niedziela, 5 października 2014

Czy warto zainwestować w fundusze Aviva z lokatą 7% w BGŻ Optima? Jak podzielić środki między fundusze?

To nie jest pierwsza promocyjna lokata z funduszem w ofercie BGŻ Optima i zapewne nie ostatnia. W styczniu tego roku przyglądałem się w szczegółach podobnej ofercie, z tym że lokata była oprocentowana na 8% w skali roku, a fundusze dostarczało towarzystwo Skarbiec. W maju poprzedniego roku osobiście korzystałem z identycznej oferty. W międzyczasie w pakiecie z promocyjną lokatą można było też zainwestować w fundusze towarzystwa KBC oraz Union Investment.

Z zasady nie jestem miłośnikiem mieszania gwarantowanych depozytów bankowych z obarczonymi ryzykiem funduszami inwestycyjnymi. Od razu należy zdać sobie sprawę, że te dwa zupełnie różne narzędzia finansowe są sztucznie połączone tylko po to, żeby zachęcić klientów do ulokowania w ten sposób oszczędności.

Czy lokata na 7% z funduszami Aviva Investors w BGŻ Optima to przynajmniej dobre połączenie? Czy warto z niego skorzystać? Jak podzielić środki między fundusze?

Lokata bankowa i fundusz inwestycyjny

Lokata 7% z funduszem Aviva w BGŻ Optima
Co dokładnie oferuje BGŻ Optima w tym pakiecie? Dwie rzeczy – trzymiesięczną lokatę bankową oprocentowaną na 7% w skali roku oraz wybór funduszy inwestycyjnych towarzystwa Aviva Investors bez dodatkowych opłat manipulacyjnych (za nabycie i konwersję jednostek) w okresie promocji. Z oferty można skorzystać do 31 października 2014 roku.

W jakich proporcjach można podzielić środki między promocyjną lokatę oraz fundusze? Jedna trzecia wędruje na lokatę (min. 1000zł), a dwie trzecie na fundusze inwestycyjne (min. 2000zł). Nie ma górnego limitu inwestycji.

Promocyjne oprocentowanie 7% w skali roku na lokacie jest uzależnione od zakupu funduszy inwestycyjnych Aviva Investors oraz utrzymania ich co najmniej do końca trwania lokaty, czyli przez okres trzech miesięcy. Tylko wtedy bank naliczy na części depozytowej promocyjne oprocentowanie.

Co się dzieje po trzech miesiącach od startu pakietu? Środki z lokaty wracają na nasze konto oszczędnościowe w BGŻ Optima wraz z odsetkami i są do naszej dyspozycji. To, co się stanie z jednostkami funduszy, zależy wyłącznie od naszej decyzji – możemy je natychmiast umorzyć, możemy je nadal trzymać, a możemy dokupić kolejne (niestety po okresie promocji obowiązywać będą niemałe opłaty dystrybucyjne).

Żeby skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta oszczędnościowego w BGŻ Optima. Można je założyć w 100% przez internet. Dla nowych klientów bank oferuje tradycyjną lokatę bankową z promocyjnym oprocentowaniem.

Jakie znacznie ma 7% w skali roku na lokacie?

BGŻ Optima zachęca klientów do zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych przy pomocy promocyjnego oprocentowania na lokacie. Przyjrzyjmy się, czy 7% w skali roku na trzymiesięcznej lokacie ma duże znacznie dla całej inwestycji.

Do obliczeń przyjmuję następujące założenia:

- łączna wartość inwestycji to 30 tysięcy złotych
- na lokatę trafia 10 tysięcy złotych, do funduszy 20 tysięcy złotych,
- po trzech miesiącach kończymy całą inwestycję bez względu na wynik po stronie funduszowej,
- nie wiem, jak zakończy się inwestycja w fundusze, więc obliczam końcowy wynik dla szerszego zakresu możliwości (od -10 do +10% zwrotu w trzy miesiące)
- uwzględniam podatek Belki od odsetek na lokacie i potencjalnych zwrotów w funduszach

lokata 7% z funduszem BGŻ Optima opinie

Lokata z funduszem BGŻ Optima Aviva

Co wynika z tego zestawienia? Nawet 1% straty na funduszach inwestycyjnych przez trzy miesiące wystarczy, żeby zniwelować pozytywny wpływ promocyjnej lokaty na 7% w skali roku i sprowadzić wartość całej inwestycji poniżej początkowego kapitału. To niebywale mały margines błędu.

To oznacza, że kluczem do lokaty 7% z funduszami w BGZ Optima nie jest lokata tylko fundusze inwestycyjne. Można pokusić się zresztą o uogólnienie, że jest tak we wszystkich ofertach pakietowych z krótką, dobrze oprocentowaną lokatą oraz funduszami. Ich najważniejszym elementem są fundusze, mimo że to lokata jest najbardziej eksponowana (jako wabik na klienta).

Dlatego jeśli ktoś jest zainteresowany lokatą na 7% z funduszem Aviva w BGŻ Optima powinien najpierw zastanowić się, czy ma jakiś pomysł na inwestycję w fundusze, a dopiero na końcu cieszyć się z bonusu w formie lepiej oprocentowanej lokaty.

Żeby skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta oszczędnościowego w BGŻ Optima. Można je założyć w 100% przez internet. Dla nowych klientów bank oferuje tradycyjną lokatę bankową z promocyjnym oprocentowaniem.

Inne słabości lokaty z funduszem Aviva w BGŻ Optima

Jestem też krytycznie nastawiony do innych cech tej propozycji. Jakich? Po pierwsze – BGŻ Optima z jakiegoś powodu nie udostępnia swoim klientom wszystkich subfunduszy Aviva Investors FIO, tylko wybrane dziewięć (z piętnastu).

Jeśli kupujemy jednostki w BGŻ Optima (w tej promocji), nie nabędziemy między innymi subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych czy Depozyt Plus (o najmniej ryzykownej strategii inwestycyjnej w całym parasolu). Co ważne – takich ograniczeń nie narzucają ani Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku, ani BossaFund, gdzie dostępny jest cały parasol Aviva Investors.

Druga rzecz to opłaty dystrybucyjne. To prawda, że do 31 października BGŻ Optima zwalnia klientów w ramach pakietu z lokatą na 7% z opłat dystrybucyjnych. Tyle że ta inwestycja będzie trwać jeszcze przez co najmniej trzy miesiące, a w wielu przypadkach pewnie dłużej. Po zakończeniu okresu promocyjnego każde nowe nabycie jednostek lub konwersja będą skutkować naliczeniem opłaty manipulacyjnej i pomniejszeniem stopy zwrotu.

To sprawia, że oferta BGŻ Optima i Aviva Investors nadaje się przede wszystkim do inwestycji jednorazowej (wykonanej do 31 października 2014r.), a nie jako inwestycja systematyczna (np.z dopłatami co miesiąc) czy aktywnie zarządzana (np. z konwersjami co jakiś czas). Dlaczego? Ponieważ po 31 października dopłaty i konwersje generować będą niepotrzebną opłatę dystrybucyjną, której łatwo uniknąć inwestując u innych dystrybutorów.

Poniżej standardowe opłaty dystrybucyjne dla funduszy Aviva Investors w BGŻ Optima (Aviva Investors Depozyt Plus nie jest dostępny w pakiecie z lokatą).

Fundusze Aviva Investors opinie

I znowu – takiego problemu nie będą mieli klienci korzystający z platformy mBanku lub BossaFund. Tam opłaty dystrybucyjne nie są w ogólne pobierane – nigdy. To nie jest okresowa promocja.

Po trzecie, niezbyt fortunna jest też lokalizacja naszych aktywów, jeśli chodzi o optymalizację podatkową. Zarówno od promocyjnej lokaty, jak i inwestycji w fundusze będziemy musieli na zakończenie zapłacić podatek Belki. Osobiście pierwszeństwo daję zawsze rachunkom, na których mogę zgodnie z prawem odraczać lub unikać tego podatku jak najdłużej (np. IKE czy IKZE), a także korzystać na niższych kosztach.

Jak podzielić środki między subfundusze?

Załóżmy jednak, że chcemy skorzystać z pakietu lokata na 7% w BGŻ Optima z funduszami inwestycyjnymi Aviva Investors. Planujemy jednorazową inwestycję (bez dopłat i bez konwersji w przyszłości) o co najmniej trzymiesięcznym horyzoncie.

Warto przy okazji zauważyć, że żaden z funduszy dostępnych z lokatą na 7% nie jest rekomendowany na okres 3 miesięcy. Obarczone najmniejszym ryzykiem (rozumianym jako zmienność wyceny jednostki) Aviva Investors Obligacji oraz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny mają rekomendowany okres inwestycji (kolejno) rok i dwa lata. Z kolei zalecany okres inwestycji dla Aviva Investosr Małych Spółek czy Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej to powyżej pięciu lat.

Piszę to po to, żeby pokazać absurdalność namawiania ludzi do inwestowania w fundusze za pomocą promocyjnej lokaty uzależniającej wypłatę wysokich odsetek od utrzymania funduszy przez trzy miesiące.

Żaden z tych funduszy nie jest stworzony dla klienta z horyzontem inwestycyjnym wynoszącym trzy miesiące.

Nie da się przewidzieć zachowania żadnego z tych funduszy w kolejnych trzech miesiącach, ponieważ w ich skład wchodzą długoterminowe papiery wartościowe, których wycena w najbliższym kwartale będzie w dużej mierze zależała od splotu nieprzewidywalnych, częściowo przypadkowych czynników.

Po co to piszę? Przede wszystkim po to, żeby zniechęcić do krótkoterminowej spekulacji. Myślę, że od początku warto stworzyć portfel, który jest w stanie przetrwać na rachunku w BGŻ Optima nawet bardzo nieudany kwartał na rynkach. Innymi słowy – nie zakładałbym na starcie, że jednostki funduszy będę umarzał w tym samym czasie, gdy kończyć się będzie trzymiesięczna lokata. Może okazać się, że nie będzie to najlepszy moment na taką operację.

Gdybym sam budował portfel odpowiedziałbym sobie na dwa pytania i wokół odpowiedzi na nie dobrał fundusze:
1. Jak długo mogę (i chcę) pozostawić pieniądze w funduszach?
2. Jak dużą tymczasową zmienność wyceny jednostek w trakcie inwestycji zaakceptuję?

Im dłuższy horyzont, tym więcej ryzyka związanego z rynkiem akcji warto podejmować. Im krótszy horyzont, tym większa część portfela powinna znajdować się w instrumentach dłużnych.

Jeśli źle znosimy wahania wyceny jednostek, zdecydowaną część oszczędności powinniśmy ulokować w funduszach dłużnych i mieszanych o niskim udziale akcji. Jeśli jesteśmy gotowi na większą tymczasową zmienność w nadziei na ponadprzeciętne zyski, tym bardziej powinniśmy zwiększać udział funduszy akcyjnych.

Bardziej konserwatywny portfel z dwuletnim horyzontem inwestycyjnym mógłby wyglądać następująco:

25% Aviva Investors Obligacji
25% Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
25% Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
25% Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

Zakładając, że po drodze nie wydarza się kataklizm wielkości ostatniego kryzysu finansowego, powinniśmy na takim portfelu zarobić co roku ok. 3-5% przy stosunkowo niewielkiej zmienności. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że tak się stanie.

Dla odważniejszego inwestora z dwu-trzyletnim horyzontem inwestycyjnym portfel mógłby wyglądać następująco:

25% Aviva Investors Obligacji
25% Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
20% Aviva Investors Polskich Akcji
10% Aviva Investors Małych Spółek
10% Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej
10% Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Ustawiając taką alokację aktywów musimy liczyć się ze znacznie większą zmiennością wartości posiadanych jednostek oraz możliwością permanentnej straty części kapitału w okresie do dwóch lat. Najważniejszym źródłem potencjalnych zwrotów byłyby wzrosty na rynkach akcji w Polsce i zagranicą w najbliższych dwóch latach. W pewnym sensie obstawiamy więc pozytywny scenariusz dla gospodarki oraz firm.

Dla mega ryzykanta z dwu-trzyletnim horyzontem inwestycyjnym portfel mógłby wyglądać następująco:

50% Aviva Investors Małych Spółek
50% Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

To, co mamy jak w banku przy takiej alokacji, to bardzo duża zmienność wartości naszych jednostek z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Największym źródłem potencjalnych zwrotów byłby wzrosty w segmencie małych i średnich polskich spółek oraz wśród większych spółek w takich krajach jak Polska, Turcja, Rumunia, Ukraina czy Rosja. Obstawiamy więc pozytywny rozwój wydarzeń dla gospodarek i spółek w tym regionie, za co może czekać nas hojna premia, ponieważ w tej chwili są to raczej niekochane klasy aktywów. Nie ma żadnych gwarancji, a permanentna strata części kapitału w przeciągu dwóch lat jest jak najbardziej realna.

Żeby skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta oszczędnościowego w BGŻ Optima. Można je założyć w 100% przez internet. Dla nowych klientów bank oferuje tradycyjną lokatę bankową z promocyjnym oprocentowaniem.

Czy warto założyć lokatę na 7% w skali roku z funduszami Aviva Investors w BGŻ Optima?

Mam raczej chłodne nastawienie do tej i podobnych ofert pakietowych, które łączą krótką lokatę bankową oraz ryzykowne fundusze inwestycyjne. Największą wagę przy takim połączeniu ma i tak inwestycja w fundusze – znaczenie lokaty jest właściwie marginalne.

Oferta BGŻ Optima ma też sporo innych słabości:
- ograniczony wybór funduszy (więcej w mBanku i BossaFund),
- brak optymalizacji podatkowej (jak np. na IKE i IKZE w ING TFI),
- zagrożenie opłatami manipulacyjnymi za dokupienie i konwersję po okresie promocyjnym (bez tych opłat w mBanku i BossaFund)

Dla kogo jest ta oferta? Po pierwsze – dla osoby zdecydowanej na ulokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych i rozumiejącej korzyści i zagrożenia związane z tą formą gromadzenia kapitału. Po drugie – to dobre rozwiązanie raczej do jednorazowej, a nie systematycznej inwestycji (po 31 października wchodzą opłaty manipulacyjne za nabycia i konwersje). Po trzecie – warto gruntownie przemyśleć, jakim horyzontem inwestycyjnym oraz tolerancją na zmienność dysponujemy i dobrać do tego fundusze (pamiętając przy tym, że większość z nich to nie są narzędzia stworzone do krótkoterminowej spekulacji).

Żeby skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta oszczędnościowego w BGŻ Optima. Można je założyć w 100% przez internet. Dla nowych klientów bank oferuje tradycyjną lokatę bankową z promocyjnym oprocentowaniem.1 komentarz:

  1. Bardzo dobry artykuł.
    Ja tak nie analizowałem, ale nie skorzystałem z podobnych ofert BGŻ Optima.
    Bo wiem, że banki to nie Świety Mikołaj, ale raczej Baba Jaga ;)
    Pomyślałem też, że skoro dają tak wysokie odsetki, to znaczy że chcą wcisnąć jakieś słabe fundusze. Co potwierdziło mi obejrzenie wyników tych funduszy.

    OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?