poniedziałek, 22 lutego 2016

BossaFund czy Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku – porównanie i opinia

Tak szczerze – między BossaFund a Supermarketem Funduszy Inwestycyjnych mBanku widzę więcej podobieństw niż różnic. Piszę z własnego doświadczenia – korzystam z obu.

To otwarte platformy do lokowania oszczędności w funduszach inwestycyjnych. Ani w BossaFund, ani w SFI w mBanku nie zapłacimy za nabycie, zbycie lub zamianę jednostek, jeśli wykonujemy transakcje przez internet. Ani w BossaFund, ani w SFI mBanku nie ma długoterminowej umowy „zmuszającej” nas do regularnego lub aktywnego inwestowania. Obie platformy są samoobsługowe – każdy klient sam podejmuje decyzje inwestycyjne i sam wykonuje je przez internet.

To nie znaczy, że nie ma żadnych różnic. Są. Dotyczą między innymi dostępności funduszy, funkcjonalności i wyglądu systemu transakcyjnego oraz usług dodatkowych. Nie wydają mi się kluczowe.

Zapraszam na porównanie dwóch dużych platform do lokowania oszczędności w funduszach inwestycyjnych – BossaFund oraz Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku.

Gdzie fundusze - BossaFund czy Supermarket Funduszy Inwestycyjnych
Podobny model dystrybucji

BossaFund i Supermarket Funduszy Inwestycyjnych działają na bardzo podobnych zasadach. Jakie to zasady?

a) otwarta platforma z funduszami polskich TFI

Klient, który otworzy rachunek w BossaFund lub SFI mBanku, ma dostęp do detalicznych funduszy inwestycyjnych kilkunastu polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych z jednego miejsca.

b) brak opłat manipulacyjnych / transakcyjnych

Obie platformy póki co trzymają się zasady, że za transakcje wykonane przez internet nie są pobierane żadne opłaty. Nic nie kosztuje nabycie jednostek. Nic nie kosztuje ich sprzedaż (odkupienie przez TFI). Nic nie kosztuje ich zamiana w ramach funduszu parasolowego lub konwersja.

To ewidentna przewaga nad innymi formami dystrybucji funduszy, np. u doradców bankowych czy na tzw. polisach inwestycyjnych. W pierwszym przypadku wystąpią jednorazowe opłaty transakcyjne (np. 3% za nabycie jednostek), w drugim przypadku trzeba się liczyć z dodatkową warstwą stałych opłat dla towarzystwa ubezpieczeniowego (więcej na przykładzie).

To ważne. Opłaty pomniejszają rentowność inwestycji. Im są niższe – dla takiej samej inwestycji – tym lepiej dla klienta. W przeszłości obliczyłem i zilustrowałem, że lokowanie oszczędności w te same fundusze inwestycyjne u różnych dystrybutorów może prowadzić do różnych wyników. Mimo że nabywamy te same aktywa finansowe.

Umowy o dostęp do BossaFund i SFI mBanku można podpisać przez internet (BossaFund, SFI mBanku).

c) obsługa przez internet

BossaFund i SFI mBanku dają klientowi dostęp do nowoczesnego systemu transakcyjnego. Wszystkie rodzaje zleceń można składać przez internet. Nie ma opłat za uruchomienie i dostęp do obu systemów transakcyjnych.

d) samoobsługa

Obie platformy działają na zasadzie samoobsługi. Klient samodzielnie podejmuje decyzje, kiedy i jak lokować oszczędności. Samodzielnie wykonuje też transakcje w systemie internetowym.

e) brak przymusu

Ani BossaFund, ani SFI mBanku nie narzucają klientowi harmonogramu czy stylu inwestowania w umowie. To nie jest polisa inwestycyjna z regularną składką czy plan systematycznego oszczędzania. Obowiązuje pełna swoboda.

Można zainwestować jednorazowo – niewielką lub większą kwotę. Można nastawić się na regularne oszczędzanie. Można przenosić oszczędności między funduszami (w ramach tego samego parasola bez naliczania podatku Belki lub poza parasolem). Można wybrać jeden fundusz, można więcej.

Ważne! Osobiście nie przepadam za sztywnymi umowami, które regulują tempo i sposób oszczędzania, ale z drugiej strony z doświadczenia wiem, że warto od początku mieć jakiś pomysł na swoją inwestycję wewnątrz takiego otwartego systemu. Przydatna może być luźna umowa z samym sobą, w której opisujemy, jak chcemy inwestować (po co, jak długo, aktywnie czy nieaktywnie, z jaką alokacją między klasy aktywów, wewnątrz jednego parasola czy nie).

f) te same kategorie uczestnictwa

BossaFund i SFI mBanku oferują detaliczne jednostki funduszy inwestycyjnych. Podobnie zresztą jak inni dystrybutorzy, np. doradcy „w okienku bankowym” czy agenci ubezpieczeniowi. Jakie są cechy tej kategorii jednostek?

Pozytyw dla drobnego inwestora jest taki, że minimalna pierwsza i kolejne wpłaty są bardzo niskie, np. 100zł. Negatyw jest taki, że w tej kategorii jednostek występują najwyższe opłaty za zarządzanie dla TFI. Tańsze kategorie jednostek dostępne są np. dla inwestorów instytucjonalnych lub w pracowniczych programach emerytalnych.

Jednym z niewielu wyjątków, jakie znam, jest IKE Plus i IKZE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI), na których klienci indywidualni kupują specjalną kategorię jednostek z obniżoną opłatą za zarządzanie.

Jakiś czas temu napisałem kompleksowy artykuł o opłacie za zarządzanie w otwartych funduszach polskich TFI – moim zdaniem zrozumienie, jak ona działa, jest super ważne.

f) bogate, ogólnodostępne i darmowe serwisy informacyjne

I mBank (operator usługi Supermaket Funduszy Inwestycyjnych), i dom maklerski BOŚ (właściciel marki BossaFund) prowadzą serwisy informacyjne dla inwestorów „funduszowych”.

Co ważne, są one ogólnodostępne i darmowe. Można z nich skorzystać nawet jeśli nie jesteśmy klientami tych instytucji finansowych. W serwisach znajdziemy między innymi notowania funduszy, komentarze i rozmowy z zarządzającymi oraz newsletter z przeglądem wydarzeń na rynku. W serwisie informacyjnym BossaFund znajdują się znacznie bardziej rozbudowane narzędzia analityczne – pozwalają naprawdę dogłębnie zbadać historyczne wyniki i zachowanie funduszy.

BossaFund czy Supermarket Funduszy Inwestycyjnych - co lepsze
przykład informacji o funduszu na BossaFund.pl

Umowy o dostęp do BossaFund i SFI mBanku można podpisać przez internet (BossaFundSFI mBanku).

Subtelne różnice

Pomiędzy BossaFund i Supermarketem Funduszy Inwestycyjnych jest trochę różnic. Dotyczą między innymi dostępności funduszy oraz wyglądu i funkcjonalności systemu transakcyjnego. Ale nie tylko.

a) bank konta dom maklerski

Zacznijmy od tego, kto jest właścicielem i operatorem obu platform. BossaFund należy do domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, a Supermaket Funduszy Inwestycyjnych to usługa mBanku. Czy to ma jakieś znacznie?

Wyłącznie techniczne. W pierwszym przypadku dystrybutorem jest dom maklerski, a w drugim bank. Dom maklerski BOŚ otworzy dla nas dedykowany rachunek pieniężny do obsługi funduszy inwestycyjnych. Z kolei w mBanku będziemy musieli otworzyć (jeśli jeśli jeszcze nie mamy) konto osobiste.

Jest to o tyle ważne, że:

I) oszczędności do ulokowania w funduszach będziemy musieli najpierw przelać na swoje konto w domu maklerskim BOŚ lub mBanku, żeby potem kupić za nie jednostki funduszy przez system transakcyjny

II) konto do obsługi funduszy przez BossaFund jest prowadzone bezpłatnie, konto osobiste w mBanku też może być bezpłatne, ale nie musi – jeśli zdecydujemy się na kartę płatniczą (nieobowiązkową) będziemy musieli wydać ją 300zł w transakcjach bezgotówkowych, żeby uniknąć 6zł miesięcznej opłaty za kartę

b) szerokość oferty

W dniu publikowania tego artykułu naliczyłem 250 funduszy inwestycyjnych w ofercie BossaFund oraz 223 fundusze w ofercie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku. Dom maklerski BOŚ ma umowy na dystrybucję funduszy 20 TFI, a mBank współpracuje z 18 TFI. Poniżej porównanie:

BossaFund a mBank które fundusze i TFI
dane aktualne w lutym 2016

Jeśli mBank przegrywa w tej kategorii, jest to raczej porażka symboliczna i honorowa. Na obu platformach jest naprawdę bogato – możliwości jest więcej niż faktycznie potrzebuje przeciętny klient. Chociaż jeśli ktoś nastawia się na fundusze konkretnego towarzystwa (np. Quercus TFI czy Eques TFI) warto zacząć od sprawdzenia, czy są w ofercie BossaFund i SFI.

c) opłaty

opłaty w BossaFund i mBanku fundusze
dane aktualne w lutym 2016

Najważniejsze: ani BossaFund, ani Supermarket Funduszy Inwestycyjnych nie pobierają opłat manipulacyjnych przy transakcjach na jednostkach funduszy (nabycie, zbycie, zamiana i konwersja). Chodzi o samodzielne transakcje wykonane przez internet.

Otwarcie rachunku powiązanego z usługą również jest bezpłatne.

Prowadzenie rachunku jest bezpłatne w BossaFund. W mBanku stajemy się automatycznie właścicielem konta bankowego, na którym mogą być opłaty (np. miesięczna za kartę). Ale w wersji bez karty lub z kartą, którą wydajemy minimum 300zł miesięcznie w transakcjach bezgotówkowych, to konto również jest bezpłatne.

A co z przelewami wychodzącymi? W mBanku wszystkie są bezpłatne. W BossaFund są bezpłatne, jeśli wartość przelewu jest wyższa niż 500zł. Jeśli wartość przelewu jest niższa niż 500zł, dom maklerski BOŚ pobierze 1zł opłaty za operację.


d) IKE mSkarbiec

Z konta osobistego w mBanku założymy konto IKE z funduszami inwestycyjnymi Skarbiec. To mniej znana funkcjonalność Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. Pisałem o niej w szczegółach kilka miesięcy temu.

Dom maklerski BOŚ nie pośredniczy w zakładaniu rachunków IKE lub IKZE z funduszami inwestycyjnymi. Oferuje za to IKE i IKZE z rachunkami inwestycyjnymi, które kiedyś opisałem w szczegółach.

e) system transakcyjny

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych jest „wbudowany” w system transakcyjny mBanku. Jest częścią bankowości internetowej.

mBank fundusze czy BossaFund w domu maklerskim BOŚ

BossaFund jest jedną z kilku usług dostępnych w domu maklerskim BOŚ. Możemy korzystać tylko z niej lub z innych (np. rachunku maklerskiego). Wszystkie są „zintegrowane” w jednym systemie transakcyjnym.

BossaFund czy mBank fundusze

Korzystałem z obu systemów transakcyjnych – są funkcjonalne, wygodne i proste w obsłudze. W Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mBanku przydatne są wykresy, na których widać wszystkie nasze operacje na jednostkach funduszu. To wizualne podsumowanie naszej aktywności.

Bossafund opinie

System pokazuje również nasze indywidualne wyniki – na poziomie poszczególnych funduszy oraz na poziomie całej usługi. Wiem, że dla wielu klientów indywidualnych to bardzo przydatna i pożądana funkcja.

Brakuje jej w systemie BossaFund. Nie ma też interaktywnych wykresów pokazujących naszą aktywność na jednostkach funduszu. Dla mnie nie jest to dyskwalifikująca cecha – i tak staram się monitorować wyniki każdej inwestycji (np. wewnątrz jednego funduszu parasolowego) we własnym zakresie. Nawet system mBanku nie spełnia pod tym względem wszystkich moich oczekiwań (np. nie pokazuje średniorocznej stopy zwrotu, traktuje wszystkie operacje jako część tej samej inwestycji bez względy na moje intencje, itp).

Umowy o dostęp do BossaFund i SFI mBanku można podpisać przez internet (BossaFundSFI mBanku).

BossaFund czy Supermarket Funduszy Inwestycyjnych - moja opinia

To trochę fałszywy dylemat. Pomiędzy tymi platformami funduszy inwestycyjnych jest więcej podobieństw niż różnic.

Lokując oszczędności za pośrednictwem BossaFund lub SFI mBanku w ten sam fundusz, osiągniemy dokładnie taką samą stopę zwrotu. Nie zapłacimy żadnych opłat manipulacyjnych ani innych dla dystrybutora. Kupimy te same kategorie jednostek uczestnictwa.

Dom maklerski BOŚ współpracuje w chwili pisania tego artykułu z większą ilością towarzystw niż mBank. Od pewnego czasu znacznie aktywniej rozwija swoją ofertę. Niektóre TFI są tylko w BossaFund (np. Eques czy Superfund), niektóre są tylkow SFI mBanku (np. Quercus czy Legg Mason).

BossaFund wydaje się prowadzić bardziej profesjonalny serwis informacyjny (darmowy i ogólnodostępny), mBank ma odrobinę więcej praktycznych funkcjonalności w systemie transakcyjnym.

W BossaFund zapłacimy 1zł za przelewy wychodzące poniżej 500zł, w mBanku zapłacimy za nieużywaną kartę płatniczą do konta (z której można jednak zrezygnować).

Trudno znaleźć absolutny argument dowodzący wyższości jednej platformy nad drugą. Jak dla mnie to równorzędni konkurenci. Zresztą jestem od dawna „funduszowym” klientem zarówno DM BOŚ, jak i mBanku.

Umowy o dostęp do BossaFund i SFI mBanku można podpisać przez internet (BossaFundSFI mBanku).

Tutaj wszystkie artykuły na temat funduszy inwestycyjnych oraz prywatnej emerytury.


19 komentarzy:

 1. Świetny artykuł. Jedynie co można dodać to możliwość sprzedaży jednostek funduszy w Bossa Fund ze zwrotem bezpośrednio na rachunek bankowy. To taka ukryta wypłata, jednak pozwala bez prowizji przelać małe kwoty.

  Sam korzystam z Bossa Fund jednak ten ich siermiężny interfejs woła o pomste. Choć z drugiej strony jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju analizy, wyniki, dokumenty to BF ma to jakoś lepiej rozwiązane.

  Co do 18 funduszy Investment Union w mbanu, to jeden można odjąć, ponieważ na Unidolar Pieniężny nie można już wpłacać pieniędzy ze względu na zmianę polityki wpłat.

  Pozdrawiam,
  KB

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz z pierwszej ręki. Skądinąd wiem, że ludzie z DM BOŚ czytają tego bloga, więc być może wezmą sobie do serca komentarz o "siermiężnym interfejsie".

   Osobiście nie mam z nim problemów. Nazwałbym go raczej "ascetycznym" niż "siermiężnym". Niektórzy lubią prostotę. Najważniejsze, że działa bez zarzutu.

   Dzięki za radę ze zwrotami bezpośrednio na konto bankowe z TFI. W sumie kilka takich wykonałem nawet osobiście, ale nigdy nie zorientowałem się, że jest to sposób na obejście opłaty za przelew poniżej 500zł.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. Różnica jest, jeśli chcemy kupić fundusz AGIO Kapitał Plus: w BossaFund kupimy online bez problemu i bez oopłat, zaś mBank kilka miesięcy temu wprowadził zmianę, że fundusz ten można kupić tylko i wyłącznie podczas osobistej wizyty w banku/stoisku. A takie zlecenie kosztuje kilka % wartosci zlecenia (nie pamietem dokładnie ile, chyba koło 3%, czyli trochę ponad roczny zysk z funduszu...)
  Swoją drogą ciekawe, czy są też inne fundusze podobnie obsługiwane przez mBank.

  Pozdrawiam,
  Zbyszek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz. Mały plus dla BossaFund. Pozdrawiam, prosze wracać!

   Usuń
 3. czesc Michal , dziekuje za spelnienie mojej prosby z tamtego roku i za porownanie dwoch tych platform inwestycyjnych ale Michal musze napisac ze sa roznice dwie. 1). w bos mozna tylko zlozyc wniosek o otwarcie konta ale i tak trzeb audac sie do placowki zeby podpisac umowe , 2).zauwazylem ze w bossafund koszty zarzadzania niektorych funduszy z tfi sa drosze niz w tfi w mbanku . pozdrawiam i wszytskiego dobrego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz,

   Nie możemy tego zostawić bez szczegółów. O jakich dokładnie funduszach mówisz, pisząc, że w mBanku jest za nie nie niższa opłata za zarządzanie? Podziel się swoją obserwacją, żebym mógł ją zweryfikować.

   Ze strony BossaFund:

   2. Podpisz umowę:
   - za pośrednictewm kuriera
   - za pośrednictwem poczty
   - lub osobiście w placówce DM BOŚ

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 4. Fajne i przydatne porównanie. Jeżeli można to prosiłbym o rozwinięcie tematu monitorowania wyników inwestycji. Obecnie korzystam z IKE w NN i niestety ich system transakcyjny jest dosyć ubogi, jeżeli chodzi o historię wpłat, zwrotów z inwestycji i itp. Podejrzewam, że nie każdy jest biegły w materii stworzenia sobie w excelu prostego arkusza z takim monitoringiem (ja na pewno nie), a jak Pan zauważył jest to przydatna i pożądana funkcja. Może nawet warte jest takie coś osobnego wpisu, albo chociaż jakieś podpowiedzi w komentarzach.

  Pozdrawiam i życzę kolejnych udanych wpisów na blogu.

  Michał.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz.

   W każdym wpisie opisującym moje wyniki, pokazuję, jakie "miary" są dla mnie ważne, np. http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2015/10/ike-emerytura-ile-mozna-zarobic.html

   Używam prostego pliku typu Excel, na który składają się:
   a) wpłaty z datami
   b) obecna wartość konta z datą
   c) kalkulacja łącznej stopy zwrotu (procentowo i kwotowo)
   d) kalkulaacja średniorocznej stopy zwrotu (funkcja XIRR)
   e) kalkulacja zysku/straty netto

   Napisałem o tym kiedyś artykuł: http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2013/05/jak-obliczyc-stope-zwrotu-systematyczne-inwestowanie.html.

   Trochę trwało zanim sam się tego nauczyłem i doprowadziłem do takiej formy, jaka mi osobiście odpowiada, więc proszę się nie zrażać, gdyby pierwsza próba była rozczarowująca. Monitorowanie wyników inwestycji jest zbyt ważne, żeby pozostawić je przypadkowi.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 5. Dzięki za wpis. Odnoszę wrażenie, że mBank stoi w miejscu a Bossa rozwija się, co jakiś czas pojawiają się komunikaty, że dodali nowe fundusze do oferty, tego w mBanku niestety nie widzę i mam wrażenie, że od dłuższego czasu jest ta sama oferta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz. Mam podobne wrażenie, ale nie jest ono chyba w 100% uzasadnione. Po pierwsze, Bossa startowała od zera, więc w ostatnim okresie w naturalny sposób podpisywali więcej umów. Taki efekt niskiej bazy. Druga rzecz - mBank jednak coś tam dodaje, np. Quercus TFI, towarzystwo z bardzo dobrej jakości produktami. Uzupełnili też ofertę Union Investment o ich nowe fundusze, np. UniAkcje Dywidendowy. Jeszcze niedawno tego nie było.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 6. Interesujący artykuł. Trafiłem tu szukając informacji na temat migracji między tymi platformami. Dokładniej poszukuje sposobu na przeniesienie mIKE Fundusze z mBanku do Bossa. Orientuje się ktoś czy jest w ogóle możliwość przeniesienia IKE nie odkupując funduszy ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za pytanie,

   Czy mógłbym wiedzieć, dlaczego chciałby Pan przenieść mIKE z mBanku do Bossa?

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. ike w bossa nie ma funduszy więc nie przeniesiesz

   Usuń
 7. Wydaje mi się, że w tabeli powinno być w obu platformach:
  Agio funds: 3 (parasol) + AGIO Kapitał Plus

  Pozdrawiam,
  Paweł
  Użytkownik obu platform inwestycyjnych

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A nie jest?
   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. właśnie nie jest :)
   Do parasola Agio SFIO należy Agio Kapitał. Natomiast poza parasolami jest Agio Kapitał Plus.

   Usuń
 8. Witam Michale,
  Przymierzam się do platformy BossaFund ale póki co jestem zdruzgotany zapóźnieniem aktualizacji danych !
  Fundusz Investor Niemcy: na platformie Bossa wycena jednostki to 168,69 tymczasem na Analizy.pl to uwaga... 179,10. Mało tego Analizy.pl podają na jaki dzień jest ta wycena, co jest przecież istotne a Bossa nie podaje. Trzeba się domyślać. I teraz tak, jeśli chciałbym kupić jednostki tego konkretnego funduszu to po jakiej cenie skoro te podawane na stronie są dawno nieaktualne ?
  Pozdrawiam,
  Darek

  OdpowiedzUsuń
 9. Czy Bossafund wymaga potwierdzenie SMSowe za kupno/sprzez (oprocz tego ze i tak trzeba sie do konta logowac), tak jak w mBank?

  Czy ktokolwiek w Polsce mam mozliwosc autotrading fundusze, np. SELL jak pozycja osiagnie 10% zysku (albo n% straty)?
  Np. tez BUY jesli cena spadnie ponad 5% w jeden dzien?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. BossaFunds tego nie wymaga.

   Są serwisy informujące o takich zmianach po wycenie, ale zlecenie trzeba wykonać samemu.

   Proszę pamiętać, że wycena funduszy jest opóźniona o 2-3 dni w stosunku do tego, co się dzieje na rynkach, więc w momencie uruchomienia się takiego automatycznego zlecenia, rynek byłby już np. 48 godzin później.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?