piątek, 2 stycznia 2015

Jaki jest limit wpłat na IKE w 2015 i co z nim zrobić?

Limit wpłat na IKE w 2015 wynosi 11 877zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych). Informacja pochodzi z Monitora Polskiego z dnia 27 listopada 2014 roku. Można ją również znaleźć na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 2015 będziemy mogli wpłacić na swoje indywidualne konto emerytalne o 639zł więcej niż w ubiegłym roku.

Gdybyśmy chcieli wpłacać na swoje konto dokładnie taką samą kwotę co miesiąc (od stycznia do grudnia 2015) i wykorzystać cały dostępny nam limit wpłat na IKE, miesięczna kwota przelewu powinna wynosić 989,75zł. Gdybyśmy chcieli wpłacać na IKE dokładnie taką samą kwotę co kwartał, na nasze konto powinno co trzy miesiące trafiać 2969,25zł. Co ważne – limit możemy wykorzystać w całości, częściowo lub w ogóle. Możemy go wpłacić jednorazowo, regularnie lub nieregularnie. Pełna dowolność (chyba że dostawca naszego konta zastrzeże inaczej w swoim regulaminie, np. ustali minimalną roczną składkę).

Jak wykorzystać limit wpłat na IKE w 2015?

Limit wpłat na IKE 2015
1. Więcej informacji o limicie wpłat na IKE

W 2015 będziemy mogli wpłacić na IKE 11 877zł. Skąd się wzięła ta liczba? Z dwóch źródeł:

a) ustawy o IKE i IKZE, która ustala roczny limit wpłat na IKE na poziomie „trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej na dany rok”

b) projektu ustawy budżetowej na 2015 – tam w artykule 26 przeczytamy, że „prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3 959zł”

Pomnóżmy 3 959zł przez trzy i wychodzi nam 11 877zł.

Nie zawsze tak było. W oryginalnej ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 roku limit wpłat definiowany był jako 150% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto. Obecne zasady obliczania limitu obowiązują od 2009 roku. Od pięciu lat nominalna wartość limitu nieprzerwanie rośnie, ponieważ nieprzerwanie rośnie też przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce.

Łącznie od początku istnienia indywidualnych kont emerytalnych można było na nie wpłacić 92 410,12zł. Poniżej tabelka z zestawieniem rocznych limitów oraz wykres pokazujący zmianę limitu od 2004 do 2015.

Limity wpłat na IKE od początku istnienia

Limity wpłat na IKE od 2004 do 2015

A ile będzie można oszczędzić na indywidualnym koncie emerytalnym w przyszłości? Oszacowałem limity wpłat dla kolejnych dziesięciu lat (od 2015 do 2024) zakładając, że prawo się nie zmieni, a przeciętne prognozowane wynagrodzenie brutto będzie rosło w takim samym tempie, jak w latach 2013-2015. Tylko limit wpłat na IKE w 2015 jest rzeczywisty, reszta to szacunki. Przez najbliższe dziesięć lat będzie można szacunkowo odłożyć na IKE ok. 130-140 tysięcy złotych. Tak to wygląda na podsumowaniu:

Szacunkowe limity wpłat na IKE do 2025


2. Ważne informacje o IKE

Indywidualne konta emerytalne mogą mieć jedną z następujących form:
- depozyty bankowe (dostawcą są banki komercyjne oraz spółdzielcze)
- jednostki funduszy inwestycyjnych (dostawcą są towarzystwa funduszy inwestycyjnych)
- giełdowe papiery wartościowe (dostawcą są biura maklerskie)
- detaliczne obligacje Skarbu Państwa, tzw. IKE Obligacje (dostawcą jest dom maklerski PKO BP)
- ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (dostawcą są zakłady ubezpieczeń)
- jednostki dobrowolnych funduszy emerytalnych (dostawcą są powszechne towarzystwa emerytalne)
Najważniejszą zaletą indywidualnego konta emerytalnego jest to, że oszczędności zgromadzone na nim nie podlegają podatkowi od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Szczegóły tej tarczy podatkowej (w tym warunki) przedstawiłem w tym artykule, a obliczenia, ile ta ulga jest warta, można znaleźć w tym artykule.

Inną unikalną cechą indywidualnego konta emerytalnego jest możliwość przenoszenia oszczędności między dostawcami (np. z zakładu ubezpieczeń do banku) z zachowaniem tarczy podatkowej oraz (po 12 miesiącach od podpisania umowy) bez kosztów. Niedawno opisałem na własnym przykładzie, jak wygląda proces przenoszenia IKE.

Nie każda instytucja finansowa ma w swojej ofercie indywidualne konta emerytalne. W tarczę podatkową powiązaną z IKE nie da się „ubrać” istniejących lokat, polis inwestycyjnych czy jednostek funduszy inwestycyjnych. To osobny produkt i osobna umowa, którą musimy podpisać z jednym z dostawców wymienionych powyżej.


3. Jak planuję wykorzystać limit wpłat na IKE w 2015?

Swoje indywidualne konto emerytalne prowadzę o 2012 roku – najpierw w formie detalicznych obligacji skarbowych (IKE Obligacje), a od 2013 w formie jednostek funduszy inwestycyjnych. Swoje oszczędności dzielę między różne klasy aktywów i trzymam się dość stabilnej, statycznej alokacji między fundusze dłużne (czyli obligacji i rynku pieniężnego) oraz akcyjne (różnych rynków i segmentów). Stosuję uśrednianie i rebalancing. Nie jestem zwolennikiem aktywnego inwestowania polegającego na próbach wyczuwania krótszych trendów na rynku, kierowania się bieżącymi informacjami, częstego zmieniania alokacji na koncie czy stawiania wszystkiego na jeden fundusz (np. 100% w akcje czy 100% w obligacje).

To, czy w 2015 wpłacę na indywidualne konto emerytalne cały limit, uzależniam od tego, czy będzie mnie na to stać. Jestem wczesnym trzydziestolatkiem z (za chwilę) dwójką małych dzieci i koszty mojego codziennego życia są i będą w najbliższych latach raczej wysokie. Bieżące zobowiązania mojej rodziny będą dla mnie zawsze pierwszym priorytetem.

Nie należę też do zwolenników oszczędzania na żywności, wypoczynku czy edukacji tylko po to, żeby mieć na koncie parę tysięcy więcej. W tych okolicznościach wiele zależy więc od strony dochodowej moich finansów. Jestem też skłonny „przenosić” do IKE część starych oszczędności, które w tej chwili są ulokowane na zwykłych rachunkach, np. w banku, ale tylko jeśli nie będzie dla nich ważniejszych zastosowań tu i teraz. Uważam, że indywidualne konto emerytalne nadaje się przede wszystkim dla "głębokich oszczędności", czyli takich, których z dużym prawdopodobieństwem nie będziemy szybko potrzebować.

W każdym razie mam zamiar robić to stopniowo. Prawdopodobnie będę wykorzystywać limit wpłat na IKE w 2015 przy pomocy regularnych, comiesięcznych przelewów. Z jednej strony dlatego, że to lepiej odpowiada moim obecnym okolicznościom życiowym, z drugiej strony dlatego, że nie mam jasnych przekonań co do przyszłości różnych klas aktywów i różnych subfunduszy dostępnych w IKE Plus w ING TFI, które posiadam. Wolę rozkładać ryzyko w czasie. Stawiam też na szeroką dywersyfikację, również geograficzną.

Jednym z polecanych przeze mnie dostawców kont emerytalnych IKZE i IKE jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych NN - wcześniej ING (szczegółowa recenzja tego rozwiązania tutaj). Sam przeniosłem tam niedawno konto emerytalne.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

3 komentarze:

 1. Dostałem od Towarzystwa Emerytalnego coroczne zestawienie (51% przeniesiono do ZUS e lutym). Czy mógłby Pan poświęcić jakiś wpis obecnej sytuacji z OFE (może można i może warto przenieść pozostałe tam pieniądze na IKE lub IKZE? czy może lepiej ich nie ruszać - są jakieś koszty takiej ewentualnej operacji). Myślę, że wielu ludzie nurtują pytania związane z sytuacją po "reformie" OFE.

  OdpowiedzUsuń
 2. Posiadacz środków w OFE ma ograniczone prawa. Nie może ich przenosić do innych form indywidualnego oszczędzania na emeryturę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Otwarte Fundusze Emerytalne są częścią obowiązkowego, powszechnego systemu emerytalnego, a wpłaty na nie pochodziły i pochodzą ze składki na ubezpieczenie społeczne, a nie z prywatnych oszczędności. Do tych pieniędzy nie ma bieżącego dostępu. Nie można ich wypłacać czy przenosić do dobrowolnych form oszczędzania w tzw. trzecim filarze. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?