piątek, 28 sierpnia 2015

IKZE w Pekao – fundusze inwestycyjne lub dobrowolny fundusz emerytalny

W banku Pekao SA nie założymy IKZE z depozytem bankowym, ale dwie inne instytucje finansowe z tej grupy kapitałowej przygotowały umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Chodzi o dobrowolny fundusz emerytalny w powszechnym towarzystwie emerytalnym Pekao Pioneer oraz rejestr funduszy inwestycyjnych w Pekao Pioneer TFI. Mam raczej chłodny stosunek do obu propozycji.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOIKZE w PZU oraz w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie. Jeszcze wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są najważniejsze cechy umów o IKZE z Pekao Pioneer PTE oraz Pekao Pioneer TFI? Jak wypadają te rozwiązania na tle bezpośredniej konkurencji?

czwartek, 27 sierpnia 2015

IZKE w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie – najwyższe oprocentowanie wśród banków

Rachunki oszczędnościowe powiązane z IKZE to rzadkość w polskich bankach komercyjnych i spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Nadarzynie (niedaleko Warszawy) oferuje w momencie publikowania tego artykułu najwyższe oprocentowanie w tej kategorii. Płaci właścicielom lokaty IKZE 4% w skali roku, co jest odpowiednikiem ok. 4,95% na „zwykłym” depozycie bankowym, od którego przy każdej kapitalizacji pobierany jest podatek Belki.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKO oraz IKZE w PZU. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są inne ważne warunki umowy o IKZE z Bankiem Spółdzielczym w Nadarzynie? Czy występują jakieś opłaty? Czy trzeba posiadać konto osobiste? Gdzie znajdują się placówki banku? Czy IKZE w BS Nadarzyn można założyć przez internet?

środa, 26 sierpnia 2015

IKZE w PZU – dobrowolny fundusz emerytalny czy ubezpieczenie inwestycyjne?

Mam neutralny stosunek wobec IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym w PZU PTE. Mam zdecydowanie negatywny stosunek wobec IKZE z ubezpieczeniem na życie w PZU Życie. Od obu umów odstraszają bardzo wysokie opłaty jednorazowe i stałe. Na IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym PZU dostajemy za nie przynajmniej ambitną propozycję inwestycyjną. W chwili publikacji tego artykułu IKZE nie założymy w PZU TFI.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wczoraj omówiłem IKZE w PKO. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jaki jest mój największy problem z umowami o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w PZU? Jak wypadają na tle konkurencji? Jakie są korzystniejsze alternatywy wobec IKZE w PZU?

wtorek, 25 sierpnia 2015

Czy warto założyć IKZE w PKO?

Ważna informacja na początek – bank PKO BP nie prowadzi depozytów bankowych powiązanych z IKZE, a dom maklerski PKO BP nie prowadzi rachunku maklerskiego IKZE dla obligacji skarbowych. Czyli w momencie publikowania tego artykułu nie założymy w PKO ani IKZE w formie lokaty, ani IKZE z detalicznymi obligacjami skarbowymi. Obie umowy są dostępne w PKO w połączeniu w IKE.

W grupie banku PKO BP znajdziemy jednak dwie umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – jedna powiązana jest z rejestrem funduszy inwestycyjnych (PKO TFI), a druga z dobrowolnym funduszem emerytalnym (PKO BP Bankowy PTE).

To jest pierwsza część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – całość będzie zebrana pod tym odnośnikiem. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są szczegóły IKZE w z funduszami inwestycyjnymi PKO TFI oraz z dobrowolnym funduszem emerytalnym PKO BP Bankowy PTE? Czy warto prowadzić IKZE w instytucjach finansowych z grupy PKO BP?

niedziela, 23 sierpnia 2015

[szerszy obraz] Czego nauczyłem się z książki „Zdrowy rozsądek i fundusze inwestycyjne” Johna Bogle'a?

John Bogle nigdy nie ulokowałby oszczędności w funduszach inwestycyjnych, jakie znamy w Polsce. To założyciel amerykańskiej firmy Vanguard zarządzającej funduszami indeksowymi i ETF. Na świecie są one praktyczną, niskokosztową alternatywą wobec aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych oraz samodzielnemu nabywaniu dłużnych i udziałowych papierów wartościowych. W Polsce ten rynek praktycznie nie istnieje (więcej).

John Bogle to również autorytet w dziedzinie długoterminowego inwestowania rozmiarów Warrena Buffeta, Johna Templetona czy Raya Dalio. Reprezentuje jednak zupełnie inną wizję tego procesu. Książka „Zdrowy rozsądek i fundusze inwestycyjne” (nigdy nie przetłumaczona na polski) opisuje w szczegółach jego podejście do budowania majątku w oparciu o aktywa finansowe. Znajdziemy w niej też bezlitosną krytykę całej branży finansowej, w szczególności dostawców i dystrybutorów tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Co chciałbym zapamiętać z książki „Zdrowy rozsądek i fundusze inwestycyjne” Johna Bogle'a? Czy jego podejście da się stosować w praktyce w Polsce?

środa, 12 sierpnia 2015

Jaka jest procedura wypłaty depozytów bankowych powiązanych z IKE przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Czytelnik zadał mi następujące pytanie: „Co się dzieje z IKE w formie lokaty, w chwili gdy danemu bankowi podwinie się noga i klienci będą korzystali z dobrodziejstw BFG? Konto IKE jest zamykane, zaś środki są wypłacane z potrąceniem podatków (jeżeli oszczędzaliśmy stosunkowo krótko i nie osiągnęliśmy jeszcze odpowiedniego wieku)? A może konto zostanie automatycznie przeniesione do innego banku prowadzącego IKE (zapewne PKO BP). A może stanie się zupełnie coś innego?” (cały komentarz).

Zadzwoniłem w tej sprawie na infolinię Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czego się dowiedziałem?

niedziela, 9 sierpnia 2015

W jakich (jeszcze) bankach spółdzielczych można założyć IKE w 2015?

Znajdzie się z dwadzieścia banków spółdzielczych, które oferują w momencie publikowania tego artykułu wyższe oprocentowanie na depozytach powiązanych z IKE niż najlepszy pod tym względem bank komercyjny (Bank Millennium – 3% rocznie). To nie lada gratka dla oszczędzających zainteresowanych utrzymywaniem swoich zasobów finansowych wyłącznie w systemie bankowym. W tym artykule usiłuję zebrać wszystkie oferty IKE w bankach spółdzielczych.

To ostatni artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). W serii ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPSBGŻ BNP ParibasTU SKOKTFI Skarbiec oraz kilku innych bankach spółdzielczych.

W jakich bankach spółdzielczych można założyć IKE w 2015? Jakie jest ich oprocentowanie? W jakich większych miastach prowadzone są oddziały tych lokalnych banków?

sobota, 8 sierpnia 2015

IKE z funduszami inwestycyjnymi Skarbiec TFI – trochę inna umowa niż w mBanku

Na indywidualnym koncie emerytalnym IKE Skarbiec możemy lokować oszczędności w 14 subfunduszy towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec Do dyspozycji klientów są również dwa (niespecjalnie wyrafinowane) portfele modelowe – aktywny i statyczny. Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych (za nabycie, zamianę i sprzedaż jednostek). Ogranicza jednak liczbę zmian funduszy oraz portfeli do jednej w roku. W jednym czasie na rachunku mogą znajdować się tylko dwa różne fundusze. Za założenie IKE w Skarbiec TFI nie jest pobierana opłata.

To kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPSBGŻ BNP ParibasTU SKOK oraz kilku bankach spółdzielczych.

Jakie są inne ważne zasady prowadzenia IKE w Skarbiec TFI? Jaka jest jakość zarządzania w funduszach tego towarzystwa? Jak wyglądają opłaty za zarządzanie? Czym różni się IKE Skarbiec od umowy o indywidualne konto emerytalne z funduszami Skarbiec TFI zawieranej za pośrednictwem mBanku?

IKE w Banku Spółdzielczym w Jordanowie – mały bank, duże oprocentowanie

Bank Spółdzielczy w Jordanowie (okolice Rabki, Nowego Targu, Wadowic) to kolejny mały, lokalny bank z Podhala, który oferuje indywidualne konto emerytalne z atrakcyjnym oprocentowaniem. Wcześniej pisałem o IKE w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu. W chwili publikowania tego artykułu Bank Spółdzielczy w Jordanowie utrzymuje oprocentowanie IKE na poziomie 3,95% w skali roku, co jest odpowiednikiem 4,9% rocznie na „zwykłym” depozycie bankowym.

To kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPSBGŻ BNP ParibasTU SKOK oraz kilku innych bankach spółdzielczych.

Jakie są inne ważne warunki umowy o IKE z Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie? Czy w tym produkcie występują jakieś opłaty? Czy trzeba posiadać konto osobiste? Gdzie znajdują się placówki banku? Czy rachunek można założyć przez internet?

piątek, 7 sierpnia 2015

IKE w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach – ponadprzeciętne oprocentowanie, ponadlokalny zasięg

W momencie publikowania tego artykułu Bank Spółdzielczy w Skierniewicach płaci właścicielom depozytów w formie indywidualnego konta emerytalnego 3,5% w skali roku. To odpowiednik ok. 4,3% rocznie na „zwykłej” lokacie bankowej. Oprócz Skierniewic bank ma swoje oddziały w większych miejscowościach województwa łódzkiego, a także na Mazowszu (Warszawa i Płock). W każdym z nich można założyć IKE. Jest ono zakładane i prowadzone bezpłatnie.

To kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPSBGŻ BNP Paribas, TU SKOK oraz kilku innych bankach spółdzielczych.

Jakie są inne ważne warunki umowy o indywidualne konto emerytalne z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach? Czy bank pobiera jakieś opłaty? Czy trzeba posiadać konto osobiste? Gdzie znajdują się placówki banku? Czy da się założyć rachunek przez internet?

wtorek, 4 sierpnia 2015

IKE w towarzystwie ubezpieczeń na życie SKOK – nie, nie i jeszcze raz nie

Ubezpieczenie na życie powiązane z IKE w towarzystwie ubezpieczeń na życie SKOK to jedna z lepiej opisanych umów, z jakimi się spotkałem w tej kategorii – przejrzysta tabela opłat i prowizji i niedwuznaczne OWU. Dzięki temu jak na dłoni widać, że to fatalny sposób na gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym.

W skrócie – do dyspozycji klientów są trzy słabe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, każda składka jest pomniejszana o 5% opłaty manipulacyjnej, a co roku zapłacimy także 46zł składki ochronnej, przy czym funkcja ochronna tego ubezpieczenia w praktyce jest iluzoryczna.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPS, BGŻ BNP Paribas oraz kilku bankach spółdzielczych.

Jakie warunki proponuje na indywidualnym koncie emerytalnym towarzystwo ubezpieczeń na życie SKOK? Jak wypada w porównaniu z bezpośrednią konkurencją?

sobota, 1 sierpnia 2015

IKE w BGŻ BNP Paribas – nisko oprocentowany depozyt albo słabe fundusze inwestycyjne

W tym roku bank BNP Paribas przejął bank BGŻ, a po połączeniu nazywa się BGŻ BNP Paribas. Ma w swojej ofercie dwie umowy o indywidualne konto emerytalne – powiązane z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego lub z rejestrem funduszy inwestycyjnych w BNP Paribas TFI. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego wynosi równowartość WIBOR 3M (w chwili publikowania tego artykułu jest to 1,7% w skali roku). IKE w BNP Paribas TFI umożliwia lokowanie oszczędności w trzy subfundusze – akcyjny, dłużny i stabilnego wzrostu.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFI, Banku BPS oraz kilku bankach spółdzielczych.

Czy warto założyć indywidualne konto emerytalne w banku BGŻ BNP Paribas lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych BNP Paribas? Jak te rachunki IKE wypadają w porównaniu z bezpośrednią konkurencją?

IKE w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) – rachunek oszczędnościowy lub inwestycyjny

W Banku Polskiej Spółdzielczości można założyć jeden z dwóch rodzajów indywidualnego konta emerytalnego – z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego lub z giełdowym rachunkiem inwestycyjnym. W momencie publikowania tego artykułu depozyt oprocentowany jest na 2,4% w skali roku, jego założenie i prowadzenie jest bezpłatne, ale za dostęp do bankowości internetowej trzeba jednorazowo zapłacić 50zł. Z kolei rachunek inwestycyjny IKE jest zakładany i prowadzony bezpłatnie, a prowizje za transakcje wynoszą 0,38% dla papierów udziałowych oraz 0,19% dla papierów dłużnych (min. 5zł w każdym przypadku).

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDM, BPH TFI oraz kilku bankach spółdzielczych.

Czy warto założyć indywidualne konto emerytalne w Banku Polskiej Spółdzielczości? Jak wypada rachunek oszczędnościowy POL-IKE w Banku BPS w porównaniu z konkurencją? Czy znajdziemy na rynku lepsze rachunki maklerskie powiązane z IKE?