czwartek, 26 maja 2016

[czas wypłaty] Jakie są koszty, warunki i możliwości wypłaty z IKE z depozytem bankowym oraz obligacjami skarbowymi?


Poza BGŻ BNP Paribas TFI reszta towarzystw ma szczegółowo uregulowane takie kwestie jak minimalna kwota raty, maksymalna ilość rat czy częstotliwość, z jaką wypłacane są raty. W większości regulaminów dokładnie opisane jest również postępowanie na wypadek likwidacji czy połączenia funduszu z innym w trakcie wypłaty z IKE.

TFI wydają się gotowe nie tylko do gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, ale też do ich wypłaty.

W tym artykule sprawdzam, jak wyglądają pod tym względem regulaminy banków oferujących oszczędzanie na IKE oraz regulamin IKE z obligacjami skarbowymi.

Wypłata raty IKE bank spółdzielczy
W cyklu [czas wypłaty] przyglądam się wszystkiemu, co dotyczy konsumowania wcześniej zgromadzonych oszczędności.

 • Jak odpowiedzialnie zorganizować ten proces? 
 • Jak rozłożyć oszczędności w czasie? 
 • Kto i jak może obsługiwać wypłaty naszych oszczędności? 
 • Jak wyglądają ważne regulacje prawne w tym zakresie (np. na IKE i IKZE)? 

Po co w ogóle poruszać ten temat? Ponieważ jest kompletnie zaniedbany.

Branża finansowa jest przechylona w stronę zwiększania aktywów pod zarządzaniem. Robi wszystko, żeby namawiać do gromadzenia oszczędności. Doradcy czy agenci ubezpieczeniowi są w Polsce nagradzani za „przyniesienie” pieniędzy klienta. Rzadko kogo interesuje, co się dzieje z klientem potem.

Gdy rozpoczynamy długoterminowe oszczędzanie, zbyt często robimy to pod wpływem emocjonalnych „strachów na wróble” (np. „ZUS upadnie”, „a co z edukacją dzieci?”), bez wizji przyszłych wypłat i bez całościowego planu.

Matematyka i strategie odpowiedzialnego konsumowania oszczędności są inne niż matematyka i strategie gromadzenia oszczędności.

Wszystkie artykuły z cyklu [czas wypłaty] są dostępne w tej zakładce.

Wypłata z IKE – 7 kluczowych punktów z ustawy


 • wypłata to coś innego niż zwrot
 • od wypłaty z IKE nie płacimy podatku od dochodów kapitałowych (tzw. Belki)
 • wypłata może być wykonana w ratach lub jednorazowo
 • wypłata jednorazowa lub pierwsza rata powinny być wypłacone w terminie do 14 dni od złożenia wniosku przez oszczędzającego
 • do wypłaty z IKE przypisane są warunki (najedź kursorem po ważne szczegóły)
 • wypłata z IKE dokonywana jest w formie pieniężnej
 • oszczędzający, który zlecił wypłatę z IKE, nie może dokonywać nowych wpłat na to IKE; nie może też założyć IKE ponownie

Wypłata oszczędności z IKE w banku oraz IKE Obligacje – co mówią regulaminy?


Wiemy już, co mówi o wypłatach z IKE ustawa. Banki komercyjne i spółdzielcze muszą pozostać w tych ramach, ale mogą dodawać swoje warunki w regulaminach (np. limity). Dotyczy to szczególnie wypłaty w ratach. Przyjrzyjmy się im w szczegółach (stan na maj 2016r).

Wypłata oszczędności z IKE w bankach
dane aktualne w maju 2016

Jest zdziwiony dwoma rzeczami.

Po pierwsze, regulaminy IKE z rachunkiem oszczędnościowym w bankach wydają się niedopracowane, jeśli chodzi o wypłatę w ratach. W wielu z nich nie znajdziemy żadnych szczegółów dotyczących np. częstotliwości wypłat, kwoty raty czy maksymalnej ilości rat. Zastanawiam się, co w takim przypadku będzie podstawą działania dla banków i jak zostanie obsłużony klient, który pojawia się, żeby wypełnić wniosek o wypłatę ratalną.

Większość banków spółdzielczych nie udostępnia nawet regulaminu w internecie.

Po drugie, banki, które mają bardziej szczegółowe regulaminy, ustawiają mało praktyczne limity wypłat ratalnych. Bank Millennium jest gotowy zrealizować wypłatę w maksymalnie 5 ratach, mBank w 4 ratach kwartalnych lub 12 miesięcznych, czyli pieniądze faktycznie muszą być wypłacone w przeciągu roku. Podobnie działa Idea Bank oraz Getin Bank.

Wygląda na to, że banki nie chcą obsługiwać wypłat ratalnych z IKE rozłożonych na lata. Jeśli klient chciałby zorganizować sobie coś na kształt regularnej renty kapitałowej z oszczędności na IKE, będzie musiał to zrobić w innej formie. W banku lub poza nim.

Dla porównania, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie ustawiają w swoich regulaminach IKE takich małych limitów rat. Wydają się gotowe do obsługi wypłat nawet przez bardzo długi okres.

Jedynym wyjątkiem, który znalazłem wśród banków, jest Bank Spółdzielczy w Miliczu. Nie ogranicza liczby rat, ustala jedynie minimalną kwotę raty na 500zł. Pozwala na wypłaty w ratach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

A jak na tle IKE w bankach wypada IKE z obligacjami skarbowymi?


Zacznijmy od tego, że w przypadku wypłaty w ratach będą dodatkowe opłaty. 100zł za wniosek o wypłatę w ratach oraz 5zł za każdą wypłatę. Szczególnie ta druga opłata jest bolesna – to 60zł rocznie za dostęp do własnych pieniędzy.

Na plus wypada za to brak restrykcyjnych ograniczeń co do liczby rat. Może ich być maksymalnie tyle, ile posiadamy obligacji w momencie składania wniosku o wypłatę ratalną. Minimalna kwota raty to wartość jednej obligacji, czyli 100zł.

Wypłaty ratalne z IKE Obligacje odbywają się z miesięczną częstotliwością. Od drugiej wypłaty przypadają na 15 dzień miesiąca (jeśli to dzień roboczy).

Ważne! Wygląda na to, że wszystkie instytucje finansowe pozwalają na zamianę wypłaty ratalnej na jednorazową nawet po rozpoczęciu wypłat ratalnych. Nie wszystkie pozwalają za to na zmianę kwoty czy częstotliwości wypłaty ratalnej.

Podsumowanie


Regulaminy IKE w bankach mnie negatywnie zaskoczyły, jeśli chodzi o to, jak opisują wypłatę ratalną. Są albo niedopracowane, albo ustawiają mało praktyczne limity liczby rat. To może oznaczać, że wypłatę oszczędności z IKE (czyli faktycznie prywatną emeryturę, na którą przez lata oszczędzaliśmy) będzie trzeba sobie zorganizować poza rachunkiem oszczędnościowym IKE.

Mam również negatywne informacje dla właścicieli IKE Obligacje. Wypłata ratalna z tego konta jest kosztowna – 100zł za wniosek o wypłatę w ratach, a potem 5zł za przelew każdej raty.  

Co ważne, nie ma konieczności wypłacania oszczędności z IKE w tej samej instytucji finansowej, w której gromadziliśmy środki. Do naszej dyspozycji przed rozpoczęciem wypłaty lub wypłaty ratalnej jest wypłata transferowa.

Jeśli tego z jakiegoś powodu potrzebujemy, możemy przenieść swoje oszczędności na IKE w innej instytucji i zlecić wypłatę lub wypłatę ratalną tam. Proszę pamiętać, że do 12 miesięcy od podpisania umowy może być naliczana opłata za wypłatę lub wypłatę ratalną. Takie operacje trzeba zaplanować z dużym wyprzedzeniem i dostosować je do swoich potrzeb.

Nic również nie stoi na przeszkodzie, żeby wypłacić z IKE całą kwotę i rozplanować jej konsumpcję w trakcie emerytury poza IKE, np. nabywając za całość lub część rentę dożywotnią u ubezpieczyciela życiowego.

Na szczęście lub nieszczęście, to właściciel oszczędności na IKE podejmuje kluczowe decyzje dotyczące swoich pieniędzy zarówno w trakcie gromadzenia oszczędności, jak i ich konsumowania.

Osobiście prowadzę i polecam IKE z rejestrem funduszy inwestycyjnych w NN TFI (do niedawna ING TFI)Pod koniec ubiegłego roku w szczegółach opisałem wyniki swojej inwestycji.

Limit wpłat na IKE wynosi w 2016 roku 12 165zł.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?