sobota, 5 stycznia 2019

W 2019 można wpłacić na pracowniczy program emerytalny 21 442,5 zł w składce dodatkowej

Chętnie poznam kogoś, kto w tym roku odłoży pełny limit składki dodatkowej na pracowniczy program emerytalny. Z przyjemnością zatrudniłbym się na takim samych warunkach 🙂

W 2019 limit wpłat na PPE wynosi 21 442,5 zł (prawie 1450 zł więcej niż w 2018).

Jeśli ktoś chciałby, żeby na jego rachunek w programie emerytalnym trafiała z wypłaty taka sama kwota co miesiąc, składka wynosiłaby blisko 1800 zł miesięcznie. Jest to limit dla tzw. składek dodatkowych, czyli “z kieszeni” pracownika.

Dla porównania na indywidualne konto emerytalne (IKE) można w 2019 wpłacić maksymalnie 14 295 zł, a na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – 5718 zł.

Skąd się bierze maksymalna składka dodatkowa do PPE?


Składka dodatkowa PPE 2019
Limit składki dodatkowej do PPE oblicza się na podstawie tego fragmentu ustawy o PPE (źródło):
“Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok”.

W 2019 przeciętne prognozowane wynagrodzenie wynosi 4765 zł (źródło).

Żeby otrzymać limit wpłat do PPE, musimy pomnożyć tę kwotę przez 4,5.

Dostajemy kwotę 21 442,5 zł, czyli limit wpłat na PPE w ramach składki dodatkowej w 2019.

Taką informację znajdziemy również w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim (źródło).

Składki dodatkowe do PPE od 2004 do 2019


Pracownicze programy emerytalne istnieją w polskim prawie od 2004 roku.

Jeśli istnieje uczestnik, który miał program emerytalny od 2004 i co roku wykorzystywał całą sumę składek dodatkowych, wpłacił w ten sposób prawie 245 tysięcy złotych. A do tego dochodzą składki podstawowe, które opłacał pracodawca.

Poniżej tabelka z maksymalną sumą składek dodatkowych w latach 2004 - 2019.

Limit wpłat na PPE 2019

Składka dodatkowa pracowniczy program emerytalny 2019

Inne ważne cechy składek dodatkowych do PPE


Zgodnie z ustawą o PPE:

  • “składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.”
  • to “pracodawca jest obowiązany do (jej) terminowego i prawidłowego naliczania, potrącania i odprowadzania”
  • uczestnik składa u pracodawcy deklarację z wysokością składki dodatkowej (którą może zmienić)
  • składka dodatkowa i składka podstawowa są ewidencjonowane osobno na jednym rachunku


Limity wpłat na IKE i IKZE


Maksymalna suma składek dodatkowych w programie emerytalnym działa na podobnej zasadzie jak limity wpłat na IKE i IKZE.

Ważna różnica polega na tym, że to pracodawca robi przelew na rachunek PPE. Inne są również podstawy obliczania rocznego limitu.

Limit wpłat na IKE w 2019 wynosi 14 295 zł.

Limit wpłat na IKZE w 2019 wynosi 5718 zł.

Jeśli ktoś ma wszystkie trzy rachunki w trzecim filarze (PPE + IKE + IKZE), może w 2019 odłożyć na nich łącznie z własnej kieszeni 41 455,5 zł.

Dla przeciętnego Polaka to niewyobrażalna kwota w kontekście rocznych, prywatnych oszczędności na emeryturę.

Podejrzewam, że osoby, które korzystają z limitów w trzecim filarze na maksa, dałoby się policzyć na palcach jednej ręki, jeśli w ogóle taka osoba istnieje.

Moje decyzje


Po koniec 2018 po raz kolejny zmieniłem pracodawcę. I poprzedni, i obecny oferują możliwość oszczędzania w pracowniczym programie emerytalnym. W związku z tym, wkrótce czeka mnie transfer środków z PPE u starego pracodawcy.

Jeszcze nie wiem, czy przeniosę środki na indywidualne konto emerytalne czy do programu emerytalnego u nowego pracodawcy. Mogę do niego dołączyć dopiero po trzech miesiącach pracy – to wkrótce się wydarzy.

Pisałem wcześniej o swoich pierwszych wrażeniach z uczestnictwa w PPE.

U byłego pracodawcy moja składka dodatkowa wynosiła 2%, przy kolejnych podwyżkach planowałem ją podnieść do 3%. Coś podobnego chcę osiągnąć u nowego pracodawcy.

To zostawi mi spory zapas niewykorzystanego limitu składki dodatkowej na PPE w 2019 🙂

Rozważam opisywanie swoich doświadczeń z PPE w podobny sposób jak z IKE, IKZE i polisą inwestycyjną.

Przeczytaj więcej o tym, czy warto wpłacać składki dodatkowe na PPE.

Mój większy portfel emerytalny


Moje długoterminowe oszczędności utrzymuję już na IKE z funduszami inwestycyjnymi NN TFI (które polecam) oraz na IKZE z rachunkiem maklerskim (polecam również IKZE w NN TFI).

Co roku w szczegółach opisuję swoje decyzje i wyniki na IKE (więcej), IKZE (więcej) i łącznie na obu kontach emerytalnych, które lubię nazywać portfelem emerytalnym (więcej).

Na zakończenie


Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzePPEIKE oraz IKZE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?