to szczególnie IKE, które jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych w momencie wypłaty. IKZE ma dodatkowo wbudowaną „natychmiastową” zachętę podatkową w postaci zwrotu podatku dochodowego z pracy.

Jeśli chodzi o IKE, korzyści będą tym większe, im dłużej i więcej oszczędzamy oraz im wyższą roczną stopę zwrotu osiągamy.

Jeśli chodzi o IKZE, do korzyści związanych z podatkiem Belki dochodzi jeszcze kwestia ulgi w podatku dochodowym z pracy. W obecnej formie IKZE może być bardzo opłacalne lub kompletnie nieopłacalne – w zależności od stawek podatkowych. Jeśli IKZE zostanie zreformowane zgodnie z planami rządu, ulga powinna stać się odczuwalna dla wszystkich bez względu na obecne czy przyszłe stawki podatku dochodowego. Będzie jednak również odsunięta w czasie, ponieważ wypłata na preferencyjnych warunkach (np. ryczałt podatkowy 10%) będzie dostępna prawdopodobnie wyłącznie dla osób, które skończyły 65 rok życia.

Pod koniec 2015 roku stworzyłem przegląd dostępnych na rynku umów o IKZE i IKE oraz kompleksowy ranking IKZE i IKE.

Osobiście prowadzę IKZE od 2012 roku na rachunku inwestycyjnym DM BDMPod koniec 2015 podsumowałem wyniki tej inwestycjiIKE prowadzę w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (moje szczegółowe wyniki do końca 2015), gdzie można założyć również dobre IKZE.


40 komentarzy:

 1. jak zawsze najwyższy poziom wpisu.... dzięki!

  OdpowiedzUsuń
 2. Co byś polecił 36 latkowi bez rodziny i jak porównać poszczególne oferty? Oczywiście wielkie dzięki za te informacje. To świetny portal i tak bardzo potrzebny. Od paru tygodni wnikliwie czytam twoje artykuły i wierze że mi pomogą w znalezieniu odpowiedniego IKE lub IKZE. Pozdrawiam :) Piotr S

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hej - dzięki za dobre słowo. Napisałem jakiś czas temu wpis, który może Ci pomóc zrobić pierwszy krok o wyborze najlepszego IKE. Przede wszystkim nie spieszyłbym się specjalnie, tylko dobrze przyjrzał się sobie, swoim celom, przekonaniom, dotychczasowym osiągnięciom w finansach osobistych. Może najlepsze IKE i IKZE powinno mieć taką samą formę, jak większość Twoich obecnych oszczędności i inwestycji? Po prostu zyskasz ochronę przed podatkiem Belki, zwrot nadpłaty podatku i jasny kanał długoterminowego oszczędzania/inwestowania. Na dodatek decyzja nie jest na zawsze - po roku jesteś wolny i możesz przenieść pieniądze gdzieś indziej. Najważniejsze, żeby cały czas się uczyć, obserwować siebie i rynek.

   Usuń
 3. ja od około 2 tygodni jestem posiadaczem IKE rachunek maklerski i już zdążyłem zakupić trochę obligacji korporacyjnych....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Powodzenia w budowaniu długoterminowego portfela! Moja pierwsza przygoda z obligacjami przedsiębiorstw zakończyła się wpadką - Gant nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań od kilku miesięcy, złożył wniosek o upadłość układową. Nieudana, lekkomyślna inwestycja z połowy 2012r.

   Usuń
 4. Załóżmy ze przy IKZE nie korzystam z coroczne ulgi podatkowej, czy wtedy przy wyplacie rowniez place podatek dochodowy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wiem.
   PS. Z czystej ciekawości - jaki motyw przyświecałby komuś, kto oszczędza na IKZE i nie korzysta z możliwości corocznego zwrotu podatku?

   Usuń
  2. nadal widze korzysci z braku podatku belki i mozliwosci wyplaty przed 60 rokiem życia.

   Usuń
  3. W sumie racja. Te zwroty podatku trochę komplikują sprawę i robią z tego bardzo długoterminowe rozwiązanie (wypłata przed 65 rokiem życia będzie prawdopodobnie skutkować naliczeniem podatku dochodowego) według obowiązujących stawek. Ciekawa kombinacja, ale niestety nie wiem, czy jest możliwość nie pobierania zwrotu a potem odzyskania kasy bez płacenia podatku.

   Usuń
  4. Michale, na 100% wypłata zawsze jest obwarowana podatkiem, zależna jest tylko jego wysokość.
   Dlatego jeśli nie skorzystamy na uldze, wypłata naraża nas wyłącznie na straty.
   Nie opłaca się zatem przepłacać kwoty maksymalnej na IKZE.

   Usuń
  5. Witam - oczywiście, że nie ma po co wpłacać na IKZE więcej niż roczny ustawowy limit. NIe dosyć, że nie można tego odpisać od podstawy opodatkowania, to żaden dostawca IKZE nie zaksięguje nam tego na koncie emerytalnym, tylko przeniesienie na zwykłe jako nadpłatę. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  6. Wpłacam na IKZE przez internet , nie otrzymuję żadnego potwierdzenia wpłat ,na jakiej podstawie mogę odliczyć kwotę od podatku

   Usuń
  7. Nie są potrzebne żadne potwierdzenia w momencie rozliczania podatku. Ewentualnie w momencie kontroli - wtedy w zupełności wystarczą wydruki / pliki pdf z potwierdzeniem przelewu z banku. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 5. W sumie IKZE wydaje się niezłą optymalizacją podatkową dla kogoś kto w danym roku podatkowym łapie się na drugi próg. Wtedy w następnym czy w którymś z kolejnych lat kiedy będzie miał roczny dochód pozwalający na zostanie w pierwszym progu podatkowym, bedzie można zlikwidować IKZE i zapłacić podatek według stawki z niższego progu.

  OdpowiedzUsuń
 6. Czy można mieć równolegle IKE i IKZE czy też jedno wyklucza drugie?

  OdpowiedzUsuń
 7. Piszesz, że w przypadku IKZE wypłacający zwolniony jest z podaku od zysku, niezależnie od tego czy wypłaca pieniądze w wieku 40 czy 70 lat. To chyba nie do końca prawda. Przy wypłacie pieniędzy z IKZE po osiągnięciu 65 lat płacisz podatek zryczałtowany w wysokości 10% od całej wypłacanej kwoty (wpłacony kapitał + zysk), stąd zysk podlega opodatkowaniu w wysokości 10%. Wprzypadku wypłaty z IKZE np. w wieku 40 lat cała wypłacana kwota (kapitał + zysk) doliczna jest do podstawy opodatkowania, a więc zysk również zostanie opodatkowany, zależnie od progu, w który wpadniesz podatkiem 18% lub 32%

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadza się. Pisząc, że IKZE jest zwolnione z podatku od zysku mam na myśli podatek od dochodów kapitałowych, tzw. Belkę. Tego podatku rzeczywiście bezwarunkowo nie płacimy. Natomiast rzeczywiście zwrot oraz wypłata z IKZE są w całości opodatkowane. Tyle że wcześniej odliczyliśmy nasze składki od podstawy opodatkowania i pomniejszyliśmy nalezy podatek za rok, w którym wykonaliśmy składkę. Skomplikowane, nieintuicyjne, ale moim zdaniem mimo wszystko bardzo korzystne. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 8. Fajnie to rozpisałeś dzięki bo właśnie się zastanawiam nad IKZE czy warto wchodzić. Muszę powiedzieć że jednak to jest lekkie rolowanie nas przez rząd, wpłacamy swoje pieniądze od których już został odprowadzony podatek a oni i tak potem zabierają 10%. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 9. Ktoś tu chyba czegoś nie zrozumiał. Wpłacamy pieniądze, od których rząd NIE POBRAŁ podatku. Tak należy traktować odpis, do którego mamy prawo uiszczając składkę IKZE. Na zakończenie, po osiągnięciu 67 roku życia rzeczywiście dochód z IKZE będzie opodatkowany ryczałtem 10%. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Autokorekta: po osiągnięciu 65 roku życia dochód będzie opodatkowany ryczałtem 10%.

   Usuń
 10. Czy to już pewne z 10% podatkiem zryczałtowanym po osiągnięciu 65 lub 67 roku życia w przypadku IKZE? Nie śledzę na bieżąco uchwał sejmowych w tym zakresie. Poza tym świetny artykuł. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy "pewne" na wieki wieków nie wiem, ale na pewno uchwalone. Tutaj cały artykuł http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2014/02/zasady-ikze.html. Pozdrawiam i proszę wracać!

   Usuń
 11. Czy w przypadku IKZE jest możliwość ewentualnej wypłaty części zgromadzonego kapitału przed osiągnięciem wieku emerytalnego i czy można dokonywać nieregularnych wpłat?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie - tylko zwrot całości.
   Tak - wpłaty mogą być nieregularne.
   Pozdrawiam, proszę wracać.

   Usuń
 12. Witam, proszę o odpowiedź, czy te wyliczenia uwzględniają roczny limit wpłat na IKZE?

  OdpowiedzUsuń
 13. Obliczenia są oparte o założenia, które widać w tekście. Limit IKZE w 2014 jest inny niż przyjęta kwota rocznych składek. Tutaj więcej o tym limicie http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2014/01/limit-wplat-na-ikze-2014.html.

  OdpowiedzUsuń
 14. Super artykuł, wielkie dzięki. Ciekawi mnie jeszcze jak jest z dziedziczeniem tych środków.
  Jaki podatek zapłaci spadkobierca jeśli zejdę przed 65 rokiem życia i nie zdążę tych środków wypłacić? A co jak dożyję tego wieku, ale zdecyduję się na wypłatę w ratach i zejdę w trakcie okresu wypłat? Pozdrawiam. Zbyszek.

  OdpowiedzUsuń
 15. Osoba uprawniona do środków płaci 10% ryczałtowego podatku od całości, chyba że przenosi je na swoje IKZE - wtedy nie ma podatku dochodowego. W obu przypadkach nie ma podatku od spadków i darowizn. W przypadku śmierci w trakcie pobierania emerytury - reszta jest w 100% dziedziczona. Pozdrawiam, proszę wracać!

  OdpowiedzUsuń
 16. Witam. Mam pytanie: czy porównywał Pan która z metod jest bardziej opłacalna IKE czy IKZE przy założeniu że inwestujemy kwotę równą maksymalną dla IKZE czyli ok. 4500 zł. Z moich skromnych obliczeń wynika że lepiej jest inwestować w IKE. Pozdrawiam Grzegorz.

  OdpowiedzUsuń
 17. Bardzo dobrze się czytało! Dziękuję za łopatologiczne tłumaczenie kolejnych kroków porównań. Mam tylko jedną wątpliwość: Czy wyliczając wartość inwestycji dla IKZE nie powinno się też jakoś opodatkować tej dodatkowej kwoty, która przynosi nam 6% w ciągu 20 lat? Chodzi mi o kwotę 19864,22 dla pierwszego przypadku. Moim zdaniem w przykładzie nie jest ani obelkowana ani nie jest uwzględniona przy końcowej zapłacie podatku przy wypłacie z IKZE a chyba coś powinniśmy jeszcze odjąć. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 18. Nie rozumiem zapisu ustawy dotyczącego warunku zwolnienia z podatku "dokonać połowy wpłat" . Połowy czego? limitu? Będę wdzięczna za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, ja niestety nie rozumiem pytania. Prosiłbym o wyjaśnienie, o jaką wątpliwość chodzi. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 19. Dzien dobry,
  Bardzo ciekawy blog. Ja mam troche przewrotne pytanie, ale mysle, ze moze ono zaciekawic wiele osob. Zastanawiam sie, czy istnieje mozliwosc wplacania na IKE pieniazkow z zysku (jak podatek Belki) wypracowanych na koncie za granica.
  Czy ma Pan informacje na ten temat?
  Pozdrawiam Renata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rzeczywiście - bardzo dobre pytanie. W ustawie nie widziałem zapisów, które by tego zakazywały, ale w regulaminach poszczególnych dostawców IKE widziałem zapisy mówiące, że właściciel osiąga dochody w kraju.

   Uporządkuję wiedzę i w przeciągu kilku tygodni temat opiszę w szczegółach.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Do Pani Renaty i innych zainteresowanych tematem. Sprawdziłem. Tak - osoba mieszkająca, zarabiająca i płacąca podatki za granicą może oszczędzać na IKE i IKZE: http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2015/11/ike-ikze-oszczedzanie-na-emeryture-pracuje-za-granica.html

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 20. Witam,
  Bardzo przydatny blog – nie tylko ten artykuł. Wstyd się przyznać, ale jeszcze tydzień temu nie miałem pojęcia o istnieniu IKE/IKZE. Teraz po przeczytaniu kilku artykułów wiem już sporo. Zastanawiam się jednak nad zagadnieniem wcześniejszej wypłaty środków.
  Wiem, że można wielokrotnie likwidować i zakładać od nowa IKE/IKZE. Aż do momentu kiedy skorzystamy z ulg podatkowych oferowanych przez te rozwiązania a więc w chwili ich zamknięcia w wieku 60 lub 55 lat dla IKE i 65 lat dla IKZE po spełnieniu warunków.
  Zastanawiam się natomiast czy cykliczne zakładanie IKZE i likwidowanie tego rachunku w momencie kiedy moje wynagrodzenie w danym roku + środki z IKZE zbliżałyby się do kwoty przekroczenia progu i zmiany stawki z 18 na 32 ma w ogóle sens. Myślę po prostu nad wykorzystywaniem IKZE jako swego rodzaju rachunku inwestycyjnego, z którego coroczne odliczenia (dla mnie te ~850 PLN, bo jestem w progu 18) wracałyby na IKZE i pracowałyby na dalsze zyski. Z tego co wiem w chwili wcześniejszej wypłaty z IKZE nie płaci się Belki natomiast płaci się podatek dochodowy – ja zakładam, że przez „wyjście” w odpowiednim momencie płacę tyle podatku ile odliczyłem w ciągu „lat składkowych” z tym, że mam dodatkowo zysk od tego co odliczyłem, bo odliczone środki lądują na IKZE i też pracują. Czy w którymś momencie źle zrozumiałem zagadnienie?
  Dlaczego chcę tak zrobić? Chciałbym uniknąć sytuacji kiedy mam na IKZE tyle środków, że ew. wcześniejsza wypłata spowoduje obciążenie podatkowe, które przekroczy zarówno odliczenia w ciągu lat składkowych jak i zyski. Nie chcę ryzykować, że będę zmuszony do takiego kroku kiedy będę potrzebował tych środków.
  A może w takim przypadku lepiej nie kombinować i otworzyć IKE?
  Czy ktoś mógłby wykonać jakieś przykładowe obliczenia dla takiego scenariusza?
  W skrócie: czy istnieje odpowiedź na pytania:
  – czy w przypadku możliwości wcześniejszych wypłat IKE/IKZE mają WIĘKSZY sens?
  – czy w przypadku możliwości wcześniejszych wypłat lepiej otworzyć IKE czy IKZE.
  Mam świadomość różnic między nimi, m.in. tych, że z IKZE muszę wybrać całość a IKE daje możliwość wybrania części. Rozumiem też, że wypłata z IKE nie „wchodzi” do PIT w roku wypłaty, ale z kolei w przypadku IKE przy częściowej czy całościowej przedwczesnej wypłacie zapłacę podatek Belki.
  Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto przebrnął przez mój zawiły wpis i będzie miał czas i ochotę pochylić się nad problematyką wcześniejszych wypłat z IKE/IKZE.
  Weźmy dla przykładu wynagrodzenie netto 3k PLN / mies. Wpłaty na IKZE 400 PLN / mies.
  Start rachunku w wielu 30 lat. w którym momencie wypada likwidacja IKZE i ile będzie tam środków przy założeniu stopy 6%? A może to kompletny bezsens to moje myślenie?
  Nie ukrywam, że będzie mi miło jeśli Pan Michał S. zajmie się tym zagadnieniem ;-)
  Może jest to dobry materiał na cały artykuł? :-)

  W każdym razie dziękuję za wiedzę, którą udało mi się uzyskać w tym serwisie :-)


  Pozdrawiam,
  Wojtek

  OdpowiedzUsuń
 21. prosze mi podac który przepis ustawy o Pit mówi o zwolnieniu dochodów z IKZE z podatku Belki?

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?