środa, 19 października 2016

Najlepsze IKE i IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym w 2016

Dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) to nisza w niszy.

Znajdziemy je w ofercie 8 powszechnych towarzystw emerytalnych. Wszystkie da się założyć w formie IKZE. Tylko 4 w formie IKE.

Jeśli IKE i IKZE to nisza, IKE i IKZE z DFE to nisza w niszy. Na koniec 2015 roku w dobrowolnych funduszach emerytalnych ulokowane było niewiele ponad 100 mln złotych. To bardzo mała kwota nawet w stosunku do aktywów średniej wielkości funduszu inwestycyjnego, np. Millennium Stabilnego Wzrostu zgromadził blisko 150 mln zł.


W tej niszowej niszy znajdziemy jednak bardzo interesujące fundusze. Przygotowuję ranking IKE i IKZE z DFE po raz drugi. W 2015 jego zdecydowanym zwycięzcą był DFE Nationale-Nederlanden. Kto wygrał w tym roku?

Najlepsze IKE i IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym 2016
Najlepszy dobrowolny fundusz emerytalny 2016


Wersja dla leniwych: DFE Nationale-Nederlanden utrzymał się na szczycie rankingu również w 2016. Oprócz tego funduszu należy wyróżnić: DFE PZU (przede wszystkim za wyniki), DFE PKO Bankowy oraz DFE MetLife.

Poniżej wersja dla dociekliwych ze szczegółowym opisem kryteriów rankingu oraz wszystkimi informacjami.


Więcej o IKE i IKZE


IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego i indywidualnymi kontami emerytalnymi mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE oraz IKE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Dobrowolne fundusze emerytalne prowadzi w chwili publikowania tego artykułu osiem powszechnych towarzystw emerytalnych. Pod koniec 2015 DFE Nordea zostało przejęte przez DFE PZU. Wszystkie dostępne są w powiązaniu z IKZE, ale tylko cztery w powiązaniu z IKE (więcej o tym typie funduszy). Tak wygląda to na zestawieniu:

Najlepszy dobrowolny fundusz emerytalny 2016
dane aktualne w październiku 2016
Osobiście utrzymuję w swoje prywatne oszczędności emerytalne na IKE z funduszami inwestycyjnymi NN TFI (można założyć przez internet). Niedawno rozliczyłem swoje wyniki po czterech latach od założenia IKE.

IKZE prowadzę na rachunku maklerskim w BDM. Również w szczegółach rozliczyłem swoje wyniki do września 2016.


Ranking dobrowolnych funduszy emerytalnych IKZE i IKE 2016


To będzie bardzo prosty ranking. Zdecydowałem się wziąć pod uwagę tylko dwa aspekty – opłaty (rozbite na opłatę za zarządzanie oraz opłatę od składek) oraz wyniki (rozbite na wyniki za 2013, 2014, 2015 oraz 2016 YTD do 19 października).

Łącznie do zdobycia było 60 punktów (20 w kategorii opłaty oraz 40 w kategorii wyniki). Rozumiem, że można chcieć inaczej rozłożyć akcenty. Dlatego w pierwszej części rankingu przedstawię jak najwięcej informacji, a dopiero na końcu zastosuję wobec nich punktację. W ten sposób każdy będzie mógł wyrobić sobie własne zdanie, jeśli osobiście inaczej rozłożyłby nacisk na różne cechy dobrowolnych funduszy emerytalnych.

Dobrowolne fundusze emerytalne – ogólne informacje


Wszystkie dobrowolne fundusze emerytalne są zarządzane zgodnie z elastyczną strategią aktywnej alokacji. Różnią się jednak maksymalnym zaangażowaniem w papiery udziałowe (o wyższej zmienności) i benchmarkiem (punktem odniesienia).

Wartość aktywów dwóch z nich na koniec 2015 roku (DFE Generali i DFE Pocztylion Plus) nie przekroczyły 1 miliona złotych. Najwięcej (prawie 30 mln złotych) zgromadził w tym czasie DFE Pekao Pioneer. Żadna z tych cech nie jest czynnikiem w ustalaniu kolejności w rankingu.

Ranking dobrowolnych funduszy emerytalnych 2016
dane aktualne w październiku 2016

Opłaty – mechanizm i symulacja


Dwie najważniejsze opłaty dla klientów dobrowolnych funduszy emerytalnych to ciągłe opłaty za zarządzanie oraz jednorazowe opłaty od składek. Te pierwsze wynoszą przeciętnie ok. 2,5% wartości aktywów w skali roku.

Najniższe opłaty stałe za zarządzanie pobiera DFE Nationale-Nederlanden, ale występuje tu dodatkowo opłata zmienna za dobre wyniki.

Dobrowolne fundusze emerytalne IKE i IKZE opłaty i koszty
dane aktualne w październiku 2016

Żeby lepiej porównać opłaty od składek, postanowiłem sprawdzić, ile wyniesie ich łączna wartość przez 5 lat korzystania z dobrowolnego funduszu emerytalnego i wpłaceniu 25 tysięcy złotych (zakładam, trochę upraszczając, że co roku do DFE trafia 5 tysięcy złotych). W tej kategorii najbardziej przyjazny dla klienta jest DFE Nationale-Nederlanden (80zł opłaty przez cały okres trwania umowy).

DFE opłaty od składki
dane aktualne w październiku 2016

Wyniki dobrowolnych funduszy emerytalnych od 2013


DFE istnieją od 2012 roku – to bardzo, ale to bardzo krótko. Nie minął nawet jeden duży cykl gospodarczy, więc ocenianie ich po wynikach może być trochę złudne. Z drugiej strony ostatnie cztery lata były na tyle wymagające dla inwestorów w Polsce, że z faktycznych osiągnięć w tym okresie można próbować wyciągać jakieś ostrożne wnioski.

Tym bardziej że DFE inwestują praktycznie wyłącznie w Polsce i kierują się strategią aktywnej alokacji, która promuje umiejętności elastycznego i dynamicznego zarządzania inwestycjami. Kto wypadł pod tym względem najlepiej?

Przyjrzyjmy się wynikom (przed opłatami od składek, po opłatach za zarządzanie) za 2013, 2014, 2015 oraz za 2016 do 19 października. Nie udało mi się znaleźć wyników YTD za 2016 dobrowolnego funduszu emerytalnego Generali.

Wyniki dobrowolnych funduszy emerytalnych IKE i IKZE
dane aktualne w październiku 2016

Wynikami (brutto) od początku istnienia wyróżniają się przede wszystkim DFE Nationale-Nederlanden oraz DFE PZU. Ostatni okres na plus trzeba zapisać również DFE PKO oraz DFE Allianz.

Głównym źródłem ich przewagi jest ilość oraz jakość małych i średnich spółek, których akcje posiadają w portfelach.

Najlepszy DFE w 2016 - ranking


W rankingu brałem pod uwagę sześć elementów – opłaty za zarządzanie, opłaty od składki, wyniki za 2013, wyniki za 2014, wyniki za 2015 oraz wyniki za 2016 YTD. W każdym z nich przyznawałem 10 punktów dla DFE o najlepszych cechach (np. najniższe opłaty, najlepsze wyniki), o jeden punkt mniej następnemu w kolejności i tak dalej. Jeśli dwa lub więcej funduszy miało identyczne cechy – dostawały tyle samo punktów.

Ranking IKE i IKZE z DFE 2016
dane aktualne w październiku 2016

Zdecydowanym zwycięzcą mojego rankingu jest DFE Nationale-Nederlanden, który zdobył 54 na 60 możliwych punktów. Od początku istnienia osiąga fantastyczne wyniki i proponuje jedną z najprzyjaźniejszych struktur opłat w całej grupie.

Kolejne miejsce – z dużą stratą – zajmuje DFE PZU z wynikiem 44 punkty. Głównym źródłem straty do lidera jest nieprzyjazna struktura opłat od każdej składki.

Na wyróżnienie zasługują również DFE PKO Bankowy oraz DFE MetLife.

Ranking zamykają DFE Pekao Pioneer (39 punktów), DFE Pocztylion Plus (34) oraz DFE Generali (32).

Czy warto oszczędzać na emeryturę w trzecim filarze za pośrednictwem dobrowolnych funduszy emerytalnych? Moim zdaniem to interesujące rozwiązanie dla klientów poszukujących gotowego rozwiązania i tolerujących wysoką zmienność wyceny ich aktywów. Niektóre z funduszy (np. DFE Nationale-Nederlanden, DFE PZU czy DFE PKO) osiągają bardzo atrakcyjne stopy zwrotu mino trudnych warunków na polskim rynku kapitałowym przez ostatnie kilka lat. Za większość z nich odpowiadają akcje małych i średnich spółek wybranych do portfela przez zarządzających.

Zniechęcają opłaty od składek (chyba tylko w DFE Nationale-Nederlanden na emocjonalnie znośnym poziomie), ale jeśli chodzi o opłaty za zarządzanie nie wydają się one wygórowane na tle detalicznych funduszy aktywnej alokacji czy absolutnej stopy zwrotu.

Osobiście utrzymuję w swoje prywatne oszczędności emerytalne na IKE z funduszami inwestycyjnymi NN TFI (można założyć przez internet). Niedawno rozliczyłem swoje wyniki po czterech latach od założenia IKE.

IKZE prowadzę na rachunku maklerskim w BDM. Również w szczegółach rozliczyłem swoje wyniki do września 2016.


Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

13 komentarzy:

 1. To co zniechęca to brak elektronicznego podglądu konta DFE. Tak, w 2016 jest takie DFE - proszę sprawdzić :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A które dokładnie? O ile wiem, zwycięzca rankingu ma dostęp do konta przez internet. Kilka innych PTE też posiada elektroniczny system transakcyjny.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Allianz DFE (co ciekawe OFE najprawdopodobniej ma podgląd), proszę do nich zadzwonić. Dowie się Pan, że pracują nad tematem (tak od już 2 lat), można dzwonić i pisać listy. Rubryka podgląd internetowy konta powinna wzbogacić ranking. Konto bez tej funkcji odstaje moim zdaniem od przeciętnych warunków rynkowych.

   Usuń
 2. Posiadam IKZE w NN DFE i potwierdzam, że system do podglądu konta jest jak najbardziej dostępny (stan, historia, wnioski - w tym o wypłatę, osoby uprawnione).

  Wybrałem NN w zeszłym roku pod wpływem pana rankingu DFE - zastanawiając się czy pozytywny trend może nadal trwać - ale jak widać trwa w najlepsze :) Wpłacając limit 4750 zł to stan na dzisiaj jest 5325 zł (z tego odejdzie pewnie trochę na nadwyżkę od wzrostu >8%), ale i tak rewelacja jak na obecny niestabilny czas na rynkach.

  Z tegoroczną wpłatą jeszcze zwlekam, czekając na decyzje rządu dotyczącą OFE (ponoć w listopadzie), bo jeśli dojdzie do wyssania części środków z GPW to istnieje ryzyko gwałtownego tąpnięcia jednostki rozrachunkowej. Huraoptymizmu raczej bym się nie spodziewał po jakiejkolwiek decyzji, więc chyba warto poczekać.

  Tak czy owak dziękuję za coroczne cenne zestawienia i wskazówki!

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyniki NN DFE są naprawdę imponujące i - póki co - powtarzalne. Mają w NN PTE jeden z najbardziej doświadczonych zespołów analitycznych, a polityka DFE pozwala im na odważne, aktywne zarządzanie. Oczywiście ryzyko niepowtórzenia tych wyników w przyszłości zawsze pozostaje.

   Też w tym roku nie czuję entuzjazmu z wpłacaniem limitu na IKE (na IKZE wpłaciłem na początku roku). Niepewność ze strony ustawodawców nie sprzyja myśleniu długoterminowemu i podejmowaniu decyzji o blokadzie oszczędności na wiele lat.

   To ja dziękuję, że jest Pan czytelnikiem serwisu.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 3. To ja dziękuję!

  Pozdrawiam, proszę wracać!

  OdpowiedzUsuń
 4. Patrząc na dobrowolne fundusze emerytalne widzę, że PKO radzi sobie zaskakująco dobrze. Nieważne jak niszowe, lubię jeśli na rynku jest dostępnych dużo (albo co najmniej trochę) możliwości zadbania o finanse.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pełna zgoda. Ja też lubię niszowe rozwiązania i nie widzę wartości tylko w tym, że coś jest popularne. Trzeba zajrzeć pod maskę, żeby coś lepiej ocenić.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 5. Jeżeli w tabeli opłat wartość dotyczy każdej wpłaty to w symulacji na 5 lat należy ją pomnożyć przez 5, zatem np. dla NN powinno być 80zł*5=400zł a nie 80zł.Błędne wyliczenie dotyczy wszystkich IKZE ze stałą opłatą od wpłaty.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma tam żadnego błędu. W NN DFE 80 zł tylko w pierwszym roku.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. 80 zł jest tylko za pierwszą wpłatę czy za każdy ale tylko w pierwszym roku? Jeśli wpłacę co miesiąc po 400 zł to zapłacę 80zł czy 12*80?
   I jak jest z tą kwotą za prowadzenie? 2% co miesiąc (tak mają na swojej stronie internetowej) to w skali roku daje 12*2=24%. Trochę dużo

   Usuń
  3. 80,- to opłata raz i koniec.
   2% w skali roku a nie co miesiąc, byłoby absurdem 24% !
   Dodatkowo przy regularnych wpłatach przez 5 kolejnych lat za minimum 600 złotych opłata za zarządzanie zmniejsza się.

   Jak Michał puści to tu jest dokładny opis tego produktu.

   http://www.michalstopka.pl/jakie-ike-oraz-ikze-jest-najlepsze/

   Usuń
  4. Dzięki :) Po prostu wolałem się upewnić przed podjęciem decyzji, choć też wydawało mi się, ze byłoby to absurdem taki procent :)

   Usuń

A co Ty sądzisz?