niedziela, 2 lutego 2014

Jakie są zasady IKZE po zmianach w 2014?

W lutym 2014 wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych zasad funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE), w której przy okazji znalazły się ważne zmiany w funkcjonowaniu indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zmieni się między innymi sposób obliczania rocznego limitu wpłat oraz naliczania podatku od wypłat z tego konta. W gruncie rzeczy to kluczowe sprawy, które wpływają na atrakcyjność tego rozwiązania.

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które istnieją od 2012r., wciąż ciężko będzie określić jako przejrzyste i intuicyjne z punktu widzenia przeciętnego oszczędzającego. Ogarnięcie całej konstrukcji wymaga sporego wysiłku. Ale jeśli zrozumie się zasadę działania IKZE, łatwiej docenić zalety długoterminowego oszczędzania na tym koncie i zdecydować, czy jest to właściwy kierunek w naszej osobistej sytuacji.

Jakie są zasady IKZE po zmianach w 2014? Czy IKZE to rozwiązanie dla każdego? Jakie są jego zalety i wady? Czy w nowych szatach wypada lepiej na tle IKE, drugiego konta w trzecim filarze?

IKZE – podstawy podstaw

zasady ikze 2014
Proponuję zacząć od samego początku. Oszczędzanie na IKZE jest dobrowolne (inaczej niż w ZUS i do niedawna OFE) – to część tzw. trzeciego filaru, czyli rozwiązań prawnych, które mają za zadanie zachęcać Polaków do gromadzenia kapitału na odległą przyszłość. Dwa inne mechanizmy trzeciego filaru to IKE (oszczędzanie indywidualne) oraz PPE (oszczędzanie zbiorowe w miejscu pracy).

W praktyce oznacza to, że ani IKZE, ani IKE, ani PPE możemy nigdy nie mieć i nikt nie zwróci nam na to uwagi. To kompletnie nieobowiązkowa sprawa.

Trzeci filar nie jest więc częścią powszechnego (czyli obejmującego wszystkich) systemu emerytalnego. Regulują go dwie odrębne ustawy, jedna dla części indywidualnej (IKE i IKZE), jedna dla części zbiorowej (PPE). Wpłaty na te programy nie przechodzą przez instytucje państwa (np. ZUS lub budżet), tylko trafiają bezpośrednio do instytucji finansowych (np. banków, towarzystw funduszy, itp.), mogą być lokowane w tradycyjne aktywa finansowe: depozyty bankowe, obligacje, akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych. W przypadku IKE i IKZE występuje możliwość zwrotu wpłaconych pieniędzy na żądanie właściciela. Dlaczego o tym piszę w sekcji podstawy podstaw?

Zauważyłem, że wielką obawą przed oszczędzaniem w trzecim filarze jest perspektywa przejęcia naszych oszczędności przez państwo w stylu tego, co w tej chwili wydarza się z oszczędnościami w drugim filarze (OFE).

Nie ośmielę się napisać, że takie posunięcie jest całkowicie wykluczone (bo co jest?), ale uważam je za skrajnie mało prawdopodobne i właściwie niewarte martwienia się z wyprzedzeniem.

Byłoby to równie niewyobrażalna sprawa jak konfiskata zwykłych lokat bankowych czy jednostek funduszy inwestycyjnych. Nie ma żadnych wątpliwości, że oszczędności na IKE i IKZE to własność oszczędzającego i może on nimi swobodnie dysponować – inaczej niż w obowiązkowych ZUS i OFE. A gdyby takie pomysły jednak pojawiły się na poważnie, do naszej dyspozycji w każdym momencie jest zwrot środków z IKE i IKZE – operacja niemożliwa do wykonania w odniesieniu do oszczędności w ZUS i OFE. Zanim zmiany zostałyby uchwalone, co zawsze trwa, pieniądze byłyby na naszym koncie osobistym. Ale to scenariusz dramatyczny, którego w ogóle nie widać na horyzoncie.

IKZE – najważniejsze zasady

Zostawmy tego typu strachy i skupmy się na najważniejszych zasadach i możliwościach IKZE. Proponuję podzielić je na pięć sekcji: ważne daty, limity wpłat, opcje inwestycyjne, dziedziczenie środków oraz – najważniejsze – ulgi podatkowe.

1. ważne daty

Na IKZE może oszczędzać każdy, kto skończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać składki tylko w latach, kiedy zatrudnione były na umowę o pracę. Nie ma górnego limitu wieku, który upoważniałby do otworzenia IKZE.

Wypłatę z konta IKZE, która uprawnia do ryczałtowego podatku od wypłacanych środków w wysokości 10%, można wykonać jednorazowo lub w ratach po ukończeniu 65 roku życia pod warunkiem, że wpłaciliśmy środki w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych

Ważne! Wypłata nie jest jednym sposobem dostępu do naszych oszczędności. Możemy również w każdym momencie, bez względu na wiek czy staż w programie, zażądać zwrotu środków. Zwrot może być tylko całościowy i jednorazowy (inaczej niż na IKE) i podlega opodatkowaniu według obowiązującej skali podatkowej (a nie ryczałtem 10%).


2. limity wpłat

Od 2014 roku każdy właściciel IKZE będzie mógł na swoje konto wpłacić co roku 1,2-krotność przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W 2014 daje to roczny limit wpłat w wysokości 4 495,20zł.

Limit wpłat na IKZE w 2015 to 4 866zł.

3. jak można lokować oszczędności na IKZE

Konta IKZE mogą prowadzić następujące instytucje: banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie oraz powszechne towarzystwa emerytalne.

To oznacza, że możemy gromadzić oszczędności w formie depozytów bankowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, na rachunkach maklerskich oraz w dobrowolnych funduszach emerytalnych.

4. dziedziczenie środków

Oszczędności zgromadzone na IKE i IKZE są w całości dziedziczone. W umowie prowadzenia IKE lub IKZE możemy wskazać osobę lub osoby uprawnione do otrzymania środków po naszej śmierci.

Spadkobiercy nie płacą od środków z IKE i IKZE podatku od spadków i darowizn. Mogą dodatkowo zdecydować się na przeniesienie wartości spadku na własne konto w trzecim filarze. Wtedy nie zapłacą podatku od zysków kapitałowych (IKE) ani 10% podatku ryczałtowego (IKZE). Jeśli zdecydują się na bezpośredni zwrot środków na konto poza trzecim filarem, zapłacą podatek od zysków kapitałowych (IKE) lub 10% podatek ryczałtowy (IKZE).


5. ulgi podatkowe powiązane z IKZE

Najważniejsze w tym wszystkim i tak są ulgi podatkowe, bez których nie widziałbym w ogóle sensu posiadania kont w trzecim filarze. W 2014 nic się nie zmienia, jeśli chodzi o IKE, ale wchodzą za to korzystne zmiany na IKZE.

Zmiana polega na tym, że wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego będą podlegać niższej, ryczałtowej stawce podatku w wysokości 10%. Nie zmienia się to, że składki na IKZE będziemy mogli odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Nie zmienia się również to, że zyski ze środków zgromadzonych koncie IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem Belki.

Przejdźmy przez to po kolei na przykładzie:

W lipcu 2012 wpłaciłem na IKZE mój cały roczny limit – 967,34zł. W marcu 2013 złożyłem zeznanie podatkowe za 2012, w którym odliczyłem składkę na IKZE od podstawy opodatkowania. Byłem w pierwszym progu podatkowym (stawka 18%), więc urząd skarbowy zwrócił na moje konto 174zł (= 967,34 x 18%).

Co z tego mam? Po pierwsze – kapitał na odległą przyszłość na wydzielonym koncie (osobiście korzystam z rachunku inwestycyjnego w DM BDM), na którym zyski kapitałowe nie podlegają podatkowi Belki. Po drugie – zwrot podatku za 2012, z którym mogę zrobić, co mi się żywnie podoba. Ten proces mam zamiar powtarzać w kolejnych latach.

Jeśli spełnię warunki (wiek 65 lat oraz wpłaty w 5 latach kalendarzowych), wypłaty z konta IKZE będą opodatkowane ryczałtem w wysokości 10%. Czyli teraz dostaję zwrot 18% (dla kogoś, kto wpada w drugi próg podatkowy, może to być 32%), a w przyszłości oddam tylko 10%. A do tego zyski nie będą podlegały podatkowi Belki.

Zestawmy to z gromadzeniem kapitału na zwykłej lokacie czy w funduszu inwestycyjnym poza trzecim filarem:

Nie możemy tych oszczędności odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Innymi słowy – trafiają tam pieniądze już raz opodatkowane podatkiem dochodowym z pracy (18%, 19% lub 32%). Na dodatek od zysków, które osiągniemy wcześniej czy później zapłacimy podatek Belki (19%).

Krótko mówiąc – IKZE to sposób na odroczenie w czasie i drobne pomniejszenie podatku dochodowego z pracy oraz uniknięcie podatku Belki.


W tym momencie nie da się nie zapytać, jaki jest sens oszczędzania na koncie, którego główna korzyść (ulga w podatku dochodowym) jest odsunięta do momentu osiągnięcia przez właściciela 65 roku życia.

Przecież jeśli ktoś ma w tej chwili 30-50 lat, będzie musiał czekać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, żeby wypłacić pieniądze po preferencyjnej stawce podatkowej. Jaką mamy pewność, że zasady się do tego czasu nie zmienią? Jaką mamy pewność, że nie będziemy zmuszeni skorzystać z tych pieniędzy wcześniej?

Jeśli chodzi o pierwszą wątpliwość, nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Oczywiście, że zasady mogą się zmienić – na korzyść (jak ostatnio), lub na niekorzyść. Z mojego punktu widzenia jest to kompletnie nieprzewidywalne, dlatego wolę skupić się na wykorzystywaniu realnych możliwości niż kreśleniu hipotetycznych czarnych scenariuszy.

Jeśli chodzi o drugą wątpliwość, dotyczy ona zagrożenia polegającego na tym, że w jakimś punkcie przyszłości będziemy mieli na IKZE zgromadzone tyle oszczędności, że ich ewentualny zwrot będzie skutkować wpadnięciem w najwyższy próg podatkowy. Przypominam, że zwrot (a nie wypłata) środków z IKZE podlega opodatkowaniu według obowiązującej skali podatkowej.

Wyobraźmy sobie, że za 15 lat na naszym IKZE mamy 75 tysięcy złotych, ale z jakiegoś powodu musimy zamknąć to konto i zażądać zwrotu pieniędzy. Jest to oczywiście możliwe, ale ten dochód trzeba uwzględnić w zeznaniu rocznym i odprowadzić od niego podatek. Umówmy się, że skala jest taka sama jak dzisiaj (18% i 32%) i od nadwyżki ponad 120 tysięcy wskakuje wyższa stawka.

Ze względu na to, że 75 tysięcy złotych zwrotu z IKZE powiększy nam w tym roku dochód, jest duże zagrożenie, że zapłacimy część podatku po wyższej stawce. A tego każdy chciałby uniknąć.

Ale pomyślmy o tym – dlaczego ktoś chciałby żądać zwrotu kapitału gromadzonego z myślą o emeryturze? Najprawdopodobniej dlatego, że brakuje mu bieżących dochodów z pracy lub w ogóle ich nie ma – być może stracił pracę. Wtedy środki z IKZE i tak będą jego jedynym lub głównym źródłem dochodu w tym roku i zniknie zagrożenie znacznego przekroczenia dochodów wpadających w wyższy próg podatkowy.

W takich przypadkach oszczędności na IKZE zadziałają jak polisa na wypadek utraty normalnych źródeł dochodu. Zapłacimy wtedy co prawda wyższy podatek niż ryczałt 10% w przypadku wypłaty, ale będzie to prawdopodobnie niższa stawka ze względu na niewielki poziom dochodów w tym okresie.

Oczywiście można sobie wyobrazić inne okoliczności zwrotu środków z IKZE, choćby wpadnięcie w kłopoty finansowe przy bardzo wysokich bieżących dochodach czy coś podobnego lub jakieś super priorytetowe potrzeby finansowe w danej chwili. Wtedy IKZE po prostu nie będzie najkorzystniejszym źródłem ich zaspokojenia.

IKZE zasady – podsumowanie

W każdym razie indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to na pewno interesujący kanał gromadzenia kapitału na odległą przyszłość. Do wzięcia jest coroczna ulga w podatku dochodowym z pracy  oraz zwolnienie zysków z podatku Belki

Warunek osiągnięcia 65 roku życia, żeby skorzystać z ryczałtowego podatku od wypłat (10%), może wydawać się abstrakcyjny dla obecnych trzydziestolatków czy czterdziestolatków. IKZE można wtedy potraktować bardziej jako „polisę” od utraty bieżących źródeł dochodu, która – jeśli wszystko jednak będzie w porządku – w przyszłości „zamieni się” w oszczędności emerytalne, gdy zbliżymy się do wieku wypłaty.

Co ważne – im dłużej chronimy kapitał przed podatkiem od zysków kapitałowych i im dłużej odraczamy zapłatę podatku dochodowego, tym lepiej dla nas.

Ważne tylko, żeby pogoń za tymi korzyściami w trzecim filarze szła w parze z pomysłem, jak optymalnie lokować swoje oszczędności (np. jak unikać nadmiernych kosztów, nadmiernego ryzyka, błędów inwestycyjnych, braku dyscypliny itp.). Te wszystkie kwestie są na dobrą sprawę niezależne od konstrukcji prawnej IKZE i stanowią wyłączną odpowiedzialność właściciela konta. Ani państwo, ani instytucje finansowe nas nie wyręczą.

Pod koniec 2015 roku stworzyłem przegląd dostępnych na rynku umów o IKZE oraz kompleksowy ranking IKZE.

Osobiście prowadzę IKZE od 2012 roku na rachunku inwestycyjnym DM BDMPod koniec 2015 podsumowałem wyniki tej inwestycji.

Mogę polecić również IKZE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI), gdzie prowadzę swoje IKE.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

42 komentarze:

 1. bzdury kolego, jesli wykluczasz całkowicie przejecie srodkow z ikze przez panstwo to pogadaj z cypryjczykami

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Taki komentarz musiał się pojawić - na niektórych nie ma siły...

   Fragment tekstu: "Nie ośmielę się napisać, że takie posunięcie jest całkowicie wykluczone (bo co jest?),". Krótkie ćwiczenie z czytania ze zrozumieniem: to zdanie oznacza, że nie wykluczam niczego.

   Poza tym - wokół tego, co wydarzyło się na Cyprze, narosło już tyle legend miejskich i teorii spiskowych, że w zasadzie nie wiem, do czego odnosi się ten komentarz. Być może najpierw warto sprawdzić fakty w źródłach nie nastawionych na sensacjęzanim będzie się rozsiewać bezsensowny strach i porównywać aktywa zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych w różncyh instytucjach do CZĘŚCI aktywów DWÓCH CYPRYJSKICH BANKÓW (tylko 47,5% kwot ponad 100 tysięcy euro, w dużej części należące do zagranicznych oligarchów, nie skonfiskowane, tylko zamienione na akcje tych banków), które po latach złego zarządzania znalazły się w śmiertelnych tarapatach i zagrażały stabilności tego małego kraju.

   Pozdrawiam, proszę wracać.

   Usuń
 2. Czy robiłeś jakieś zestawienie/porównanie dostępnych rachunków IKZE oraz ich rodzajów?
  Nie mogę tego u Ciebie znaleźć, a byłoby to bardzo pomocne w podjęciu decyzji, który rachunek wybrać.
  Dzięki,
  Tomek

  OdpowiedzUsuń
 3. Już znalazłem we wcześniejszych Twoich wpisach :)
  Dzięki,
  Tomek

  OdpowiedzUsuń
 4. Mam jeszcze jedno pytanie. Szukałem potwierdzenia czy każdy może odliczyć wpłaty na IKZE (w tym osoby rozliczające się ryczałem ewidencjonowanym oraz rozliczające dochody z giełdy).
  Jedyne co znalazłem to informacje zawarte tutaj:
  http://www.e-pity.pl/baza-informacji-o-podatkach--abc-podatki--informacja-podatkowa/odliczenia/odliczenie-na-emeryture--ikze-nowosc/
  które mówią, że w pierwszym przypadku jest to możliwe, ale w drugim już nie.
  I teraz moje pytanie: czy masz na ten temat szerszą wiedzę? Z tego co pamiętam z Twoich wcześniejszych wpisów PIT38 też chyba Cię dotyczy.
  Dzięki za odpowiedź.
  Tomek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, niestety nie wiem dokładnie, jak ma się IKZE do dochodów kapitałowych, ale obstawiam, że ulga podatkowa z odpisem składki na IKZE dotyczy tylko tych zeznań PIT-28, PIT-36 lub PIT-3http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2013/01/jak-rozliczyc-ulge-emerytalna-IKZE-PIT-2012.html. Nie daję głowy, więc lepiej jeszcze się upewnić. W PIT38 dochód pomniejszają tylko koszty typu prowizje maklerskie, itp. Pozdrawiam

   Usuń
  2. Chyba podszedłem zbyt rygorystycznie do tematu.
   Jeżeli składam 2 PITy, tj. PIT36 oraz PIT38, to mogę odliczyć wpłatę na IKZE z PIT36?
   Pozdrawiam
   Tomek

   Usuń
 5. Trafiłam na Pana stronę przez zupełny przypadek szukając w googlach informacji o IKZE. Gratuluję poziomu i jasności przekazu. Do tej pory było to poza zasięgiem moich zainteresowań - przede wszystkim z racji "dojrzałego" wieku. Przekonało mnie to co przeczytałam i chyba się zdecyduję na to- do emerytury zostało mi tylko 7 lat. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Mama innego Michała

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za komentarz. Zachęcam do dobrania IKZE do swoich potrzeb i unikania drogich i skomplikowanych produktów. Sam mechanizm IKZE uważam za bardzo korzystny, oferta instytucji finansowych jest przeciętna i tutaj łatwiej o niefortunną decyzję. Pozdrawiam i proszę wracać!

   Usuń
 6. Mnie też to przekonało do przystąpienia do IKZE - dziękuję. Teraz tylko na jaki fundusz, bank się zdecydować...? Zaraz poczytam dalej.

  OdpowiedzUsuń
 7. Panie Michale,

  proszę o potwierdzenie moje rozumienia ryczałtu w IKZE - podatkiem 10%, po spełnieniu warunku wieku i wpłat, objęta jest CAŁA wypłata środków, a więc kapitał+odsetki, prawda? zatem brak jest podatku od zysków kapitałowych, ale zarobek na ikze opodatkowany jest w inny sposób?

  Pozdrawiam,
  Łukasz

  OdpowiedzUsuń
 8. Witam,
  Czytam od dwóch dni, jeszcze dużo zostało ale poziom wiedzy zawarty tutaj jest naprawdę imponujący ;)

  2 pytania:
  1. Z tego co rozumiem próg wypłaty dla IKE to 60 lat, a dla IKZE 65 lat + w obu przypadkach trzeba wpłacać przez minimum 5 lat kalendarzowych - chodzi tu o wpłatę w każdym miesiącu każdego z 5 lat, czy o chociaż jedną wpłatę w danym roku - i czy te lata muszą następować po sobie?
  2. Dobrze rozumiem że w przypadku wcześniejszej wypłaty z IKE płacę tylko 19% podatku belki od ZYSKÓW, a przypadku wcześniejszej wypłaty z IKZE płacę 19% podatku od zysków, i dodatkowo CAŁOŚĆ (wpłaty + zysk) zaliczają się do podstawy opodatkowania i będę musiał się z tego rozliczyć? Bo tej informacji nie mogę nigdzie znaleźć :)
  Z góry dziękuję za pomoc ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam - dzięki za dobre słowo!
   1. nie chodzi o wpłaty miesięczne, tylko jakąkolwiek wpłatę w trakcie roku, wpłaty nie muszą być dokonane w następujących po sobie latach
   2. tak na IKE - 19% od tylko dochodów kapitałowych (a nie wpłaconego kapitału, tak samo jak na zwykłej lokacie czy w funduszach),
   nie na IKZE nie występuje podatek od dochodów kapitałowych, w przypadku wcześniejszego zwrotu, kwota w całości (kapitał + zysk) powiększa podstawę opodatkowania w rozliczeniu rocznym i odprowadzamy od niej podatek zgodnie z naszą stawką podatku od osób fizycznych. Proszę się jeszcze zapoznać z tym tekstem http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2013/11/ulga-podatkowa-ike-ikze-czy-warto.html.
   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 9. Czy zatem mogę gdzieś znaleźć IKZE gdzie wpłacać będę na rachunek maklerski kwotę te 4000 zł i kupować i sprzedawać akcje w ramach IKZE? Tak pomnażany kapitał byłby na moja emeryturę? To byłoby dopiero coś...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, że tak. IKZE występuje w formie rachunku maklerskiego, sam takie posiadam, oferuje je kilka biur maklerskich w Polsce - chwila szperania po internecie i na pewno Pan znajdzie. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 10. Witaj,
  Czy pieniądze wpłacane na IKZE są jakoś zabezpieczone?

  OdpowiedzUsuń
 11. W jakim sensie zabezpieczone? To dość pospolite określenie i najpierw proponuję ustalić, co pod tym pojęciem rozumiemy. Wtedy mogę odpowiedzieć na pytanie.

  OdpowiedzUsuń
 12. Napisałeś: "Jeśli chodzi o drugą wątpliwość, dotyczy ona zagrożenia polegającego na tym, że w jakimś punkcie przyszłości będziemy mieli na IKZE zgromadzone tyle oszczędności, że ich ewentualny zwrot będzie skutkować wpadnięciem w najwyższy próg podatkowy. Przypominam, że zwrot (a nie wypłata) środków z IKZE podlega opodatkowaniu według obowiązującej skali podatkowej." O jakiej skali piszesz? Chodzi o podatek dochodowy? Jakie to stawki? Z góry dziękuję za odp.;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak skali dla podatku dochodowego od osób fizycznych. W tej chwili są to wartości publicznie znane, w przyszłości mogą się zmienić. Pozdrawiam, proszę wracać.

   Usuń
 13. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Bloga śledzę - dobra robota!

  OdpowiedzUsuń
 14. Witam,
  Posiadam IKE i staram się oszczędzać na emeryturę także na zwykłych lokatach czy funduszach inwestycyjnych. Zacząłem przyglądać się IKEZ i wcale nie musi to być lepsze niż IKE i zwykłe oszczędzanie. IKEZ na pierwszy rzut oka może i ciekawe, ale... Podkreślasz wielokrotnie, że nie podlegają podatkowi Belki, a tylko 10% podatku ryczałtowemu. Czy to jest korzystne? Załóżmy, że dobrze inwestujemy lub jesteśmy młodzi i osiągamy zysk ponad 100% (przy procencie składanym nie musi to być takie trudne, zwłaszcza jak inflacja będzie większa). Który podatek nam się bardziej opłaca? Belki czy ryczałt 10%? Oczywiście belki. Biorąc pod uwagę, że wypłata przed czasem to także mogą być dodatkowe koszty, to niestety odnoszę wrażenie, że ustawodawca jak zwykle robi nas w konia. Daje, żeby później zabrać z nawiązką. Szukam plusów IKEZ, ale uważam, że przy 10% podatku ryczałtowym jest to biznes obarczony zbyt dużym ryzykiem.
  Byłbym wdzięczny, gdybyś potrafił przekonać mnie, że IKEZ będzie na pewno lepsze niż zwykłe oszczędzanie. Taką pewność daje nam IKE. Co i po co chciał zrobić ustawodawca nie mam pojęcia. Odnoszę wrażenie, że chciał tylko zrobić wrażenie:).
  Pozdrawiam
  Robert

  OdpowiedzUsuń
 15. Witam i dzięki za pytanie. Uważam IKZE za korzystniejsze (chociaż bardziej skomplikowane) rozwiązanie niż IKE. Nie wdaję się w stereotypowe rozmowy, że ustawodawca "chce nas zrobić w konia", itp.

  Moim zdaniem kluczem do zrozumienia IKZE są dwie rzeczy:
  1. podwójne opodatkowanie normalnych oszczędności, najpierw podatkiem od osób fizycznych, który obciąża bieżące dochody, a potem podatkiem Belki od dochodów kapitałowych - IKZE pomniejsza przez lata pierwszy (w tej chwili 18%, 19% lub 32%) i znosi drugi, a kosztem będzie w przyszłości ryczałt 10% od całości.
  2. żeby porównywać dzisiejsze korzyści z IKZE (zwrot lub pomniejszenie podatku od osób fizycznych z bieżących dochodów) z obciążeniem ryczałtem 10% w przyszłości wszystkich środków, trzeba KONIECZNIE uwzględnić wartość pieniędzy w czasie (można to zrobić przypisując do kolejnych zwrotów podatku tą samą stopę zwrotu co do kapitału lub natychmiast reinwestując kolejne zwroty).

  Być może te obliczenia to lepiej rozjaśnią http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2013/11/ulga-podatkowa-ike-ikze-czy-warto.html.

  NIe będę Cię do niczego przekonywał, bo to nie jest moja rola, ale zachęcam do WNIKLIWEGO przyjrzenia się IKZE, a nie zatrzymywania się na etapie "wszyscy chcą mnie oszukać".

  OdpowiedzUsuń
 16. Witam,
  Ja również rozważałem czy ryczałtowe 10% się opłaca. I poczyniłem pewne obliczenia.
  1. Dla przykładu przyjąłem że wkład własny to 100.000 zł, i zysk w wysokości 100%, czyli na wyjściu mamy 200.000zł :
  Podatek belki - 19% od zysków - w tym wypadku zapłacimy 19.000 zł podatku, więc wypłacając z podatkiem belki mamy 181.000 zł - 81% czystego zysku.
  Ryczałtowe 10% - w tym przypadku trzeba by zapłacić 20.000 zł. Ale - każdą wpłatę możesz odliczyć sobie od podatku, tak więc:
  I. jeżeli jest się w progu 18%, to zyskuje się 18.000 zł z samego zwrotu podatku (i tą kwotę można ponownie wpłacić na IKZE), tak więc zostaje do zapłaty 2.000 zł podatku. Powiem więcej - w tym przypadku "teoretyczna" stopa zwrotu to 100% (80% po odliczeniu ryczałtu), ponieważ wpłacając całą kwotę ze zwrotu podatku ponownie na IKZE wychodzi że wkład własny wyniósł 82.000 zł, 18.000 zł dostaliśmy ponownie do zagospodarowania i jeżeli te 18.000 zł wpłacimy na IKZE to "fizycznie" zysk (po odliczeniu ryczałtu) wynosi ponad 119%!

  II. Jeżeli wpłacający wpada w drugi próg podatkowy 32% sytuacja jest jeszcze korzystniejsza. Zysk ze zwrotu podatku to w tym wypadku 32.000 zł, co jest jednoznaczne z tym że nawet po zapłacie 20.000 zł ryczałtu nadal zarabiamy 12.000 zł - na czysto. Tak więc zysk z inwestycji to w tym wypadku 112.000 zł - 112% czystego zysku. Jeżeli zainwestujemy te 32.000 zł ponownie w IKZE sytuacja jest jeszcze lepsza - całkowity wkład własny wynosi 68.000 zł, co przy 200.000 zł na wyjściu daje sumę ponad 164% czystego zysku (już po odliczeniu ryczałtu 10%)

  2. Teraz weźmy przykład z większą stopą zysku - niech będzie to 150%, wkład własny nadal 100.000 zł, czyli na wyjściu 250.000 zł:
  Podatek belki - 28.500 zł, tak więc wypłacamy 221.500 zł na czysto - 121,5% czystego zysku
  Ryczałt 10% - 25.000 zł, tak więc wypłacamy 225.000 zł na czysto - już się opłaca bardziej. Teraz przejdźmy do obliczeń podatkowych:
  I. Próg 18% - ponownie 18.000 zł do kieszeni, więc zostaje do zapłaty 7.000 zł ryczałtu - tak więc zysk wynosi 143% na czysto. Wpłacając ponownie te pieniądze na IKZE wyjdzie nam że wkład to nadal 82.000 zł, jednak fizycznie czysty zysk po odliczeniu ryczałtu to ponad 174% !!
  II. Próg 32% - zysk ze zwrotu to nadal 32.000 zł - tak więc zarabiamy 7.000 zł na czysto po zapłacie ryczałtu. Zysk wynosi 157% inwestycji. Wpłacając te pieniądze ponownie na IKZE, wkład nadal wynosi 68.000 zł, co przy wyjściu 250.000 zł po odjęciu ryczałtu daje stopę zwrotu ponad 230% !!

  OdpowiedzUsuń
 17. Pozostały 2 przykłady - stopa zwrotu poniżej 100% i dużo powyżej 100%:

  3. Wkład 100.000, zwrot 60%, na wyjściu 160.000 zł:
  Podatek belki - 11.400 zł. Daje to 148.600 zł na czysto - 48,6% realnego czystego zysku
  Ryczałt 10% - 16.000 zł - 144.000 zł na czysto, 44% czystego zysku. Czyli teoretycznie trochę mniejszy zysk. Teoretycznie.
  I.Próg 18% - Nadal 18.000 zł zwrotu podatku - czyli znowu jesteśmy do przodu, tym razem o 2.000 zł na czysto - zysk 62% na czysto. Wpłacając ponownie na IKZE - wkład nadal 82.000 zł, realny zysk ponad 75%.
  II. Próg 32% - nadal 32.000 zł zwrotu, czyli na czysto 16.000 zł zysku - 76% czystego zysku. Wpłacając ponownie na IKZE - wkład nadal 68.000 zł, realny zysk z tej inwestycji to ponad 111%.

  4. Wkład 100.000 zł, przyjmiemy zwrot 300%, na wyjściu 400.000zł:
  Podatek belki - 57.000 zł - 343.000 zł na czysto, 243% czystego zysku
  Ryczałt 10% - 40.000 zł - 360.000 zł na czysto, 260% czystego zysku
  I.Próg 18% - nadal 18.000 zł zwrotu, tak więc do dopłaty zostaje 22.000 zł - czysty zysk to 278%. Wpłacając zwrot ponownie na IKZE - wkład niezmiennie 82.000 zł, realny czysty zysk ponad 339%.
  II. Próg 32% - 32.000 zł zwroty - do dopłaty 8.000 zł, czysty zysk 292%. Wpłacając ponownie na IKZE - wkład nadal 68.000 zł, realny czysty zysk w tym przypadku to ponad 429%. Imponujące.

  4 przykłady na których widać wyraźnie, że pozornie mniej korzystną opcją jest stopa zwrotu poniżej 111% (BELKA 21.090 zł, ryczałt 21.100 zł), faktycznie zawsze zyskowniejszą opcją jest IKZE - oczywiście zakładając że odzyskuje się podatek.
  Obliczenia oczywiście nie uwzględniają inflacji, dodatkowo progi podatkowe mogą się w przyszłości zmienić - na ten moment jeżeli tylko ktoś będzie w stanie wpłacać pieniądze na IKZE i trzymać je tam do 65 roku życia to zawsze jest opłacalne - nawet jeżeli zysk wyniósłby 0%, to i tak odzyskujesz 18%/32% w zwrocie podatku.

  Jeżeli nie masz pewności czy dotrzymasz oszczędności na IKZE do 65 roku życia to mimo wszystko lepiej zainwestować w IKE - w przypadku wcześniejszego zwrotu będzie to raczej tańsze wyjście - a najlepiej to założyć oba, IKZE to dłuższa inwestycja, z IKE zawsze można wykonać częściowy zwrot.

  Jeżeli się gdzieś pomyliłem to proszę o poprawienie ;) mam nadzieję że trochę te obliczenia pomogą niezdecydowanym :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie tak samo myślę o IKE i IKZE. Środki na IKZE są "głębiej" w hierarchii niedostępności - nie opłaca się specjalnie ich wypłacać przed 65 rokiem życia. Wyjście z IKE jest prostsze, mniej konsekwencji podatkowych, więc jest "płyciej" w hierarchii dostępności - po środki właściwie można sięgnąć w każdej chwili i po prostu zapłacić i tak powszechny gdzieś indziej podatek Belki. Po spełnieniu warunku wieku oba rozwiązania stają się super korzystne, szczególnie dla osób, które wykorzystywały je przez dłuższy okres. Pozdrawiam, proszę wracać.

   Usuń
  2. Dziękuję za przedstawienie obliczeń. One dokładnie pokazuję nam co jest opłacalne i zachęcają mnie do IKZE, ale dopiero po wykorzystaniu kwoty na IKE. We wszystkich obliczeniach odejmujesz podatek Belki, a przecież w IKE go nie ma. Dlatego twierdziłem, że IKE jest korzystniejsze. Natomiast ustawodawca dając nam "marchewkę" jako ulgę podatku, zupełnie niepotrzebnie w swojej chciwości sięga po ryczałtowe 10% i jednocześnie mówi nam, że nasza emerytura z ZUS i OFE będzie wynosiła ok 20 do 30% ostatniego wynagrodzenia. Takie postępowanie nie jest motorem do odkładania na emeryturę w III filarze.
   Dziękuję za informację.
   Robert

   Usuń
  3. Zgadzam się z tym, że to co się dzieje w powszechnej części systemu emerytalnego podkopuje zaufanie do trzeciego filaru i rozumiem wszystkich, którzy nie dowierzają, że rząd/państwo/politycy wywiążą się z obecnych ustaleń co do IKE czy IKZE. W ogóle w komentarzach powtarza się bardzo często motyw zagrożenia ze strony decydentów. Jakieś prawdopodobieństwo niekorzystnego obrotu sytuacji zawsze będzie, ale ja w swoich działaniach nie przypisuję mu centralnego miejsca i znacznej wagi - po prostu potrzebuję jasnych kanałów gromadzenia oszczędności na długi okres, biorę to, co jest w tej chwili dostępne i wykorzystuję, bo innych możliwości i tak nie ma. Jest to moim zdaniem lepsze od narzekania, chorobliwej podejrzliwości, życia w cieniu jakiegoś katastroficznego zagrożenia i ogólnego paraliżu spowodowanego niewiedzą i uprzedzeniami, itp. Pozdrawiam, proszę wracać i dzielić się doświadczeniami.

   Usuń
  4. Zgadzam się, że działania w powszechnej części systemu emerytalnego podważają zaufanie do trzeciego filaru i w ogólne istoty oszczędzania i inwestowania. Skoro decydenci mogą zmieniać zasady gry w tak jednostronny sposób, niby dlaczego mam wierzyć, że dotrzymają zasad w stosunku np. do IKE czy IKZE?

   Jest jakieś prawdopodobieństwo niekorzystnego obrotu wydarzeń, jak zawsze, ale osobiście nie stawiam go w centrum wydarzeń i nie przypisuję mu zbyt wielkiej wagi. Po prostu potrzebuję jasnych kanałów gromadzenia oszczędności na długi okres i wykorzystuję to co jest dostępne. Nie zakładam, że będzie źle. Moim zdaniem to lepsze podejście niż narzekanie, chorobliwa podejrzliwość, życie w cieniu jakiejś nadchodzącej katastrofy i ogólny paraliz spowodowany uprzedzeniami i strachem.

   Co do IKZE, podatek od wypłaty nie jest w tego typu rozwiązaniach czymś wyjątkowym i specyficznie polskim. Znam skądinąd tego typu systemy za granicą i takie konstrukcje typu tax-deferred (odroczenie podatku z ulgą lub bez) są standardem.

   Pozdrawiam, proszę wracać i dzielić się wiedzą!

   Usuń
 18. Czy rozliczając się wspólnie ze współmałżonkiem odliczam, jak do tej pory, z PIT 36? Czy warto otworzyć jeden wspólny IKZE czy każdy ze współmałżonków z osobna?
  Dziękuję. Adam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za super pytanie. Sam jestem żonaty, więc widzę praktyczą stronę tego problemu, ale niestety nie znam dokładnej odpowiedzi. WIem tylko, że nie ma czegoś takiego jak IKZE wspólne z małżonkiem. To INDYWIDUALNE konto zabezpieczenia emerytalnego - współmałżonek jest pierwszy do dziedziczenia, ale nie jest współwłaścicielem środków. Na resztę pytania odpowiem w osobnych artykułach wtedy, gdy się dowiem. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Dzień dobry.
   Mam 15 lat do emerytury, ostatni dzwonek, żeby ją podwyższyć. Rozważam IKZE ( mniejsze wpłaty), BDM, i teraz pytanie, po przeczytaniu wielu informacji:
   -planuję IKZE w formie rachunku inwestycyjnego, czy okres 15 lat nie jest za krótki, aby zniwelować ew. skutki bessy?
   Z poważaniem
   Jolanta

   Usuń
  3. Witam, uważam, że długi horyzont inwestycyjny nie powinien być jednym czynnikiem decydującym o założeniu IKE lub IKZE w formie rachunku inwestycyjnego. Ważne są również umiejętności i doświadczenie związane samodzielnym z budowaniem portfela inwestycyjnego. Jeśli chodzi o pytanie związane z potencjalną przyszłą bessą - nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, kiedy nadejdzie (pewnie będzie ich więcej niż jedna w tym czasie) i jaką będzie miała skalę. Nie wiem też, jakie spółki przetrwają okresy słabej koniunktury. Jaki jest Pani pomysł na lokowanie środków na IKE/IKZE w tej formie? Co i jak chce Pani osiągnąć? Jakimi metodami?
   Pozdrawiam i proszę wracać

   Usuń
  4. Witam.
   Przerabiam teraz:
   "Jak wybrać najlepsze IKE?" z sierpnia 2013.
   Serdecznie pozdrawiam
   Jola

   Usuń
 19. Ja wraz z dziewczyną po ponad pół roku w końcu wybrałem się do Katowic założyć IKE w Śląskim Banku Spółdzielczym "Silesia" - z racji tego że oferują najwyższe oprocentowanie w mojej okolicy :) na razie pozostanę przy koncie oszczędnościowym, w przyszłości przerzucę się na kolejne narzędzia inwestycyjne :)

  A wszystko dzięki Michałowi, gdyby nie jego strona to pewnie nigdy nie dowiedziałbym się o istnieniu IKE czy IKZE, oraz nie dokonałbym wyboru. Serdecznie pozdrawiam! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za pozytywny komentarz. Pozdrawiam. Proszę wracać!

   Usuń
 20. Dzień dobry.
  Chcę założyć ikze jako rachunek maklerski i kupować spółki dywidendowe z WIG -30 i wykorzystać cały limit roczny. W związku z tym mam pytanie czy dywidenda wracająca na rachunek będzie zaliczona do limitu rocznego wpłat czy nie.
  Serdecznie pozdrawiam Marek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry. Nie będzie. To gotówka niezależna od limitu wpłat. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 21. Drodzy internauci. Wg mojej wiedzy za zarządzanie naszymi wpłatami na IKZE dana instytucja pobiera prowizję np. AVIVA 4lub 6%. Zatem przy wypłacie środków w 65 roku życia moje koszty to suma: 10% ryczałt dla RP + 6% dla np.AVIVA + powiedzmy 2% skonsumuje inflacja. Zatem jeśli nie zostaną wypracowane żadne zyski(jest to przecież bardzo prawdopodobne) wychodzę na ,,0'', a na dodatek nie mogłem operować swoim kapitałem przez kilkanaście lat. Nie widzę zachęty. Może ktoś z Państwa widzi to inaczej?
  Pozdrawiam
  Artur

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam - opłaty w produktach finansowych są faktem. Radzę dokładnie przestudiować, na czym polegają, jak są naliczane i czym się różnią między instytucjami (np. zakład ubezpieczeń, TFI czy dom maklerski). Nie wszędzie są takie same i nie zawsze prowadzą do dużej erozji majątku, choć Pana przeczucia są generalnie właściwe.

   Proszę przeczytać te artykuły, żeby trochę poglębić wiedzę
   1. http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2014/02/polisy-inwestycyjne-stopy-zwrotu.html
   2. http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2014/09/bezplatne-fundusze-inwestycyjne-bez-oplat-za-zarzadzanie.html

   Proszę o kilka słów komentarza po tej lekturze.
   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 22. Witam,

  Wszędzie w sieci spotykam się ze stwierdzeniem, że wartość wpłat na IKZE "można" odliczyć od podstawy opodatkowania.

  Rozumiem więc, że można tego też nie robić. Albo raz odliczyć a raz nie. Co wówczas? Przepada i dodatkowo płacimy 10% na koniec albo drugi raz po bieżącej stawce w razie likwidacji przed ukończeniem 65 roku życia?

  Pozdrawiam
  Maciej

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?