poniedziałek, 15 września 2014

IKE Plus i IKZE Plus w funduszach inwestycyjnych ING (NN Investment Partners) – opinie i szczegółowa analiza

Oferta indywidualnych kont emerytalnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners (do niedawna ING TFI) została doceniona między innymi przez portal Analizy.pl. Wygrała ze znaczną przewagą nad konkurencją ranking IKE w TFI opublikowany pod koniec 2013 roku. IKE z funduszami inwestycyjnymi oferuje w tej chwili 15 towarzystw.

Pod koniec 2015 stworzyłem szczegółowy ranking IKE i IKZE z funduszami inwestycyjnymi. NN TFI jest - obok KBC TFI - jego zwycięzcą.

Czy IKE Plus oraz IKZE w towarzystwie NN TFI są rzeczywiście najlepsze w tej kategorii kont emerytalnych? Otrzymuję bardzo dużo e-maili od czytelników z prośbą o przyjrzenie się w szczegółach temu produktowi oraz o wskazanie innych propozycji, które warto rozważyć. Jestem też osobiście zainteresowany tematem, ponieważ od ponad roku utrzymuję swoje oszczędności w innym towarzystwie i – jak zawsze – jestem otwarty na pozytywną zmianę. Po roku od podpisania umowy o IKE można przenieść środki do innego dostawcy bez ponoszenia kosztów (tzw. wypłata transferowa).

Jaka jest moja opinia o IKE Plus oraz IKZE w NN TFI? Zapraszam na szczegółową analizę.

Inne możliwości w trzecim filarze

Czy warto założyć IKE Plus w NN Investment Partners TFI - opinie?
Na początek kilka słów ogólnego wprowadzenia, żeby poszerzyć trochę perspektywę. Fundusze inwestycyjne to wyłącznie jedna z pięciu możliwych form gromadzenia oszczędności w tzw. trzecim filarze. Możemy również skorzystać z oferty banków (depozyty), biur maklerskich (papiery wartościowe na GPW lub detaliczne obligacje skarbu państwa), powszechnych towarzystw emerytalnych (dobrowolne fundusze emerytalne) oraz zakładów ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie).

Każda z tych form ma wady i zalety, które wielokrotnie opisywałem w tym serwisie. Nie uważam, żeby było jedno najlepsze, magiczne rozwiązanie dla wszystkich. O czynnikach, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze formy IKE lub IKZE pisałem między innymi w tym poradnikowym artykule.

Pod koniec 2015 stworzyłem ranking wszystkich rodzajów IKE i IKZE.

Osobiście zacząłem oszczędzać na indywidualnym koncie emerytalnym w formie obligacji skarbu państwa w czasach, gdy oferowały konkurencyjne warunki. Po roku przeniosłem środki do towarzystwa funduszy inwestycyjnych (innego niż ING TFI), gdzie utrzymuję je do tej pory. W momencie wypłaty transferowej IKE Plus w ING TFI nie było jeszcze dostępne w obecnej formie.

To nie była dla mnie łatwa decyzja (pisałem o tym w tym wpisie), ponieważ uważam koszty prowadzenia funduszy inwestycyjnych w Polsce za zbyt wysokie. Idealnym rozwiązaniem byłyby fundusze ETF lub fundusze indeksowe, ale ich oferta jest jeszcze w Polsce zbyt wąska i zbyt mało płynna, żeby stworzyć zróżnicowany portfel inwestycyjny dostosowany do moich potrzeb. Nie czuję się też zbyt pewnie inwestując w akcje lub obligacje pojedynczych spółek, więc na tym etapie preferuję fundusze inwestycyjne.

Z kolei swoje indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzę od samego początku (od 2012 roku) w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim BDM (pisałem o tym w tym wpisie). Inwestuję przez nie wyłącznie w fundusze ETF oraz spółki wypłacające regularną dywidendę. Limity wpłat na IKZE są znacznie niższe, więc łatwiej mi zaakceptować to, że wszystkie oszczędności są obciążone ryzykiem charakterystycznym dla rynku akcji. Łącznie na IKE i IKZE utrzymuję alokację między klasy aktywów odpowiednią do mojej sytuacji życiowej oraz tolerancji na ryzyko.

Dla osób, które nie akceptują żadnej zmienności i wymagają, żeby ich oszczędności podlegały gwarancjom państwa, polecam IKE w formie depozytu bankowego lub dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Niestety oferta IKZE dla bardziej konserwatywnych inwestorów praktycznie nie istnieje – recenzowałem niedawno bardzo krytycznie IKZE w ING Banku Śląskim.

IKE Plus i IKZE w towarzystwie funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners - opłaty

Na starcie chciałbym zaznaczyć, że ING TFI - od lipca 2015 roku NN TFI (oferujący fundusze inwestycyjne) to inna firma niż ING Bank Śląski (oferujący usługi bankowe), zakład ubezpieczeń ING Życie (oferujący ubezpieczenia) czy PTE ING (obsługujący otwarty fundusz emerytalny oraz dobrowolny fundusz emerytalny). Należą do tej samej grupy kapitałowej ING, ale są wewnątrz niej odrębnymi bytami.

Jakie są najważniejsze zalety IKE Plus i IKZE w TFI ING? Po pierwsze – brak opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych oraz obniżone opłaty za zarządzanie dla klientów, którzy założyli konto emerytalne przez platformę internetową towarzystwa. Jak wielokrotnie pisałem, im droższe narzędzie do inwestowania wybierzemy, tym niższe będą nasze stopy zwrotu.

IKE Plus i IKZE Plus można założyć w 100% przez internet. Minimalna pierwsza wpłata to 50zł.

Oferta NN TFI wyróżnia się pozytywnie na tle konkurencji. Jeśli sami przejdziemy proces zakładania konta w internecie, otwarcie rejestru nie będzie nas nic kosztować. Dla porównania, inne towarzystwo ze świetną ofertą funduszy w ramach IKE i IKZE – Union Investment, wymaga opłaty 400zł za otwarcie każdego z rejestrów u swoich dystrybutorów i nie daje możliwości zawarcia umowy przez internet. Za darmo otworzymy IKE i IKZE przez internet między innymi w KBC TFI oraz Skarbiec TFI.

Inwestując przez platformę internetową NN TFI nie zapłacimy też nic za nabycie lub zamianę jednostek jednego funduszu na inny. To jednak generalnie standard w kilku innych towarzystwach, np. KBC TFI, Arka BZWBK czy Skarbiec.

Ale i tak najważniejsze są stałe opłaty za zarządzanie, które w długim terminie mają największy wpływ na rentowność inwestycji. Polskie fundusze inwestycyjne należą do bardzo drogich w porównaniu z funduszami w krajach zachodnich, np. roczna opłata za zarządzanie w funduszu NN Akcji to 3,5% aktywów, w funduszu NN Obligacji to 1,25% aktywów rocznie, a w NN Globalnym Długu Korporacyjnego to 1,8% w skali roku. Opłaty są już wliczone w wyceny jednostek, więc w notowaniach widzimy cenę netto (po wszystkich odliczeniach), ale nie zmienia to faktu, że istotną część aktywów co roku przejmuje z naszego konta towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

IKE Plus oraz IKZE w NN TFI wyróżnia się tym, że towarzystwo postanowiło obniżyć o ok. 25% opłatę za zarządzanie we wszystkich funduszach w ramach tych kont emerytalnych. To oznacza, że roczna opłata za zarządzanie w NN Akcji wynosi 2,7%, w NN obligacji 0,95%, a NN Globalnego Długu Korporacyjnego 1,35% rocznie. NN TFI stworzyło dla internetowych IKE Plus i IKZE specjalną kategorię jednostek – K.

IKE Plus i IKZE Plus można założyć w 100% przez internet. Minimalna pierwsza wpłata to 50zł.

Czy to ma takie wielkie znaczenie? Poniżej przykład trzech funduszy akcji ze stopami zwrotu tylko za ostatni rok w wersji standardowej oraz (niżej) w wersji dla kont IKE Plus i IKZE.

IKE IKZE NN Investment Partners - opłaty za zarządzenie

Czy warto założyć IKE Plus IKZE z funduszami NN Investment Partners?

Różnicę widać gołym okiem już po 6-12 miesiącach, a po kilkunastu-kilkudziesięciu latach przełoży się na stopy zwrotu wyższe o kilka-kilkanaście procent. Jednostki K z obniżonymi opłatami za zarządzanie są dostępne wyłącznie dla klientów, którzy założyli IKE Plus lub IKZE przez internet. Klienci innych dystrybutorów (np. BGŻ Optima czy SFI mBanku) czy zakładów ubezpieczeń prowadzących długoterminowe polisy inwestycyjne (np. Aegon, Skandia, Open Life czy Generali) płacą standardowe stawki. Podobnie inwestorzy otwierający na platformie internetowej NN TFI zwykłe rejestry.

Byłoby cudownie, gdyby opłaty za zarządzanie były jeszcze niższe na kontach emerytalnych – przecież właściciele IKE i IKZE to idealni klienci dla towarzystw – długoterminowi, systematyczni, z jasnym celem. Ale i tak należy docenić ruch ING TFI – na tym rynku obniżki opłat dla klientów praktycznie się nie zdarzają.


IKE Plus i IKZE w towarzystwie funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners – fundusze

Drugą cechą, która wyróżnia IKE Plus i IKZE w NN TFI, jest bogata oferta funduszy inwestycyjnych dostępnych na kontach emerytalnych. Do naszej dyspozycji jest 21 funduszy, w tym tzw. fundusze cyklu życia. Na rejestrach IKE i IKZE wszystkie stanowią jeden parasol z darmowymi zamianami.

Fundusze NN Investment Partners IKE IKZE - opinie
Oprócz tych 19 dostępne są również NN Stabilny Globalnej Alokacji oraz NN Lokacyjny Plus

Czy to ma wielkie znaczenie? Moim zdaniem – tak. Z jednej strony mamy dostęp do naprawdę imponującej ilości klas aktywów – od rynku pieniężnego poprzez obligacje skarbowe po akcje firm japońskich czy europejskich spółek dywidendowych.

W praktyce oznacza to kilka rzeczy. Po pierwsze, w zależności od naszego apetytu i tolerancji na ryzyko, możemy opierać swoją inwestycję o bardzo bezpieczne aktywa (np. NN Gotówkowy) i stopniować ekspozycję na ryzyko i potencjalne zyski. Po drugie, nie jesteśmy zamknięci w funduszach inwestycyjnych opartych o polskie aktywa. Uważam, że dywersyfikacja geograficzna jest bardzo pożądanym elementem w długoterminowych oszczędnościach, tym bardziej że pierwszy (ZUS) i drugi filar (OFE) systemu emerytalnego zależą głównie od stanu polskiej gospodarki.

Z drugiej strony, dla klientów, którzy nie są na siłach, żeby tworzyć własny portfel inwestycyjny w ramach IKE Plus lub IKZE Plus towarzystwo stworzyło kilka gotowych strategii. Dwie z nich to dobrze znane fundusze mieszane (stabilnego wzrostu i zrównoważony). Oprócz tego możemy skorzystać z tzw. funduszy cyklu życia NN Perspektywa, które w swoją strategię inwestycją mają wpisany konkretny horyzont inwestycyjny (np. rok 2040). Nie jestem bezkrytyczny w stosunku dotego typu funduszy, ale mogą one zapewnić jasną i konsekwentną strategię dla osób, którzy jej potrzebują.

Jakiś czas temu stworzyłem szczegółowe porównanie funduszy cyklu życia NN Perspektywa oraz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego.

Fundusze cyklu życia to nowe rozwiązanie na polskim rynku, więc trudno wyrokować, czy sprawdzą się w długim terminie. Ich skuteczność będzie w dużym stopniu zależeć od tego, „jak ułoży się rynek”. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na ważną cechę tych funduszy. Przyjrzyjmy się ich wynikom za ostatni rok.

Fundusze cyklu zycia NN Perspektywa - oszczędzanie na emeryturę

Proszę zwrócić uwagę na „porządek” w ich wynikach. Zarządzający tak zbudowali portfel, że fundusz o najdalszej dacie docelowej zarabia najlepiej w okresie dobrej koniunktury, ale też traci najwięcej podczas spadków. Nie ma tu przypadku w stylu: „w tym miesiącu najlepszy był fundusz obligacji, w kolejnym małych i średnich spółek, a potem znowu obligacji, itd”. Klienci muszą tylko zdecydować się, jaki poziom ryzyka (oraz datę docelową) akceptują i od początku wiadomo, czego się po takim funduszu spodziewać.


IKE Plus i IKZE w towarzystwie funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners – platforma internetowa i obsługa klienta

Nie jestem (jeszcze) właścicielem IKE Plus i IKZE w TFI ING, ale mam dostęp do ich platformy internetowej. Inwestuję tam przez zwykły rejestr – chwilowo wszystkie (niewielkie) środki utrzymuję w funduszu gotówkowym ING Depozytowy. Tak wygląda panel użytkownika.

Fundusze ING przez internet IKE IKZE

System jest nowoczesny, prosty w obsłudze, dobrze opisany i oznakowany (np. użycie kolorów dla różnych funduszu parasolowych). Towarzystwo domyślnie prowadzi korespondencję (np. dotyczącą zamian i konwersji jednostek) w formie elektronicznej. W systemie możemy otworzyć i prowadzić trzy rodzaje rejestrów – zwykły (na razie mam tylko taki), IKE oraz IKZE.

W październiku 2014 przeniosłem swoje dobrowolne oszczędności emerytalne do NN Investment Partners. Mogę potwierdzić, że system internetowy jest nowoczesny i funkcjonalny, ale na pewno nie idealny.

Pod koniec 2015 roku opisałem w szczegółach wyniki mojej inwestycji oraz sposób, w jaki ją prowadzę.

Miałem do czynienia również z telefoniczną obsługą klienta NN TFI podczas otwierania pierwszego rejestru oraz wykonywania przelewów – nie mam najmniejszych zastrzeżeń.


Wyniki funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners

Bieżące notowania funduszy można sprawdzić na ich stronie internetowej w zakładce notowania – warto pamiętać, że dla jednostek utrzymywanych w ramach IKE i IKZE (czyli K) musimy ustawić odpowiedni filtr. Strona domyślnie pokazuje wyniki dla zwykłych jednostek.

Wyniki funduszy inwestycyjnych są zmienne w czasie, więc nie należy się ekscytować wzrostami w ostatnich 2-3 latach. Nie ma żadnej gwarancji, że się powtórzą. Dotyczy to szczególnie funduszy akcji i obligacji, w mniejszym stopniu funduszy gotówkowych. W jaki sposób chciałbym więc ocenić wyniki funduszy NN Investment Partners?

Proponuję przyjrzeć się, jak wypadały na tle innych funduszy inwestycyjnych z tej klasy. Dane poniżej (z Analizy.pl) pokazują, które miejsce w grupie podobnych funduszy zajmował NN Akcji w poprzednich latach i jakie osiągał stopy zwrotu. Są to dane dla zwykłych jednostek (nie tych z pomniejszoną opłatą za zarządzanie).

Wyniki ING Akcji - czy to dobry fundusz?

Podobne zestawienie dla funduszu NN Stabilnego Wzrostu

ING Stabilnego Wzrostu - czy warto?

Oraz zestawienie dla funduszu NN Obligacji

ING Obligacji - czy to dobry fundusz?

Uważam wyniki flagowych funduszy NN Investment Partners za przeciętne – na pewno nie są to nieustający liderzy w swoich kategoriach. Ale funduszy, które z roku na rok wygrywają z całą konkurencją jest na rynku niewiele (np. Quercus Agresywny, niedostępny przez IKE czy IKZE) i ich przewaga wcale nie musi się utrzymać w przyszłości.

Pozytywnie na stopy zwrotu z funduszy na kontach IKE Plus oraz IKZE Plus będą na pewno wpływać obniżone o ok. 25% opłaty za zarządzanie. Na plus ofercie NN TFI zapisałbym też to, że jest to duże towarzystwo obecne na rynku od lat – na kontach emerytalnych, które w założeniu mają służyć do wieloletniego oszczędzania, stabilność dostawcy jest ważną wartością.


IKE Plus i IKZE w NN Investment Partners TFI – moja opinia

Kiedy przenosiłem swoje oszczędności z IKE Obligacje na IKE w funduszach inwestycyjnych, IKE Plus w NN TFI w obecnej formie nie istniało. Towarzystwo stopniowo uatrakcyjniało swoją ofertę kont emerytalnych, rozszerzając dostępne fundusze, obniżając opłaty oraz dopieszczając internetowy system obsługi.

Gdy jakiś rok temu robiłem przegląd towarzystw funduszy inwestycyjnych oferujących IKE, ING TFI obniżało na tym rejestrze opłatę za zarządzanie wyłącznie w funduszach cyklu życia. W październiku 2013 roku wprowadziło nową taryfę opłat z niższymi o ok. 25% opłatami za zarządzanie we wszystkich 19 funduszach dostępnych na IKE i IKZE oraz wprowadziło kategorię K jednostek.

Nie widzę w tej chwili innego towarzystwa, które miałoby w ofercie tak przemyślany, bogaty, nowoczesny i „tani” w obsłudze produkt IKE lub IKZE. Moje jedyne zastrzeżenia budzi przeciętna jakość zarządzania w tym towarzystwie, ale po pierwsze jest to kwestia bardzo trudna do zmierzenia „raz na zawsze”, a po drugie NN TFI mocno nadrabia obniżonymi o ok. 25% opłatami za zarządzanie na kontach emerytalnych, które podwyższą stopy zwrotu dla jednostek K.

W tej chwili mogę dokonać bezpłatnej wypłaty transferowej z mojego obecnego IKE. Czy po przyjrzeniu się ofercie IKE Plus i IKZE Plus w NN TFI przejdę do tego towarzystwa? Muszę przyznać, że mam na to wielką ochotę – przyciągają mnie przede wszystkim obniżone opłaty za zarządzanie oraz dostęp do dużej ilości klas aktywów, w tym rynków zagranicznych.

Aktualizacja - przeniosłem swoje IKE do NN Investment Partners TFI.

Pod koniec 2015 stworzyłem szczegółowy ranking IKE i IKZE z funduszami inwestycyjnymi. NN TFI jest - obok KBC TFI - jego zwycięzcą.

Pod koniec 2015 roku opisałem w szczegółach wyniki mojej inwestycji oraz sposób, w jaki ją prowadzę.

83 komentarze:

 1. Bardzo cieszy mnie ten artykuł, bo też interesował mnie ten produkt ING.
  Mam trzy pytania:
  1. Czy jest okreslona maksymalna roczna liczba konwersji jednostek między funduszami i czy środki można dzielić pomiędzy fundusze?
  2. Czy zakładając rachunek IKE w Ing z tej samej platformy elektronicznej bede mógł 8otwierac rejestry poza ike?
  3. Czy tfi Ing określa minimalną sumę bądź liczbę rocznych wpłat?
  Paweł
  P.S. Czy możesz zdradzić w jakim tfi obecnie masz ike funduszowe :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za fantastyczne pytania i pozytywny komentarz.

   1. Nie ma rocznego limitu zmian jednostek wewnątrz IKE lub IKZE Plus. Tak - środki można dzielić między subfundusze tworząc własne portfele inwestycyjne.

   2. Tak - ja mam w tej chwili otwarty zwykły rejestr i w momencie przenoszenia IKE do tego TFI będę mógł otworzyć IKE Plus spod mojejgo panelu internetowego i zorganizować resztę wypłaty transferowej.

   3. Nie określa, ponieważ zgodnie z ustawą o IKE i IKZE nie może tego robić. Wpłat można dokonywac w dowolnej wysokości i z dowolną regularnością. Można też w danym roku nie dokonać żadnej wpłaty bez żadnych konsekwencji. Można też wpłacić cały limit roczny za jednym zamachem. Nie jest to jednak cecha IKE czy IKZE Plus w TFI ING, ale każdego IKE i IKZE na rynku. Wynika po prostu z ustawy.

   P. S. TFI Legg Mason.

   Usuń
  2. dziękuję za szybka i jak zawsze konkretną odpowiedź na moje pytania.
   Jeszcze tylko małe pytanie: Czy jeżeli sytuacja życiowa zmusiła by do wcześniejszego wycofania środków z IKE ING (bo taka możliwość przecież jest) to czy tfi w jakiś sposób będzie odzyskiwało różnicę w niższych kosztach zarządzania?
   Paweł

   Usuń
  3. Szybki telefon na infolinię ING TFI i znam odpowiedź na to pytanie. Wszystkie operację (włącznie z pzredterminowym zwrotem) będą rozliczane na podstawie wyceny dla jednostki K. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. Mam IKE Plus w ING TFI od stycznia 2014 r. Jedynym poważnym konkurentem w moim odczuciu było Union Investment - bardzo dobre wyniki. Ostatecznie jednak postawiłem na niskie koszty w ING.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Inne niezłe IKE oferują także KBC TFI oraz Legg Mason, ale IKE i IKZE Plus kładą je jednak na łopatki całokształtem oferty (niższe koszty, duża ilość klas aktywów i gotowych strategii, nowoczesny i funkcjonalny kanał obsługi). Widać, że to towarzystwo wykonało pracę, żeby wyszlifować tę ofertę i dopieścić klientów w trzecim filarze. Mam tylko nadzieję, że konkurencja weźmie to sobie do serca i zobaczymy np. "wojnę na coraz niższe koszty" albo coś innego, co przyniesie korzyści dla właścicieli IKE i IKZE.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 3. szkoda ze w ofercie nie maja miskow

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się. Też zauważyłem, że wyłączyli ING Małych i Średnich Spółek z IKE i IKZE Plus. Prawdopodobnie uznali, że nie chcą tak zmiennego funduszu w ofercie kont emerytalnych. Moim zdaniem nie jest to właściwa decyzja. Być może będę miał kiedyś okazję zapytać kogoś z tego towarzystwa, dlaczego ją podjęli.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 4. Jeszcze jedną zaletą IKE w ING jest możliwość otworzenia konta poprzez transfer środków z PPE (przy zmianie pracodawcy i likwidacji PPE), nie trzeba w typ przypadku biegać za świstkiem papieru potwierdzającym założenia IKE. Wszystkie wymagane dokumenty przychodzą na maila:)

  Mam dodatkowo pytanie, czy w przypadku jak założyłem raz IKE i wpłacałem przez pewien czas kapitał po czym byłem zmuszony wypłacić wszystko i zamknąć konto, to czy mogę po jakimś czasie otworzyć nowe IKE? Pytam ponieważ przy wypełnianiu danych do IKE w ING natknąłem się na klauzule dotyczącą wyżej opisanej sytuacji. Mam nadzieje, że w miarę jasno opisałem o co mi chodzi :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz! Tak - TFI ING zorganizowało bardzo nowocześnie cały proces obsługi konta, też mi się podoba to, że dokumenty przychodzą na email.

   Jeśli chodzi o owieranie IKE po raz kolejny, są dwie odpowiedzi:

   1. Tak, może Pan otworzyć kolejne IKE, jeśli zamknął Pan poprzednie za pomocą zwrotu środków (czyli nie był Pan uprawniony do wypłaty bez podatku Belki)

   2. NIe, nie może Pan otworzyć kolejnego IKE, jeśli zamknął Pan poprzednie za pomocą wypłaty całości środkó lub rat, które już wyzerowały dostępny kapitał (czyli spełniał Pan warunki do wypłaty środków bez podatku Belki).

   Mam nadzieję, że jest to jasne. Jeśli nie, być może pomoże ten artykuł http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2012/12/co-to-jest-ike-indywidualne-konto-emerytalne.html Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź:)
   Pozdrawiam

   Usuń
 5. Bardzo dobry wpis. dzięki.
  Mam pytanie: czy nadal można przenieść środki z ike na ikze?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nie - to było możliwe tylko do końca 2012 roku. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 6. Chyba będę wracał. :) Poruszsz tematy, które mnie interesują (IKE, IKZE, oszczędzanie).
  "przedstawię się" ;)

  Mam IKE w obligacjach 10 letnich i IKZE w ING TFI fundusz perspektywa 2045.

  Mam pytanie: Czy w ramach IKZE (ING lub innego Ci znanego) jest możliwość kupowania kilku różnych funduszy w tym samym czasie np. kilku (np.3) perspektyw na raz?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, w TFI ING można podzielić środki między dowolne fundusze, nawet kilka Perspektyw. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 7. ING na koniec września udostępnia 2 dodatkowe fundusze:
  - ING Lokacyjny Plus,
  - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji

  Do zalet ING można zaliczyć jeszcze obsługę. Po tygodniu od założenia IKE, zadzwonił do mnie ktoś z infolinii, z pytaniem, czy nie mam żadnych problemów z logowaniem się, obsługą konta i czy nie potrzebuję wyjaśnienia jakiś kwestii związanych z IKE. Nie ukrywam, że bardzo mnie to zaskoczyło, ponieważ pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz. Też dostałem dzisiaj informację emailem. Mam już IKE Plus w ING - jestem w trakcie wypłaty transferowej z Legg Mason. Super wiadomość z dwoma nowymi funduszami - brakuje mi do pełni szczęścia tylko funduszu małych i średnich spółek, to jedna z moich ulubionych klas aktywów.

   Potwierdzam, że obsługa klienta jest w tym towarzystwie na bardzo dobrym poziomie. W sumie są to proste, normalne sprawy (np. telefon z pytaniem o potencjalne problemy, dobrze zorganizowana komunikacja przez email a nie papierowe listy). Tak powinno być w każdym towarzystwie, ale ta branża jest wyjątkowo oporna na prokliencie zmiany. Tym bardziej warto głosować nogami i wybierać dostawców, którzy wykonują pracę na rzecz klienta.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 8. Witam serdcznie. Bardzo cieszę się, że trafiłem na Pana stronę i dziękuję za dzielenie się wiedzą na temat sposobów oszczędzania na przyszłą emeryturę. Chciałbym właśnie założyć konto w IKE Plus, wybierając fundusz Perspektywa 2045. Fundusz ten inwestuje w inne fundusze. Stąd też moje pytanie. Czy opłaty za zarządzanie są tu pobierane podwójnie (opłata za zarządzanie funduszem Perspektywa oraz opłaty za zarządzanie funduszami, w kóre ten fundusz inwestuje) ? Będę zobowiązany za udzielenie odpowiedzi.
  Pozdrawiam, Wiktor

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za pytanie. Odpowiedź brzmi - tak, w tzw. funduszach funduszy opłaty za zarządzanie się dublują. Za gotowe rozwiązanie trzeba więc dodatkowo zapłacić. Jako alternatywę wobec funduszu cyklu życia proszę rozważyć samodzielne prowadzenie portfela funduszy z oferty ING na podobnych zasadach do ING Perspektyaw 2045, czyli z zachowaniem jasnego celu oraz horyzontu inwestycyjnego.

   Z oferty TFI ING również inne fundusze są tzw. funduszami funduszy, w szczególności fundusze rynków zagranicznych. Bazują one na zagranicznych funduszach z grupy ING. Więc również w nich opłaty są dublowane. Proszę przeczytać jeszcze tę wymianę zdań w komentarzach do innego artykułu.
   Pozdrawiam, proszę wracać.

   Usuń
 9. W komentarzu z 15 września piszesz, że zgodnie z ustawą TFI nie może określić minimalnego limitu wpłat. W IKE SK Banku mamy określoną minimalną wpłatę:
  http://www.skbank.pl/UploadedFiles/files/orig/oferta-270-1915-komunikat_IKe__20140102_.pdf
  Jest określenie niezgodne z ustawą czy jednak ustawa na to zezwala?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za pytanie. Przejrzałem ustawę pod kątem tego pytania i wygląda na to, że przeszarżowałem w komentarzu. W ustawie nie ma zakazu ustalania minimalnych poziomów wpłat (min. 300zł co 6 miesięcy w SK Bank) oraz minimalnego poziomu środków na koncie (min. 100zł w SK Bank). W praktyce większość dostawców nie reguluje tego pierwszego elementu, chociaż może ustalać min. pierwszą wpłatę albo min. poziom środków na koncie. Pozdrawian, proszę wracać!

   Usuń
 10. Witam Serdecznie. Czy Zakładając IKE w ING mogę "bez żadnych kosztów" przenosić się z jednego funduszu parasolowego do drugiego ( innego typu ) ? Czy są pobierane za to opłaty ? Nie jest to do końca sprecyzowane przyznam szczerze. W jednym miejscu pisze że jest to darmowe a w drugim że darmowe tylko w ramach jednego typu. Z kolei jeszcze w innym, że przy wypłacie środków będzie pobrana jakaś opłata za skakanie po typach funduszy...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma żadnych opłat - na IKE Plus i IKZE Plus jest to jeden wielki fundusz parasolowy. Piszę to z własnego doświadczenia - przećwiczyłem taki kombinacje na własnym koncie IKE w ING.

   Jeszcze jedna informacja, która być może kiedyś komuś się przyda z mojego doświadczenia. Jeśli zlecenie zamiany funduszy zostanie złożone w systemie do godziny 23.59 rozliczenie zamiany następuje po wycenach z kolejnego dnia, a jeszcze kolejnego dnia wszystko jest widoczne w systemie. Czyli, np. dzisiaj składam zlecenie zamiany, odbywa się ono po wycenach z dnia jutrzejszego, a pojutrze dostaję potwierdzenie transakcji na email i widzę zmiany w systemie.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Witam Panie Michale. Jeśli chodzi o "skakanie" pomiędzy FIO, SFIO oraz PERSPEKTYWY to owszem, nie ma opłat. Natomiast, z tego co dowiedziałem się od konsultantki, taka zmiana to w ich mniemaniu, zamknięcie pewnego okresu i koniecznym jest zapłata podatku Belki. Zgodzi się Pan ze mną?

   Usuń
  3. Na rejestrze IKE Plus lub IKZE Plus nie ma podatku Belki. Na zwykłym rejestrze jest przy konwersjach poza parasolemn np. ING FIO albo ING Perspektywa. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 11. Mam pytanie odnośnie opłat za zarządzanie. W IKE Plus to jest 0,95% za obligacje. I teraz pytanie: czy te 0,95% pobierane jest od zysku czy od całości posiadanych aktywów rok do roku?
  Bo jeśli od całej kwoty, to bardzo znacząco to wpłynie na wysokość środków w przyszłości. Załóżmy że mam do emerytury 30 lat i rocznie będę wpłacał 10 000 zł. Załóżmy, że IKE Plus Obligacji da mi przez te 30 lat 4% rocznie (pewnie może dać więcej, ale załóżmy że przez te lata wydarzą sie różne rzeczy i będą lata "na 0"). Po 30 latach mam więc 560849,40 zł. Do obliczenia tego wykorzystałem mnożnik wartości przyszłej renty, można znaleźć coś takiego w internecie, są to zwykłe tablice matematyczne. Można też liczyć na piechotę: ((10 000 zł x 1,04) + 10 000zł) x 1,04+........itd ale to zajmie dużo czasu. Założenie: środki wpłacam zawsze pod koniec roku, np w sylwestra :) Jeżeli teraz uwzględnimy do tego tę opłatę 0,95% w każdym roku, która zabiera nam ten procencik od CAŁEJ naszej kwoty, to będzie to powyższy wynik pomnożony przez 0,9905 (czyli 100% minus 0,95%) do potęgi 30-stej (bo 30 lat), czyli 560849,40zł x 0,9905^30 = 421192,52 zł. Czyli innymi słowami IKE po cichutku zabierze nam przez ten czas 24,9% naszych aktywów, co już zalatuje małym byndytyzmem :) Jeśli ktoś ma do emerytury 35 lat, 40 lat itp to będzie to jeszcze więcej. Dobrze że nie ma w tym wszystkim podatku belki, bo inaczej byłoby to totalnie nieopłacalne - innymi słowy brak podatku belki to nie zaleta, bo tak naprawdę łaski nie robią. Pytanie: czy nie lepiej takie pieniążki trzymać na zwykłym odzielnym ROR-rze, na którym, owszem oprocentowanie będzie może 1,5% rocznie, ale przez te 30 lat będą pewnie lata, gdzie ror wynosić będzie znowu 5-6% i to nadrobimy ? Mamy też dostęp do tych środków i nie mamy ustawowych limitów wpłat (dzięki czemu czasem możemy wpłacić 0zł w roku, a potem w następnym roku wpłącimy x 2 bo mamy np lepszą sytuację finansową, w IKE jak w jakimś roku wpłacimy 0zł, to nam to przepada wlaśnie przez te limity). Pisałem o IKE Obligacji, a przecież bardzo wiele osób wybiera IKE Akcji np GPW, gdzie mogą być lata i po minus 10% itp (kryzysy, załamania giełdowe), i wtedy może się okazać że gdy uwzględnimy opłaty, to w wieku 60 lat będziemy mieli niewiele więcej niż łącznie wpłaciliśmy, czyli de facto stracimy, właśnie przez te opłaty, które tak naprawdę łącznie są horendalne. Prawie 25% o których wspomniałem to kolosalne środki, niekiedy można by za nie kupić mieszkanie. Pozdrawiam, proszę mnie sprostować, jeśli coś źle liczę i przepraszam za taki wielki i pewnie nudny wywód, ale mimo wszystko są to ważne rzeczy, na zus nie ma co liczyć i poprawne zrozumienie tego typu kwestii może skutkować tym, czy emerytura będzie pod palmami, czy pod osiedlowym śmietnikiem :) Jeszcze raz pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Opłaty za zarządzanie w funduszach pobierane są od całości aktywów, w skali rocznej, przez codzienne pomniejszenie wartości jednostki o proporcjonalną wartośc, jednostki notowane są netto (po odpisaniu opłaty).

   Jeśli konta emerytalne IKE lub IKZE bazują na indywidualnych decyzjach ich właścicieli, np. wyborze spółek czy funduszy, inwestycja może zakończyć się stratą. Trzeba się pogodzić z brakiem gwarancji i dostosować do tego swoje zachowania / wiedzę lub wybrać rozwiązania gwarantowane (np. lokaty bankowe czy obligacje detaliczne).

   O ile dobrze rozumiem Pana obliczenia, nie bierze Pan pod uwagę tego, że jednostki funduszy wyceniane są już PO uwzględnieniu opłaty od aktywów - proszę przejrzeć historyczne wyniki funduszu ING Obligacje za ostatnie dziesięć lat i porównać to z zyskami w tym czasie na ROR. Jaki byłby wynik dwóch tego typu inwestycji rozpoczętych w 2004? Notowania funduszu ING Obligacji ma pan na stronie towarzystwa, dla RORów proszę podstawić jakąś zdroworozsądkową wartość, np. średnioroczną inflację powiększoną o 1 czy 2%. Być może takie ćwiczenie na historycznych wynikach pomoże Panu na pytania.

   PS. Chciałbym unikać wizji typu "emerytura pod palmami" albo "emerytura pod mostem". Nie rozumiem, dlaczego wszyscy chcieliby rozmiawiać o tym za pomocą tych wyświechtanych stereotypów, które kompletnie nic nie mówią o tym, co trzeba zrobić i jak trzeba się zachowywać, żeby dać sobie szansę na stabilne dochody na emeryturze. Mnie interesują tylko szczegóły, a nie tego typu emocjonalne wizje, których pełno w mediach.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Witam,

   Dziękuję za odpowiedź. Nie wiedziałem, że wartość jednostki jest już PO pomniejszeniu - to jest kluczowe i dla mnie wszystko wyjaśnia. Teraz widzę, że IKE jest jednak lepsze niż ROR.
   Moje "emocjonalne wizje" to tylko taka metafora oraz ironia właśnie na medialne przekazy. Proszę nie brać ich dosłownie :) Pozdrawiam.

   Usuń
 12. Cześć, dzięki za artykuł - namówił mnie na IKZE.
  Mam jednak pytanie. Chcąc odliczyć sobie podatek w przyszłym roku, pieniądze na konto IKZE swoje i małżonki wpłacić chcę przed końcem roku - czy TFI ING od razu muszę decydować się na inwestycję, aby móc odliczyć kwotę, czy wystarczy samo zaksięgowanie pieniędzy, by nabyć do tego uprawnienia?

  Pytam, gdyż obecnie nie mam czasu na zajmowanie się inwestycjami, a zależy mi wyłącznie na uldze podatkowej. Za obracanie gotówką zabiorę się w przyszłym roku.

  Jeszcze raz dzięki!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam - pieniądze musza trafić na konto jakiegoś funduszu. Nie każdy fundusz oznacza wysokie ryzyko charakterystyczne chociażby dla rynku akcji. Funduszem o najbardziej konserwatywnej polityce, inwestującym głównie w krótkoterminowe obligacje państwa jest ING Gotówkowy i osobiście traktuję go jako zamiennik konta oszczędnościowego w produktach IKE Plus i IKZE Plus w ING (co nie oznacza, że nie może mieć drobnych, tymczasowych obsunięć wartości - będą po prostu relatywnie niewielkie w stosunku do funduszy akcyjnych). Może to jest jakieś rozwiązanie.

   PS. Proszę być ostrożnym z "obracaniem" pieniędzy na funduszach - to mit, że droga do skutecznych inwestycji prowadzi przez częste zmiany funduszy, które posiadamy. Moje podejście jest zgoła odmienne - osoby odkładające na odległe cele typu emerytura potrzebują prostej, nieangażującej strategii opartej o alokację między klasy aktywów, a nie jakiejś aktywnej spekulacji.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Reasumując - wystarczy otworzyć IKZE przez internet w ING TFI i przelać pieniądze, aby nabyć uprawnienia do ulgi?

   Usuń
  3. Tak - przelać pieniądze na konto jednego z funduszy, np. ING Gotówkowy. Rozliczenie ulgi następuje w rocznym zeznaniu podatkowym, które złoży Pan na początku przyszłego roku - w zeznaniu zadeklaruje Pan, ile wyniosła wpłata na IKZE i to będzie podstawą naliczenia ulgi. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  4. Dziękuję pięknie!

   Usuń
 13. Bardzo ciekawy artykuł :) Mam jednak pytanie, gdyż założyłem IKZE w ING TFI z zamiarem zainwestowania środków w ING Obligacje. Wizyta w Banku skończyła się następująco: założono konto IKZE bez inwestowania ich w cokolwiek oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe, gdzie wpłacone środki zainwestowano w fundusze inwestycyjne. Z tego co zrozumiałem od przedstawiciela w Banku, środki na IKZE "leżą i zarabiają 1.5%", a do inwestowania służy Otwarte Konto Oszczędnościowe. Czy to się zgadza? Czy środki na koncie IKZE nie powinny być zainwestowane w jeden z 21 funduszy, które oferuje ING TFI?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uwielbiam ten komentarz ;) Pokazuje skalę zamieszania myślowego, do którego prowadzić "doradztwo" finansowe w obecnym wydaniu.

   Zacznijmy od tego, że ING Bank Śląski to INNA instytucja w stosunku do ING TFI. Założył Pan/Pani IKZE w formie depozytu bankowego ING Banku Śląskim, a nie w formie funduszy inwestycyjnych ING TFI.

   Otwarte Konto Oszczędnościowe to również produkt ING Banku Ślaskiego. To zwykły rachunek oszczędnościowy w banku.

   Dostęp do 21 funduszy w ramach IKE Plus lub IKZE Plus uzyskuje Pan/Pani wyłącznie zakładając jedno z tych kont w towarzystwie funduszy inwestycyjnych ING, a nie w ING Banku Śląskim. To inne firmy, choć wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej. Na żadnym z opisanych przez Pani kont nie będzie Pani miała dostępu do funduszu ING Obligacji lub innych.

   Co do określeń, że pieniądze "leżą i zarabiają" lub "są inwestowane", to czysty bełkot bez jakiegokolwiek formalnego znaczenia. Ja pojęcia oszczędzanie i inwestowanie rozumiem tak, jak opisałem to w tym artykule: http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2014/10/jak-pojecia-oszczedzanie-i-inwestowanie-rozumieja-ekonomisci.html

   Mam nadzieję, że te wyjaśnienie choć trochę pomogły.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 14. Witam,

  mój problem jest następujący: założyłem IKZE w ING tutaj https://www.ingikze.pl dostałem potwierdzenie umowy, środki wpłaciłem na podany rachunek ale w systemie ingikze.pl nie mam możliwości wyboru subfunduszy jedynie widzę Cena jednostki rozrachunkowej 16,20 oraz
  Liczba jednostek rozrachunkowych na Twoim koncie: 0 WTF?
  Przy zakładaniu tu https://www.ingikze.pl/start/index.html nie było wyboru subfunduszu jedynie podawałem dane osobowe. Tutaj natomiast jak wchodze przez ING https://www.ingtfi.pl/produkty/indywidualna-emerytura/ikze wybiera się subfundusz.
  Czy dlatego nie widzę funduszy bo środki jeszcze nie zostały zaksięgowane?

  Wprawdzie w systemie ikze nie widzę jeszcze środków, które przelałem

  OdpowiedzUsuń
 15. Uzupełniając mój wpis wczorajszy: niezłby bajzel jest z tym ING ponieważ jak się okazuje ja otworzyłem IKZE w ING DFE gdzie wpłąca się tylko na ten fundusz. I mimo tego , że to jest ta sama grupa kapitałowa ING to nie ma nic wspólnego z ING TFI, gdzie powinienem poprzez ich platformę otworzyć IKZE.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można to na tą pomyłkę właśnie tak spojrzeć. Można też spojrzeć inaczej - grupa ING jest uporządkowana - to Pan nie rozumiał, jak działa, a teraz się oburza. Nie sugeruję, która wersja jest prawdziwa ;)

   Usuń
 16. Planuje również do końca roku wpłacić środki na IKZE TFI - ale mam wątpliwości, nigdzie w regulaminach nie znalazłam odpowiedzi, jak wygląda zwrot środków po np. roku oszczędzania. Czy z wypłaty jest potrącana jakaś opłata ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli planuje Pan/Pani wypłacić środki z IKZE lub IKE po roku oszczędzania, proszę nie zawracać sobie głowy tymi narzędziami. Tak - do roku za przedterminowy zwrot może być pobierana opłata (szczegóły ustala każdy dostawca), Po roku od podpisania umowy nie są pobierane żadne opłaty.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 17. Dziękuje za informację, okres roku był takim przykładowym czysto teoretyczny, raczej nie planuje wypłacać środków po roku, chociaż nie wiadomo co się może zdarzyć. Ale czytałam gdzieś, że są od zwrotów pobierane różne opłaty, czasami dość znaczne, ale to pewnie w innych funduszach.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 18. witam i szacunek dla pana Michala , ale mam pytanie odnoscie oplat jakie sa w 21funduszach w IKE plus ING , czy mogby pan opisac wszystkie koszty jakie bedza prowadzone w IKE plus w ING , zalozmy ze bede wplacal od czasu do czasu kwote , i jeszcze jedno pytanie czy osoba nierezydent na terenie PL , moze zalozyc takie konto IKE plus , a nastepnie ile zmian moge wykonac miesiecznie miedzy funduszami i jakie sa tego koszty lub jest okreslony limit jak np. w generali 10zmian darmowe a nastepna 9zl , pozdrawiam i bede wdzieczny za odp.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam i dzięki za dobre słowo.
   1. może Pan założyć IKE Plus pracując / zarabiając / żyjąc poza granicami kraju
   2. nie ma ograniczeń co do ilości zamian miesięcznie
   3. nie ma kosztów przy zamianie jednostek, jeśli obsługuje się Pan przez internet
   4. Generali to towarzystwo ubezpieczeń na życie, a ING TFI to towarzystwo funduszy inwestycyjnych - to inne instytucje finansowe, w ING TFI nie ma opłat dla ubezpieczyciela i czy dla innego dystrybutora, darmowe jest również założenie i prowadzenie konta.
   5. Najważniejszym kosztem są opłaty za zarządzanie dla TFI, które są wliczone w cenę jednostek uczestnictwa

   Być może ten wpis dodatkowo rozjaśni kwestie związane z opłatami: http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2014/09/bezplatne-fundusze-inwestycyjne-bez-oplat-za-zarzadzanie.html.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. dziekuje panie Michale za precyzyjne umowy i pozdrawiam

   Usuń
 19. witam panie Michale , mam dwa pytania jedno jest takie na poczatku bylo 19funduszy a obecnie sa 21funduszy dlaczego taka zmiana a nastepnie moze pan wymienic z tych 21funduszy ktore sie dubluja z oplata za zarzadzanie jesli dobrze sie doczytalem to 6 funduszy ing perspektywa od 2020-2045 i jeszcze chba 2 ale jakie , czyli jesli 21 funduszy odliczymy 8funduszy pozostaje nam naprawde 13 funduszy niepobierajacych podwujnie oplaty za zarzadzanie i czy to tak naprawde sie olaca ing tfi plus , jeszcze prosba mogby pan napisac jak sa pobierane oblaty przy dublowaniu funduszu w ing tfi plus i czy maja duze znaczenie na wynik w inwestycji , bede bardzo wdzieczny , pozdrawiam Andrzej

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do oferty IKE Plus weszły dodatkowo ING Stabilny Globalnej Alokacji oraz ING Lokacyjny Plus. Pierwszy to nowy rodzaj funduszu w ofercie ING, tzw. multi-asset (wiele klas aktywów w jednym funduszu), a drugi "dryfuje" w kierunku funduszu obligacji korporacyjnych. Do tej pory takiego też nie było wśród funduszy na IKE Plus.

   Opłaty są dublowane w funduszach cyklu życia oraz funduszach zagranicznych aktywów. Oczywiście ma to negatywny wpływ na rentowność inwestycji. Proszę jednak pamiętać, że to co widzi Pan w notowaniach funduszy to wyceny po wszystkich opłatach (nawet tych dublowanych). W przypadku IKE Plus nie mamy dodatkowej warstwy opłat dla dystrybutora, typowej np. dla polis inwestycyjnych u ubezpieczycieli życiowych.

   Proszę dodatkowo przeczytać ten artykuł: http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2014/09/bezplatne-fundusze-inwestycyjne-bez-oplat-za-zarzadzanie.html

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 20. dzien dobry , dobry artykul i dobre porownanie , wlasnie sie zastanawiam nad otwarciem ike plus w ing i chcialem zapytac jesli pierwsza wplata bedzie np. 500zl i nastepne beda regularne po 200zl to jaka kwota bedzie lokowana na moim koncie ,mam namysli jesli wlace 500zl to bedzie widniec 500 czy bedzie pobrana jakas oplata , wiem ze pozniej bedzie pobierana oplata za za rzadzanie ktora jest niewidoczna i uwzgledniona w jednosce , pozdrawiam wszystkich

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, dzięki za dobre słowo. Nie będzie żadnej opłaty "wstępnej". Żadna wpłata nie będzie pomniejszana - ani pierwsza, ani kolejne. Jednyną opłatą będzie stała opłata za zarządzanie wliczona w notowania jednostek K i niższa o ok. 25% niż zwykłe jednostki. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Możesz wypłacać swoje pieniądze na minusie /mniej wypłacasz niż wpłaciłeś/ a ING TFI Bank śląski i tak policzy Ci podatek od każdego zysku jaki w międzyczasie był na tych środkach,zsumuje te podatki i....zdziwisz się,że dostałeś jeszcze mniej. Tak działa ten ING TFI.Czy inne fundusze tak działają nie wiem.

   Usuń
  3. A długo to?

   Usuń
  4. Chyba napisałem prawdę i dlatego nie publikujecie.

   Usuń
 21. Pan Michał Sadowski chyba jest pracownikiem ING TFI bo tak zachwala tę ściemę,badziewie,dziadostwo i maszynkę do wyciągania pieniędzy od klientów. Z czegoś ci naciągacze muszą żyć.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie - nie jestem pracownikiem ING TFI. Tak - za każde aktywne konto IKE założone za pośednictwem tej strony otrzymuję wynagrodzenie od firmy Netsales, operatora programu partnerskiego. Polecam i zarabiam również na innych produktach finansowych, np. rachunkach oszczędnosciowych i lokatach. To dla mnie ważne źródło dochodów i podstawa istnienia tej strony. Prowadzę działalność gospodarczą, płacę w Polsce wszystkie składki i podatki.

   Sam posiadam IKE Plus w ING TFI. To bardzo dobry produkt na tle bezpośredniej i pośredniej konkurencji. Z przyjemnością go promuję. Nie ma się czego wstydzić. Jednocześnie nie mam problemu z tym, że uważa Pan ten produkt za "ściemę, badziewie, dziadstwo i maszynkę do wyciągania pieniędzy od klientów", a mnie za "naciągacza". Najbardziej mnie ciekawi jednak, w jaki sposób Pan oszczędza na emeryturę i co poleciłby Pan przeciętnemu oszczędzającemu. Dlaczego akurat to? Będę wdzięczny za konstruktywną, szczegółową odpowiedź.

   Pozdarwiam, proszę wracać!

   Usuń
 22. Przez naciągaczy miałem na myśli całe to ING TFI a nie Pana. Proszę Pana, miałem w tym ING konto IKE-2514 zł. przez około 2 tygodni. Zleciłem zwrot i otrzymałem..1756 zł z informacja,że mój dochód przed opodatkowaniem to.....3990 zł/podatek759 zł/. I co Pan na to?Oczywiście złożyłem skargę do KNF, UOKiK,zawiadomiłem prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa /oszustwo i wyłudzenie pieniędzy/. Najprawdopodobniej jest to błąd w wyliczeniach w systemie, nie zmienia to faktu,że przy mniejszych kwotach ktoś takich "pomyłek" nie zauważy. Naciągacze zarabiają.Co do emerytury. Jestem już emerytem ZUS-u i broń mnie Panie Boże abym więcej powierzał swoje pieniądze takim cwaniakom.Dziwię się żę daje się Pan nabierać takim cwaniaczkom, stąd moje teza,że jest Pan w jakiś sposób związany z tymi oszustami. P.S. Telefony i maile do ING TFI nic nie dają.Na maile nie odpowiadają,a na telefon "będą wyjaśniać".

  OdpowiedzUsuń
 23. Tak na marginesie Panie Sadowski, Pan też w pewnym stopniu jest naciągaczem tak bardzo promując cwaniaczków z ING TFI. JAK SIĘ NAZYWA KTOŚ,KTO OKRADA LUDZI?/ Nie myślę o Panu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przyjmuję z pokorą, że dla Pana jestem naciągaczem. Proszę wrócić i opisać, jak zakończyła się ta sprawa. Nie mam wątpliwości, że jeśli Pana wersja wydarzeń jest prawdziwa, problem zostanie rozwiązany na Pana korzyść.

   Czy zakładał Pan IKE Plus przez moją stronę? Jeśli tak - proszę o kontakt (formularz na dole strony).

   Poza tym - wciąż jestem ciekawy, jak chciałby Pan rozwiązać realny problem oszczędzania na emeryturę. Gdzie i na jakich zasadach? Na IKE Plus - bardzo długoterminowym produkcie - udało się Panu zgromadzić 2 tysiące złotych i "wytrzymać"... dwa tygodnie.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 24. Nie zakładałem IKE przez Pana stronę i dla mnie jest Pan naciągaczem w pewnym sensie. Opisuję Panu swój przypadek a Pan nadal wierzy w IKE i to zachwala i promuje. To nie Pan wkradnie ludziom pieniądze!! Wie Pan ilu ludzi w Polsce się na to zdecydowało i dlaczego tak mało?.Pewnie tacy naiwni, wierzący w ludzką uczciwość jak ja.

  OdpowiedzUsuń
 25. Czy Pan nie rozumie że ING TFI sumuje wszystkie zyski/dochód/ z całego okresu Pana oszczędzania i od tego wali podatek,nawet jak na koniec okresu oszczędzania jest Pan na sporym minusie. Oczywiście mówię o wcześniejszym wypłaceniu z IKE. Czy za kilka lat b,ędzie podatek dla oszczędzających w IKE do emerytury, to wie tylko złodziejskie państwo.

  OdpowiedzUsuń
 26. Ja mówię o IKE w ING TFI a nie o IKE Plus, ja nie pracuję i zarabiam za granicą.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wiem, co jeszcze mogę dla Pana zrobić. Opublikowałem Pana emocjonalne opinie i opis "przypadku" z Pana perspektywy. Moje doświadczenia z ING TFI są bardzo dobre - podatek jest naliczany zgodnie z zasadami. Jeśli nie było zysku, nie będzie podatku od zysków. Jeśli Pan chce, możemy spróbować zbadać tą sprawę razem z towarzystwem (oczywiście będzie musiało się na to zgodzić również towarzystwo). Sprawdzimy, kto i gdzie popełnił błąd. Proszę o kontakt przez formularz na dole strony, jeśli taki tryb działania Pana interesuje.

   PS. Ustalmy podstawowy fakt - czy Pana indywidualne konto emerytalne prowadzone było przez:
   a) towarzystwo funduszy inwestycyjnych ING
   b) zakład ubezpieczeń ING Życie
   c) ING PTE

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 27. ING TFI internetowo.Opisałem Panu swój "emocjonalny" przypadek,żeby Pan zrozumiał z kim ma Pan do czynienia. Co do zysków-moją wersję potwierdziła w rozmowie telefonicznej konsultantka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam nadzieję, że wróci Pan tu opisać, jak zakończyła się ta sprawa, a nie tylko się frustrować w trakcie rozpatrywania reklamacji. Nawet jeśli zostanie zakończona na Pana korzyść, co jest w moim przekonaniu pewne - jeśli Pana wersja wydarzeń jest prawdziwa.

   PS. Jest to pierwszy odkąd pamiętam przypadek jakiegoś problemu z ING TFI. Każdy może popełnić błąd. Poczekajmy, jak towarzystwo poradzi sobie ze sprawą. Pana przypadek - jakkolwiek nie angażuje Pana emocjonalnie, ponieważ dotyczy Pana 2 tysięcy złotych oszczędności emerytalnych - wygląda na odosobniony.

   Usuń
 28. Skad Pan wie że pierwszy taki przypadek?A może są ich setki i przy małych kwotach klienci nie zauważają "błędów?" systemu a jakiś bank na tym zarabia przetrzymując ich pieniądze. Odda po jakimś czasie bliżej nieokreślonym. Dzisiaj usłyszałem od konsultantki że moja sprawa jest priorytetowa i zostanie załatwiona.......do dwoch tygodni. a ja zwrot środków zleciłem tydzień temu.Czyli 3 tygodnie nie mam moich prawie 800 zł. Albo Pan jest naiwny albo

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. PIerwszy przypadek, o którym osobiście słyszałem. Niewykluczone, że zdażały się inne. Nie sądzę, żeby był Pan jedyną osobą, która weryfikuje operacje funduszy inwestycyjnych. Ja weryfikowałem każdą operację przeprowadzoną przez ING TFI i inne towarzystwa na moich oszczędnościach (np. w BossaFund i mBanku). Zawsze były wykonane zgodnie z zasadami. Zawsze - a nie było ich mało.

   Usuń
 29. bardzo "związany"z ING TFI.

  OdpowiedzUsuń
 30. Problem oszczędzania na emeryturę? Tak jest taki problem,ale na pewno nie w OFE ani w dających "cudowne" zyski IKE czy im podobnych.Mówią żeby systematycznie oszczędzać co miesiąc,mówią o lokatach bankowych/mały zysk/ ale nie urządzą mnie jak w ING TFI czy w setkach im podobnych, które namnożyły się w tym kraju/ pseudo doradców, pseudo fachowców,konsultantów itp/ Grabie zawsze grabią do siebie a nie od siebie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czyli tylko narzekania. Nic się nie da zrobić. Grabią, kradną, złodzieje, pseudo, ściema, itp. Nie mam żadnego problemu, żeby w ten sposób podchodził Pan do problemu. Proszę robić to, co uważa Pan za słuszne w stosunku do swoich oszczędności. Proszę również pozwolić innym wyrażać swoje opinie i proponować inne podejście do problemu. Przebywanie na tej stronie internetowej nie jest obowiązkowe. Nie jest obowiązkowe korzystanie z funduszy, doradztwa czy konsultacji. Jeśli Pan wie lepiej i jest Pan jedynym sprawiedliwym człowiekiem na świecie - proszę iść własną drogą i korzystać z jej uroków.

   Proszę napisać, jak rozwiązano sprawę Pana 800zł, gdy już ją rozwiążą.

   Usuń
 31. Ja pozwalam innym wyrażać swoje opinie ale też nie pozwolę okradać się w biały dzień i tego Pan chyba nie rozumie, no ale skoro jest pan doradcą IKE ING TFI.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak - naciągaczem, doradcą IKE ING TFI i kim jeszcze? Może to ja wywołałem drugą wojnę światową? Chciałby Pan zgłosić mnie do prokuratury i na policję w jakiejś sprawie?

   W sumie zastanawiam się, dlaczego pozwalam jakiemuś anonimowemu awanturnikowi wyładowywać swoje frustracje na sobie. Znalazł sobie Pan we mnie chłopca do bicia, bo ING TFI popełniło jakiś błąd w obliczeniach? Nie pozwolę się obrażać w biały dzień na własnej stronie internetowej. Nie wiem kim Pan jest, nie wiem, czy pisze Pan prawdę, nawet się Pan nie podpisuje imieniem i nazwyskiem, a na moje nazwisko wylewa Pan pomyje tylko dlatego, że napisałem pozytywny artykuł o IKE Plus w ING TFI. Nasza wymiana zdań jest zakończona.

   Usuń
  2. Witam Panie Michale,
   mam IKE w BZ WBK, ale póki co wyniki osiągane przez to towarzystwo skłaniają mnie ku zmianom i prawdę mówiąc myślałam o IKE Plus, tylko czy tam trzeba płacić składki regularnie co miesiąc, czy można dokonywać wpłat w dowolnym czasie - mam działalność gospodarczą i różnie jest z wplywami. Mam też konto w ING i czy przez te konto można założyć IKE czy trzeba to zrobić przez platformę NN i rozumiem że transfer z poprzedniego IKe odbywa sie bez problemu? Basia

   Usuń
  3. Dzięki za komentarz i pytania. Na IKE Plus obowiązuje całkowita dowolność wpłat. Nie ma wymogu regularności. Też prowadzę działalność gospodarczą i mi to bardzo dopowiada.

   Nie da się założyć konta przez bank ING. Może Pani to zrobić przez stronę internetową ING TFI (które zmieniło kilka dni temu nazwę na NN TFI). Proszę przeczytać, jak przenosiłem na IKE Plus IKE z innego towarzystwa http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2014/10/przeniesienie-ike-koszty-ile-trwa-na-czym-polega.html.

   Pozdarwiam, proszę wracać!

   Usuń
  4. Bardzo dziękuję za odpowiedź i biorę się za lekturę :).
   pozdrawiam Basia

   Usuń
 32. z tymi obniżonymi opłatami w IKE to trochę lipa, wycena ING Globalny Spółek Dywidendowych w funduszach funduszy (jednostka A) wynosi -0,67%, a wycena w IKE PLUS (jednostka K, gdzie opłata za zarządzanie jest o 25% niższa w stosunku do wyceny jedn. A) wynosi -0,68%. Data wyceny 06.08.2015r. Czy ktoś to może jakoś wytłumaczyć...?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też to zauważyłem przy dziennych wycenach innych funduszy. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Warto kiedyś zapytać TFI. Dla równowagi i odpowiedniej perspektywy proszę sprawdzić wyniki za ostatnie 12 miesięcy. Jednostka A +22.98%, jednostka K +23,72% Dzienny szum przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. zacząłem kontrolować 3 fundusze które mnie interesują tj. NN stabilny globalnej alokacji, NN europejski spółek dywidendowych i NN globalny spółek dywidendowych.
   Kolejny kwiatek na NN stabilny globalnej alokacji - wycena z dnia 10.08.2015 - jednostka A +0,28%, jednostka K +0,27%. Być może perspektywa 12 miesięcy daje pogląd że lepiej mieć jednostki K, jednak gdyby NN (kiedys ING) było uczciwe inwestor miałby trochę więcej niż dostaje. A tak patrząc na takie zabiegi NN TFI czuję się lekko dymany ( to moje osobiste odczucie).
   Przy zapytaniu NN TFI o zaistniałą sytuację (o której pisałem poprzednio) - zero odpowiedzi...
   na koniec sierpnia przeslę spis kolejnych (jeśli będą) nieuczciwych wycen jednostek A i K

   Usuń
  3. Dzięki za podzielenie się swoimi subtelnymi odczuciami. Jeśli dostanie Pan odpowiedź, chętnie dowiem się, gdzie leży problem z dziwnymi różnicami w ujęciu dziennym.

   Dla perspektywy, sprawdźmy wyniki dla jednego dnia, jednego miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy dla jednostek A i K dla NN Stabilny Globalnej Alokacji (na 11 sierpnia 2015r).

   okres / zwrot dla jednostki A / zwrot dla jednostki K

   1 dzień / -0,24% / -0,23%
   1 miesiąc / +1,69% / +1,72%
   3 miesiące / -0,15% / -0,05%
   6 miesięcy / +1,90% / + 2,08%
   12 miesięcy / + 10,45% / brak danych, jednostka nie istniała

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 33. Witam Panie Michale,

  Jestem na etapie wyboru instytucji dla mojego IKE. Bardzo podoba mi się Pana profesjonalne opracowanie dotyczące IKE w NN TFI. Proszę powiedzieć czy w ostatnim czasie żadna z instytucji finansowej nie przebiła jeszcze tej oferty?

  Pozdrawiam,
  Rafał

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam i dzięki za pytanie. Przez ostatnie kilka tygodni przejrzałem wszystkie dostępne w 2015 oferty IKE, nie tylko w funduszach inwestycyjnych, tylko we wszystkich uprawnionych do ich oferowania instytucjach.

   Jeśli chodzi o IKE w funduszach inwestycyjnych, IKE Plus w NN TFI to mój faworyt, a wszystko, o czym pisałem rok temu pozostaje aktualne..

   Zachęcam do poświęcenia chwili na zapoznanie się z innymi ofertami w tym przeglądzie IKE 2015.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Witam
   przeglądałem dziś opłaty za zarządzanie w IKE Plus w NN TFI i wychodzi mi na to że się zmieniły tj. podrożały te opłaty.
   Czy mimo to dalej są one najniższe na rynku? Obecnie mam IKE od 2 m-cy w Millennium Banku i jak zakładałem konto to sugerowałem się podpowiedziami znajomych jednak po lekturze ww artykułów dochodzę do wniosku że należy to zmienić? Pytanie czy na IKE Plus czy może coś innego wyszło na prowadzenie?

   Usuń
  3. Witam, dzięki za pytanie.

   To jest ostatni ranking, jaki przygotowałem http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2015/12/ranking-ike-2015-najlepsze-konta-emerytalne.html

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 34. Witam,
  Miałem (mam?) pomysł przeniesienia IKE plus z nn do innej instutucji. I tu pojawia się problem. Starciłem kilkanaście minut na znalezienie formularza trasnferu srodkow na inne ike. Ale w końcu się udało.
  I tu jest klu problemu widzę w tym wniosku, że należy NOTARIALNIE potwierdzić zawarcie umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zapewne przenoszonego)

  Czy ich pogrzało? :)
  Czy wiesz, masz pomysł jak to zrobić bez notariusza? Osobista wizyta? (ale gdzie?). Przeslanie oryginału (ale ryzyko utraty ważnych dokumentów)?
  Masz jakiś pomysł.
  Z góry dzięki
  Andrzej.

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?