czwartek, 20 października 2016

Fundusze Investors TFI z krótką lokatą bankową na 6% rocznie w BGŻ Optima – warto czy nie warto?

Przeczytałem kiedyś coś takiego: „E tam, jak namawiają na fundusze inwestycyjne to znaczy, że za chwilę będą spadki i klienci będą na nich tracić”.

No cóż, BGŻ Optima „namawia” za pomocą promocyjnych lokat do oszczędzania przez fundusze od kilku lat. Zmieniają się tylko partnerzy akcji. Wcześniej takie połączenie można było założyć z funduszami Skarbiec TFI, KBC TFI, Noble Funds TFI czy Aviva Investors TFI.

Nie sądzę, żeby dało się udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między tą promocją, a późniejszymi spadkami na rynkach finansowych.

Chociaż to fakt, że jeśli ktoś ulokuje jakąś sumę w kombinację funduszy Investors TFI oraz lokaty bankowej na 6% rocznie w BGŻ Optima, nie będzie miał gwarancji kapitału i zysku na koniec inwestycji. Strata jest możliwa. Podobnie jak atrakcyjny zysk.

Warto czy nie warto skorzystać z promocyjnej lokaty z funduszami Investors TFI w BGŻ Optima?

Lokata z funduszami inwestycyjnymi BGZ Optima opinia czy warto

Matematyka promocji


Mamy 15 tysięcy złotych.

5 tysięcy może pójść na 3 miesięczną lokatę z oprocentowaniem 6% w skali roku. 10 tysięcy do funduszy inwestycyjnych Investors TFI. W takich proporcjach musimy podzielić kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na udział w tej promocji.

Po 3 miesiącach skończy się lokata, a na nasze konto wróci ok 5061 zł. 5000 zł to zwrot kapitału, ok. 61 zł to odsetki netto.

Tyle wiemy na pewno.

Wielką niewiadomą jest część funduszowa, na którą składa się dwa razy więcej pieniędzy, czyli 10 tysięcy złotych.

Sprawdźmy, jak zachowa się ta kwota dla stóp zwrotu w przedziale od +10% do -10%. Investors TFI i BGŻ Optima zaproponowali w promocji fundusze o bardzo zmiennej wycenie, np. Investors Gold Otwarty czy Investors Top 25 Małych Spółek. Nawet dla funduszy mieszanych, które można nabyć w tej promocji, trzeba zakładać dość szeroki zakres możliwych wyników.

BGŻ Optima lokata z funduszem Investors TFI opinie

Jak widać, za łączny wynik po 3 miesiącach będzie odpowiadać przede wszystkim część funduszowa.

Nawet strata zaledwie 1% wartości kapitału w tym okresie spowoduje, że łączny wynik będzie ujemny – klient otrzyma z powrotem o 20 zł mniej niż wpłaci. Nic nie pomoże wysokie oprocentowanie depozytu.


Moje doświadczenia z takimi promocjami


pozytywne. W 2013 brałem udział w takiej „pakietowej” promocji z funduszami Skarbiec TFI. Skasowałem i wyższe oprocentowanie lokaty po trzech miesiącach, i wysoki zysk na funduszach po niecałym roku.

Oszczędności podzieliłem między fundusz akcyjny i fundusz obligacyjny. Wykonałem przez ten rok może dwie operacje zamiany. Nabycie, zamiana i umorzenie jednostek nie wiązały się z opłatami.

W tej edycji nie ma dostępnych funduszy obligacji. Najmniejszą zmiennością wyceny charakteryzuje się fundusz stabilnego wzrostu Investors Zabezpieczenia Emerytalnego. Notabene, to wyróżniający się od lat fundusz w swojej klasie.

Można natomiast dzielić oszczędności między fundusze. Nie ma opłat za zamiany i umorzenia, nawet po okresie promocji.

Z drugiej strony mam wobec takich promocji mieszane uczucia. Jest to jednak trochę przypadkowy zlepek dwóch sposobów lokowania oszczędności. Część depozytowa nie chroni specjalnie przed stratami na części funduszowej. Klient jest pozostawiony sam sobie, jeśli chodzi o wybór funduszy oraz okoliczności, w jakich zakończy tę inwestycję. To raczej nie jest część jakiegoś większego planu finansowego, tylko jednorazowy wyskok.

Co ciekawe, mam oszczędności w funduszach inwestycyjnych, które utrzymuję i prowadzę konsekwentnie od kilku lat (i na IKE, i w funduszach parasolowych polskich TFI). Są częścią większej strategii. Nie mam wątpliwości, po co są i jak mam je prowadzić. A fundusze Skarbiec TFI z promocji z BGŻ Optima w 2013 roku to już dawno przeszłość. Ten sposób ich nabycia nie "nastrajał" do długoterminowego myślenia.


Lokata 6% z funduszami BGŻ Optima -warto czy nie warto?


Ja chyba jednak nie skorzystam. Nie widzę dla tego pakietu jasnego miejsca w moich oszczędnościach.

Jak na promocję, która jednak wymaga jakiegoś wysiłku (np. odpowiedzialnego podziału oszczędności między fundusze, decyzji o zakończeniu inwestycji, itp.), daje dość niewielkie gwarantowane korzyści.

Nie potrzebuję też takich bodźców marketingowych, żeby „spróbować swoich sił” z funduszami. Korzystam z nich od dawna w uporządkowany, nakierowany na długoterminowe cele sposób.

Ale to tylko moja subiektywna opinia.

Obiektywnie rzecz biorąc, Investors TFI to świetne TFI, a fundusze Investors Zabezpieczenia Emerytalnego, Investors Zrównoważony czy Investors Akcji to od lat ścisła czołówka w swoich kategoriach. Również BGŻ Optima hojnie sypie oprocentowaniem – 6% w skali roku to 2-3 razy więcej niż znajdziemy dzisiaj na standardowych lokatach.

Dla nowych klientów banku BGŻ Optima oferuje Lokatę Bezkarną na 3,2% rocznie lub Lokatę Bezkompromisową na 3% rocznie- warto skorzystać przy otwieraniu konta oszczędnościowego.

Tutaj wszystkie artykuły o ofertach bankówlokatach bankowych oraz funduszach inwestycyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?