poniedziałek, 5 grudnia 2016

Ranking IKZE 2016 – najlepsze indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (wszystkie rodzaje)

Tydzień temu opublikowałem ranking IKE w 2016. Dzisiaj prezentuję najlepsze indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dostępne na rynku w tym roku.

Ranking dzielę na 5 kategorii (depozyty, fundusze, rachunki maklerskie, DFE, polisy).

Ale w kategorii IKZE z polisą nie wybrałem żadnej umowy jako zwycięzcy. Żadna nie trafia do mnie jako praktyczne narzędzie gromadzenia oszczędności na odległe cele 🙂

W kategorii depozyty bankowe w bankach ogólnopolskich jest tylko jedna oferta (ING Bank Śląski) o bardzo niskim oprocentowaniu. Trudno nazwać tę umowę najlepszą – jest pierwsza tylko dlatego, że jest jedyna. Inna zła wiadomość dla osób ceniących gwarantowane lokaty kapitału – nie ma IKZE opartego o detaliczne obligacje skarbowe.

Jakie IKZE jest najlepsze w grudniu 2016 roku w poszczególnych kategoriach? Gdzie założyć najkorzystniejsze indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego?

Ranking IKZE 2016 grudzień 2016Wersja dla leniwych


Najlepsze IKZE w swoich kategoriach oferują:

 • depozyty bankowe (ING Bank Śląski oraz BS Skierniewice)
 • fundusze inwestycyjne (NN TFI – posiadam w tym towarzystwie IKE, polecam też IKZE)
 • rachunki maklerskie (DM mBank oraz DM BOŚ)
 • polisy (nie znalazłem żadnej dobrej oferty)
 • dobrowolne fundusze emerytalne (Nationale-Nederlanden DFE)

Swoje IKZE prowadzę od początku w formie rachunku maklerskiego – niedawno podsumowałem swoje wyniki.

Swoje IKE prowadzę w NN TFI (dawniej ING TFI) – można tam założyć również IKZE (w 100% przez internet). Niedawno podsumowałem swoje wyniki.

I jeszcze tabelka z podsumowaniem:

Najlepsze IKZE 2016
Dane aktualne w 5 grudnia 2016

Ranking IKZE 2016 – metodologia


Zakładam, że osoba czytająca to podsumowanie rozumie, jak działa indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego:

 • zna mechanizm, warunki oraz wartość ulg podatkowych (jeśli nie, polecam ten oraz ten artykuł)
 • nie przypisuje do IKZE jakichś magicznych cech i wie, czym to konto na pewno nie jest (jeśli jest inaczej, polecam ten oraz ten artykuł)
 • zdaje sobie sprawę z rocznych limitów wpłat (w 2016 wynosi on 4 866 zł)
 • orientuje się, jakie są zasady oraz jest różnica między wypłatą a zwrotem oszczędności (jeśli nie, polecam ten artykuł)
 • rozumie, że IKZE może się w niektórych okolicznościach nie opłacić (cały artykuł)

IKZE może oferować pięć różnych instytucji finansowych w pięciu różnych formach – dla rankingu oznacza to, że musi być rozbity na pięć części, żeby miał jakąkolwiek logikę.

Dla czytającego ten ranking oznacza to, że pierwszym krokiem powinna być decyzja o tym, w jakiej formie prowadzić swoje indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. To od tego w największym stopniu zależy, na jakie rodzaje ryzyka będą wystawione nasze oszczędności, czy i jakie będą koszty utrzymywania ich na IKZE oraz na jakie stopy zwrotu możemy realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie.

W przeszłości napisałem na ten temat praktyczny przewodnik.

W tym rankingu nie będę opisywał w szczegółach każdej umowy. W każdej kategorii podam tylko zwycięzcę lub zwycięzców oraz kilka innych, wyróżniających się ofert.

W każdej kategorii napiszę, czym się kierowałem przy układaniu kolejności i dlaczego. Ranking będzie odsyłał do kompletnych rankingów w poszczególnych kategoriach lub do omówienia poszczególnych umów.

I jeszcze raz szybkie zestawienie zwycięzców:

Dane aktualne 5 grudnia 2016

Ranking IKZE 2016 – lokaty bankowe


W tej kategorii liczy się tylko jeden czynnik – oprocentowanie. Ten ranking dzielę na dwie części – banki komercyjne (znane, ogólnopolskie marki) oraz banki spółdzielcze (z lokalną siecią sprzedaży).

a) banki komercyjne

Tylko jeden bank komercyjny w Polsce oferuje w grudniu 2016 roku indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jest to ING Bank Śląski. Jego oprocentowanie wynosi 0,7% w skali roku.

b) banki spółdzielcze

W tym roku upadł bank spółdzielczy Nadarzyn – zwycięzca tego rankingu przed rokiem. Oferował 4% w skali roku. W tej chwili trzy najlepsze umowy o IKZE z lokatą w banku spółdzielczym to:

 1. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (3,35% rocznie)
 2. Bank Spółdzielczy w Sieradzu (3,25% rocznie)
 3. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach (2,7% rocznie)


Zalecam wykonanie telefonu i ustalenie szczegółów przed odwiedzinami w niewielkich bankach spółdzielczych.

Pod koniec października stworzyłem szczegółowy ranking IKZE w bankach w 2016.

Najlepsze IKZE z funduszami w 2016


Stworzyłem osobny ranking IKZE i IKE z funduszami inwestycyjnymi. Największą wagę przypisałem w nim jakości i trwałości wyników funduszy, trochę mniejszą opłatom oraz szerokości i praktyczności oferty. Co mi wyszło?

Zwycięzcy mojego rankingu to:

 1. NN TFI (osobiście posiadam i polecam IKE Plus w tym towarzystwie, IKZE można założyć w 100% przez internet)
 2. KBC TFI
 3. Union Investment TFI

Na wyróżnienia zasłużyły również umowy IKZE w PKO TFI oraz w Skarbiec TFI.


Najlepsze IKZE z polisami w 2016


Przejrzałem wszystkie umowy o IKZE z ubezpieczeniem inwestycyjnym i podjąłem próbę zrobienia rankingu – zapraszam do lektury.

Nie znalazłem żadnej umowy, którą mógłbym polecić jako najlepszą.

Szukałem praktycznych narzędzi do gromadzenia długoterminowych oszczędności przy rozsądnych kosztach, a nie pakietów ubezpieczeń ochronno-inwestycyjnych z wysokimi opłatami stałymi.

Do usunięcia IKZE z polisami z rankingu najlepszych indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego zachęciły mnie również powtarzające się sygnały od niezadowolonych klientów zakładów ubezpieczeń (przykładowa historia).

Ranking IKZE 2016 – dobrowolne fundusze emerytalne


Stworzyłem szczegółowy ranking dla tej kategorii umów o IKZE – zapraszam do lektury. Wziąłem pod uwagę dwa czynniki – opłaty oraz wyniki od początku istnienia tych kont emerytalnych. Wyniki rankingu są następujące:

 1. DFE Nationale-Nederlanden
 2. DFE PZU
 3. DFE PKO Bankowy
 4. DFE MetLife


Najlepsze IKZE 2016 – rachunki maklerskie


Opublikowałem osobne zestawienie najlepszych rachunków maklerskich powiązanych z IKE i IKZE – zapraszam do lektury. Najważniejszym czynnikiem przy ustalaniu kolejności były koszty prowadzenia i zawierania transakcji. Kto wygrał?

 1. dom maklerski mBanku
 2. dom maklerski BOŚ (załóż rachunek)
 3. dom maklerski PBS

Polecam cały ranking IKZE w domach maklerskich w 2016 roku – dwa z nich wprowadziły do oferty interesujące nowości.

Moje decyzje


14 komentarzy:

 1. Odnośnie lokalizacji zamieszkania i banków spółdzielczych to tak samo jest z IKE i Bankiem spółdzielczym w Jordanowie. Odmawiają jeżeli nie jesteś tzw. lokalsem :/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O, dzięki za sygnał.

   Tak mi się wydawało, że słyszałem już o takim przypadku już wcześniej. Być może już ktoś (lub Pan) wcześniej wspominał mi, że w Jordanowie jest z tym problem.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Powyższe (tzn. ograniczenie możliwości skorzystania z usług banków spółdzielczych) nie wynika bynajmniej z ich "widzimisie", a z ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U.2016.1826), konkretnie art. 5 ust. 1-5, a dalej jest doprecyzowane w statutach poszczególnych BS (BS działają nadto w oparciu ustawę prawo bankowe i ustawę prawo spółdzielcze, a także masę innych ustaw, z których te 3 można by określić że są najistotniejsze w kontekście ich statusu, obowiązków, podmiotowości, możliwości działania itp.). Z założenia BS są bankami lokalnymi, obsługującymi lokalną społeczność. Dopiero po przekroczeniu określonego w ustawie poziomu kapitałów własnych, bądź za zgodą banku zrzeszającego BS mogą zwiększać obszar swojego działania (mogą - nie muszą).

   Pozdrawiam,
   Maciej - stały czytelnik bloga

   Usuń
  3. Bardzo ważny komentarz! Czytelnicy zastanawiali się, czy jest to:
   a) zgodne z prawem,
   b) zgodne z dobrymi praktykami banków spółdzielczych

   Okazuje się, że nie ma w tym nic dziwnego.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. Czy aby na pewno prowadzenie IKE/IKZE podpada pod przytoczony przez Macieja akt prawny?

  Owszem, art. 5 ogranicza obszar działania Banku Spółdzielczego, ale raczej chodzi tu o umiejscowanie placówek. Dopiero art. 6. ogranicza geograficznie klientelę, ale wg mnie tylko w zakresie udzielania kredytów/pożyczek/gwarancji itd.:

  Art. 6.1. Banki spółdzielcze, po uzyskaniu zgodnie z ustawą - Prawo bankowe zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, mogą wykonywać następujące czynności bankowe:
  1)przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
  2)prowadzenie innych rachunków bankowych;
  3)udzielanie kredytów;
  4)udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;
  5)przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
  6)udzielanie pożyczek pieniężnych;
  7)udzielanie pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy;
  8)operacje czekowe i wekslowe;
  9)świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572);
  10)nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
  11)przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
  12)udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
  13)wykonywanie innych czynności bankowych w imieniu i na rzecz banku zrzeszającego.
  2.Czynności bankowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7 i 12, banki spółdzielcze mogą wykonywać z osobami fizycznymi zamieszkującymi lub prowadzącymi przedsiębiorstwo na terenie działania banku spółdzielczego lub z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność prawną, mającymi siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania banku spółdzielczego. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 12, banki spółdzielcze mogą wykonywać w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszającym.

  Kluczowy tutaj jest pkt.2, z którego dla mnie wynika, że Bank Spółdzielczy może przyjąć wkłady pieniężne i prowadzić rachunki dla klientów mieszkających poza obszarem działania banku spółdzielczego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz.

   Dzięki uprzejmości jednego z czytelników mam opinię prawną jednego z banków spółdzielczych. Chyba zrobię z tego osobny wpis.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. To jest rozpaczliwa i skazana na niepowodzenie walka małych banków spółdzielczych. Walka z "wyjadaczami wisienek" napędzanymi przez blogi finansowe i kłopotliwą nadpłynnością, którą oni powodują swoim stadnym działaniem.

   Ogólnie jest tak, że wszystko można obejść. W nowych dowodach osobistych nie ma adresu zamieszkania. Pracownik banku na upartego może jedynie żądać adresu do korespondencji z terenu działania banku. Taki adres doskonale może być wynajętą skrytką pocztową na miejscowej poczcie lub adresem zakładu lokalnej pani fryzjerki, której za tę przysługę jednorazowo odpaliło się 50 złotych. Po roku można im przysłać info o zmianie adresu do korespondencji i przecież nie wymówią z tego powodu umowy! Oczywiście, kolejny adres jest już ten nasz prawdziwy.

   Podobne numery ćwiczyły daaawno temu niektóre niemieckie portale wycieczkowe, które nie mogły przeżyć tego, że z taniej przecenionej oferty korzystają także "Polacken". Wpisywałem zatem zaprzyjaźniony adres w Berlinie i jedyne co mnie to kosztowało, to że w drodze na lotnisko SXF musiałem o niego zahaczyć, aby odebrać przysłany pocztą tradycyjną voucher. I w ten prosty sposób Sparreise na Majorkę kosztowała 300 DM za tydzień. ;-)

   Wracając do banków spółdzielczych, generalnie, żaden z banków okołowarszawskich (ani upadłe BS w Wołominie i Nadarzynie, ani BS-y Ciechanów, Vistula, PBS Sokołów Podlaski) nie robiły dotąd takich numerów - przynajmniej ja od nikogo z Warszawy o takim postępowaniu banku nie słyszałem.

   Usuń
 3. BTW - pisałem już o tym w wątku o IKE, ale BS w Skierniewicach wydaje się być większy niż banki "powiat i okolice" (np. Jordanów). Oprócz centrali w Skierniewicach mają oddziały w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, a nawet Grodzisku Mazowieckim - a więc rozrzut po województwie łódzkim i przyczółek w woj. mazowieckim. Może nie są tak wybredni co do pochodzenia klientów.

  OdpowiedzUsuń
 4. Przepraszam, że tak się rozdrabniam, ale właśnie znalazłem w internetach jakieś dokumenty BS Skierniewice związane z emisją obligacji na Catalyst, w których pada stwierdzenie "Zgodnie ze Statutem Bank działa na terenie całego kraju".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma za co przepraszać. Dobry research.

   Jak bank potrzebuje finansowania przez obligacje to "działa na terenie całego kraju", a jak trzeba komuś z Rzeszowa założyć IKZE to "działa na terenie powiatów x, y i z".

   Akurat BS Skierniewice chyba nie robi problemu klientom spoza lokalnej społeczności, więc ta ironia nie jest skierowana w niego.

   Tak czy inaczej, trzeba dzwonić i pytać, czy mają jakiś problem w BS-ach z naszym miejscem zamieszkania.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 5. w IKE w SK Banku i IKZE w Nadarzynie problemów geograficznych nie było. Niestety oba zbankrutowały. Teraz Sieradz odmówił, a pani z Krapkowic zrobiła wielkie oczy, że ktoś z wielkiego Wrocławia (ledwo 100km dalej) chce przyjechać. Reakcja jej przez telefon bezcenna - próbowała tłumaczyć że tam jest limit roczny i czy ja w ogóle wiem o co proszę, a w końcu zapytała podejrzanym tonem, czemu wybrałem akurat ich bank, nikt nigdy do nich nie przyjeżdżał z daleka. Na odpowiedź, że mają rewelacyjne oprocentowanie 2,7% na IKZE, powiedziała że może za rok będzie mniej np. 1,7. Nadal nie wie że to dużo więcej niż u konkurencji.

  Ogólnie poziom zorientowania się w ofertach w Polsce jest u nich zerowy, a bank sprawia wrażenie sklepu spożywczego..... Masakra jak to działa w ogóle.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Piękna" historia. Myślę, że trzeba powoli zaakceptować fakt, że staliśmy się w tej i pewnie wielu innych kwestiach bardziej kompetentni niż przeciętny pracownik obsługi klienta.

   To nie świadczy najlepiej o tych instytucjach.

   Co ważniejsze: to świadczy bardzo dobrze o nas! Po prostu jesteśmy górą, możemy podejmować świadome decyzje i przebierać w ofertach. Rozumiemy, jak to działa. To jest siła! Przybijam Panu piątkę!

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 6. aż to zaskoczony jestem tym Sieradzem bo mam niedaleko.
  myślę, że mnie nie odmówią.
  zastanawiam się jednak czy forma ikze jako lokaty bankowej jest tą która mnie przekonuje.
  mogę liczyć na jakąś pomoc w tym wyborze?
  pirx

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz.

   Może ten przewodnik po formach oszczędzania na IKE i IKZE pomoże wyjaśnić wątpliwości co to optymalnej formy w Pana przypadku: http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2013/08/najlepsze-ike.html

   Proszę dać znać, gdybym mógł się jeszcze do czegoś przydać.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?