wtorek, 12 września 2017

Jaki jest limit wpłat na PPE w 2017 (składka dodatkowa)?

Życzę każdemu, żeby było go stać na odłożenie całego rocznego limitu składek dodatkowych na pracowniczy program emerytalny (PPE) 🙂

W 2017 limit wpłat na PPE wynosi 19 183,5 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy).

Jeśli ktoś chciałby wpłacać na swój rachunek w PPE taką samą kwotę co miesiąc, składka wynosiłaby prawie 1600 zł miesięcznie. Powodzenia 🙂 Jest to limit dla tzw. składek dodatkowych, czyli “z kieszeni” pracownika.

Dla porównania na indywidualne konto emerytalne (IKE) można w 2017 wpłacić maksymalnie 12 789 zł (więcej), a na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) - 5115.6 zł (więcej).


Skąd się bierze maksymalna składka dodatkowa do PPE?


Składka dodatkowa na pracowniczy program emerytalnyLimit składki dodatkowej do PPE oblicza się na podstawie tego fragmentu ustawy o PPE (źródło):

“Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok”

W 2017 przeciętne wynagrodzenie wynosi 4263 zł.

Żeby otrzymać limit wpłat do PPE, musimy pomnożyć tę kwotę przez 4,5.

Dostajemy kwotę 19 183.5 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote pięć groszy), czyli limit wpłat na PPE w ramach składki dodatkowej w 2017.

Taką informację znajdziemy również w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim (źródło).

Składki dodatkowe do PPE od 2004 do 2017


Pracownicze programy emerytalne istnieją w polskim prawie od 2004 roku.

Jeśli istnieje uczestnik, który miał program emerytalny od 2004 i co roku wykorzystywał całą sumę składek dodatkowych, wpłacił w ten sposób ponad 200 tysięcy złotych. A do tego dochodzą składki podstawowe, które opłacał pracodawca.

Poniżej tabelka i wykres z maksymalną sumą składek dodatkowych w latach 2004 - 2017.

Maksymalna składka dodatkowy na program emerytalny 2004- 2017

Limit składki dodatkowej do pracowniczego programu emerytalnego 2004-2017

Inne ważne cechy składek dodatkowych do PPE


Zgodnie z ustawą o PPE:


 • “składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu”
 • to “pracodawca jest obowiązany do (jej) terminowego i prawidłowego naliczania, potrącania i odprowadzania”
 • uczestnik składa u pracodawcy deklarację z wysokością składki dodatkowej (którą może zmienić)
 • składka dodatkowa i składka podstawowa są ewidencjonowane osobno na jednym rachunku


Limity wpłat na IKE i IKZE


Maksymalna suma składek podstawowych w programie emerytalnym działa na podobnej zasadzie jak limity wpłat na IKE i IKZE.

Ważna różnica polega na tym, że to pracodawca robi przelew na rachunek PPE. Inne są również podstawy obliczania rocznego limitu.

Limit wpłat na IKE w 2017 wynosi 12 789 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

Limit wpłat na IKZE w 2017 wynosi 5115,6 zł (słownie: pięć tysięcy sto piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy).

Jeśli ktoś ma wszystkie trzy rachunki w trzecim filarze (PPE + IKE + IKZE), może w 2017 odłożyć na nich łącznie z własnej kieszeni 37 088,1 zł.

Moje decyzje


Niestety nie posiadam rachunku w pracowniczym programie emerytalnym. "Pracuję" nad tym, żeby się to zmieniło w najbliższych latach.

Póki co, moje długoterminowe oszczędności utrzymuję na IKE z funduszami inwestycyjnymi NN TFI (które polecam) oraz na IKZE z rachunkiem maklerskim (polecam również IKZE w NN TFI).

Co roku w szczegółach opisuję swoje decyzje i wyniki na IKE (więcej), IKZE (więcej) i łącznie na obu kontach emerytalnych, które lubię nazywać portfelem emerytalnym (więcej).

Na zakończenie


Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarze, PPEIKE oraz IKZE.

6 komentarzy:

 1. Powiedzmy, że ktoś opłaca składkę dodatkową do PPE przez rok. Następnie zwalnia się i robi transfer środków z PPE do IKE. Czy składki dodaktowe są również transferowane do IKE?

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy srodki dodatkowe wpłacane przez pracownika dobrowolnie są tylko opodatkowane czy też naliczane są od nich składki ZUS?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za pytanie.

   I jedno, i drugie.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 3. Czy od dodatkowej składki na PPE opłacanej przez pracownika jest naliczana składa ZUS?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za pytanie.

   Tak, w tym sensie, że dodatkowa składka pochodzi z zarobków netto, czyli po wszystkich podatkach i składkach.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?