środa, 3 czerwca 2015

IKE w BZWBK – albo fundusze inwestycyjne, albo rachunek maklerski

W banku BZWBK nie założymy w 2015 IKE w formie rachunku oszczędnościowego (jak np. w PKO BP, mBanku czy Millennium), ale dwie inne spółki z grupy BZWBK mają w swojej ofercie indywidualne konta emerytalne. Chodzi o IKE powiązane z rejestrem funduszy inwestycyjnych w towarzystwie Arka BZWBK oraz IKE powiązane z rachunkiem maklerskim w domu maklerskim BZWBK.

To jest piąty artykuł z serii o umowach o indywidualne konto emerytalne dostępnych w 2015 w różnych instytucjach finansowych. W poprzednich opisałem sześć umów o IKE w grupie PKO BP, trzy w grupie mBanku, dwie w grupie PZU oraz jedną w grupie Pekao. Moim celem jest stworzenie kompleksowego przeglądu umów o IKE w 2015 (który będzie dostępny pod tą zakładką).

Czy warto założyć IKE z funduszami inwestycyjnymi Arka BZWBK lub z rachunkiem maklerskim w DM BZWBK. Jak wypadają te propozycje na tle konkurencji? Jakie mają opłaty i inne ważne parametry?

IKE BZWBK opinie czy warto
IKE w BZWBK

W grupie kapitałowej BZWBK (schemat) są dwie instytucje oferujące w 2015 roku umowy o indywidualne konto emerytalne. Pierwsza z nich to BZWBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych obsługujące fundusze Arka, a druga to dom maklerski BZWBK. Tak to wygląda na podsumowaniu:

a) IKE z rejestrem funduszy inwestycyjnych Arka BZWBK (dostawcą jest BZWBK TFI)

b) IKE z rachunkiem maklerskim (dostawcą jest DM BZWBK)

Dla przypomnienia, IKE może oferować pięć typów instytucji finansowych. Poza towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz domami maklerskimi są to: banki (w postaci rachunku oszczędnościowego), powszechne towarzystwa emerytalne (w postaci dobrowolnego funduszu emerytalnego) oraz ubezpieczyciele życiowi (w postaci ubezpieczeń na życie). Wybór instytucji finansowej dostarczającej IKE to kluczowa decyzja, między innymi dlatego, że determinuje w jakich aktywach będą nasze oszczędności i jakie będą od nich pobierane opłaty (więcej w tym przewodniku).


Wracając do grupy BZWBK, jest ona również właścicielem udziałów w Aviva Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie SA, w której ofercie znajdziemy IKE powiązane z ubezpieczeniem na życie. Na stronie banku dostępna jest także oferta IKE z funduszami TFI KBC – to z kolei pozostałość po przejęciu Kredyt Banku przez BZWBK. Te dwie umowy opiszę jednak w osobnych artykułach traktując grupę Aviva oraz TFI KBC jako odrębne marki.

Przyjrzyjmy się umowom o IKE z grupy BZWBK w szczegółach:

a) IKE z rejestrem funduszy inwestycyjnych Arka BZWBK (dostawcą jest BZWBK TFI)

Jest to umowa o IKE powiązana z funduszami inwestycyjnymi Arka BZWBK zarządzanymi przez towarzystwo z grupy kapitałowej banku BZWBK. W poprzednim artykule napisałem, że (dla mnie) najważniejsze cechy tego typu umów to:

a) stałe opłaty za zarządzanie
b) inne opłaty (np. za nabycie, wstępna)
c) dostępność funduszy
d) jakość zarządzania i wyniki
e) dostęp do internetowego systemu transakcyjnego

a)

Jak wypada pod tymi względami IKE w BZWBK TFI? Na rejestrach IKE nabywamy zwykłe jednostki funduszy Arka o standardowych opłatach za zarządzanie. W funduszach akcyjnych zapłacimy 4% od aktywów rocznie za zarządzanie, w funduszu Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu jest to 2,9% w skali roku, a w Arka BZWBK Obligacji Skarbowych to 1,7% wartości aktywów w skali roku.

To nie są opłaty odbiegające od średniej w polskich funduszach inwestycyjnych. Ale trzeba przypomnieć, że polskie fundusze należą do bardzo drogich na tle zachodnich odpowiedników, nie mówiąc o funduszach indeksowych czy ETF. Przygotowałem niedawno serię artykułów ilustrujących destrukcyjny wpływ stałych opłat na rentowność inwestycji – szczególnie polecam ten i ten.

IKE w BZWBK TFI wypada pod względem opłat gorzej niż IKE w PKO TFI z funduszami cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego oraz IKE Plus w NN Investment Partners TFI (które posiadam i polecam). Oba towarzystwa stworzyły specjalne jednostki funduszy dla rejestrów IKE o obniżonej opłacie za zarządzanie. W PKO TFI znajdziemy m.in. globalnie zdywersyfikowany fundusz akcji z opłatą poniżej 2% w skali roku, a na IKE Plus fundusz polskich akcji obciążony jest opłatą za zarządzanie rzędu 2,7% rocznie.

b)

Jeśli chodzi o inne opłaty, dobra wiadomość jest taka, że na IKE w BZWBK TFI nie zapłacimy opłaty wstępnej za założenie rejestru, ani opłat manipulacyjnych za nabycie. Jedynym dodatkowym kosztem mogą być opłaty za transfer jednostek z jednego funduszu do drugiego funduszy. Co ważne, naliczane są tylko wtedy, gdy transfer następuje przed upływem miesiąca od nabycia jednostek w pierwszym funduszu.

Dla porównania – na IKE w mSkarbiec w mBanku i na IKE Plus w NN TFI nie zapłacimy żadnych opłat manipulacyjnych. Na IKE z funduszami Pioneer Pekao oraz PZU będą zarówno opłaty za nabycie, jak i konwersję. Na IKE w PKO TFI nie ma opłat za nabycie, ale tylko dwie pierwsze zmiany sposobu inwestowania w roku są bezpłatne.

c)

Na IKE w BZWBK TFI mamy dostęp do 12 funduszy inwestycyjnych, w tym kilku które lokują całość lub część środków w aktywach zagranicznych (np. Arka BZWBK Obligacji Europejskich czy Arka BZWBK Platinum Dynamiczny). Do dyspozycji klientów jest również fundusz stabilnego wzrostu oraz fundusze Platinum Stabilny oraz Platinum Konserwatywny, które można uznać za „gotowe rozwiązania”. Nie ma natomiast funduszy cyklu życia (jak w PKO TFI i NN TFI).

d)

Fundusze Arka BZWBK miały swój okres blasku w trakcie ostatniej dużej hossy na polskim rynku w latach 2005-2007. Towarzystwo wciąż jest ważnym i dużym graczem na rynku, ale jego flagowe fundusze trudno uznać za liderów w swoich kategoriach. Słabo na tle swoich naturalnych benchmarków oraz średnich dla swoich kategorii funduszy wypadają między innymi Arka BZWBK Akcji Polskich oraz Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu. Trochę lepiej wypadają fundusze dłużne towarzystwa, np. Arka BZWBK Obligacji Skarbowych czy Arka BZWBK Obligacji Korporacyjnych.

Wśród funduszy BZWBK TFI dostępnych na rejestrze IKE nie znajdziemy funduszy o niekonwencjonalnej strategii inwestycyjnej i wyróżniających się wynikach w ostatnich latach (podobnych chociażby do Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Top Brands, Skarbiec Market Opportunities czy Pioneer Dynamicznych Spółek).


Minimalna pierwsza wpłata na IKE w BZWBK TFI wynosi 500zł, kolejne 100zł. Zamknięcie umowy przed upływem 12 miesięcy od jej podpisania – przez wykonanie zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej – będzie nas kosztować do 2% umarzanej kwoty. Więcej w zestawieniu opłat na IKE w BZWBK TFI oraz w regulaminie.

Muszę przyznać, że w 2013 roku – podczas przenoszenia swojego indywidualnego konta emerytalnego z rachunku obligacji skarbowych w PKO BP – byłem blisko założenia IKE z funduszami Arka. Ostatecznie wybrałem jednak Legg Mason TFI, z którego rok później przeniosłem oszczędności na IKE Plus w NN TFI (więcej o przyczynach „przeprowadzki” oraz całym procesie). Do IKE Plus przekonały mnie obniżone opłaty za zarządzanie, dostęp do funduszy rynków zagranicznych oraz brak jakichkolwiek dodatkowych opłat (np. za nabycie jednostek czy zamiany). IKE Plus można założyć przez internet.

IKE w BZWBK TFI z funduszami Arka - opinie
Dane aktualne w czerwcu 2015

b) IKE z rachunkiem maklerskim (dostawcą jest DM BZWBK)

Jest to IKE powiązane z rachunkiem inwestycyjnym w domu maklerskim banku BZWBK. Możemy za jego pomocą samodzielnie nabywać udziałowe i dłużne papiery udziałowe na polskim rynku, a także certyfikaty inwestycyjne (w tym fundusze ETF).

Najważniejsze kryteria dla tego typu umów to moim zdaniem:

a) prowizja za transakcje (w tym minimalna)
b) opłata za prowadzenie konta
c) dostęp do internetowego systemu transakcyjnego (w tym notowań ciągłych z jedną ofertą)

Jak pod tym względem wypada IKE z rachunkiem inwestycyjnym w domu maklerskim BZWBK? Prowizja za wykonanie transakcji dotyczącej papierów udziałowych wynosi 0,39% jej wartości, ale nie mniej niż 5zł. Prowizja za wykonanie transakcji dotyczącej papierów dłużnych wynosi 0,19% jej wartości, ale nie mniej niż 5zł.

Dla porównania w domu maklerskim mBanku prowizje procentowe są identyczne jak w DM BZWBK, ale prowizja minimalna wynosi 3zł. W domu maklerskim BDM (gdzie od 2012 roku prowadzę IKZE powiązane z rachunkiem maklerskim) prowizja procentowa wynosi tyle samo co w DM BZWBK, ale prowizja minimalna dla transakcji na rynku akcji i długi jest wyższa – 5,95zł. W domu maklerskim BOŚ prowizje wynoszą kolejno 0,38% (akcje) i 0,19% (obligacje), a ich minimalna wysokość to w każdym przypadku 5zł.

Rachunek maklerski IKE w DM BZWBK jest prowadzony bezpłatnie, ale tylko wtedy, gdy wykonamy na nim co najmniej jedno zlecenie w miesiącu. Jeśli nie będziemy aktywni, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 5zł. Rachunki inwestycyjne w DM BDM, DM mBanku oraz DM BOŚ są prowadzone bezpłatne, bez dodatkowych warunków (stan na 2 czerwca 2015).

Nie podoba mi się warunek zwolnienia rachunku maklerskiego IKE z opłat za prowadzenie. Dom maklerski promuje / wymusza w ten sposób aktywność i koszty, które nie są z reguły sprzymierzeńcami długoterminowego inwestora. To poważny minus tego produktu.

Nie ma za to żadnych opłat za dostęp do systemu transakcyjnego oraz notowań ciągłych z jedną ofertą – to jednak standard wśród dostawców rachunków maklerskich wszelkiego typu.

IKE rachunek maklerski BZWBK
Dane aktualne w czerwcu 2015

IKE w BZWBK – opinia i podsumowanie

W grupie BZWBK założymy IKE albo z funduszami inwestycyjnymi BZWBK Arka, albo z rachunkiem inwestycyjnym. Oba produkty nie są najgorsze, ale nie zasługują też na specjalne wyróżnienie.

Na IKE w BZWBK TFI nie podobają mi się standardowe, wysokie opłaty za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych, które nie wyróżniają się jakością zarządzania, strategią czy wynikami. W tej ważnej kategorii niezmiennie podkreślam, że ukłon w stronę długoterminowych inwestorów wykonali obniżając stałe opłaty za zarządzanie dla rejestrów IKE tylko PKO TFI na IKE w Pakiecie Emerytalnym oraz NN TFI na IKE Plus.

Jeśli chodzi o IKE z rachunkiem maklerskim w DM BZWBK wielkim minusem jest zapis o warunkowym zwolnieniu z opłaty za prowadzenie rachunku. Nie chciałbym, żeby działała na mnie presja wykonywania transakcji tylko po to, żeby uniknąć dodatkowych kosztów. W ogóle nie jestem zwolennikiem częstego handlowania, a na rachunkach IKE czy IKZE, z bardzo długim horyzontem inwestycyjnym, duża aktywność jest raczej przejawem braku spójnego pomysłu na swoją inwestycję.

Swoje IKE prowadzę od połowy 2013 roku na rejestrze funduszy inwestycyjnych (obecnie na IKE Plus w NN Investment Partners TFI), a IKZE od 2012 roku na rachunku inwestycyjnym w DM BDM.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?