poniedziałek, 4 stycznia 2016

Jaki jest limit wpłat na IKZE w 2016 i co z nim zrobić?

Limit wpłat na IKZE w 2016 roku to 4 866zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych). Informacja pochodzi z Monitora Polskiego z 16 grudnia 2015. Można ją również znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2016 będziemy mogli odłożyć na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego o 115,20zł więcej niż w roku 2015.

Jeśli ktoś chciałby oszczędzać na IKZE takie same kwoty z miesięczną regularnością, powinien od stycznia do grudnia 2015 przelewać na swoje konto co miesiąc 405,50zł – w ten sposób do końca roku wykorzysta cały limit. Jeśli ktoś chciałby oszczędzać na IKZE takie same kwoty z kwartalną regularnością, przelew powinien wynosić 1 216,50zł.

W praktyce właściciel indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego może sam zdecydować, czy i w jaki sposób wykorzystać limit. Wpłacić można całą sumę naraz, w regularnych bądź nieregularnych „ratach” lub wcale (choć instytucje finansowe mogą wprowadzać szczegółowe warunki w swoich regulaminach).

Limit wpłat na IKE wynosi w 2016 roku 12 165zł.

Jak wykorzystać limit wpłat na IKZE w 2016? O ile maksymalna składka na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego pomniejszy nasz podatek dochodowy za obecny rok?

Limit wpłat na IKZE 2016
1. Podstawowe informacje o limicie wpłat na IKZE

Skąd się wzięła kwota 4 866zł, która stanowi limit wpłat na IKZE w 2016 roku? Z dwóch źródeł:

a) ustawy o IKE i IKZE, a w szczególności tego fragmentu: „Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone”


Pomnóżmy 4 055zł przez 1,2 i dostaniemy 4 866zł, czyli obowiązujący w tym roku limit wpłat na IKZE.

Ten sposób obliczania limitu obowiązuje od 2014 roku. W 2012 i 2013 limit wpłat na IKZE wynosił 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, czyli był ustalany indywidualnie w zależności od naszego wynagrodzenia brutto. Od 2014 limit jest jednakowy dla wszystkich i wynosi 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Limit wpłat na IKZE oblicza się inaczej niż limit wpłat na IKE (więcej w tym artykule).

Od początku istnienia IKZE, czyli od roku 2012, można było oszczędzić na tym koncie maksymalnie 22 374zł. W praktyce w pierwszych dwóch latach słabiej zarabiające osoby oraz przedsiębiorcy płacący najniższą możliwą składkę na ubezpieczenie społeczne odłożyli znacznie mniej niż wynosił górny limit.

Poniżej zestawienie maksymalnych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od 2012 roku oraz wykres ilustrujący zmiany w czasie.

Limit wpłat na IKZE w 2016 - od początku istnienia

Limity wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego 2012-2016

A ile będzie można oszczędzić na IKZE w kolejnych dziesięciu latach? Oszacowałem, jak zmienią się limity do 2025 roku przy założeniu, że sposób jego obliczania pozostanie taki sam jak dzisiaj, a przeciętne prognozowane wynagrodzenie brutto będzie rosło w takim samym tempie jak pomiędzy 2013 a 2016. Tylko pierwszy odczyt (limit na 2016) jest rzeczywisty, reszta to dane szacunkowe.

Limit wpłat na IKZE 2016-2025

Od 2016 do 2025 roku będziemy mogli oszczędzić na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego ok. 55 tysięcy złotych.

2. Podstawowe informacje o IKZE

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego mogą mieć jedną z następujących form:

 • depozyty bankowe (w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych)
 • rejestr funduszy inwestycyjnych (w towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
 • giełdowe papiery wartościowe (w biurach maklerskich)
 • inwestycyjne ubezpieczenie na życie (w zakładach ubezpieczeń)
 • dobrowolne fundusze emerytalne (w powszechnych towarzystwach emerytalnych)

W momencie publikowania tego tekstu oszczędzanie na IKZE za pomocą detalicznych obligacji Skarbu Państwa podobne do tzw. IKE Obligacje nie jest możliwe. W praktyce również inni dostawcy gwarantowanych, „bezpiecznych” i lubianych rozwiązań oszczędnościowych, w szczególności banki, nie kwapią się z tworzeniem atrakcyjnej oferty.

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

W konstrukcję prawną IKZE wbudowane są dwie zachęty podatkowe. Pierwsza z nich to możliwość odpisania rocznej składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od dochodu – w praktyce pomniejsza więc to podstawę opodatkowania (podatkiem PIT z bieżącej pracy). Czy jest ktoś, kto nie lubi płacić niższych podatków?


Druga zachęta podatkowa polega na tym, że oszczędności zgromadzone na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Podobną tarczę podatkową dla naszych oszczędności zapewnia IKE (chociaż to konto nie pozwala na odpis rocznej składki od dochodu z pracy). W tych artykułach przedstawiłem, jak działa tarcza podatkowa chroniąca przed podatkiem Belki i ile jest w długim terminie warta.

Inną unikalną cechą indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego jest możliwość przenoszenia oszczędności między dostawcami (np. z zakładu ubezpieczeń do banku) z zachowaniem ulgi podatkowej oraz tarczy podatkowej, a także (po 12 miesiącach od podpisania umowy) bez kosztów. W ubiegłym roku opisałem na własnym przykładzie, jak wygląda proces przenoszenia IKE, który niewiele różni się od przenoszenia IKZE.

Nie każda instytucja finansowa ma w swojej ofercie indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Korzyści podatkowych związanych z IZKE nie da się osiągnąć na istniejących lokatach, polisach inwestycyjnych czy jednostek funduszy inwestycyjnych. To osobny produkt i osobna umowa, którą musimy podpisać z jednym z dostawców wymienionych powyżej.


3. O ile tegoroczny limit wpłat na IKZE pomniejszy podatek za 2016?

To zależy od tego, po jakiej stawce będziemy płacić podatek za ten rok. Jeśli:

a) po stawce 18% dochodu, wtedy maksymalna wartość ulgi podatkowej wyniesie 875,88zł

b) po stawce liniowej 19% dochodu, wtedy maksymalna wartość ulgi podatkowej wyniesie 924,54zł

c) częściowo po stawce 32% dochodu, wtedy wartość ulgi podatkowej wyniesie 1557,12zł

4. Jak wykorzystam limit wpłat na IKZE w 2016?

Prowadzę indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od 2012 roku – w tym roku po raz czwarty uwzględnię składkę na IKZE w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Zdecydowałem się na IKZE w formie rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim BDM i jestem zadowolony z jakości tego rachunku. Jego ważnym minusem jest wysoka minimalna prowizja za transakcję (5,95zł) przy znośnym ogólnym poziomie 0,39% dla akcji i 0,19% dla obligacji. Jeśli ktoś wykonuje dwie-trzy transakcje w roku to nie jest wielki problem. Mimo że na IKZE utrzymuję 100% zaangażowania w akcjach, moja globalna alokacja między klasy aktywów dla wszystkich oszczędności jest raczej defensywna.


W pierwszych dwóch latach kupowałem za cały limit jednostki funduszy ETF na WIG20. W 2014 i 2015 roku przebudowałem portfel w kierunku akcji małych i średnich spółek wypłacających dywidendę. Interesują mnie przede wszystkim rentowne firmy (względnie wysokie wskaźniki ROE i ROA), o rozsądnej wycenie (wskaźniki C/Z, C/WK oraz stopa dywidendy), bez nadmiernego zadłużenia (niski stosunek zobowiązań do aktywów, dobre current ratio), z jasnym i nieschyłkowym modelem biznesowym i akcjonariatem, w którym są instytucje (np. OFE i TFI). Kupuję i nie handluję bez względu na bieżącą zmienność – nie planuję szybkiej sprzedaży. Jestem również otwarty na kupowanie jednostek funduszy ETF.


W przeszłości popełniłem sporo błędów przy alokowaniu oszczędności w spółki giełdowe – rozliczyłem się ze swojej aktywności na giełdzie od 2008 roku w październiku ubiegłego roku. Jestem pewien, że moja obecna metodologia nie jest idealna, ale z pewnością jest lepsza od poprzedniej.

2 komentarze:

 1. Napisz proszę o kwocie dywidend, które otrzymałeś na IKZE i czy one nie zużywają rocznego limitu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za pytanie. O kwocie dywidend pisałem w rozliczeniu swojego IKZE: http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2015/10/ikze-emerytura-jak-to-dziala.html

   A czy odsetki od depozytów albo obligacji zużywają limit wpłat na IKZE lub IKE? Dywidendy działają na identycznej zasadzie. To nie są wpłaty oszczędzającego. To są dochody z kapitału. Nie mają związku z limitem wpłat.

   PS. To tylko moja opinia, ale naprawdę zdziwiłbym się, gdyby faktycznie było inaczej. Masz jakieś argumenty przeciwko mojemu tokowi myślenia?

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?