niedziela, 30 października 2016

Najlepsze IKE i IKZE z rachunkiem maklerskim – ranking 2016

Pięć domów maklerskich ma w ofercie rachunek inwestycyjny IKZE. Sześć ma w ofercie rachunek inwestycyjny IKE.

Układam je w ranking w oparciu o koszty założenia i prowadzenia rachunku oraz prowizji maklerskich za realizację zleceń. Dodatkowo opisuję wyróżniające cechy każdego z nich.

Problem z tą formą IKE i IKZE polega na tym, że wyniki klientów zależą głównie od tego, jak i w co lokują swoje oszczędności – od ich pomysłu na inwestycję i jego realizacji. Ktoś może inwestować przez najdroższy rachunek IKE czy IKZE, ale podejmować bardzo dobre decyzje i jego wyniki będą o wiele lepsze niż kogoś, kto nieudolnie inwestuje przez najtańszy rachunek.

Zachęcam do zapoznania się z analizą moich wyników na IKZE z rachunkiem maklerskim.

Ten ranking może pomóc ocenić, który rachunek jest tani w utrzymaniu i funkcjonalny. Nie da jednak odpowiedni na pytanie, jak i w co lokować swoje oszczędności przez IKE lub IKZE maklerskie, żeby osiągać godne stopy zwrotu.

Najlepsze IKE i IKZE z rachunkiem maklerskim - ranking 2016
IKE i IKZE w biurze maklerskim – ranking 2016


Wersja dla leniwych: Najlepsze IKE i IKZE z rachunkiem maklerskim oferują w 2016 DM mBank, DM BOŚ oraz DM PBS – nic się pod tym względem nie zmieniło od ubiegłego roku.

Wersja dla dociekliwych: Poniżej zebrałem informacje dotyczące kosztów prowadzenia i transakcji na rachunku oraz kilku podstawowych funkcjonalności, w tym dostępu do aplikacji mobilnej. To one decydowały o kolejności w rankingu.

Nowości w ofercie IKE i IKZE domów maklerskich


Warto odnotować kilka ciekawych nowości w ofercie domów maklerskich w stosunku do rankingu z ubiegłego roku.

DM BOŚ wprowadził do oferty usługę zarządzania aktywami (asset management). Za dodatkową opłatą liczoną jako procent aktywów pod zarządzaniem biuro maklerskie przejmie od klienta podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rachunkach IKE lub IKZE.

DM mBanku wprowadził możliwość inwestowania na giełdach zagranicznych (London Stock Exchange, Deutsche Börse, NYSE oraz NASDAQ) również przez IKE oraz IKZE. To otwiera możliwość lokowania oszczędności w akcjach zagranicznych spółek z całego świata (chociaż z jakiegoś powodu nie w funduszach ETF). Prowizja za transakcję wynosi 0,28% wartości zlecenia, minimum 38zł.

DM PBS uruchomił aplikację na urządzenia mobilne.


IKE i IZKE w postaci rachunku maklerskiego


Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i indywidualne konto emerytalne może być powiązane z jednym z pięciu narzędzi do oszczędzania/inwestowania:

a) depozyt bankowy (w banku komercyjnym lub spółdzielczym)
b) rejestr funduszy inwestycyjnych (w towarzystwie funduszy inwestycyjnych)
c) ubezpieczenie na życie (w zakładzie ubezpieczeń)
d) dobrowolny fundusz emerytalne (w powszechnym towarzystwie emerytalnym)
e) rachunek inwestycyjny (w domu maklerskim)

Zachęcam do przejrzenia tegorocznych rankingów: IKE i IKZE w TFI, IKE w bankach, IKZE w bankach oraz IKE i IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym.

Za pomocą rachunku inwestycyjnego możemy bezpośrednio na rynku kapitałowym nabywać (i sprzedawać) aktywa udziałowe (akcje spółek notowanych na GPW oraz NewConnect) oraz dłużne (obligacje skarbowe i korporacyjne), a także aktywa strukturyzowane (np. jednostki funduszy ETF i inne certyfikaty inwestycyjne).

Dla posiadacza tego rodzaju rachunku oszczędzanie w praktyce oznacza nabywanie za gotówkę udziałowych lub dłużnych aktywów finansowych (np. akcji i obligacji spółek) bez pośredników typu TFI czy zakład ubezpieczeń.

To może z jednej strony oznaczać niższe koszty w stosunku np. do uczestniczenia w funduszach inwestycyjnych (m,in. brak stałych opłat za zarządzanie), ale z drugiej większą/inną odpowiedzialność za selekcję i strukturę papierów wartościowych, w których utrzymujemy swoje oszczędności emerytalne.

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

WAŻNE: IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Ranking rachunków maklerskich IKE i IKZE 2016 – kryteria


Najważniejszym kryterium w tym rankingu będą koszty związane z korzystaniem z rachunku. Chodzi przede wszystkim o:

 • koszty założenia i prowadzenia IKE/IKZE,
 • prowizje maklerskie za realizację zleceń,

W zestawieniu ujmę minimalną kwotę zlecenia na rynku akcji, poniżej której minimalna prowizja kwotowa jest procentowo wyższa niż przy standardowych zleceniach. To ma znacznie dla osób, które wykonują transakcje o niewielkiej wartości (mniej niż ok. 1 tysiąc złotych).

Dodatkowo sprawdzę, ile kosztuje wystawienie świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ma to jednak moim zdaniem drugorzędne znaczenie.

Do niedawna rachunki maklerskie IKE i IKZE nie różniły się dostępem do rynków i typów papierów wartościowych. Wszystkie pozwalają na nabywanie i sprzedawanie akcji spółek notowanych w Warszawie, również na rynku NewConnect, obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz certyfikatów strukturyzowanych (np. jednostek funduszy ETF).

Od października 2016 przez IKE i IKZE w DM mBanku można inwestować również na giełdach we Frankfurcie, Londynie oraz Nowym Jorku. To zasadniczo zwiększa dostęp do rodzajów aktywów finansowych, w które można ulokować oszczędności.

Żaden z rachunków nie daje dostępu ani do polskiego rynku kontraktów terminowych i opcji. Przez te rachunki nie można też nabywać jednostek tradycyjnych, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych.

Mogą występować jakieś różnice w technologii i jakości systemu transakcyjnego. Przyznaję, że nie widziałem każdego od wewnątrz. Wszędzie standardem jest bezpłatny dostęp do nowoczesnego, internetowego systemu składania zleceń oraz bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym (jedna oferta).

Zdecydowałem, że jedynym kryterium w tej kategorii będzie to, czy dom maklerski udostępnia aplikację na urządzenia mobilne, czy nie. Jednocześnie uważam, że ma to drugorzędne znaczenie w stosunku np. do opłat. To tylko gadżet.

Ponadto, jeden z domów maklerskich obsługujących rachunki inwestycyjne IKZE oferuje dla środków na rachunku pieniężnym (niewielkie) oprocentowanie. Pozwoliłem sobie dodać tę cechę do zestawienia.

Gdzie najlepiej założyć rachunek maklerski IKE lub IKZE w 2016?


W tabeli poniżej zebrałem podstawowe dane o ofercie IKZE pięciu domów maklerskich i IKE sześciu domów maklerskich. Większość informacji pochodzi z tabeli opłat i prowizji poszczególnych biur – zachęcam do przejrzenia. Znajdują się tam informacje o opłatach, których nie uwzględniłem w zestawieniu (np. przelewach wychodzących lub kosztach takich operacji jak wypłata środków w ratach po osiągnięciu 65 roku życia).

Wbrew pozorom oferta domów maklerskich w zakresie rachunków IKE i IKZE jest bardzo, bardzo zbliżona. Kolorem żółtym zaznaczyłem cechy, które wyróżniają dom maklerski na korzyść, a kolorem pomarańczowym cechy, które wyróżniają dom maklerski na niekorzyść.

DM PKO, DM Millennium oraz DM BZWBK wyróżniają się na niekorzyść opłatami za prowadzenie rachunku.

W praktyce wiele zależy od tego, jak będziemy korzystać z naszego rachunku. Jeśli ktoś wykonuje niewielką ilość transakcji o większej wartości (przez co rozumiem od ok. 1,5 tysiąca wzwyż dla papierów udziałowych oraz ok. 3 tysiące wzwyż dla papierów dłużnych), prowizje za realizację zleceń będą właściwie wszędzie takie same. Zamkną się w przedziale 0,38-0,39% (akcje) oraz 0.19-0.20% (obligacje) wartości każdego zlecenia. 

Nigdzie nie zapłacimy za dostęp do internetowego systemu składania zleceń, w tym notowań w czasie rzeczywistym z najlepszą ofertą.

Dane aktualne w październiku 2016 (kliknij w tabelkę, żeby powiększyć)


Koszty IKE i IKZE z rachunkiem maklerskim


Stworzyłem też dwie symulacje pokazujące, z jakimi kosztami musiałby się liczyć klient poszczególnych domów maklerskich przy różnym poziomie aktywności (rozumianym jako liczba i wielkość zawieranych transakcji).

Symulacja dla aktywów udziałowych (w tym jednostek funduszy ETF).

Dane aktualne w październiku 2016 (kliknij w tabelkę, żeby powiększyć)

Symulacja dla aktywów dłużnych (w tym obligacji korporacyjnych).

Dane aktualne w październiku 2016 (kliknij w tabelkę, żeby powiększyć)
IKE i IKZE w DM mBanku najlepsze


Gdybym mimo wszystko miał ustawić rachunki maklerskie IKE i IKZE od najlepszego do najgorszego, ranking wygrałoby IKE i IKZE w domu maklerskim mBanku.

Na korzyść tego rozwiązania przemawiają najniższe prowizje minimalne, dzięki którym nawet niewielkie zlecenia (ok. 770zł na rynkach akcji oraz ok. 1580zł na rynkach obligacji) będziemy wykonywać przy 0.39% prowizji dla akcji i 0.19% prowizji dla obligacji.

Do tego dochodzi sieć punktów obsługi klienta w największych miastach Polski, aplikacja mobilna oraz bogaty serwis informacyjny dla klientów.

W październiku tego roku DM mBank dodał również możliwość lokowania oszczędności na wybranych giełdach zagranicznych.

Na drugim miejscu znalazłyby się IKE i IKZE w domu maklerskim Banku BPS oraz domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Od niedawna DM BOŚ udostępnia płatną usługę zarządzania aktywami (asset management) dla właścicieli rachunków IKE i IKZE.


Na czwartym miejscu umieściłbym w rankingu rachunki maklerskie IKE i IKZE w BDM. Oferta tego domu maklerskiego odstaje nieznacznie na niekorzyść przez wyższe niż u konkurencji minimalne prowizje za zlecenia. Poza tym jest to oferta zbliżona do konkurencji.

Od połowy 2012 roku prowadzę w domu maklerskim BDM swój rachunek IKZE. Niedawno obliczyłem, ilekosztowało mnie jego utrzymanie przy mojej niewielkiej aktywności. Różnice w stosunku do innych biur mają marginalne znaczenie.

Co rok pokazuję też wyniki mojego IKZE z rachunkiem maklerskim – zachęcam do obejrzenia wyników z 2016.

Ranking rachunków maklerskich IKE i IKZE w 2016 zamykają dom maklerski BZWBK, dom maklerski PKO oraz dom maklerski Millennium. Ich głównym minusem jest (różnie naliczana) opłata za prowadzenie rachunku. W przypadku DM Millennium oraz DM PKO dochodzi brak możliwości założenia IKE lub IKZE przez internet.

IKZE w DM Millennium jest nietypowe również pod tym względem, że klient może wybrać sposób rozliczania minimalnej prowizji. Jeśli będzie rozliczać się od całego zlecenia, wyniesie ona 4,9zł. Jeśli od każdej transakcji, wyniesie 2,3zł. W tej drugiej wersji, w niektórych przypadkach, IKZE w DM Millennium może być tańsze pod względem prowizji niż IKZE w mBanku. Więcej o tej komplikacji.

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych, na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowy.  Rozliczyłem jej wyniki w 2016IKE Plus można założyć przez internet.

Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internetNiedawno rozliczyłem swoje wyniki.

Zachęcam do przejrzenia tegorocznych rankingów: IKE i IKZE w TFIIKE w bankachIKZE w bankach oraz IKE i IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

6 komentarzy:

 1. "DM mBanku wprowadził możliwość inwestowania na giełdach zagranicznych (London Stock Exchange, Deutsche Börse, NYSE oraz NASDAQ) również przez IKE oraz IKZE. To otwiera możliwość lokowania oszczędności w akcjach zagranicznych spółek i funduszach ETF z całego świata."

  Niestety nie.
  Wejdź Michale na wejdź na http://www.mdm.pl/ui-pub/site/oferta_indywidualna/rynki_zagraniczne/godziny_sesji_dostepne_instrumenty_i_zrodla_notowan -> lista dostępnych instrumentów.

  W PDFie na ostatniej stronie jest informacja "Certyfikaty ETF nie są dostępne na rachunkach typu IKE / IKZE"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za zwrócenie uwagi. Zmieniam w tekście.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. dlaczego faworyzujesz mbank?
  Jest jakis inny powod oprocz tego ze minimalny zakup akcji w jednym zleceniu powinien byc za wartosc 1315,79pln (tak aby nie przeplacac prowizji). Przydaloby sie porownanie typowach aplikacji desktopowych (statica, amibroker, itp.) dla kazdego z kont.

  Dakt MBank i BOS ida leb w leb. Najlepiej miec oba (BOS nie udostepnia za darmo statica)

  Ciekawi mnie rowniez, czy jakies IKE maklerskie pozwala na inwestowanie w kontrakty? Pewnie nie, gdyz teoretycznei jest to zgodne z intencja IKE.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Opisałem jasno kryteria rankingu i wybrałem zwycięzcę. Różnica między mBankiem a resztą "podium" jest minimalna i opisuję otwarcie, skąd się bierze.

   Jeśli masz inne kryteria, zapraszam do ujawnienia i uzasadnienia ich w komentarzu z informacją, kto wygrywa Twój ranking.

   Nikogo nie faworyzuję na stałe. Gdyby DM XYZ zaproponował lepsze warunki niż mBank (np. jeszcze niższe koszty i dostęp do ETF-ów na zagranicznych rynkach), byłby zwycięzcą.

   Nie można mieć dwóch IKE jednocześnie.

   Nie - nie można przez IKE inwestować w kontrakty.

   Szczerze: nawet nie wiem, co to jest Statica i Amibroker. Nigdy z nich nie korzystałem. Nie zachęcam do intensywnego handlowania na rachunkach IKE i IKZE - nie do tego zostały stworzone. Dlatego nie jest w ogóle brane pod uwagę w kryteriach oceny rachunków.

   Tak prowadzę swój portfel na IKZE w DM BDM: http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2016/09/wyniki-ikze-2016.html.

   Nie twierdzę, że to jedyny "godny" sposób prowadzenia IKE i IKZE w rachunku maklerskim, ale trzeba od początku mieć świadomość, że to narzędzia do długoterminowego, systematycznego oszczędzania na odległe cele. W tym kontekście narzędzia typu Amibroker czy Statica mają marginalne znaczenie.

   A jeśli dla kogoś mają, bo ma inną wizję długoterminowego oszczędzania na polskim rynku kapitałowym, zachęcam do zebrania informacji o tych aplikacjach w różnych DM-ach we własnym zakresie.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 3. Co z tymi ETFami w mBanku i BOŚ? Ktoś wie jak to wygląda w 2017 r.?

  OdpowiedzUsuń
 4. DM BPS zmienił cennik. Teraz prowizja wynosi tylko 0,13% min. 3 zł.
  Wychodzi, że teraz oferta ta bije konkurencję na głowę.

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?