czwartek, 25 lutego 2016

[strefa okazji] 3-miesięczna lokata na 3% z odsetkami wypłacanymi z góry i premią na zakończenie

Na lokatę z takimi warunkami jeszcze dwa-trzy lata temu nikt by nawet nie spojrzał. Ale dzisiaj oprocentowanie na poziomie 4% rocznie dla kwoty 30 tysięcy złotych wystarczy, żeby wyróżnić „Lokatę 3 razy lepszą” eurobanku w tłumie. Z lokatą trzeba założyć konto osobiste.

Czym chce zachęcić nowych klientów eurobank? Po pierwsze – oprocentowaniem 3% w skali roku (do max. 30 tysięcy złotych przez 91 dni) wypłacanym, co zdarza się rzadko, w dniu założenia lokaty.

Po drugie – dodatkową premią wypłacaną, jeśli spełnimy warunki, po odnowieniu lokaty. Dzięki temu bonusowi faktyczne oprocentowanie lokaty wzrośnie do ok. 4% w skali roku.


Czy warto ulokować oszczędności na „Lokacie 3 razy lepszej” w eurobanku? Jakie są warunki uzyskania premii? Czy trzeba zakładać konto osobiste?

poniedziałek, 22 lutego 2016

BossaFund czy Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku – porównanie i opinia

Tak szczerze – między BossaFund a Supermarketem Funduszy Inwestycyjnych mBanku widzę więcej podobieństw niż różnic. Piszę z własnego doświadczenia – korzystam z obu.

To otwarte platformy do lokowania oszczędności w funduszach inwestycyjnych. Ani w BossaFund, ani w SFI w mBanku nie zapłacimy za nabycie, zbycie lub zamianę jednostek, jeśli wykonujemy transakcje przez internet. Ani w BossaFund, ani w SFI mBanku nie ma długoterminowej umowy „zmuszającej” nas do regularnego lub aktywnego inwestowania. Obie platformy są samoobsługowe – każdy klient sam podejmuje decyzje inwestycyjne i sam wykonuje je przez internet.

To nie znaczy, że nie ma żadnych różnic. Są. Dotyczą między innymi dostępności funduszy, funkcjonalności i wyglądu systemu transakcyjnego oraz usług dodatkowych. Nie wydają mi się kluczowe.

Zapraszam na porównanie dwóch dużych platform do lokowania oszczędności w funduszach inwestycyjnych – BossaFund oraz Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku.

środa, 17 lutego 2016

Czy opłacałoby mi się zamknąć polisę inwestycyjną przy opłacie likwidacyjnej na poziomie 20%?

16 towarzystw ubezpieczeniowych zobowiązało się przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do obniżki opłat likwidacyjnych na starych i nowych ubezpieczeniach na życie z UFK. Są to Allianz, Aviva, Nationale-Nederlanden, MetLife, PKO Życie (wcześniej Nordea Życie), PZU Życie, Axa, Europa, Pramerica, Ergo Hestia, Uniqua, Warta, Aegon, Compensa, Generali i Open Life. Wciąż trawa postępowanie UOKiK wobec Skandii. 

Te decyzje to część mozolnego i bardzo niedoskonałego procesu „naprawiania szkód” wyrządzonych przez frywolne praktyki ubezpieczycieli przy tworzeniu i sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych. Jego inne przejawy to między innymi procesy sądowe wytaczane indywidualnie lub grupowo przez klientów, a także nowe, bardziej restrykcyjne regulacje, które ograniczają dowolność kształtowania tego typu umów.

Którzy ubezpieczyciele obniżyli opłaty likwidacyjne na polisach inwestycyjnych? Jak to działa? Czy warto skorzystać z tej możliwości? Czy zlikwidowałbym na takich warunkach swoją polisę inwestycyjną?

czwartek, 11 lutego 2016

Jakie są wyniki i koszty mojej polisy inwestycyjnej po czterech latach od startu?

W zależności od tego, jak na to spojrzymy, po czterech latach oszczędzania jestem na swojej polisie inwestycyjnej 833zł „w plecy” albo ok. 4 tysiące złotych "do przodu". Jeśli ktoś woli wynik wyrażony w procentach, tracę aktualnie 5% wpłaconych pieniędzy lub – w drugiej wersji wydarzeń – mam 25% zysku.

Jak to możliwe? Pierwszy wynik odnosi się do bieżącej wyceny netto oszczędności na mojej polisie. Inwestycja jest w tej chwili na minusie. Drugi wynik uwzględnia bonusy pieniężne od banku, w którym podpisałem umowę (hojne zwroty wydatków kartą oraz promocyjne odsetki).

Jakkolwiek by na moją polisę inwestycyjną nie spojrzeć, przez ostatni rok ćwiczyłem na niej pokorę i cierpliwość. Oszczędności od połowy ubiegłego roku traciły na wartości. W najbliższej przyszłości nastawiam się na to, że zanim sytuacja się polepszy, najpierw się pogorszy. Pokora i cierpliwość będą najpewniej nadal potrzebne.

Jakie są wyniki i koszty mojej polisy inwestycyjnej po czterech latach od startu?