niedziela, 24 września 2017

Najlepsze fundusze polskich akcji do regularnego inwestowania przez ostatnie 10 lat – ranking

Jeśli od 10 lat oszczędzasz co miesiąc 300 zł w jakimś funduszu polskich akcji, możesz mieć w tej chwili 22 tysiące złotych zysku, ale możesz mieć też 850 zł straty. Niezły rozstrzał 🙂

22 028 zł wypracował od września 2007r. fundusz Investor Akcji. To bezapelacyjny zwycięzca tego rankingu.

850 zł straty “wypracował” w tym samym okresie najsłabszy fundusz – Pioneer Akcji Polskich.

Ten ranking funduszy polskich akcji jest bardzo prosty. Sprawdzam w nim, jakie wyniki ma w tej chwili klient, który od 10 lat kupuje co miesiąc za 300 zł jednostki tego samego funduszu akcji.

Wcześniej w ten sam sposób zbadałem fundusze stabilnego wzrostu i fundusze obligacji.

Ranking funduszy akcji 2017

Jak powstał ranking funduszy akcji 2017?


To jest bardzo prosty ranking. Ale wydaje mi się, że praktyczny.

Sprawdzam w nim wyniki dla jednego scenariusza. Inwestor od 10 lat kupuje co miesiąc za taką samą kwotę jednostki tego samego funduszu akcji. Na koniec sierpnia 2017 sprawdza swoje wyniki.

Fundusze akcji są bardzo zmienne, przez co uchodzą za ryzykowniejsze niż fundusze obligacji czy fundusze mieszane. Lokują środki w udziałowe papiery wartościowe, głównie akcje spółek na polskiej giełdzie.

Chcę poznać odpowiedź na pytanie, który fundusz akcji najbardziej wynagrodził inwestora za cierpliwość, konsekwencję i nastawienie na długi termin.

15 największych funduszy polskich akcji z długą historią


Do rankingu wybrałem 15 największych funduszy polskich akcji, które istnieją od 2007 roku. To wyeliminowało np. Quercus Agresywny (istnieje od marca 2008).

Największe fundusze akcji polskich 2017

Regularne inwestowanie 300 zł co miesiąc


Obliczyłem wyniki dla następujących założeń:

 • kupuję jednostki z wyceną z ostatniego dnia każdego miesiąca
 • w okresie wrzesień 2007 – sierpień 2017
 • za 300 zł co miesiąc
 • nie uwzględniam dodatkowych opłat, które mogły w tym czasie występować

Na koniec sierpnia 2017 sprawdzam:

 • wynik netto (ile jestem na plusie?)
 • jaką mam całkowitą stopę zwrotu
 • jaką mam średnioroczną stopę zwrotu

Ranking funduszy akcji 2007-2017


Najlepszym funduszem polskich akcji dla kogoś, kto regularnie oszczędzał przez ostatnie 10 lat, był Investor Akcji.

Przy moich założeniach wypracował w tym czasie ponad 61% zwrotu, w tempie ok. 9,36% rocznie, co daje zysk netto w wysokości 22 028 zł. Jeśli inwestycja była prowadzona poza IKE, trzeba będzie od zysku zapłacić podatek Belki przy jej zakończeniu.

Tak wygląda wykres zysku ponad wpłacony kapitał w czasie:

Najlepszy fundusz akcji polskich 2017

Najsłabiej wśród największych funduszy polskich akcji dla klientów indywidulnych z długą historią wypadł Pioneer Akcji Polskich. Jako jedyny przyniósł inwestorom przez ten okres straty.

Nie wygląda to dobrze:

Najgorszy fundusz polskich akcji 2007-2017

Oszczędności klientów Pioneer Akcji Polskich skurczyły się przez 10 lat regularnego oszczędzania o 2,35%. Do tego najpewniej trzeba doliczyć opłaty manipulacyjne, które w towarzystwie Pioneer bardzo trudno ominąć.

Tak wygląda pełny ranking funduszy akcji 2017:

Najlepsze fundusze akcji polskich - ranking 2017

Investor Akcji gra trochę w innej kategorii. Jeśli przyrzymy się, co składa się na aktywa funduszu, okaże się, że od kilku lat fundusz inwestuje również w spółki zagraniczne, często z nowoczesnych branż (np. Zalando czy Nvidia).

To sprawia, że nie jest do końca funduszem polskich akcji. Może być też odpowiedzialne za fenomenalne wyniki Investor Akcji na tle klasycznych funduszy polskich akcji w ostatnich latach.

Cztery kolejne fundusze w rankingu zarobiły dla inwestorów ponad 13 500 złotych i pracowały w tempie ponad 6% rocznie. Są to:

 • NN Akcji
 • Aviva Investors Polskich Akcji
 • UniKorona Akcje
 • PKO Akcji Plus

Powyżej średniej znalazły się również Noble Funds Akcji oraz Skarbiec Akcja.

Trochę poniżej średniej dla funduszy polskich akcji znalazły się:

 • Esaliens Akcji (wcześniej Legg Mason Akcji)
 • Millennium Akcji
 • Arka BZ WBK Akcji Polskich
 • MetLife Akcji
 • Novo Akcji

Ranking zamykają słabeusze ostatniej dekady:

 • PZU Akcji Krakowiak
 • Allianz Akcji
 • Pioneer Akcji Polskich

Średni wynik wśród 15 największych funduszy polskich akcji po 10 latach regularnego oszczędzania 300 zł miesięcznie to ponad 24,7% łącznego zwrotu (jakieś 4,25% rocznie), co daje prawie 8 900 zł zysku ponad wpłacony kapitał.

To lepszy wynik niż średnia dla funduszy stabilnego wzrostu i funduszy obligacji. Średnią na pewno zawyża trochę “kontrowersyjny” zwycięzca rankingu.

Warto zwrócić uwagę na duży rozrzut wyników. Czegoś takiego nie było przy wynikach funduszy obligacji. Inwestowanie w akcje jest w jakimś sensie nieprzewidywalne.

Przeczytaj cały ranking funduszy stabilnego wzrostu oraz funduszy obligacji od 2007 do 2017 roku.

Co to mówi o przyszłości?


Niestety – niewiele.

Wyniki mogą, ale nie muszą powtórzyć się za rok, dwa lub dziesięć. W tym czasie mogą pojawić się nowe fundusze polskich akcji lub pokrewne, a 15 z tego rankingu może przejść jakieś zmiany (np. połączenie z innym).

Ten ranking to jakaś wskazówka. Najlepiej korzystać z niej w połączeniu z innymi informacjami o jakości czy kosztach funduszy (np. zebranymi w tym rankingu IKE i IKZE z funduszami inwestycyjnymi).

Jeśli fundusze jakiegoś towarzystwa wypadają dobrze w wielu kategoriach, w różnych okresach i pod różnymi względami, a na dodatek da się je nabyć bez dodatkowych prowizji, jest to trochę bardziej wiarygodny sygnał.

Niebezpośrednie wnioski


Ten ranking potwierdza, że akcje spółek publicznych jako klasa aktywów są bardzo zmienne, a inwestowanie w nie – również przez fundusze – ma w sobie element nieprzewidywalności.

Przez ostatnie 10 lat tylko niektóre fundusze osiągnęły wyniki, które wynagradzają inwestorów za podejmowane ryzyko.

Co ważne, ostatnia dekada nie rozpieszczała inwestorów na polskim rynku akcji szalonymi, powszechnymi wzrostami. To był raczej trudny, rwany i zmienny okres. Niektóre fundusze tego nie uniosły.

Trudno przewidzieć, czy kolejne 10 lat będą należeć do udanych czy nieudanych dla funduszy polskich akcji.

Moje decyzje


Od lat utrzymuję część swoich oszczędności w funduszach inwestycyjnych, np. na IKE Plus w NN TFI, które polecam m.in. ze względu na niskie koszty. Regularnie opisuję swój sposób działania i wyniki (przykład i przykład).

Dzielę oszczędności między różne rodzaje funduszy, w tym fundusze polskich akcji.

Korzystam również z platform do inwestowania w fundusze, np. Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku, BossaFund czy NN TFI 24.

Na koniec


Zachęcam do przeczytania innych artykułów o funduszach inwestycyjnych.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?