wtorek, 7 stycznia 2014

Lokata 8% z funduszem w BGŻ Optima – czy warto ją założyć i jak podzielić środki między fundusze?

Nie jestem wielkim zwolennikiem mieszania gwarantowanych depozytów bankowych z obarczonymi ryzykiem funduszami inwestycyjnymi. Wielu indywidualnych inwestorów ma poważne problemy z przestawieniem się z myślenia w kategoriach pewnego zysku (lokaty) na myślenie w kategoriach potencjalnej premii za ryzyko (fundusze) i powinno w tym momencie włączyć podwyższoną ostrożność.

Niestety styl, w jakim BGŻ Optima i inne polskie banki konstruują i promują oferty lokat z funduszem, nie jest najlepszy. Klienci za mniejszą część środków mogą założyć krótkoterminowe, nieodnawialne lokaty z promocyjnym oprocentowaniem, a za większą nabyć jednostki funduszy inwestycyjnych o niepewnej stopie zwrotu przeznaczone dla bardziej doświadczonych, długoterminowych inwestorów. To z pewnością nie pomaga w zrozumieniu istoty tej inwestycji i wykorzystaniu jej możliwości.

Nie chcę przez to powiedzieć, że każdy miks lokaty z funduszem jest zły, manipulacyjny, itp. W przeszłości z powodzeniem korzystałem z tego typu ofert, a najnowszą edycję lokaty z funduszami Skarbiec w BGŻ Optima uważam za naprawdę hojną ze strony banku.

Trzeba jednak umieć z niej skorzystać i mieć wobec całego rozwiązania realistyczne oczekiwania. W jakich okolicznościach warto założyć lokatę z funduszem w BGŻ Optima i jak podzielić środki, żeby zarobić?

Na czym polega lokata na 8% z funduszem w BGŻ Optima?

BGŻ Optima opinie o lokacie z funduszem Skarbiec 2014 8%
Wykonałem szybki test na mojej żonie, której na pewno nie brakuje inteligencji, ale w sprawach finansowych się nie specjalizuje. Przedstawiłem jej szczegóły oferty ze strony internetowej BGŻ Optima i poprosiłem o wytłumaczenie mi warunków.

Główne niejasności, które szybko wypłynęły i mogą występować też u innych „niedoświadczonych” klientów:

1) czy jednostki funduszu inwestycyjnego trzymam przez taki sam okres co lokatę? 
2) czy bank kupi i sprzeda jednostki funduszy w moim imieniu? (szybka odpowiedź: nie)
3) czy fundusze wypłacą mi takie same „odsetki” co bank (8% w skali roku)? 
4) czy mogę na tym stracić swoje oszczędności?

Zacznijmy od początku. Od 2 stycznia do 28 lutego 2014 roku bank BGŻ Optima umożliwia założenie promocyjnej lokaty bankowej połączonej z inwestycją w fundusze inwestycyjne towarzystwa Skarbiec.

Lokata jest nieodnawialna i trwa trzy miesiące. Jest oprocentowana na 8% w skali roku. Do tej części produktu może trafić maksymalnie jedna trzecia środków z całej inwestycji (np. 2000zł z łącznej kwoty 6000zł). Minimalna kwota lokaty to 1000zł (przy 3000zł łącznej inwestycji), nie ma górnego limitu.

Jeśli chodzi o część funduszową, do naszej dyspozycji jest siedem subfunduszy towarzystwa Skarbiec – dwa dłużne, dwa mieszane i trzy akcyjne. W żadnym przypadku nie ma gwarancji zysku ani po trzech miesiącach, ani kiedykolwiek.

Jednostki musimy utrzymywać na rejestrze co najmniej przez trzy miesiące, żeby bank wypłacił nam promocyjne odsetki od części depozytowej (8% w skali roku). Do funduszy trafia dwie trzecie kwoty inwestycji. Minimalnie możemy zainwestować 2000zł (przy łącznej kwocie inwestycji 3000zł), nie ma górnego limitu.

Z inwestycji w fundusze można zrezygnować przed upływem trzech miesięcy, ale wtedy bank wypłaci odsetki od części depozytowej w wysokości 2,5% w skali roku.

Z funduszy nie musimy rezygnować po upływie trzech miesięcy (kiedy zakończy się promocyjna lokata na 8%) – ta inwestycja ma charakter otwarty i to, czy będzie kontynuowana, czy zakończona, zależy wyłącznie od nas.

Podsumowując – BGŻ Optima proponuje nam miks gwarantowanej, trzymiesięcznej lokaty na 8% w skali roku (1/3 środków) z niegwarantowaną, nieokreśloną w czasie, elastyczną inwestycją w dowolnie skomponowany zestaw funduszy towarzystwa inwestycyjnego Skarbiec (2/3 środków).

Każdy klient może założyć tylko jedną lokatę na 8% w skali roku z funduszami Skarbiec.

Wyjątkowa oferta! Lokata Bezkarna dla nowych klientów z promocyjnym oprocentowaniem 4% w skali roku

Z jednej strony 8% w skali roku na trzymiesięcznej to bardzo dużo na tle konkurencji, ale z drugiej nie mamy pewności, co wydarzy się po stronie funduszowej. Czy da się to jakoś przeskoczyć?

Matematyka lokaty na 8% w skali roku z funduszem w BGŻ Optima

Zacznijmy od prostej kalkulacji możliwych do osiągnięcia stóp zwrotu. Przyjmijmy, że najchętniej po trzech miesiącach wycofalibyśmy środki z lokaty i z funduszy. Nie jest to rekomendowany sposób postępowania, ponieważ każdy z dostępnych w ofercie funduszy ma sugerowany horyzont inwestycyjny większy niż 6 miesięcy.

Mimo tego przyjrzyjmy się, co może się wydarzyć z całością inwestycji właśnie po trzech miesiącach – w momencie, kiedy kończy się promocyjna lokata na 8% w skali roku dla jednej trzeciej środków.

Przyjmuję, że łącznie inwestujemy 9000zł, jedna trzecia tej kwoty trafia na lokatę, a 6000zł do funduszy Skarbiec.

Jak łatwo obliczyć, po trzech miesiącach bank wypłaci nam 60zł odsetek na lokacie, ale 19% tej kwoty przeleje na konto urzędu skarbowego tytułem podatku Belki. Tym samym do nas trafi ok. 48,6zł odsetek plus cały kapitał, razem – 3048,6zł.

Nie da się dokładnie przewidzieć, jak zachowywać się będą przez trzy miesiące takie aktywa jak akcje czy obligacje, które stanowią podstawę wyceny każdego z oferowanych funduszy. Powtarzam – nie da się tego przewidzieć.

Przyjrzyjmy się więc szerszemu zakresowi możliwych wyników i ich wpływowi na końcowy rezultat inwestycji. Proponuję ograniczyć się do stóp zwrotu z części funduszowej w przedziale od +10% (super optymistyczny scenariusz, który wymaga dużego zaangażowania w fundusze akcyjne) do -10% (super pesymistyczny scenariusz).

Poniższa tabelka oraz wykres pokazują łączną wartość całej inwestycji (lokata + fundusze) w zależności od stóp zwrotu w części funduszowej. Uwzględniałem podatek Belki od zyskownych wyników.

lokata z funduszem 8% w BGŻ Optima - opinie czy warto

czy warto założyć lokatę na 8% z funduszem inwestycyjnym BGŻ Optima


Najważniejszy wniosek z tych obliczeń jest następujący: wystarczy strata w wysokości 1% po trzech miesiącach po stronie funduszowej, żeby cała inwestycja zakończyła się stratą. Nic nie pomoże lokata na 8% rocznie. Jej waga jest zbyt mała, żeby zniwelować nawet 1% straty po stronie funduszowej.

Jeśli komuś leci ślinka na widok 8% w skali roku na promocyjnej lokacie i chciałby się skupić na tej części tego produktu, może sobie od razu dać spokój. Dlaczego? Ponieważ kluczowe w tym miksie będzie zachowanie funduszy inwestycyjnych i w rzeczywistości tylko na tym powinien skupić się klient banku BGŻ Optima. To od stóp zwrotów funduszy, bez względu na to, czy zakończymy inwestycję po trzech miesiącach, czy później, będzie zależał sukces całej inwestycji.

Każdy klient może założyć tylko jedną lokatę na 8% w skali roku z funduszami Skarbiec.

Wyjątkowa oferta! Lokata Bezkarna dla nowych klientów z promocyjnym oprocentowaniem 4% w skali roku.

Jak podzielić środki między fundusze Skarbiec?

Na początek proponuję przyjrzeć się możliwościom po stronie funduszowej tego produktu. BGŻ Optima udostępnia 7 subfunduszy towarzystwa Skarbiec i daje całkowitą dowolność, jeśli chodzi o kompozycję naszego portfela inwestycyjnego.

Może być to tylko jeden fundusz, może być kilka w dowolnych proporcjach. Możemy również w trakcie trwania inwestycji dokonywać konwersji jednostek między subfunduszami bez opłat. Byle nie umorzyć ich przed upływem trzech miesięcy, bo wtedy żegnamy się z promocyjnym oprocentowaniem na lokacie i wskakuje 2,5% w skali roku.

Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak coś innego. Moim zdaniem cała inwestycja ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeśli:

1) jesteśmy autentycznie przekonani, że chcemy jakąś część oszczędności ulokować w funduszach,
2) wiemy, co chcemy osiągnąć za pomocą funduszy w tym miksie od BGŻ Optima.

Dlatego to tak ważne? Po pierwsze dlatego, że fundusze stanowią dużo większą część całej inwestycji i to one, a nie promocyjna lokata na 8% w skali roku, głównie zdecydują o ostatecznym wyniku inwestycji. Po drugie dlatego, że lokowanie pieniędzy w funduszach w stanie strachu, podejrzliwości, niechęci, ignorancji czy nonszalancji wobec tej formy inwestowania jest wielkim błędem – bez względu na bonusy doklejane przez pośredników (w tym przypadku świetnie oprocentowaną lokatę bankową). Po trzecie dlatego, że subfundusze towarzystwa Skarbiec mogą posłużyć do stworzenia bardzo różnych strategii krótko- i długoterminowych.

Dobra do rzeczy. W naszym scenariuszu przyjmijmy, że nie mamy awersji do inwestowania za pośrednictwem funduszy, przemyśleliśmy to i jesteśmy gotowi na pewne ryzyko (rozumiane jako wahania wyceny jednostek), żeby zarobić również na tej części inwestycji. Promocyjną lokatę traktujemy po prostu jako miły bonus, ale nie główny powód skorzystania z tej oferty BGŻ Optima.

Generalnie – subfundusze dłużne Skarbiec Depozytowy oraz Skarbiec Obligacja reprezentują wśród dostępnych opcji najniższe ryzyko inwestycyjne. Wahania ich wyceny nie powinny być gwałtowne, ale tymczasowa strata rzędu kilku procent w przeciągu trzech miesięcy nie jest wykluczona.

Ze względu na niskie stopy procentowe, wizję ich podwyżek pod koniec roku, możliwość wzrostu inflacji oraz „grzebanie” przy obligacjach skarbowych w posiadaniu OFE przez rząd, rok 2014 nie zapowiada się dla polskich funduszy dłużnych zbyt dobrze. Nie ma co oczekiwać zysków porównywalnych z rekordowym 2012. Stabilizację w okolicach 3-4% rocznie i brak dużej zmienności będzie można uznać za sukces.

Dlatego fundusze dłużne nie nadają się raczej do poszukiwania wysokich zysków. Mogą stanowić mniejszą (np. 30%) lub większą (np. 80%) część stabilizującą portfel.

Trzy subfundusze akcyjne – Skarbiec Akcja, Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek dają ekspozycję na trzy różne klasy aktywów. Skarbiec Akcja jest zdominowany przez duże polski spółki, głównie banki i firmy surowcowe z WIG20. Skarbiec Spółek Wzrostowych ma w portfelu dynamicznie rozwijające się firmy (głównie z branży usługi i konsumpcja) z Turcji, Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii i innych krajów – jest zdywersyfikowany geograficznie. Skarbiec Małych i Średnich Spółek skupia się na firmach o mniejszej kapitalizacji, głównie z indeksów mWIG40, sWIG80 czy WIG-Poland.

Wahania wyceny każdego z tych funduszy nie tylko mogą, ale na pewno będą gwałtowne. Tymczasowe straty rzędu 10-15% i więcej w trakcie trzech miesięcy nie są wykluczone – w przeszłości wielokrotnie występowały i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to kiedykolwiek zmienić.

Polskie akcje nie są okazyjnie tanie, a na rynkach krajów rozwiniętych mamy do czynienia z zaawansowaną hossą, co nakazuje ostrożność. Na polskim rynku czynnikiem ryzyka w 2014 roku będzie demontaż OFE. Sporo niepewności jest w tej chwili również w Turcji i Rosji. Mimo tego, jeśli jakaś klasa aktywów ma przynieść w 2014 roku większe zyski, są to właśnie akcje.

Być może dobrym rozwiązaniem dla osoby poszukującej dodatkowego zysku na funduszach jest rozpoczęcie inwestycji głównie w subfunduszach dłużnych (np. 70%), z mniejszą alokacją w akcje przy obecnych cenach (np. po 10% na każdy subfundusz akcyjny).

Jeśli za trzy miesiące od startu rynki będą na wyższych poziomach, jesteśmy w komfortowej sytuacji – otrzymujemy promocyjne odsetki od lokaty i możemy natychmiast zamknąć inwestycję w fundusze z zyskiem.

Jeśli za trzy miesiące od startu rynki będą na niższych poziomach, na pewno wraca do nas lokata z odsetkami. Jeśli chodzi o fundusze, mamy kilka możliwości manewru w zależności od naszej oceny sytuacji:

1) możemy wydłużyć horyzont inwestycyjny i czekać,
2) możemy zwiększyć zaangażowanie w fundusze akcji kosztem funduszy dłużnych (konwersja), jeśli spodziewamy się powrotu wzrostów,
3) możemy zakończyć inwestycję ze stratą, która dzięki konserwatywnej alokacji między fundusze dłużne i akcyjne powinna być stonowana.

Osobiście mam dobre doświadczenia z drugim rozwiązaniem, choć na pewno wymaga ono „zagryzienia zębów” w momencie, kiedy notuje się straty kapitału, i wzięcia na siebie dodatkowego ryzyka. Taktyka może się nie sprawdzić wtedy, gdy rynek przechodzi długoterminowe załamanie i kursy akcji przez wiele miesięcy tanieją. Co do tego mamy niestety jasność dopiero post factum.

A co jeśli fundusze mocno zyskują lub tracą w pierwszych tygodniach od ich zakupu? BGŻ Optima umożliwia nieograniczoną ilość konwersji między subfunduszami – jeśli planujemy zakończyć inwestycję po trzech miesiącach, a już po jednym czy dwóch część funduszowa przynosi satysfakcjonującą nas stopę zwrotu, być może warto przenieść wszystkie środki do najmniej ryzykownych funduszy dłużnych?

Jeśli po jednym czy dwóch miesiącach część funduszowa przynosi ujemną stopę zwrotu, być może warto przenieść dodatkowe środki do najbardziej ryzykownych funduszy akcyjnych licząc na powrót cen na wyższe poziomy?

Możliwości jest praktycznie nieskończona ilość (włącznie z pozostawieniem pieniędzy w funduszach na dłużej), a decyzje zależą od preferencji każdego inwestora. Warto jednak na samym początku ustalić, jak chcemy się zachować, gdy pojawią się różne scenariusze i jakie mamy założenia wobec części funduszowej inwestycji (np. horyzont inwestycyjny, alokacja między klasy aktywów, itp.).

Lokata 8% z funduszem jest dostępna dla wszystkim klientów BGŻ Optima.

Wyjątkowa oferta! Lokata Bezkarna dla nowych klientów z promocyjnym oprocentowaniem 4% w skali roku

Czy warto założyć lokatę na 8% z funduszami Skarbiec w BGŻ Optima?

Moim zdaniem to nie jest oferta dla każdego. W szczególności nie jest to oferta dla osób napalonych głównie na promocyjne oprocentowanie 8% w skali roku na trzymiesięcznej lokacie. Waga tego miłego bonusu od banku jest minimalna w końcowym rezultacie całej inwestycji. Wystarczy 1% straty na funduszach i miks przynosi ujemny zwrot.

To jest oferta dla klientów, którzy rzeczywiście chcą zainwestować w jednostki funduszy – być może na kilka miesięcy, być może na dłużej. Niewielu innych pośredników udostępnia platformę, na której nie są pobierane opłaty za nabycie, konwersję i zbycie jednostek, jest szeroki wybór subfunduszy reprezentujących różne klasy aktywów (chociaż trochę szkoda, że nie ma pieniężnego Skarbiec Kasa), a do tego dokłada bonus w formie wysokiego oprocentowania lokaty.


Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, żeby mieć jasny pomysł na swoją inwestycję. W sensie, jak długo pozostawiamy pieniądze w funduszach, jak dzielimy środki między subfundusze oraz co robimy w okresach wzrostów i spadków wyceny.

Lokata 8% z funduszem jest dostępna dla wszystkim klientów BGŻ Optima.

Wyjątkowa oferta! Lokata Bezkarna dla nowych klientów z promocyjnym oprocentowaniem 4% w skali roku


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?