poniedziałek, 9 marca 2015

Jak rozliczyć ulgę emerytalną IKZE w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 rok?

Odkąd prowadzę indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, trochę chętniej i zdecydowanie szybciej składam roczne zeznanie podatkowe. Dzięki składce na IKZE pomniejszającej w zeznaniu PIT mój roczny dochód jestem praktycznie pewien, że wykażę nadpłatę podatku i urząd będzie musiał zwracać mi pieniądze. Czy jest ktoś, kto nie chce płacić niższych podatków?

Swoje rozliczenie podatkowe za 2014 rok złożyłem na początku lutego tego roku, a jakiś tydzień po tym miałem już zwrot nadpłaconego podatku na swoim koncie bankowym. Cały podatek dochodowy z bieżącej pracy za 2014 rok płaciłem według pierwszej stawki podatkowej (18%), więc (maksymalne) wpłaty na IKZE pomniejszyły go o 809zł. Jeśli ktoś płaci część podatku według wyższej stawki podatkowej (32%), będzie mógł odzyskać dzięki wpłatom na IKZE w 2014 roku do 1438zł.

Jak to zrobić? Jak rozliczyć ubiegłoroczne wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozliczeniu podatkowym PIT za 2014 rok?

Jak rozliczyć IKZE w PIT 2014?
IKZE w rozliczeniu podatkowym – podstawowe informacje

a) kto może odliczyć wpłaty na IKZE od dochodu?

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego pomniejszą dochód do opodatkowania wszystkim, którzy rozliczają się:

1. na zasadach ogólnych według skali podatkowej (deklaracje PIT-37 i PIT-36)
2. za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28)
3. liniowo w skali 19% (PIT-36L)

Zdecydowana większość osób pracujących na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło), prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pobierających świadczenia społeczne może korzystać z odliczenia składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od podstawy opodatkowania.

b) kiedy należy dokonać wpłaty?

W zeznaniu podatkowym za 2014 rok, który należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia 2015, wykazujemy wpłaty na IKZE dokonane w 2014 roku. Pieniądze musiały być zaksięgowane do 31 grudnia 2014 roku. Nie liczy się data przelewu z naszego konta, tylko data wpływu na konto dostawcy indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.

Wpłaty dokonane w tym roku (2015), bez względu czy dotarły na nasz rachunek IKZE 2 stycznia 2015, czy 31 grudnia 2015, będziemy mogli rozliczyć dopiero w zeznaniu podatkowym za obecny rok, który złożymy do końca kwietnia przyszłego roku (2016).

Innymi słowy, jeśli ktoś obudził się w marcu czy kwietniu 2015 roku i chce wykorzystać ulgę emerytalną IKZE w zeznaniu podatkowym za 2014 rok, nie będzie to możliwe. Chyba że wie, jak cofnąć czas. Do zeznania podatkowego PIT za 2014 trafiają tylko wpłaty na IKZE zaksięgowane do końca 2014 roku.

Tak to wygląda na diagramie:


Rozliczenie PIT 2014 IKZE

W tym roku na IKZE można wpłacić 4750,80zł - taki jest limit wpłat na IKZE w 2015 roku.

c) gdzie rozlicza się IKZE?

Czy wpłaty na IKZE można odliczyć dopiero w zeznaniu rocznym, czy można je odpisywać w trakcie roku, np. wtedy, gdy faktycznie dokonujemy przelewów do naszego dostawcy indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (artykuł 26, ustęp 6g), „odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b (czyli: „wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) dokonuje się w zeznaniu podatkowym”. 

d) czy wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Jak najbardziej. Wszystko, co wiem na ten temat, znajduje się w specjalnym artykule sprzed kilku tygodni. W bardziej złożonych problemach podatkowych polecam kontaktowanie się z Krajową Informacją Podatkową.

Jednym z polecanych przeze mnie dostawców kont emerytalnych IKZE i IKE jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych NN (wcześniej ING) (szczegółowa recenzja tego rozwiązania tutaj). Sam przeniosłem tam niedawno konto emerytalne.

Jak rozliczyć ulgę emerytalną IKZE w zeznaniu podatkowym za 2014?

Osobiście rozliczyłem się za pomocą darmowego programu Ministerstwa Finansów e-deklaracje. Jego zaletą jest w całości elektroniczny proces składania zeznania oraz automatyczne obliczanie należności. Naszym zadaniem jest wyłącznie wprowadzenie danych i wysłanie gotowych dokumentów przez internet.

Wszystkie ulgi podatkowe, w tym wpłaty na IKZE, znajdują się na specjalnym, dodatkowym formularzu PIT/O dołączanym do zeznania głównego.

Jak rozliczyć ulgę podatkową IKZE w PIT za 2014?a

Żeby dołączyć go do głównego zeznania podatkowego, należy wpisać numer załącznika w sekcji K głównego zeznania w punkcie 137 (PIT/O). Jeśli nie mamy innych załączników, możemy wpisać w punkcie 137 numer 1. Do głównego zeznania zostanie dodany pusty formularz PIT/O.

Odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym 2014 IKZE

Miejsce na dane o wpłatach na IKZE w 2014 znajdziemy w sekcji B tego formularza, czyli odliczenia od dochodu (przychodu). Jeśli rozliczamy się sami, w miejsce 29 wpisujemy wartość wpłat na IKZE, jakie wykonaliśmy w 2014 roku. Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, który również prowadzi IKZE, w miejscu 30 wpisujemy wartość wpłat na IKZE małżonka.

Ulga emerytalna IKZE - zeznanie podatkowe za 2014

I tyle. System automatycznie pomniejszy dochód (podstawę opodatkowania) w głównym zeznaniu podatkowym. W efekcie pomniejszy się podatek do zapłaty. W moim przypadku po wszystkich odliczeniach pojawiła się nadpłata i konieczność zwrotu pieniędzy przez urząd skarbowy na moje konto bankowe. Nie zawsze musi tak być. Jeśli ktoś miał dużą niedopłatę, wpłata na IKZE może spowodować jedynie zmniejszenie niedopłaty, ale i tak będziemy musieli dopłacić urzędowi skarbowemu.

W każdym razie dzięki odliczeniu wpłaty na IKZE za 2014 pomniejszymy nasze obciążenia podatkowe za ubiegły rok. Ze zwrotem podatku możemy zrobić, co nam się żywnie podoba. I co najważniejsze: nie jest opodatkowany!

8 komentarzy:

 1. Panie Michale czy do tego abym mógł wpisać kwotę w pozycji 29 muszę mieć jakieś dodatkowe potwierdzenie z banku(w moim przypadku ING), czy to jest dopiero konieczne w razie kontroli?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do zeznania niczego się nie dołącza. Potwierdzenie potrzebne tylko na wezwanie urzędu skarbowego. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. dostałam papier z PZU gdzie podane są kwoty:na rachunek wpłynęła składka inwestycyjna w kwocie 4495, 20 z czego kwotę 995 stanowiły środki należne z tytułu umowy ubezpieczenia i kwotę tą przekazano na rachunek IKZE w PZU. Którą kwotę ma wpisać do pit?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli wpłaciła Pani 4495,20zł na konto IKZE, tyle może Pani odpisać od dochodu w zeznaniu podatkowym. Dla pewności, proszę zadzwonić na Krajową Informację Podatkową oraz na infolinię PZU. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 3. witam jeżeli na IKZE wpłacono np. 6000 PLN czyli więcej niż limit to wtedy należy wskazać kwotę limitu w rozliczeniu, czy wpisać kwotę 6000PLN? I czy naddatek przechodzi wtedy na przyszły rok?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Te kwestie regulują:

   a) ustawa o IKE i IKZE

   Art. 13a.37) 1. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określo-nego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

   5. Po przekroczeniu kwoty określonej w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 8, instytucja finansowa jest obowiąza-na do przekazania nadpłaconej kwoty w sposób określony w umowie o prowadzenie IKZE.

   b) umowa i regulamin IKZE u dostawcy rachunku

   Sprawdziłem dla jaj, czy oficjalny program Ministerstwa Finansów e-deklaracje pozwala wpisać więcej niż limit wpłat na IKZE za 2014, np. 6 tysięcy złotych. Widzę, że pozwala. Nie blokuje automatycznie takiej możliwości. To i tak nic nie zmienia. Zeznanie prawdopodobnie wróciłoby jako błędnie wypełnione po złożeniu w urzędzie skarbowym. Max odliczenia od dochodu to roczny limit wpłat na IKZE. O to, co się dzieje z nadpłatami, proszę pytać swojego dostawcę tego rachunku. Z doświadczenia wiem, że na IKE w funduszach inwestycyjnych nadwyżki nad roczny limit przechodzą na zwykłe rejestry funduszy inwestycyjnych.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 4. Witam

  Wpłata na IKZE to nie to samo co księgowanie jej przez dostawcę IKZE.
  W przywołanym przez Ciebie fragmencie ustawy:
  (artykuł 26, ustęp 6g), „odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b (czyli: „wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) dokonuje się w zeznaniu podatkowym”.
  ewidentny jest BRAK JAKICHKOLWIEK ODNIESIEŃ DO MOMENTU KSIĘGOWANIA WPŁAT.
  Sformułowanie "Pieniądze musiały być zaksięgowane do 31 grudnia 2014 roku." jest w moim przekonaniu Twoją nadinterpretacją wynikającą ze zrozumiałej ostrożności.
  W moim pzekonaniu wpłata podlegająca odliczeniu mogła być dokonana np. na poczcie 31.12.2014 o g. 23:59 -> liczy się data "stempla pocztowego" na dokumencie potwierdzającym wpłatę. W przypadku przelewu z konta ważna jest data jego zaksięgowania
  uwidoczniona na potwierdzeniu udostępnionym przez bank. Jeśli środki zostały "zdjęte z konta" 31.12 (choćby i wieczorem) - potwierdzenie powinno zawierać tą datę (tak jest np. w mBanku).
  Należy odróznić rozliczanie zobowiązań z tytułu umów cywilnoprawnych od rozliczeń w obszarze zobowiązań publicznych. Data wpływu na konto kontrachenta jest ważna w przypadku tych pierwszych (np na konto dostawcy internetu); w przypadku zobowiązań
  podatkowych, składek na ZUS ważna jest data obciążenia "kieszeni" zobowiązanego, data faktycznego wpływu do US/ZUS-u jest bez znaczenia.
  Odrębną kwestią jest postępowanie dostawcy IKZE po otrzymaniu takiej późnej wpłaty. Z pewnością zaksięguję ją już w 2015 roku i nieświadomie obciązy nią limit wpłat za 2015rok. Gdyby taka sytuacja spotkałaby mnie, wówczas porozumiałbym się z dostawcą telefonicznie (bądź e-mailem) i wyjaśnił sytuację, a następnie listem poleconym ze zwrotką dosłałbym kopię wpłaty/przelewu wykonanego w 2014roku z prośbą o właściwe zaliczenie wpłaty na poczet limitu za ubiegły rok oraz o pisemne potwierdzenie mi tej operacji. Jest oczywiste, że taka "ścieżka postępowania" jest "upierdliwa", dlatego zawsze lepiej będzie unikać potencjalnych problemów (nie czekać z wpłatą na koniec roku), niż je później rozwiązywać.

  z poważaniem januszw

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam - ostatnie zdanie Pana komentarza jest moim zdaniem najważniejsze. Zawiera praktyczną radę dla przeciętengo człowieka. Interpretację o księgowaniu wpłaty nie wymyśliłem sam - zadałem to pytanie na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej. Taka była odpowiedź - oczywiście niewiążąca, ponieważ to tylko infolinia. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?