piątek, 29 maja 2015

Oszczędzanie na emeryturę w PZU przez IKE – jakie są możliwości?

W ofercie instytucji finansowych z grupy PZU SA znajdują się dwie umowy o indywidualne konto emerytalne. Pierwsze z nich jest połączone z funduszami inwestycyjnymi i jest prowadzone przez TFI PZU. Drugie ma formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i jest oferowane przez PZU Życie, ubezpieczyciela życiowego. Co ciekawe – są to w dużej mierze identyczne produkty.

To jest trzeci artykuł z serii przedstawiającej ofertę indywidualnych kont emerytalnych w różnych instytucjach finansowych. Moim celem jest stworzenie przeglądu całego rynku IKE w 2015 (opis wszystkich ofert dostępny jest w tej zakładce). Do tej pory opisałem IKE w spółkach z grupy PKO BP oraz IKE w spółkach mBanku.

Jak na ich tle wypadają produkty IKE z oferty PZU? Czy największy polski ubezpieczyciel przygotował coś konkurencyjnego dla klientów myślących o oszczędzaniu na emeryturę? Jak wyglądają najważniejsze warunki, w tym opłaty, na IKE w PZU?

IKE PZU oszczędzanie na emeryturę - opinie
IKE PZU – tylko fundusze

W instytucjach finansowych z grupy PZU podpiszemy następujące umowy połączone z IKE:

a) IKE z funduszami inwestycyjnymi (prowadzone przez PZU TFI)

b) IKE z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (prowadzone przez PZU Życie)

PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne, kolejna spółka z grupy PZU, prowadzi również dobrowolny fundusz emerytalny, ale występuje wyłącznie w połączeniu z umową o IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego).

W ofercie PZU nie ma IKE powiązanego z rachunkiem oszczędnościowym (jak np. w PKO BP czy mBanku) ani IKE powiązanego z rachunkiem maklerskim.

Przyjrzyjmy się dwóm propozycjom umów IKE w PZU w szczegółach:

a) IKE z funduszami inwestycyjnymi (prowadzone przez PZU TFI)

To IKE jest powiązane z rejestrem funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez PZU TFI. Klient może zdecydować się na jeden z dwóch sposobów lokowania swoich oszczędności:

1) program rekomendowany

Towarzystwo będzie lokować oszczędności w trzy subfundusze (PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Akcji KRAKOWIAK) kierując się strategią cyklu życia. Alokacja między fundusze zależna będzie od naszego wieku, a TFI jako nadrzędną zasadę przyjęło założenie, że procent aktywów udziałowych w portfelu ma wynosić 90% minus nasz wiek (np. dla czterdziestolatka będzie to ok. 50% w akcjach). Cały proces jest zautomatyzowany i nie wymaga udziału klienta.

To rozwiązanie pokrewne, ale nie identyczne jak fundusze cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego czy NN Perspektywa. Ta tabela prezentuje modelowy podział środków między fundusze dla klientów w różnym wieku:

PZU TFI IKE program rekomendowany alokacja

2) program indywidualny

W tej wersji to klient decyduje, jak rozłożyć oszczędności między 6 funduszy z oferty PZU TFI. Są to:

  • PZU Gotówkowy
  • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
  • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
  • PZU Akcji KRAKOWIAK
  • PZU Zrównoważony
  • PZU Akcji Nowa Europa

Umowa IKE w TFI PZU ma niestety skomplikowaną strukturę opłat, której do końca nie rozumiem. W ramach pierwszej wpłaty od klienta towarzystwo pobierze opłatę w wysokości 50zł. W dokumentach jest ona opisana jako stała, jednorazowa opłata manipulacyjna za zbycie jednostki przez fundusz (czyli nabycie przez klienta). Poza tym obowiązują również zmienne opłaty manipulacyjne od każdej wpłaty, które z czasem maleją. Tak to wygląda w tabeli opłat PZU TFI:

opłaty IKE PZU

Nie muszę chyba nikogo uświadamiać, że wszelkie opłaty negatywnie wpływają na rentowność inwestycji. Są towarzystwa, które nie pobierają ani opłaty od pierwszej wpłaty (założenia rejestru), ani żadnych opłat manipulacyjnych. Przykładem jest IKE Plus w NN TFI, które posiadam i polecam.

Druga sprawa to opłaty za zarządzanie pobierane z aktywów funduszu. To ważna erozyjna siła wpływająca na rentowność inwestycji, szczególnie w długim terminie. Co prawda na IKE w PZU TFI nabywamy specjalną kategorię jednostek IKE, ale poziom opłat za zarządzanie jest w nich identyczny jak na zwykłych rejestrach (np. w funduszach akcyjnych jest to 4% w skali roku).

Po raz kolejny IKE w PZU TFI przegrywa pod względem kosztów z konkurencją, np. z Pakietem Emerytalnym w PKO TFI pozwalającym na nabywanie jednostek funduszy cyklu życia o znacznie obniżonych kosztach oraz z IKE Plus w NN TFI, gdzie opłaty za zarządzanie są dla wszystkich funduszy obniżone o 1/4 w stosunku do zwykłych rejestrów. To sprawia, że fundusze akcji obciążone są opłatą w wysokości „jedynie” 2,7% w skali roku. IKE Plus można założyć przez internet.

Jeśli dobrze rozumiem regulamin i tabelę opłat, właściciel IKE w PZU TFI może raz w roku przeprowadzić bezpłatną zmianę sposobu inwestowania środków (np. przejść z programu indywidualnego na rekomendowany). Kolejne zmiany kosztują 20zł. Nie jest dla mnie jasne, czy odnosi się to również do transferów oszczędności między funduszami („konwersji”) w programie indywidualnym.

Minusem oferty jest również ograniczony wybór funduszy, a szczególnie brak funduszy dających dostęp do rynków i aktywów zagranicznych. Tylko PZU Akcji Nowa Europa lokuje znaczną część środków poza granicami Polski. To sprawia, że właściciel indywidualnego konta emerytalnego w PZU TFI ma niewielkie możliwości geograficznej dywersyfikacji – jego inwestycja opiera się przede wszystkim na polskich papierach dłużnych i udziałowych.

Zamknięcie umowy (przez zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową) przed upływem 12 miesięcy od jej podpisania kosztuje w PZU TFI 10% umarzanej kwoty (min. 50zl).

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100zł, kolejne 50zł. Przez pierwsze 10 miesięcy obowiązywania umowy należy wpłacić min. 500zł.

IKE PZU TFI opinie czy warto
Dane aktualne w maju 2015

b) IKE z ubezpieczeniem na życie z UFK (IKE PZU prowadzone przez PZU Życie)

Ta umowa o indywidualne konto emerytalne jest powiązana z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, a jej dostawcą jest PZU Życie, ubezpieczyciel życiowy.

W praktyce jest to klon rozwiązania z oferty PZU TFI z jedną niewielką modyfikacją – za 50zł składki ochronnej rocznie, PZU Życie zapewni „ochronę ubezpieczeniową” na wypadek śmierci właściciela rachunku. Piszę to w cudzysłowie, ponieważ suma ubezpieczenia wypłacana w razie śmierci wynosi symboliczne 1000zł – cała reszta świadczenia powiązana jest z wartością ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na naszym koncie.

Podobnie jak w PZU TFI, klient ma do dyspozycji dwa programy inwestowania – rekomendowany oraz indywidualny. W programie indywidualnym może lokować środki w sześć ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych opartych na dokładnie tych samych funduszach inwestycyjnych co na IKE w PZU TFI.

Jeśli dobrze rozumiem kartę produktu, OWU i regulamin, nawet opłaty manipulacyjne i opłaty za zmianę sposobu inwestowania działają tak samo jak na IKE w PZU TFI. Do końca 2015 roku w PZU Życie obowiązuje „promocja” zwalniająca klientów z opłat manipulacyjnych. Tylko co potem?

Minimalna pierwsza składka wynosi 100zł, kolejne 50zł. Przez pierwsze 10 miesięcy obowiązywania umowy należy wpłacić min. 500zł. W przeciwieństwie do typowych polis inwestycyjnych, umowa o IKE w PZU Życie nie precyzuje, ile i kiedy musimy wpłacać w trakcie dalszego życia umowy.

Zamknięcie umowy (przez zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową) przed upływem 12 miesięcy od jej podpisania kosztuje w PZU TFI 10% umarzanej kwoty (min. 50zł). Czyli wszędzie powtórka z IKE w PZU TFI.

Emerytura z IKE PZU - opinie
Dane aktualne w maju 2015

IKE w PZU – opinie i podsumowanie

Jestem pod wrażeniem, jak słabą ofertę indywidualnych kont emerytalnych przygotował największy polski ubezpieczyciel. Oba produkty wydają się niedopracowane i bez ciekawej wizji, która widzę chociażby w PKO TFI, NN TFI, w niektórych domach maklerskich i bankach.

Nie podoba mi się to, że regulaminy naszpikowane są opłatami (np. manipulacyjnymi), a fundusze nabywane przez klientów na IKE w PZU mają takie same, wysokie opłaty za zarządzanie jak zwykłe fundusze detaliczne, które mógłbym nabyć (bez opłat manipulacyjnych) w SFI mBanku czy na BossaFund.

Interesującym rozwiązaniem jest program rekomendowany z automatycznym dostosowaniem alokacji do wieku właściciela IKE, ale przy takim poziomie opłat – gdybym poszukiwał nieangażującego, gotowego rozwiązania – zdecydowałbym się na fundusze cyklu życia Perspektywa na IKE Plus lub Pakiet Emerytalny w PKO TFI.

Swoje IKE prowadzę od połowy 2013 roku na rejestrze funduszy inwestycyjnych (obecnie na IKE Plus w NN Investment Partners TFI), a IKZE od 2012 roku narachunku inwestycyjnym w DM BDM.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?