wtorek, 12 września 2017

Jaki jest limit wpłat na PPE w 2017 (składka dodatkowa)?

Życzę każdemu, żeby było go stać na odłożenie całego rocznego limitu składek dodatkowych na pracowniczy program emerytalny (PPE) 🙂

W 2017 limit wpłat na PPE wynosi 19 183,5 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy).

Jeśli ktoś chciałby wpłacać na swój rachunek w PPE taką samą kwotę co miesiąc, składka wynosiłaby prawie 1600 zł miesięcznie. Powodzenia 🙂 Jest to limit dla tzw. składek dodatkowych, czyli “z kieszeni” pracownika.

Dla porównania na indywidualne konto emerytalne (IKE) można w 2017 wpłacić maksymalnie 12 789 zł (więcej), a na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) - 5115.6 zł (więcej).


Skąd się bierze maksymalna składka dodatkowa do PPE?


Składka dodatkowa na pracowniczy program emerytalnyLimit składki dodatkowej do PPE oblicza się na podstawie tego fragmentu ustawy o PPE (źródło):

“Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok”

W 2017 przeciętne wynagrodzenie wynosi 4263 zł.

Żeby otrzymać limit wpłat do PPE, musimy pomnożyć tę kwotę przez 4,5.

Dostajemy kwotę 19 183.5 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote pięć groszy), czyli limit wpłat na PPE w ramach składki dodatkowej w 2017.

Taką informację znajdziemy również w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim (źródło).

Składki dodatkowe do PPE od 2004 do 2017


Pracownicze programy emerytalne istnieją w polskim prawie od 2004 roku.

Jeśli istnieje uczestnik, który miał program emerytalny od 2004 i co roku wykorzystywał całą sumę składek dodatkowych, wpłacił w ten sposób ponad 200 tysięcy złotych. A do tego dochodzą składki podstawowe, które opłacał pracodawca.

Poniżej tabelka i wykres z maksymalną sumą składek dodatkowych w latach 2004 - 2017.

Maksymalna składka dodatkowy na program emerytalny 2004- 2017

Limit składki dodatkowej do pracowniczego programu emerytalnego 2004-2017

Inne ważne cechy składek dodatkowych do PPE


Zgodnie z ustawą o PPE:


 • “składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu”
 • to “pracodawca jest obowiązany do (jej) terminowego i prawidłowego naliczania, potrącania i odprowadzania”
 • uczestnik składa u pracodawcy deklarację z wysokością składki dodatkowej (którą może zmienić)
 • składka dodatkowa i składka podstawowa są ewidencjonowane osobno na jednym rachunku


Limity wpłat na IKE i IKZE


Maksymalna suma składek podstawowych w programie emerytalnym działa na podobnej zasadzie jak limity wpłat na IKE i IKZE.

Ważna różnica polega na tym, że to pracodawca robi przelew na rachunek PPE. Inne są również podstawy obliczania rocznego limitu.

Limit wpłat na IKE w 2017 wynosi 12 789 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

Limit wpłat na IKZE w 2017 wynosi 5115,6 zł (słownie: pięć tysięcy sto piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy).

Jeśli ktoś ma wszystkie trzy rachunki w trzecim filarze (PPE + IKE + IKZE), może w 2017 odłożyć na nich łącznie z własnej kieszeni 37 088,1 zł.

Moje decyzje


Niestety nie posiadam rachunku w pracowniczym programie emerytalnym. "Pracuję" nad tym, żeby się to zmieniło w najbliższych latach.

Póki co, moje długoterminowe oszczędności utrzymuję na IKE z funduszami inwestycyjnymi NN TFI (które polecam) oraz na IKZE z rachunkiem maklerskim (polecam również IKZE w NN TFI).

Co roku w szczegółach opisuję swoje decyzje i wyniki na IKE (więcej), IKZE (więcej) i łącznie na obu kontach emerytalnych, które lubię nazywać portfelem emerytalnym (więcej).

Na zakończenie


Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarze, PPEIKE oraz IKZE.

2 komentarze:

 1. Powiedzmy, że ktoś opłaca składkę dodatkową do PPE przez rok. Następnie zwalnia się i robi transfer środków z PPE do IKE. Czy składki dodaktowe są również transferowane do IKE?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz!

   Tak.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?