niedziela, 1 stycznia 2017

Jaki jest limit wpłat na IKZE w 2017 i jak go wykorzystać?

Limit wpłat na IKZE w 2017 roku to 5115,60 zł (słownie: pięć tysięcy sto piętnaście złotych, sześćdziesiąt groszy). W 2017 można odłożyć na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego o 249,60 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Informacja pochodzi z Monitora Polskiego z 30 listopada 2016 (źródło).

Jeśli ktoś chciałby oszczędzać na IKZE takie same kwoty z miesięczną regularnością, powinien od stycznia do grudnia 2017 przelewać na swoje konto co miesiąc 426,30 zł – wtedy wykorzysta cały limit. Jeśli ktoś chciałby oszczędzać na IKZE takie same kwoty z kwartalną regularnością, przelew powinien wynosić 1278,90 zł.

To ważne - właściciel IKZE może sam decydować, czy i jak wykorzysta limit. Wpłacić można całą sumę naraz, w regularnych lub nieregularnych „ratach” lub wcale.


Jak wykorzystać limit wpłat na IKZE w 2017? O ile maksymalna składka na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego pomniejszy nasz podatek dochodowy za obecny rok?

Limit wpłat na IKZE 2017Więcej o limicie wpłat na IKZE


Skąd się wzięła kwota 5115,60 zł, czyli limit wpłat na IKZE w 2017 roku?

Z dwóch źródeł:

 • ustawy o IKE i IKZE, a w szczególności tego fragmentu: „Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej”,
 • projektu ustawy budżetowej na 2017, która ustala przeciętne prognozowane wynagrodzenie brutto w Polsce w 2017 na 4263 zł.

Pomnóżmy 4263 zł przez 1,2 – dostajemy 5115,60 zł.

Ten sposób obliczania limitu obowiązuje od 2014 roku. W 2012 i 2013 limit wpłat na IKZE wynosił 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, czyli był ustalany indywidualnie w zależności od naszego wynagrodzenia brutto.

Od 2014 limit jest jednakowy dla wszystkich i wynosi 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Limit wpłat na IKZE oblicza się inaczej niż limit wpłat na IKE (więcej).


Limity wpłat na IKZE do 2017 tabela
Limity wpłat na IKZE od początku istnienia

Od początku istnienia IKZE, czyli od roku 2012, można było oszczędzić na tym koncie maksymalnie 27 489,60 zł.

Limity wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego do 2017 - tabela

Ile będzie można oszczędzić na IKZE w przyszłości?


Oszacowałem, jak zmienią się limity do 2026 roku przy założeniu, że sposób jego obliczania pozostanie taki sam jak dzisiaj, a przeciętne prognozowane wynagrodzenie brutto będzie rosło w takim samym tempie jak w latach 2013-2017. Tylko pierwszy odczyt (limit na 2017) jest rzeczywisty, reszta to dane szacunkowe.

Prognoza limitów wpłat na IKZE do 2026
Prognoza limitów wpłat na IKZE do 2026

Od 2017 do 2026 będzie można odłożyć na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego ok. 57 tysięcy złotych.

Ważne! Niewykluczone, że prawo dotyczące IKZE się zmieni. Poświęciłem temu kilka artykułów:

 1. Czy nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku wpłyną na IKZE.

Nie znamy jeszcze ani szczegółów, ani terminów ewentualnych zmian. Nie wiem, co się wydarzy. Bacznie obserwuję sytuację.

Osobiście prowadzę IKZE od 2012 roku na rachunku inwestycyjnym. Co roku podsumowuję swoje decyzje i wyniki (edycja 2016). Stworzyłem też ranking wszystkich IKZE dostępnych na rynku z podziałem na kategorie.

Mogę polecić również IKZE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI), gdzie prowadzę swoje IKE (moje decyzje i wyniki do 2016). IKZE Plus w NN TFI można założyć przez internet.

Więcej o IKZE


Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to dobrowolny rachunek do oszczędzania powiązany z ulgami podatkowymi (więcej). IKZE można prowadzić w jednej z tych form:

 • depozyty bankowe (w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych)
 • rejestr funduszy inwestycyjnych (w towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
 • giełdowe papiery wartościowe (w biurach maklerskich)
 • polisy inwestycyjne (w zakładach ubezpieczeń)
 • dobrowolne fundusze emerytalne (w powszechnych towarzystwach emerytalnych)

W momencie publikowania tego tekstu oszczędzanie na IKZE za pomocą detalicznych obligacji Skarbu Państwa, podobne do tzw. IKE Obligacje, nie jest możliwe. W praktyce również inni dostawcy gwarantowanych, „bezpiecznych” i lubianych rozwiązań oszczędnościowych, w szczególności banki, nie kwapią się z tworzeniem atrakcyjnej oferty.


Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie.  Więcej w tym praktycznym przewodniku.

W konstrukcję prawną IKZE wbudowane są dwie zachęty podatkowe:

 1. możliwość odpisania rocznej składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od dochodu – to pomniejsza podatek PIT z bieżącej pracy,
 2. oszczędności zgromadzone na IKZE nie są opodatkowane podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki).

W poprzednich artykułach przedstawiłem w szczegółach:


Inną unikalną cechą indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego jest to, że te oszczędności można przenosić między dostawcami (np. z zakładu ubezpieczeń do banku) z zachowaniem ulgi podatkowej oraz tarczy podatkowej, a także (po 12 miesiącach od podpisania umowy) bez kosztów.


Nie każda instytucja finansowa ma w swojej ofercie indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Korzyści podatkowych związanych z IZKE nie da się osiągnąć na istniejących lokatach, polisach inwestycyjnych, rachunkach maklerskich czy jednostek funduszy inwestycyjnych. To osobny produkt i osobna umowa.


Osobiście prowadzę IKZE od 2012 roku na rachunku inwestycyjnym. Co roku podsumowuję swoje decyzje i wyniki (edycja 2016). Stworzyłem też ranking wszystkich IKZE dostępnych na rynku z podziałem na kategorie.

Mogę polecić również IKZE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI), gdzie prowadzę swoje IKE (moje decyzje i wyniki do 2016). IKZE Plus w NN TFI można założyć przez internet.

Wpłaty na IKZE a podatek za 2017


Wpłat na IKZE można użyć, żeby pomniejszyć swój dochód z pracy w rocznym rozliczeniu PIT. To pomniejsza osobisty podatek. O ile pomniejszy go limit wpłat na IKZE w 2017?

Zależy, po jakiej stawce będziemy płacić podatek za ten rok. Jeśli:

 • 18% dochodu, ulga wyniesie wyniesie 920,80 zł,
 • 19% dochodu, ulga wyniesie 972 zł,
 • częściowo 32% dochodu, ulga wyniesie do 1637 zł.

Jak wykorzystam limit wpłat na IKZE 2017?


Prowadzę indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od 2012 roku – w tym roku po raz piąty uwzględnię składkę na IKZE (za 2016) w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Zdecydowałem się na IKZE w formie rachunku inwestycyjnego i nie planuję w tym względzie zmian. Co roku gruntownie opisuję swoje decyzje i wyniki na rachunku IKZE – zapraszam do lektury z września 2016.


W przeszłości popełniłem sporo błędów przy alokowaniu oszczędności w spółki giełdowe – rozliczyłem się ze swojej aktywności na giełdzie od 2008 roku w październiku 2015. Jestem pewien, że moja obecna metoda działania nie jest idealna, ale z pewnością jest lepsza od poprzedniej. Ciągle ją ulepszam i uczę się.

Dywidendy oraz odsetki z obligacji wpływają na rachunki inwestycyjne IKE i IKZE w pełnej wysokości, bez naliczania podatku Belki – działa tarcza podatkowa. W 2016 na moje konto IKZE wpłynęło ponad 600 zł z dywidend – więcej w szczegółowym rozliczeniu.

Do tej pory wykorzystywałem co rok pełny limit wpłat na IKZE - nawet w "kryzysowym" dla mnie 2016. To, czy wykorzystam również limit na 2017, zależy od tego, czy będzie mnie na to stać. W pierwszej kolejności wykorzystam limit na IKZE, potem na IKE.  


Osobiście prowadzę IKZE od 2012 roku na rachunku inwestycyjnym. Co roku podsumowuję swoje decyzje i wyniki (edycja 2016). Stworzyłem też ranking wszystkich IKZE dostępnych na rynku z podziałem na kategorie.

Mogę polecić również IKZE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI), gdzie prowadzę swoje IKE (moje decyzje i wyniki do 2016). IKZE Plus w NN TFI można założyć przez internet.


4 komentarze:

 1. Przed 2014 limit wpłat na IKZE był dużo niższy..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Był ustalany indywidualnie. Dla niektórych dużo niższy niż dane z tabelki. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. Zainteresowałem się tematem IKZE dopiero pod koniec ubiegłego roku a u rząd (być może) przymierza się do zmian :) Jak do tej pory jeszcze nigdzie nie przystąpiłem. Od niedawna czytam uważnie Twojego bloga i przyjmuję taktykę "na przeczekanie". Mój plan na ten rok to zacząć oszczędzać na emeryturę, czekam więc co wykluje się z rządowych pomysłów i potem będę działał. Wiem, że autor poinformuje nas o każdym możliwym wariancie, gdy tylko pojawi się on w oficjalnym obiegu :)

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?