czwartek, 28 maja 2015

IKE w mBanku – lokata bankowa, fundusze inwestycyjne czy rachunek maklerski?

W ofercie instytucji finansowych z grupy mBank są dostępne trzy rodzaje umów o indywidualne konto emerytalne. Dwie z nich – rachunek oszczędnościowy (mIKE Lokata) oraz rejestr funduszy inwestycyjnych (IKE Fundusze mSkarbiec – możemy założyć bezpośrednio w mBanku. IKE w formie rachunku maklerskiego to z kolei propozycja z oferty domu maklerskim mBanku.

To jest drugi z serii artykułów, które mają złożyć się na kompleksowy przegląd oferty indywidualnych kont emerytalnych dostępnej w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie można przejrzeć w tej zakładce). W poprzednim artykule przyjrzałem się w szczegółach sześciu rodzajom umów IKE w instytucjach finansowych z grupy PKO BP.

Jakie rodzaje IKE można założyć w mBanku? Na jakie warunki można liczyć na IKE w formie rachunku oszczędnościowego, rejestru funduszy inwestycyjnych oraz rachunku maklerskiego? Czy są one widoczne w panelu internetowym właściciela konta?

IKE w mBanku - oszczędzanie na emeryturę
Bank jako dostawca usług i jako pośrednik

Pisałem o tym już w artykule o IKE w PKO BP, ale chcę się powtórzyć. Nie każda instytucja finansowa to bank. Spośród trzech umów o indywidualne konto emerytalne, które możemy założyć w grupie mBanku, tylko jedno jest obsługiwanym przez bank depozytem.

IKE Fundusze mSkarbiec nie tylko nie są produktem bankowym, ale też nie są dostarczane przez instytucję finansową z grupy mBanku. Oszczędności są lokowane w fundusze inwestycyjne towarzystwa Skarbiec, które jest niezależne. mBank jest w tym wypadku wyłącznie pośrednikiem (dystrybutorem funduszy), który zapewnia też dostęp do rejestru przez bankowy system transakcyjny, ale zarządzaniem aktywami zajmuje się zewnętrzna firma (Skarbiec TFI).

Z kolei IKE w formie rachunku maklerskiego to propozycja domu maklerskiego mBanku. W tym przypadku mBank nie jest nawet pośrednikiem. IKE w DM mBanku nie jest również zintegrowane z systemem transakcyjnym banku. Po podpisaniu umowy bezpośrednio z domem maklerskim otrzymamy od niego dostęp do odrębnego systemu.

Czyli jeśli ktoś stawia na wygodę i chce mieć IKE zintegrowane z rachunkiem bankowym oraz widoczne w systemie transakcyjnym, ma do dyspozycji tak naprawdę dwie możliwości – albo rachunek oszczędnościowy mIKE Lokata albo IKE Fundusze mSkarbiec.

Tak można by podsumować ofertę IKE w grupie mBanku:

a) rachunek oszczędnościowy mIKE Lokata (dostarcza mBank)
b) rejestr funduszy inwestycyjnych IKE Fundusze mSkarbiec (dostarcza Skarbiec TFI za pośrednictwem mBanku)
c) rachunek maklerski IKE (dostarcza bezpośrednio dom maklerski mBanku)

Przyjrzyjmy się szczegółom tych trzech umów:

a) rachunek oszczędnościowy mIKE Lokata w mBanku

To tradycyjny depozyt bankowy (w złotówkach) w formie rachunku oszczędnościowego. Jego oprocentowanie jest zmienne, oparte o wskaźnik WIBOR 1M. W dniu publikacji tego artykułu oprocentowanie rachunku oszczędnościowego IKE w mBanku wynosi 1,75% w skali roku. Odsetki naliczane są raz w miesiącu. Spośród banków komercyjnych lepsze oprocentowanie depozytów powiązanych z IKE oferują m.in. Bank Millennium oraz PKO BP.

Jak na każdym IKE, po 12 miesiącach od podpisania umowy zwrot środków, wypłata lub wypłata transferowa nie pociągają za sobą kosztów. Ale jeśli będziemy chcieli zerwać umowę przed upływem 12 miesięcy, bank obciąży nas kosztami w wysokości 200zł.

Podobnie jak zwykłe depozyty bankowe, również mIKE Lokata w mBanku jest „chroniona” do wartości 100 tysięcy euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To forma oszczędzania pozbawiona ryzyka rozumianego jako utrata nominalnej wartości kapitału lub zmienność wyceny jednostek. Jest jednak wystawiona np. na ryzyko inflacji w Polsce oraz na ryzyko dewaluacji złotówki w stosunku do innych walut – oba zjawiska mogą prowadzić do utraty realnej siły nabywczej oszczędności, mimo że ich nominalna wartość rośnie.

IKE lokata mBank - opinie czy warto
Dane aktualne w maju 2015

b) rejestr funduszy inwestycyjnych IKE Fundusze mSkarbiec w Skarbiec TFI

Jest to umowa o indywidualne konto emerytalne powiązane z rejestrem funduszy inwestycyjnych towarzystwa Skarbiec.

Na IKE Fundusze w mBanku mamy dostęp do 17 subfunduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym kilku dających dostęp do zagranicznych rynków (np. Skarbiec Rynków Wschodzących) oraz niekonwencjonalnych strategii (np. Skarbiec Spółek Wzrostowych). Na rejestrze IKE noszą one inne nazwy niż normalnie, ale poza tym są to dokładnie te same fundusze. Poniżej specjalistyczne nazewnictwo:

Fundusze Skarbiec IKE mBank

Bank i towarzystwo pozwalają na bezpłatne i nielimitowane zamiany jednostek między subfunduszami wewnątrz rejestru IKE Fundusze mSkarbiec. Nie ma również opłat za otwarcie rejestru, a minimalna pierwsza i kolejne wpłaty wynoszą 50zł.

Gdy zażądamy zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej przed upływem 12 miesięcy, będzie to nas kosztować 150zł.

IKE Fundusze w mBanku ma charakter otwarty. Właściciel konta decyduje, w jakich funduszach chce utrzymywać oszczędności. Może swoją decyzję dowolnie zmieniać. Może utrzymywać oszczędności w kilku funduszach jednocześnie. To rozwiązanie bliższe IKE Plus w NN Investment Partners TFI niż PKO TFI, gdzie najważniejszym zadaniem klienta jest wybór jednego funduszu cyklu życia o odpowiednim profilu ryzyka, a towarzystwo zniechęca limitami do częstych transferów między funduszami.

Wśród 17 subfunduszy dostępnych na IKE Fundusze mSkarbiec jest kilka, które można traktować jak gotowe rozwiązania dla klientów niezainteresowanych samodzielnym podejmowaniem decyzji. Są to przede wszystkim Skarbiec III Filar prowadzony według strategii stabilnego wzrostu (30% akcje, 70% obligacje), Skarbiec Waga oraz fundusze funduszy.

mBank trzeci filar - opinie
Wyniki funduszu Skarbiec III Filar od początku istnienia

Z oferty Skarbiec TFI od pewnego czasu wyróżniają się fundusze akcji o niekonwencjonalnej polityce inwestycyjnej. To przede wszystkim Skarbiec Spółek Wzrostowych, ale również Skarbiec Market Opportunities oraz Skarbiec Top Brands – w aktywach każdego z nich znajduje się znaczna ilość akcji spółek zagranicznych.

Właściwie nie byłoby się do czego przyczepić, gdyby nie opłaty za zarządzanie. Inaczej niż na IKE Plus NN TFI czy w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI, właściciele rejestrów IKE w mBanku nie mogą liczyć na obniżone opłaty za zarządzanie. Nabywają identyczne jednostki funduszy Skarbiec co zwykli klienci detaliczni (np. Supermaketu Funduszy Inwestycyjnych, BossaFund czy BGŻ Optima).

Inna sprawa, że Skarbiec TFI nie należy do „oszczędnych”, jeśli chodzi o opłaty za zarządzanie. Oprócz wysokich opłat stałych (np. 4% w skali roku w funduszach akcji), dolicza jeszcze opłatę zmienną, jeśli fundusz osiągnie wynik wyższy od benchmarku (25% nadwyżki wędruje do towarzystwa). A Skarbiec benchmarki ustawia niespecjalnie wysoko – na przykład dla Skarbiec Akcja jest to „90% WIG20 + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu”.

Z tego powodu osobiście nie zdecydowałbym się na IKE z funduszami Skarbiec w mBanku. Uważam, że opłaty to jeden z decydujących czynników dla rentowności długoterminowej inwestycji. Na IKE Plus, które posiadam, fundusz ING Akcji pobiera 2,7% w skali roku. Nota bene, (bez porównania ambitniejszym) benchmarkiem tego funduszu jest "100% WIG".

IKE Fundusze Skarbiec mbank opinie
Dane aktualne w maju 2015

c) rachunek maklerski IKE w DM mBanku

To propozycja domu maklerskiego mBanku dla wszystkich, którzy mają pomysł na samodzielne prowadzenie portfela papierów wartościowych (np. akcji, obligacji, funduszy ETF) za pośrednictwem rachunku maklerskiego.

DM mBank nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku (np. w DM PKO BP opłat wynosi 50zł rocznie). Bez kosztów uzyskamy również dostęp do internetowego systemu transakcyjnego z notowaniami w czasie rzeczywistym (1 oferta).

Dom maklerski mBanku wypada korzystnie, jeśli chodzi o prowizje za transakcje. Za kupno lub sprzedaż na rynku akcji zapłacimy 0,39% wartości zlecenia (min. 3zł), a na rynku długu 0,19% wartości zlecenia (min. 3zł). Szczególnie prowizje minimalne (3zł) są konkurencyjne na tle oferty innych domów maklerskich (np. BDM – 5,95zł, PKO BP - 5zł czy BOŚ – 5zł).

Gdybym miał zakładać IKE powiązane z rachunkiem maklerskim, poważnie rozważyłbym ofertę domu maklerskiego mBanku – najważniejsze argumenty to brak opłaty za prowadzenie rachunku oraz niskie minimalne prowizje.

W formie rachunku maklerskiego prowadzę od 2012 swoje IKZE – w domu maklerskim BDM. Dla osób aktywnie handlujących ważnym minusem tej oferty jest minimalna prowizja od transakcji na rynku akcji w wysokości 5,95zł. To dwukrotnie więcej niż w DM mBank. Warto jednak zaznaczyć, że procentowo opłaty są takie same (0,39% transakcji), więc już przy transakcji o wartości ok. 1500zł przewaga DM mBanku znika.

IKE rachunek maklerski Dm mBank opinie
Dane aktualne w maju 2015

IKE w mBanku – opinia i podsumowanie

Bardzo mi się podobają warunki umowy o IKE z rachunkiem inwestycyjnym w domu maklerskim mBanku. Kluczowym argumentem są niskie koszty na tle konkurencji przy podobnej funkcjonalności systemu transakcyjnego. Rachunek maklerski IKE w DM mBanku nie założymy za pośrednictwem mBanku. Nie zintegrujemy go też (jak usługi eMakler) z systemem transakcyjnym mBanku. To osobny produkt (i system) domu maklerskiego.

IKE Fundusze mSkarbiec to ciekawa propozycja pod kątem dostępu do różnych klas aktywów i rynków (w tym wyróżniających się funduszy, np. Skarbiec Spółek Wzrostowych), otwartego charakteru umowy (możliwość dowolnego komponowania portfela, bezpłatne i nielimitowane transfery między funduszami) oraz pełnej integracji z systemem transakcyjnym mBanku (aspekt wygody dla posiadaczy konta). Wielki minus tej oferty to struktura opłat za zarządzanie w funduszach Skarbiec TFI – osoby zainteresowane długoterminowym oszczędzaniem za pośrednictwem funduszy powinny dążyć do obniżania kosztów, ponieważ mają one olbrzymi erozyjny wpływ na rentowność inwestycji.

Rachunek oszczędnościowy mIKE Lokata nie należy do czołówki w tej kategorii – odstrasza niskie oprocentowanie depozytu. Lepiej wypada m.in. Bank Millennium, w którym IKE prowadzi moja żona, czy wiele banków spółdzielczych.

Swoje IKE prowadzę od połowy 2013 roku na rejestrze funduszy inwestycyjnych (obecnie na IKE Plus w NN Investment Partners TFI), a IKZE od 2012 roku na rachunku inwestycyjnym.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

5 komentarzy:

 1. To wszystko pokazuje, że nie ma najmniejszego sensu korzystać z takich ofert, żadnych zalet w porównaniu do dobrych lokat.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie mam problemu ze zwykłymi lokatami. Dla mnie są najważniejszym narzędziem lokowania oszczędności na krótki okres, ale nie najważniejszym narzędziem lokowania oszczędności na długi okres. Nie chcę być też, żeby 100% moich oszczędności było w złotówkach i w systemie bankowym, a w praktyce właśnie tym są depozyty - złotówkowym zobowiązaniem dłużnym banku.

   Wiem, że niektórzy świata nie widzą poza depozytami bankowymi, a oprocentowanie to jedyne kryterium, jakim się kierują. Nie należę do tej grupy. IKE powiązane z funduszami iwnestycyjnymi czy rachunkiem maklerskim to dla mnie praktyczne narzędzia do utrzymywania długoterminowych oszczędności w różnych klasach aktywów, na różnych rynkach, z ekspozycją na różne zjawiska ekonomiczne, a przy okazji optymalizacji podatkowej (po co mam na długoterminowych oszczędnościach płacić co miesiąc czy kilka miesięcy podatek Belki i fiksować się na krótkoterminowej ochronie wartości kapitału, która nie jest moim priorytetem dla części oszczędności?).

   Ale powtarzam - jeśli ktoś ma inne poglądy i chce trzymać się polskiego systemu bankowego, nie mam z tym problemu.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Odniosłem się tu wyłącznie do porównania mIKE Lokata kontra lokaty tradycyjne, na których mimo braku optymalizacji podatkowych wychodzi się lepiej, niż na owych 1,75% rocznie. Co do dywersyfikacji, to jasna sprawa.

   Usuń
  3. A czy z poprzedniego komentarza wynika, że odnosiłeś się do mIKE Lokata? Dla mnie nie wynika - być może brakuje mi umiejętności czytania między wierszami lub czytania w myślach czytelników ;)

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. Wiele osób ma rachunki w mBanku, więc jest to świetny pomysł, aby zestawić ich ofertę w zakresie oszczędzania na emeryturę. Jako posiadacz IKE maklerskiego mogę potwierdzić, że to świetny produkt, dla osób które samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne i akceptują ryzyko typowe dla rynku akcji. Uważam, że rachunek maklerski daje najszersze możliwości i jest najtańszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla inwestujących w perspektywie kilkudziesięciu lat. Umożliwia inwestowanie w akcje, obligacje, obligacje korporacyjne, ETFy, ale też coraz popularniejsze certyfikaty strukturyzowane (np. trackery) umożliwiające partycypacje w wybranych indeksach, koszykach akcji. BDM pewnie też ma dobre warunki do inwestowania, ale dla przeciętnego młodego i ambitnego człowieka, którzy przeważnie na IKE może wrzucić 200-1000 zł/mc prowizja minimalna ma kluczowe znaczenie. mBanku promuje przede wszystkim IKELokatę, IKEFundusze, a rachunek maklerski (poza tym, że jest natychmiastowy przelew) nie jest zintegrowany, a szkoda...

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?