poniedziałek, 22 czerwca 2015

IKE w Banku Millennium – albo (niezły) depozyt, albo (słabe) fundusze inwestycyjne

W ofercie Banku Millennium znajdują się dwie umowy o indywidualne konto emerytalne. Pierwsza z nich powiązana jest z rachunkiem oszczędnościowym, a jej dostawcą jest bank. Druga powiązana jest z rejestrem funduszy inwestycyjnych, a jej dostawcą jest Millennium TFI, spółka zależna banku. W tej drugiej umowie bank występuje w roli pośrednika. W obu przypadkach rachunek IKE może być widoczny w systemie transakcyjnym, jeśli ktoś posiada konto w Banku Millennium.


Jakie oprocentowanie oraz inne warunki proponuje Bank Millennium na IKE powiązanym z rachunkiem oszczędnościowym? Jak wypada IKE z funduszami inwestycyjnymi Millennium TFI w porównaniu z liczną konkurencją? Czy warto wiązać się z Bankiem Millennium umową o IKE?

IKE w Millennium – depozyt albo fundusze

W skład grupy kapitałowej Banku Millennium wchodzą trzy instytucje, które mogą zgodnie z ustawą oferować indywidualne konta emerytalne – bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz dom maklerski. Faktycznie IKE oferują tylko bank (w formie rachunku oszczędnościowego) oraz TFI (w formie rejestru funduszy inwestycyjnych). W domu maklerskim Millennium nie założymy IKE, chociaż – co ciekawe – założymy IKZE.

Dla przypomnienia: IKE mogą występować w powiązaniu z pięcioma narzędziami finansowymi – depozytami bankowymi, funduszami inwestycyjnymi, rachunkami maklerskimi, ubezpieczeniem na życie oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi. Więcej informacji w tekście o IKE w grupie PKO BP.

Decyzja o wyborze formy indywidualnego konta emerytalnego jest kluczowa. Od niej zależy, w jakiej klasie aktywów utrzymywane będą nasze oszczędności, jakie ryzyka i koszty będą na nie działać oraz jakie będą potencjalne stopy zwrotu w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

Tak wygląda podsumowanie oferty IKE w Banku Millennium:

a) depozyt bankowy w formie rachunku oszczędnościowego (dostawcą jest Bank Millennium)

b) rejestr funduszy inwestycyjnych (dostawcą jest Millennium TFI)

Przyjrzyjmy się tym umowom w szczegółach i spróbujmy porównać to IKE z tej samej klasy oferowanych przez inne instytucje.

a) Lokata IKE w Bank Millennium

To IKE jest powiązane z rachunkiem oszczędnościowym w Banku Millennium. Znam je z autopsji – jakiś rok temu zdecydowaliśmy się założyć IKE w Banku Millennium mojej żonie, która poszukiwała prostego, praktycznego i przewidywalnego sposobu na regularne oszczędzanie z myślą o naszych małych dzieciach. Napisałem o tym kiedyś cały artykuł.

Oprocentowanie rachunku IKE w Banku Millennium jest zmienne – ustalane decyzją banku. W chwili pisania tego tekstu wynosi 3% w skali roku (odpowiednik ok. 3,7% na zwykłej lokacie) i jest wyższe niż w konkurencyjnych bankach komercyjnych, np. na IKE w PKO BP, mBanku czy Idea Banku.

Śledzę ten rynek od 2012 roku i przez cały ten okres Bank Millennium wyróżniał się względnie atrakcyjnym oprocentowaniem na lokacie IKE, choć oczywiście nie oparło się one ostatnim obniżkom. Gdy zakładaliśmy to konto żonie rok temu oprocentowanie wynosiło 4% w skali roku. W każdym razie trzeba się od razu nastawić, że obecne oprocentowanie nie jest wyryte w kamieniu, ale nawet po zmianach IKE w Banku Millennium konsekwentnie wygrywa z bezpośrednią konkurencją.

Oszczędzanie można rozpocząć od 100zł. Odsetki są kapitalizowane (dopisywane do rachunku) raz w roku (regulamin)

Jak każdy depozyt bankowy, IKE w Banku Millennium podlega pod Bankowy Fundusz Gwarancyjny – nominalna wartość kapitału oraz odsetek są objęte gwarancjami państwa. Właściciele depozytu nie otrzymują jednak żadnych gwarancji utrzymania lub wzrostu realnej wartości swoich oszczędności.

Jak wszyscy inni deponenci (również poza IKE) są wystawieni między innymi na ryzyko inflacji oraz dewaluacji złotówki. Możliwe jest, że nominalna wartość ich oszczędności będzie rosła, ale ich realna wartość – w postaci siły nabywczej pieniędzy w Polsce i zagranicą – będzie spadać.

oprocentowanie IKE Millennium
Dane aktualne w czerwcu 2015

b) IKE z funduszami inwestycyjnymi Millennium TFI

To IKE jest powiązane z rejestrem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI. W artykule o IKE z funduszami Pekao Pioneer TFI opisałem, co uważam za najważniejsze dla tego typu produktów (np. poziom opłat, dostęp do różnych klas aktywów, jakość zarządzania). Od 2013 roku utrzymuję prywatne oszczędności właśnie na IKE z funduszami inwestycyjnymi (IKE Plus w NN TFI).

Do naszej dyspozycji na IKE z funduszami Millennium jest sześć subfunduszy reprezentujących różne klasy aktywów i poziomy ryzyka. Żaden z nich nie lokuje środków klientów głównie lub wyłącznie w zagraniczne aktywa, więc osiągnięcie dywersyfikacji geograficznej na IKE w Millennium TFI jest w tej chwili niemożliwe. Dla mnie to spory minus, ponieważ:

a) chcę, żeby część moich oszczędności na IKE była ulokowana poza Polską, a nie jak środki z ZUS i OFE (a nawet w polskim systemie bankowym) była uzależniona głównie od kondycji polskiej gospodarki i państwa (więcej),

b) chcę uczestniczyć we wzroście globalnej gospodarki i/lub jej różnych segmentów

Na rejestrze IKE w Millennium TFI nabywamy zwykłe detaliczne jednostki funduszy o standardowej opłacie za zarządzanie. To kolejny minus. Stałe opłaty od aktywów to potężna korozyjna siła zmniejszająca rentowność naszych inwestycji. Obniżone opłaty na rejestrach powiązanych z tzw. tzrecim filarem (IKE i IKZE) to główny powód, dla którego przeniosłem się do IKE Plus w NN TFI (więcej o przeniesieniu IKE) oraz utrzymuję dobrą opinię o IKE w PKO TFI z funduszami cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego.

Najgorsze w funduszach Millennium TFI jest to, że wysokie opłaty za zarządzanie (np. 4% w skali roku od aktywów funduszy akcyjnych) nie są w ogóle uzasadnione wynikami. Jakość zarządzania w tym towarzystwie jest (mocno) poniżej rynkowej przeciętnej. Poniżej długoterminowe wyniki dla funduszu Millennium Akcji, Millennium Stabilnego Wzrostu oraz Millennium Depozytowy na tle bezpośredniej konkurencji. Wszystkie wypadają w długim okresie zdecydowanie gorzej niż średnia dla swojej klasy, czyli uniwersalnych funduszy akcji, funduszy stabilnego wzrostu oraz funduszy gotówkowych i pieniężnych (wykresy z analizy.pl).

Millennium Akcji opinie
Millennium Akcji na tle średniej dla uniwersalnych funduszy akcji
Millennium Stabilnego Wzrostu
Millennium Stabilnego Wzrostu na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
Millennium Depozytowy
Millennium Depozytywy na tle średniej dla funduszy gotówkowych i pieniężnych

Na plus IKE w Millennium TFI trzeba zapisać całkowity brak opłat manipulacyjnych (za nabycie i zamianę) oraz wygodną integrację z kontem osobistym w Banku Millennium (cały regulamin). Jak dla mnie jest to jednak trochę mało, żeby dobrze ocenić całość.

IKE z funduszami Millennium opinie
Dane aktualne w czerwcu 2015

Gdyby podzielić ofertę IKE różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych na cztery ćwiartki (bardzo dobre, dobre, słabe i bardzo słabe), umieściłbym IKE w Millennium TFI w trzeciej ćwiartce. Jest słabe ze względu na wysokie opłaty, dostęp do niewielu klas aktywów oraz niską jakość zarządzania widoczną w długoterminowych wynikach głównych funduszy.

Do najwyższej ćwiartki przypisałbym IKE w PKO TFI z funduszami cyklu życia oraz IKE Plus (które posiadam i polecam). W drugiej ćwiartce znalazłyby się m.in. IKE mSkarbiec, IKE w KBC TFI, IKE w Union Investment, IKE w BZWBK TFI czy IKE w Legg Mason. W ostatniej ćwiartce widzę np. IKE w Pekao Pioneer TFI oraz w PZU TFI.

IKE w Banku Millennium – opinia i podsumowanie

W Banku Millennium można założyć IKE w jednej z dwóch form – z rachunkiem oszczędnościowym oraz z rejestrem funduszy inwestycyjnych.

Pierwsze z nich oceniam pozytywnie – konsekwentnie konkurencyjne oprocentowanie i brak opłat to jego najważniejsze zalety. Po analizie potrzeb mojej żony związanych z jej projektem regularnego oszczędzania na przyszłość dzieci uznaliśmy, że chcemy wykorzystywać ten produkt w finansach naszej rodziny.

Z kolei IKE w Millennium TFI oceniam raczej krytycznie – wysokie opłaty za zarządzanie, jakość zarządzania poniżej rynkowej przeciętnej, brak dostępu do funduszy umożliwiających dywersyfikację zagraniczną to jej najważniejsze wady. Brak opłat manipulacyjnych to główna zaleta pozwalająca ocenić IKE w Banku Millennium TFI jako słabe, a nie bardzo słabe. Dla niektórych klientów plusem może być również sprawna integracja z kontem osobistym w Banku Millennium.

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowyIKE Plus można założyć przez internet. Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

7 komentarzy:

 1. Szanowny Gospodarzu!

  Na początek chciałbym podziękować za bardzo merytoryczny i przydatny serwis, który stał się dla mnie podstawowym źródłem wiedzy o sposobach indywidualnego oszczędzania na emeryturę oraz instytucjach oferujących emerytalne "produkty" finansowe. Piszę w następującej sprawie. Po upadku SK Banku, w którym miałem rachunek oszczędnościowy IKE, rozważam przeniesienie zgromadzonych środków na analogiczne konto w Millenium. Moją sytuację komplikuje jednak fakt, że w najbliższych miesiącach z uwagi na przedłużające się problemy finansowe (niepłacący w terminie zleceniodawcy i brak nowych zleceń) być może będę musiał wycofać część lub całość oszczędności zgromadzonych na IKE z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie. Tu pojawia się pewna niejasność związana z kosztem takiej operacji. Cennik usług Millenium głosi, że opłata za zwrot środków w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia założenia IKE jest równa sumie wszystkich naliczonych odsetek, a w okresie 6-12 miesięcy od założenia IKE wynosi połowę należnych odsetek. Nie jest dla mnie oczywiste, czy mowa tu o odsetkach naliczonych wyłącznie przez Millenium, czy także o tych naliczonych przez poprzednią instytucję (w moim przypadku SK Bank) i przekazanych do Millenium z wypłatą transferową. Zgodna ze zdrowym rozsądkiem wydaje się mi pierwsza wersja, ale niestety nie wszystko na tym świecie rządzi się rozsądkiem... Będę próbował to wyjaśnić w oddziale banku, ale, jak wiadomo, pracownicy banków nie zawsze orientują się w szczegółach takich niszowych produktów jak IKE i mogą udzielić błędnej odpowiedzi. Z tego powodu chciałbym poznać także Pańską opinię na temat tego niejednoznacznego zapisu. Czy Pańskim zdaniem jest się czego obawiać?

  Serdecznie pozdrawiam,
  chennault

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za pytanie i miłe słowo.

   Na 99,9% chodzi o odestki "za kadencji" depozytu na IKE w Banku Millennium. Kontakt z infolinią powinien rozwiać wszelkie wątpliwości.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. Dziękuję za odpowiedź. Też tak sądzę, ale strzeżonego... Dam tu znać, co powiedzą konsultanci w banku i na infolinii.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak najbardziej. Akurat w sprawach finansowych wątpliwości trzeba wyjaśniać do upadłego. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 3. Sprawa ostatecznie wyjaśniona: wspomniana w moim pierwszym poście "kara" za przedwczesny zwrot lub zwrot częściowy z IKE rzeczywiście dotyczy wyłącznie odsetek "za kadencji" depozytu w Banku Millennium. Odsetki naliczone w poprzednich instytucjach są bezpieczne :)

  Przy okazji mam poradę dla osób rozważających założenie rachunku oszczędnościowego IKE w Banku Millenium: NIE TRZEBA razem z IKE zakładać ROR (który jest płatny), nawet jeśli obsługa twierdzi inaczej! W dwóch pierwszych oddziałach, do których się udałem, przekonywano mnie, że nie ma możliwości założenia IKE bez ROR. Byłem jednak uparty i poszedłem do trzeciego oddziału. Tam bez dyskusji przyjęto moje oświadczenie, że nie chcę ROR, i założono mi wraz z IKE bezpłatne konto techniczne (na które przyjmowane są wpłaty na IKE i z którego wychodzą zwroty częściowe).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za informację. Mu również kazali założyć Rodzinę i dlatego zrezygnowałam

   Usuń
 4. Proszę bardzo uważać na IKE w Millenium. Już prawie dwa miesiące czekam na wypłatę częściową. Wiją się jak Piskorz.

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?