niedziela, 2 października 2016

Ranking IKE i IKZE w TFI – które najlepsze w 2016?

Szczerze współczuję osobom, które przymierzają się do IKE lub IKZE w TFI.

Ja zebranie i przeanalizowanie informacji do tego rankingu IKE i IKZE z funduszami inwestycyjnymi przypłaciłem potężnym bólem głowy 🙂 Jest ich naprawdę dużo.

I co najlepsze – wciąż nie jestem zadowolony z efektu końcowego. Nie wiem, czy gdzieś nie popełniłem jakiegoś błędu albo czegoś nie przeoczyłem. Być może jest w tym rankingu jakaś niekonsekwencja albo inna słabość. Jeśli tak – będę wdzięczny za sygnał.

Przygotowuję ranking IKE i IKZE z funduszami inwestycyjnymi po raz drugi. W 2015 wygrały go towarzystwa KBC oraz NN Investment Partners.

Kto oferuje najlepsze IKE i IKZE z funduszami inwestycyjnymi z perspektywy 2016 roku? Co zmieniło się od ostatniego roku?

Ranking IKE i IKZE W TFI 2016 fundusze inwestycyjne

Najlepsze IKE i IKZE z funduszami 2016


Wersja dla leniwych: trzy najlepsze IKE i IKZE z funduszami inwestycyjnymi znajdziemy w 2016 w NN TFI (sam posiadam i polecam), KBC TFI oraz Union Investment.

W 2015 na podium rankingu były: KBC TFI, NN TFI oraz Investors TFI.

Szczegóły metodologii, którą użyłem, żeby posortować oferty, a także dane do rankingu znajdują się w dalszej części artykułu. To wersja dla dociekliwych.


Więcej o IKE i IKZE


IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego i indywidualnymi kontami emerytalnymi mogą być:


 1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
 2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe - ranking 2016)
 3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
 4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
 5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE oraz IKE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Umowy o IKE posiada w swojej ofercie 15 towarzystw funduszy inwestycyjnych. Umowy o IKZE można podpisać z 12 TFI. W Altus TFI założymy tylko IKZE, w BZWBK TFI, Investors TFI, Millennium TFI oraz PZU TFI tylko IKE. Tak to wygląda na podsumowaniu.

Które TFI oferują IKE a które IKZE w 2015
Dane aktualne w październiku 2016

Umowy o IKE i IKZE w jednym towarzystwie mogą się różnić szczegółami typu dostępność funduszy czy struktura opłat – tak jest np. w Pioneer Pekao TFI. W większości towarzystw są one jednak identyczne lub bardzo zbliżone. Centrum tego artykułu będzie ranking IKE z funduszami inwestycyjnymi – na końcu znajduje się obszerny komentarz do tego, czy ranking IKZE wyglądałbym zasadniczo inaczej.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie i moich wynikach od początku prowadzenia konta), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (więcej o IKE PlusIKZE Plus i moich wynikach od 2012).

Metodologia rankingu IKE i IKZE w TFI w 2016


Na początek proponuję przyjrzeć się cechom IKE z rejestrem funduszy inwestycyjnych, które uznałem za ważne. Są to:

a) opłaty, w rozbiciu na:
 • stałe za zarządzanie
 • manipulacyjne od każdej wpłaty
 • za założenie konta

b) jakość zarządzania, której przybliżeniem będą wyniki za 12 miesięcy, 36 miesięcy oraz 8 lat dla czterech głównych typów funduszy z oferty każdego TFI:
 • stabilnego wzrostu
 • uniwersalnego akcji
 • uniwersalnego obligacji
 • pieniężnego / gotówkowego

c) szerokość i elastyczność oferty, na którą składać się będą:
 • ilość funduszy do wyboru
 • obecność „gotowych rozwiązań” - funduszu stabilnego wzrostu, funduszy cyklu życia oraz modelowej strategii zintegrowanej z rejestrem IKE lub IKZE
 • obecność funduszy aktywów zagranicznych
 • obecność defensywnych funduszy pieniężnych / gotówkowych
 • możliwości i koszty realokacji oszczędności między funduszami (tzw. konwersje)

d) komfort dla klienta, na który składają się:
 • możliwość założenia IKE lub IKZE przez internet
 • dostęp do nowoczesnego systemu transakcyjnego
 • telefoniczna infolinia dla klientów

Z czego wziął się ostateczny ranking? Sprawdziłem, jak wypada pod każdym z tych względów oferta IKE i IKZE poszczególnych TFI. Za każdą pożądaną cechę przyznawałem „zieloną kartkę”. Za każdą neutralną cechę przyznawałem „białą kartkę”. Za każdą niepożądaną cechę przyznawałem „czerwoną kartkę”.

Zdobywca największej ilości zielonych kartek wygrał ranking IKE i IKZE z funduszami inwestycyjnymi w 2016.

Na początek sprawdźmy, jak poradziły sobie towarzystwa w poszczególnych kategoriach.

a) opłaty


W sekcji opłaty za zarządzanie, zieloną kartkę otrzymuje 5 towarzystw z najniższą opłatą za zarządzanie w grupie. Czerwoną kartkę 5 z najwyższą opłatą za zarządzanie w grupie. Reszta – czyli przeciętniaki – dostają białą kartkę.

Sytuacje wyjątkowe:


 • jeśli TFI nie prowadzi jakiegoś typu funduszu, dostaje białą kartkę
 • dla funduszy cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego podaję opłatę dla funduszu o aktywach zbliżonych do funduszu stabilnego wzrostu, akcyjnego oraz obligacyjnego
 • jeśli więcej niż 5 funduszy ma najwyższą opłatę za zarządzanie (lub są ex aequo z innego powodu) więcej niż 5 może dostać czerwoną (lub inną kartkę)

W sekcji opłaty manipulacyjne, zieloną kartkę otrzymują towarzystwa, które ich nie pobierają, czerwoną te, które pobierają, a białą te, które stawiają jakieś warunki.

W sekcji opłata za założenie IKE lub IKZE, zieloną kartkę otrzymują towarzystwa, które jej nie pobierają, czerwoną te, które je pobierają, a białą te, w których wszystko zależy od rodzaju dystrybutora.

IKE w Skarbiec TFI odnosi się do rejestru założonego przez mBank (IKE mSkarbiec).

Ranking IKE IKZE 2016 - fundusze inwestycyjne opłaty
dane aktualne w październiku 2016 (kliknij, żeby powiększyć)

W kategorii opłaty najlepiej wypadają IKE Plus w NN Investment Partners (które posiadam i polecam), IKE z funduszami cyklu życia w PKO TFI oraz IKE w BNP Paribas TFI. Pierwsze dwa wyróżniają się obniżonymi w stosunku do „zwykłych” rejestrów stałymi opłatami za zarządzanie.

Ważna zmiana od rankingu z 2015 – PKO TFI wprowadziło opłatę 200zł za założenie IKE lub IKZE. Występuje nawet wtedy, gdy zakładamy je przez internet.

Mimo że w tym rankingu nie będzie to czynnik o większej wadze niż inne, dla mnie to jeden z głównych powodów, dla których zdecydowałem się na IKE Plus w NN TFI.


b) jakość zarządzania


Prosta sprawa. Sprawdzam wyniki za ostatnie 12 miesięcy, 36 miesięcy oraz 8 lat (na dzień 28 września 2016) dla czterech funduszy z oferty każdego TFI: stabilnego wzrostu, uniwersalnego akcji, uniwersalnego obligacji oraz pieniężnego lub gotówkowego.

Za 5 najlepszych wyników w danym czasie w grupie przyznaję zieloną kartkę. Za 5 najgorszych czerwoną kartkę. Resztą – czyli środek stawki – dostaje białą kartkę.

Wyjątkowe sytuacje:


 • jeśli towarzystwo nie ma jakiegoś typu funduszu lub działa on zbyt krótko, dostaje białą kartkę
 • dla PKO TFI do oceny jakości zarządzania w tym towarzystwie nie biorę funduszy dostępnych na IKE i IKZE (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego), biorą „zwykłe” fundusze z oferty towarzystwa (np. PKO Papierów Dłużnych Plus), które i tak potem składają się na fundusze cyklu życia na IKE i IKZE w PKO TFI

Ranking IKE i IKZE w funduszach 2016 - wyniki TFI
kliknij, żeby powiększyć

W tej kategorii zwycięzcą jest KBC TFI – aż 9 razy (na 12) fundusze tego towarzystwa znajdowały się w gronie najlepszych i tylko raz znalazły się w gronie najsłabszych. Również w ubiegłym roku KBC TFI wyróżniało się na tle konkurencji w tej kategorii.

Trzy inne towarzystwa wypadły nieźle w tej kategorii (7 zielonych kartek na 12 możliwych):
 • Investors TFI (m.in. dzięki fenomenalnym wynikom funduszu stabilnego wzrostu Investors Zabezpieczenia Emerytalnego)
 • Union Investment (m.in. dzięki świetnemu funduszowi pieniężnemu UniKorona Pieniężny)
 • NN TFI (m.in. dzięki świetnym wynikom NN Obligacji w ostatnim roku i przyzwoitej postawie innych funduszy)

Funduszom czterech towarzystw ani razu nie udało się znaleźć w grupie najlepszych – były to BZWBK Arka TFI, BNP Paribas TFI, Pioneer Pekao TFI oraz Legg Mason TFI. Fundusze Pioneer Pekao TFI aż 9 razy (na 12) znalazły się w gronie słabeuszy. Smutną zapaść wyników zaliczyły fundusze Legg Mason TFI.

c) szerokość i elastyczność oferty


Zielonymi kartkami premiowałem oferty, które dają dostęp do różnych opcji inwestycyjnych. Jako plus traktowałem wszelkie portfele modelowe i inne mechanizmy, dzięki którym TFI ułatwia strategiczne zarządzanie długoterminowymi oszczędnościami na rejestrze IKE lub IKZE.

Jeśli chodzi o konwersje, zieloną kartkę dostawały tylko towarzystwa, które pozwalają na nie bez limitów i kosztów. W tej sekcji mogą pojawić się błędy w interpretacji regulaminów.

Wyjątkowe sytuacje:
 • nie „karałem” czerwoną kartką za brak funduszy cyklu życia
 • nie traktowałem funduszy akcji Nowej Europy jako funduszu aktywów zagranicznych
IKE i IKZE w TFI - ranking 2016 oferta
dane aktualne w październiku 2016 (kliknij, żeby powiększyć)Kategorię szerokość i elastyczność oferty wygrało Union Investment TFI na spółkę z IKE Plus w NN TFI (które posiadam i polecam). To pierwsze dodało przez ostatni rok kilka nowych funduszy do wyboru, w tym aktywów zagranicznych. Niestety dodało również 600zł „sztywnej” opłaty za otwarcie rejestru IKE lub IKZE.

Duży wybór funduszy, w tym „gotowych” cyklu życia oraz brak limitów i opłat za operacje na rejestrze to argumenty za IKE Plus w NN TFI. Jedynym argumentem na nie jest system transakcyjny, w którym nie skorzystamy z żadnego mechanizmu organizującego naszą inwestycję (pisałem o tym wcześniej).

Niedawno rozliczyłem w szczegółach wyniki swojego IKE w NN TFI. Opisuję również zasady, na jakich prowadzę te oszczędności.

Bardzo dobrze w tej kategorii wypadły również IKE mSkarbiec oraz IKE w Allianz TFI. Jednym z outsiderów został z kolei BNP Paribas TFI – głównie ze względu na ograniczoną ofertę funduszy.


d) komfort klienta


Tej kategorii nie było w rankingu z 2015.

Zieloną kartkę dawałem za to, że:
 • IKE lub IKZE można założyć przez internet, bez wychodzenia z domu
 • TFI daje dostęp do systemu transakcyjnego a’la bankowość internetowa
 • TFI ma  telefoniczną infolinię dla klientów
Najlepsze ike i ikze w TFI 2016 - przez internet
dane aktualne w październiku 2016
Prosta sprawa – wszystkie TFI mają telefoniczną infolinię (naprawdę zadzwoniłem na każdą, zawsze ktoś odbierał i był pomocny). Wszystkie TFI mogą również „odpalić” dla klienta dostęp do internetowego systemu transakcyjnego.

Nie każde TFI pozwala na założenie IKE lub IKZE przez internet. W przypadku niektórych konieczna jest wizyta w banku z grupy kapitałowej (np. BZWBK czy Millennium) – tylko one są dystrybutorami IKE i IKZE.

MetLife TFI oraz Investors TFI odsyłają do swoich dystrybutorów, np. jakichś firm doradztwa finansowego lub banków.

Uznałem, że organizacja prostego, wygodnego sposobu rozpoczęcia oszczędzania na IKE lub IKZE, przez internet, bez wizyt po jakichś innych firmach i bez dodatkowych kosztów z tym związanych, zasługuje na wyróżnienie.


Oprócz tego, że ułatwia życie klientowi, pokazuje także, że TFI traktuje IKE i IKZE poważnie – wysiliło się, żeby stworzyć przyjazne dla współczesnych oszczędzających procedury.  

Ranking IKE z funduszami inwestycyjnymi 2016


Zanim finalne wyniki, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy punktacji. Przyznając punkty tak, jak przyznawałem, sprawiłem, że największą wagę w rankingu będą miały wyniki funduszy. Odpowiadają za 43% możliwych do zdobycia punktów (12 z 28).

Drugim „najcięższym” elementem tej układanki są szerokość i elastyczność oferty (waga 25%). 

Trzecim są opłaty (waga 21%). 

Najmniej w rankingu waży komfort klienta – 11%.

Aktualny ranking IKE i IKZE 2016

Najlepsze IKE z funduszami inwestycyjnymi w 2016 roku oferuje NN Investment Partners TFI. Za ten wynik odpowiadają przede wszystkim bardzo szeroka oferta funduszy i niższe koszty niż u konkurencji. Co ważne – tego zwycięstwa by nie było, gdyby fundusze NN TFI nie osiągały solidnych wyników.

Na drugim miejscu uplasowało się KBC TFI. W tym przypadku kluczem do sukcesu jest wyróżniająca się jakość zarządzania – wyniki funduszy KBC TFI na przestrzeni lat są bardzo dobre. Na dodatek IKE lub IKZE w KBC TFI można założyć i obsługiwać przez internet bez dodatkowych kosztów (np. opłaty za otwarcie czy opłat manipulacyjnych).

Na podium znalazło się również Union Investment TFI. Przesądziły o tym bardzo dobre wyniki funduszy na tle konkurencji, szeroka oferta oraz możliwość założenia IKE lub IKZE przez internet. Na minus trzeba temu TFI zapisać opłatę za otwarcie każdego konta emerytalnego w wysokości 600zł.

Osobiście prowadzę swoje oszczędności od 2014 na indywidualnym koncie emerytalnym w NN TFI. Można je założyć przez internet. Niedawno w szczegółach rozliczyłem swoje dotychczasowe wynikiWystępuje również w wersji z IKZE.

Wśród innych produktów docenionych w tym rankingu należy wymienić IKE w Investors TFI (szkoda, że nie da się założyć przez internet), PKO TFI (szkoda, że występuje opłata 200zł za otwarcie) oraz Skarbiec TFI (zakładane przez mBank).

Warto zaznaczyć, że IKE w PKO TFI to trochę inna liga. Towarzystwo przygotowało specjalne fundusze cyklu życia, a zadaniem klienta jest wyłącznie wybranie odpowiedniego poziomu ryzyka lub daty docelowej. To bardzo interesująca propozycja dla osób poszukujących gotowego rozwiązania. IKE w PKO TFI ma również bardzo konkurencyjną na tle innych towarzystw strukturę opłat (cały artykuł) i da się je założyć przez internet..

Ranking IKZE z funduszami inwestycyjnymi 2016


Po pierwsze, BZWBK TFI, Investors TFI oraz Millennium TFI nie oferują umowy powiązanej z IKZE. W ogóle nie pojawią się w rankingu.

Po drugie, do rankingu wchodzi IKZE w Altus TFI z funduszami SKOK. Jego parametry sprawdzałem w sekcji poświęconej IKE.

Po trzecie, nie założymy IKZE z funduszami Skarbiec przez mBank. Warunki prowadzenia IKE i IKZE bezpośrednio w towarzystwie Skarbiec są w niektórych aspektach gorsze (14 zamiast 17 dostępnych funduszy i tylko jedna realokacja oszczędności w roku), a w niektórych lepsze (możliwość skorzystania z portfeli modelowych). Ostatecznie miejsce Skarbiec TFI w rankingu nie uległoby wielkim zmianom – IKZE w Skarbiec TFI to górna część stawki.

Po czwarte, Pioneer Pekao TFI można założyć przez internet (a IKE nie można). Uwaga na opłaty manipulacyjne za nabycie jednostek oraz bardzo kiepskie wyniki głównych funduszy. To wciąż dolna część rankingu.

Po piąte i najważniejsze, ani NN TFI, ani KBC TFI, ani Union Investment TFI, czyli zwycięzcy rankingu IKE z funduszami inwestycyjnymi w 2016, nie zmieniają warunków na umowach o IKZE. Tak samo wyglądają opłaty, klienci mają dostęp do tych samych funduszy, itp. To właśnie te towarzystwa wygrywają więc również ranking IKZE z funduszami inwestycyjnymi w 2016 roku.

Moje decyzje


Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie oraz o moich wynikach do września 2016), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE). Więcej o moich wynikach na IKE przez ponad cztery lata oszczędzania.

Na zakończenie


Tutaj znajdują się wszystkie artykuły o IKEIKZE i trzecim filarze.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

20 komentarzy:

 1. Panie Michale gratuluję świetna robota:). Osobiście przymierzam się do założenia IKZE w ramach DFE i wypatrzyłem sobie już nawet Nationale Nederlanden jednakże po przeczytaniu pana artykułu powróciły wątpliwości co wybrać... a jakie jest pana zdanie na temat DFE czy planuje pan w najbliższej przyszłości artykuł albo komentarz na temat DFE i sytuacji w bieżącym roku? -Piotr

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za komentarz.

   Na pewno będę robił ranking DFE 2016. Zwycięzcą ubiegłorocznego było właśnie Nationale Nederlanden PTE http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2015/10/najlepsze-dobrowolne-fundusze-emerytalne-ike-ikze-ranking-2015.html

   Wyniki funduszu bardzo zachęcające - kluczowe będzie również systematyczne i odpowiedzialne podejście do wpłat. Indywidualne wyniki klientów mogą się znacznie różnić od wyników funduszu i zależą od czy i jakie operacje wykonują na jednostkach (np. czy nie zawieszają wpłat, gdy na rynkach jest słabszy okres, czy nie wpłacają więcej po okresie dynamicznych wzrostów, itp)

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. W tabeli z opłatami podałeś, że założenie IKE w Union to koszt 600 zł, w tekście później piszesz o 400 zł. Zgodnie ze stroną https://www.union-investment.pl/ike-i-ikze prawidłowa kwota to 600.

  A co do rankingu - świetny, czekałem z niecierpliwością na niego. Marzeniem jest aby w ramach jednego IKE było wiele TFI coś w stylu Bossafund albo SFI mBanku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ukłon do ziemii za sygnał o błędzie z opłatą w UI TFI - od razu poprawiam.

   Wiele TFI w ramach jednego IKE lub IKZE? Może być ciężko z racji tego, że umowa podpisywana jest z towarzystwem funduszy inwestycyjnych.

   W pewnym sensie wiele TFI na jednym IKE lub IKZE można mieć u ubezpieczycieli, ale wtedy wchodzi kolejna warstwa opłat. Coś za coś...

   W pewnym sensie oferta Skarbiec, Union, NN TFI czy KBC to co najmniej dwa towarzystwa na jednym IKE czy IKZE. Część ich funduszy, głównie aktywów zagranicznych, to fundusze lokujące w jednostki innych funduszy, częste (niestety lub stety) powiązanych kapitałowo z polskim TFI.

   Pozostaje pytanie, czy taka szeroka oferta funduszy w jednym miejscu jest źródłem korzyści. Zależy to oczywiście od umiejętności i strategii oszczędzającego.

   Są plusy i minusy wszystkiego. PKO TFI z czterema funduszami mieszanymi cyklu życia wydaje mi się rozsądną propozycją pod niektórymi aspektami, ale bardziej otwartym bogactwem wyboru w NN TFI (czy Union Investment) też nie gardzę.

   Co kto lubi. Fajnie, że jest z czego wybierać. Najważniejsze, żeby wybrać zgodnie ze swoimi potrzebami, możliwościami i ograniczeniami.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 3. Przeczytałem trzy pierwsze akapity i aż się uśmiałem. Sam właśnie przymierzam się do tegorocznego rankingu i już się boję tego bólu głowy:) Na szczęście w tym roku daję sobie czas do grudnia, więc praca będzie rozłożona na dwa miesiące.
  Obiecuję, że nie będę zrzynał:))) pozdrawiam. Piotr.
  Piotr

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czekamy na efekty! Proszę się przypomnieć, gdy ranking będzie już opublikowany, żeby czytelnicy tego mogli przejść do Twojego zestawienia przez jakiś link, np. w komentarzu.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 4. Witam. Czytając Pana bloga coraz lepiej postrzegam oszczędzanie na własną emeryturę. Mam do Pana pytanie: jestem na etapie zmiany przez mojego pracodawcę umowy PPE i mam możliwość zadysponowania środkami zebranymi do tej pory (ok. 20 tys. zł), czy mógłby mi Pan poradzić jaką podjąć decyzję? (biorę pod uwagę transfer środków do nowego PPE, do założonego przeze mnie IKE lub IKZE). Obecnie mam 35 lat. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 5. Widzę, wykonał pan dobrą robotę.Gratuluję. KBC to jakieś żarty. Lepiej aby zaczęli grać w bierki. Myślę nie sprawdzał pan ich kontaktu.Nikomu nie życzę takiej amatorszczyzny.pozdr

  OdpowiedzUsuń
 6. optima-70
  Witam. Dziękuję za ten blog i przystępne wyjaśnienia bardzo trudnych i zawiłych ( przynajmniej jak dla mnie) kwestii związanych z naszym bezpieczeństwem finansowym. Jestem z wykształcenia humanistką i te zagadnienia są dla mnie naprawdę trudne. Obecnie stoję przed dylematem zainwestowania środków aby ulżyć sobie w wieku emerytalnym. Przechodzę do konkretów. Od 11 lat oszczędzam w trzecim filarze, a dokładnie ING Strategia Lwa, mój mąż od 6 lat w Generali. Wysokość mojej składki to obecnie 226 zł, męża 183 zł. Kwota wykupu naszych polis na chwilę obecną jest bardzo podobna i wynosi nieco ponad 12 tys. Mamy 45 lat i zastanawiamy się co dalej. Uważam,że "szału" nie ma stąd moje poszukiwania lepszej opcji tym bardziej, że mąż jest rolnikiem i z jego "państwową" emeryturą to będzie dopiero dramat. Myślę o zlikwidowaniu polis i przeniesieniu pieniędzy do IKE, proszę poradzić czy to dobry pomysł. Jestem trochę przekorna i czasami lubię ryzyko dlatego myślę o funduszach inwestycyjnych. Co o takich posunięciach sądzi osoba z tak dużym doświadczeniem jak Pan? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę spojrzeć na §35 pkt.1 regulaminu NN dot. pierwszej wpłaty tj. "53,4% wpłaty, nie więcej jednak niż 80,00 zł". W następnej kolejności mamy kolejne "kwiatki" w §35 pkt.4 "Minimalna kwota wpłat na IKZE uprawniających do konwersji jednostek wynosi 600,00 zł rocznie".
  ... i tu czar NN pryska.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin i Pana komentarz dotyczą IKE i IKZE w DFE NN, a to jest ranking IKE i IKZE w TFI (towarzystwach funduszy inwestycyjnych). Proszę znaleźć ranking DFE (dobrowolnych funduszy inwestycyjnych) i tam zostawić swój komentarz.

   Na IKE i IKZE Plus w NN TFI nie ma opłat za wpłatę i nie ma opłat za zamianę (konwersję) jednostek. Sprawdzone własnoręcznie. Proszę też przecztać regulamin, jeśli Pan nie wierzy.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 8. Panie Michale. Zwracam honor. Rzeczywiście istnieje rozróżnienie o których Pan wspomina tj. DFE NN vs NN TFI. Dzięki za szybką odpowiedź i wyjaśnienie. To stanowi dla mnie nieocenione źródło wsparcia. Dziękuję i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam, natrafiłem przypadkowo na tą stronę i... jestem w szoku! Jest świetna :) mam dużą wiedzę na ten temat i bardzo dobrze oceniam prosty język i łatwy przekaz dla każdego SUPER ROBOTA! Mam nadzieję, że więcej młodych osób zacznie działać w tym temacie (oraz więcej pracodawców zacznie premiować w ten sposób swoich pracowników). Będę na pewno polecał ten link ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz i dobre słowo.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 10. Czy w tabelce "jakości zarządzania" wielkości procentowe uwzględniają opłaty zarządzania? Zapewne tak, ale dobrze byłoby powiedzieć to dla pewności.
  Dzięki bardzo za zestawienie. Mnie wprawdzie interesują tylko fundusze pieniężne, ale i tak bardzo pomogło mi zorientować się w sytuacji.

  OdpowiedzUsuń
 11. Witam.
  Proszę o możliwie szybką odpowiedź, ponieważ założenie IKE muszę sfinalizować do 31.05. Zaznaczam, że nie mam wiedzy w tym temacie. Do końca maja 2017r. mój zakład pracy likwiduje Pracowniczy Program Emerytalny i aby nie stracić na wypłacie środków na własny ROR muszę zgromadzone środki przenieść do IKE ( zaznaczam, że mam 59 lat, więc po obowiązkowych 5 latach istnienia w IKE prawdopodobnie je wypłacę ). Na podstawie przedstawionych przez Pana powyższych informacji wybrałem PKO TFI ( stabilny wzrost ). W tabeli dotyczącej opłat, a dotyczących w/w TFI napisał Pan opłatę 1% ( za zarządzanie ). Czy jest to opłata miesięczna czy roczna? Czy opłata ta liczona jest od zgromadzonych środków? Może radziłby Pan wybór IKE w innym towarzystwie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam,

   PKO TFT Stabilny Wzrost nie jest dostępne przez IKE.

   Proszę uważnie przeczytać komentarz do funduszy PKO TFI.

   Pozdrawiam,
   Michał Sadowski

   Usuń
 12. Uważam, że wybór NN TFI nie jest optymalny. Wiele opisanych tu cech jest bardzo cenne. Niemniej ocena osiągniętych wyników TFI (na dzień 28.09.2016) budzi moje wątpliwości. Oczywiście wiele zależy od wyboru konkretnych funduszy do swojego portfela. To wymaga poświęcenia trochę czasu na oceną wyników poszczególnych pozycji, a następnie analizę porównawczą. To przecież konieczne jeśli decydujemy się na inwestycje obciążone ryzykiem. Sądzę, że przyjęcie horyzontu 8 lat jest przesadzone choćby dlatego, że w tym czasie może wielokrotnie zmienić się strategia inwestycyjna funduszu oraz osoba zarządzająca. Osobiście przyjmuję 1/6/12 miesięcy i 3 lata. Dla tak przyjętych wartości lepszym (od NN TFI) wydaje się być wybór Skarbiec TFI. Porównując najlepiej ocenione (zarządzane) wyniki agresywnych funduszy tj. z jednej strony Skarbiec Spółek Wzrostowych i Skarbiec Top Brands, a z drugiej strony NN Akcji i NN Akcji Środkowoeuropejskich uznaję, że różnica w wysokości opłat za zarządzanie jest tu w pełni uzasadniona. Zysk dla inwestora w przypadku wyboru TFI Skarbiec przewyższa znacząco różnicę w kosztach tej opłaty. Jednakże musimy mieć na względzie również "chude czasy" tj. wybrać takie fundusze, które umożliwią nam zabezpieczenie naszych środków w czasie zawirowań czy bessy. Tutaj Skarbiec Kasa Pieniężny wydaje się być również lepszym wyborem. Warto też wspomnieć, że przecież możemy 1 raz w roku przenieść środki do innego TFI - jeśli dotychczasowe wyniki okażą się niezadowalające (chyba nie skłamałem). Warto też nawiązać do braku oferty ze strony TFI Skarbiec Funduszy Cyklu Życia. Tutaj musimy samodzielnie stworzyć sobie portfel złożony z wybranych funduszy i rozważnie (świadomie) zarządzać ryzykiem - co w zakresie TFI Skarbiec moim zdaniem jest możliwe do osiągnięcia i to na dobrym poziomie zyskowności.

  OdpowiedzUsuń
 13. Witam,
  szukam i znaleźć nie mogę, mam DFE IKZE w NN, w 2018 chce się przenieść do IKZE NNTFI, dla JU kat. K oferuja trzy parasole, konwersja między parasolami jest bezpłatna i nie ma jakichś szczególnych wymogów, ale czy w momencie konwersji zachodzi obowiązek podatkowy? - normalnie bez IKZE tak, a jak jest w tym przypadku?
  Prosze o odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Grzegorz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za pytanie!

   Nie - nie ma obowiązku podatkowego. Potwierdzam z własnego doświadczenia.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?