sobota, 10 grudnia 2016

Czy nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku wpłyną na IKZE?

Pierwszy czytelnik:
„A czy zakładając hipotetycznie, że ktoś zamierza dopiero otworzyć rachunek IKZE, to w dobie zapowiedzianych zmian w stopach podatkowych i kwoty wolnej od podatku zdecydowałby się Pan na taki krok?”

Drugi czytelnik:
„Sygnalizuję temat: czy jeśli będzie podniesienie kwoty wolnej od podatku, ulga w podatku pochodząca ze składek na IKZE w ogóle przetrwa?”

Kilka dni temu poznaliśmy szczegóły zmian w tzw. kwocie wolnej od podatku.

Teraz możemy spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy będą miały wpływ na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Kwota wolna od podatku 2017 a IKZETLDR (artykuł w jednym zdaniu)


Nowe zasady naliczania kwoty wolnej od podatku nie mają prawie żadnego wpływu na IKZE.

Co ma kwota wolna od podatku do IKZE?


IKZE to rachunek do gromadzenia prywatnych oszczędności na emeryturę (więcej informacji).

Wpłaty na ten rachunek można odpisać od podstawy opodatkowania podatkiem PIT z bieżącej pracy. Zapłacimy wtedy mniejszy podatek (szczegóły tego mechanizmu).

A do tego na wydzielonym rachunku, np. bankowym, maklerskim czy powiązanym z funduszami inwestycyjnymi, gromadzimy długoterminowe oszczędności. Stworzyłem ranking wszystkich ofert IKZE w 2016.

I wpłaty na IKZE, i tzw. kwota wolna od podatku pomniejszają nasz podatek dochodowy. To je łączy.

Oczywiście, wiele je też dzieli:

 • żeby skorzystać z ulgi emerytalnej IKZE, trzeba najpierw wpłacić pieniądze na swój rachunek IKZE
 • żeby skorzystać z kwoty wolnej od podatku nie trzeba nic specjalnego robić

W każdym razie, wiele osób podejrzewało, że jeśli skokowo wzrośnie kwota wolna od podatku, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego:

 • może zostać zlikwidowane jako nadmiarowy sposób na obniżanie podatku dochodowego w sytuacji, gdy kwota wolna od podatku jest już taka hojna
 • jeśli pozostanie, będzie jeszcze mniej atrakcyjne – komu się będzie chciało i opłacało coś tam wpłacać na rachunek do długoterminowego oszczędzania, żeby odzyskać część tej wpłaty w niższych podatkach, skoro kwota wolna od podatku będzie taka hojna

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku i co roku wykorzystuję tę ulgę podatkową  (przykład z rozliczenia za 2015). Raz w roku rozliczam też swoje wyniki na tym rachunku.

Nowe zasady naliczania kwoty wolnej od podatku


Do tej pory kwota wolna od podatku działała tak:

 • osoby zarabiające do 3091 zł rocznie mogły w ogóle nie płacić podatku dochodowego
 • jeśli ktoś zarabiał więcej, płacił podatek od nadwyżki dochodów ponad tę kwotę
 • w praktyce kwota wolna od podatku zmniejszała każdemu zarabiającemu podatek o 556,02 zł rocznie
 • kwota wolna od podatku nie zmieniała się od 2009 roku

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, począwszy od 2017 roku kwota wolna od podatku będzie działać tak:

 • osoby zarabiające 6060 zł rocznie będą mogły w ogóle nie płacić podatku dochodowego
 • dla osób zarabiających od 6060 zł do 11 tysięcy złotych, kwota wolna od podatku będzie się stopniowo zmniejszać do 3091 zł (czyli pomniejszy podatek o więcej niż 556,02 zł)
 • dla osób zarabiających od 11 tysięcy złotych do 85 528 zł, kwota wolna od podatku będzie wciąż wynosić 3091 zł (czyli pomniejszy podatek o 556,02 zł)
 • dla osób zarabiających od 85 528 zł do 127 tysięcy złotych, kwota wolna od podatku będzie się zmniejszać z poziomu 3091 zł (czyli pomniejszy podatek o mniej 556,02 zł)
 • osoby zarabiające ponad 127 tysięcy złotych rocznie nie będą mogły w ogóle korzystać z kwoty wolnej od podatku

Jak widać, nowe zasady naliczania kwoty wolnej od podatku nie oznaczają jej skokowej podwyżki dla każdego.

Od 2017 kwota wolna od podatku wzrośnie dla najmniej zarabiających, ale spadnie lub zniknie dla najlepiej zarabiających. Dla osób zarabiających pomiędzy 11 a 85,5 tysiąca złotych rocznie (czyli między innymi dla mnie) nic się nie zmieni.


Nowa kwota wolna od podatku a IKZE


Nie widzę żadnego bezpośredniego wpływu zmian w kwocie wolnej od podatku na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Pośrednio, można argumentować, że dla najlepiej zarabiających IKZE stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne. W 2017 stracą prawo do uwzględniania w swoich rozliczeniach podatkowych kwoty wolnej od podatku, a ulga powiązana z wpłatami na IKZE będzie wciąż praktycznym sposobem na zmniejszenie należnego podatku dochodowego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło już w Monitorze Polskim limit wpłat na IKZE w 2017. Wyniesie 5 115,60 zł.

Zakładając wpłatę w pełnej wysokości i obecne stawki podatkowe, może pomniejszyć podatek o:

 • 1637 zł (jeśli ktoś wypracuje nadwyżkę ponad 85,5 tysięcy złotych opodatkowaną na 32%)
 • 921 zł (jeśli wszystkie dochody opodatkowane będą na 18%)
 • 972 zł (jeśli wszystkie dochody opodatkowane będą na 19%)

Oprócz tych zwrotów podatku każdy oszczędzający na IKZE buduje prywatne długoterminowe oszczędności w wybranych przez siebie aktywach finansowych, np. depozytach bankowych, funduszach inwestycyjnych, obligacjach lub akcjach.

Moje decyzje


Osobiście IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – można założyć je przez internet. Niedawno rozliczyłem swoje wyniki. Co roku odliczam wpłaty od podatku dochodowego (przykład z rozliczenia za 2015).

Prowadzę też IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych, na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowy.  Rozliczyłem swoje wyniki do 2016. NN TFI oferuje też rejestr funduszy inwestycyjnych w połączeniu z IKZE.

Niedawno stworzyłem rankingi wszystkich ofert IKZE oraz IKE dostępnych w 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?