środa, 6 listopada 2019

Gdzie jest Polska wśród najlepszych systemów emerytalnych świata (według raportu Mercer 2019)?

Raz w roku australijski uniwersytet Monash i międzynarodowa firma doradcza Mercer publikują raport na temat kondycji systemów emerytalnych na świecie.

To nie jest lekka lektura (link) 🙂

Raport nie odnosi się bezpośrednio do indywidualnych decyzji w finansach osobistych.

Przygląda się przede wszystkim rozwiązaniom instytucjonalnym, regulacjom prawnym, wskaźnikom typu poziom długu publicznego, itp.

Czy w tym raporcie jest jakaś przydatna wiedza?

Jak Mercer Global Pension Index 2019 ocenia systemy emerytalne?


Raport Mercer 2019
przeczytaj cały raport (ang.)
Raport bierze pod uwagę trzy duże obszary. W moim luźnym tłumaczeniu są to:

 1. Teraźniejszość (Adequacy)
 2. Przyszłość (Sustainability)
 3. Zaufanie (Integrity)

 Teraźniejszość to m.in.:

 • poziom obecnych świadczeń emerytalnych, 
 • poziom prywatnych oszczędności, 
 • poziom prywatnego długu,
 • zachęty do oszczędzania na emeryturę na własną rękę

Przyszłość to m.in.:

 • trendy demograficzne, 
 • wiek przejścia na emeryturę, 
 • poziom długu publicznego, 
 • poziom i stabilność wzrostu gospodarczego

Zaufanie to m.in.:

 • regulacje i administracja systemem emerytalnym przez państwo, 
 • wiara w zdolność branży finansowej do wypłaty świadczeń w przyszłości, 
 • rozsądne koszty produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych,
 • jakość komunikacji na temat systemu emerytalnego

Jak wypadła w raporcie Polska?


W porównaniu z innymi krajami najlepiej wypadła w kategorii teraźniejszość (Adequacy), słabiej w obszarach przyszłość (Sustainability) i zaufanie (Integrity).

Ciemniejsza kolumna to miejsce Polski w każdym z obszarów

Jeśli spojrzymy na oceny w poszczególnych obszarach, wygląda to następująco:

 1. Zaufanie – 66 pkt, ocena B (dobry)
 2. Teraźniejszość – 62,5 pkt, ocena C+ (dostateczny+)
 3. Przyszłość – 45,3 pkt, ocena D (dopuszczający)

Łącznie polski system emerytalny otrzymał 57,4 pkt i ocenę C (dostateczny). Taką samą ocenę otrzymały m.in.: Hiszpania, Włochy, Austria, Peru i Arabia Saudyjska.

Ocena C oznacza system, który ma dobre cechy, ale także istotne słabości i ryzyka, nad którymi trzeba pracować.

Najlepsze systemy emerytalne na świecie według raportu mają Holandia, Dania i Australia.

kliknij w obrazek, żeby powiększyć
Rekomendacje na przyszłość - cały świat


Niektóre rekomendacje dotyczą wszystkich systemów emerytalnych. To m.in.:

 • podwyższanie wieku emerytalnego (ponieważ rośnie średnia długość życia)
 • zachęcanie do podjęcia lub pozostania w pracy, szczególnie wśród kobiet i osób starszych
 • zachęcanie do zwiększenia prywatnych oszczędności
 • stosowanie obowiązkowego lub automatycznego zapisu w programach oszczędzania na emeryturę
 • ograniczenie przedwczesnych wypłat z programów oszczędzania na emeryturę
 • rewizja poziomów waloryzacji emerytur
 • zwiększenie przejrzystości i jakości zarządzania prywatnymi programami oszczędzania na emeryturę

Rekomendacje na przyszłość - Polska


Do tego raport wskazuje kilka rekomendacji specyficznie dla polskiego systemu:

 • wprowadzenie auto zapisu do prywatnego systemu oszczędzania na emeryturę
 • podniesienie najniższych emerytur
 • podwyższenie poziomu prywatnych oszczędności
 • zwiększenie składek do prywatnych programów oszczędzania, żeby z czasem wzrosły prywatne aktywa
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

Inne ciekawostki – model 5 filarów


Z raportu zapamiętam też jeszcze jedną rzecz. Jest w nim odwołanie do podejścia do dochodów na emeryturze, które opiera się o pięć osobnych filarów.

 • Filar 0 to powszechne, państwowe świadczenia, które zapewniają minimalny poziom utrzymania
 • Filar 1 to również powszechne, państwowe świadczenia, których poziom zależy od składek wpłaconych do systemu emerytalnego przez lata pracy
 • Filar 2 to dochody z obowiązkowej, ale prywatnej części systemu emerytalnego
 • Filar 3 to dochody z dobrowolnej, prywatnej części systemu
 • Filar 4 to finansowe i niefinansowe wsparcie spoza systemu emerytalnego, w tym np. rodziny

5 filarów systemu dochodu emerytalnego


Można sobie wyobrazić, że w zależności od indywidualnej sytuacji, np. zgromadzonych zasobów, różne będzie znaczenie każdego z tych filarów po zakończeniu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę.

Dla osoby, która przez większość życia nie była aktywna zawodowo, a na dodatek nie zgromadziła własnych aktywów, to Filar 0 i Filar 1 będą kluczowe. Ważne będzie też wsparcie rodziny.

Dla osoby, która przez większość życia dobrze zarabiała, a na dodatek oszczędzała i inwestowała na własną rękę, Filar 0 i Filar 1 będą tylko częścią większej całości. Będą się na nią składać również prywatne oszczędności w systemie emerytalnym (PPK, PPE, IKE, IKZE) oraz prywatne aktywa, w tym np. nieruchomości, lokaty, akcje i obligacje, poza systemem emerytalnym.

Moje podejście i decyzje


Podsumowałem kiedyś swoje ogólne podejście do oszczędzania na emeryturę w dwóch wpisach:


Oszczędzam i inwestuję na wiele sposobów, m.in. prowadzę Indywidualne Konto Emerytalne z funduszami inwestycyjnymi (moje wyniki do 2019) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w formie rachunku maklerskiego (moje wyniki do 2019).

Na zakończenie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?