czwartek, 23 lipca 2015

IKE w Domu Maklerskim BDM – minusem prowizje za transakcje poniżej 1,5 tysiąca zł

Na rachunku inwestycyjnym IKE w Domu Maklerskim BDM (gdzie od lipca 2012 roku prowadzę swoje IKZE) zapłacimy 0,39% prowizji za każdą transakcję na aktywach udziałowych oraz 0,19% za każdą transakcję na aktywach dłużnych. Minimalna prowizja bez względu na rodzaj aktywu to 5,95zł. Rachunek IKE w BDM zakładany i prowadzony jest bezpłatnie. Można go założyć przez internet.

Jakie są istotne warunki umowy o IKE z Beskidzkim Domem Maklerskim? Jak wypada ten rachunek maklerski na tle bezpośredniej konkurencji? Czy warto go założyć? I najciekawsze – czy 5,95zł minimalnej prowizji do zlecenia to duży problem?
IKE rachunek maklerski w Beskidzkim  Domu Maklerskim
IKE w postaci rachunku maklerskiego

Zacznijmy od przypomnienia, że w indywidualne konto emerytalne można „opakować” jeden z pięciu różnych narzędzi do oszczędzania/inwestowania:

a) depozyt bankowy (w banku komercyjnym lub spółdzielczym)
b) rejestr funduszy inwestycyjnych (w towarzystwie funduszy inwestycyjnych)
c) ubezpieczenie na życie (w zakładzie ubezpieczeń)
d) dobrowolny fundusz emerytalne (w powszechnym towarzystwie emerytalnym)
e) rachunek inwestycyjny (w domu maklerskim)

Propozycja Beskidzkiego Domu Maklerskiego to właśnie IKE w formie rachunku inwestycyjnego, dzięki któremu możemy bezpośrednio na rynku kapitałowym nabywać (i sprzedawać) aktywa udziałowe (akcje spółek notowanych na GPW oraz NewConnect) oraz dłużne (obligacje skarbowe i korporacyjne), a także aktywa strukturyzowane (np. jednostki funduszy ETF i inne certyfikaty inwestycyjne).

Dla posiadacza tego rodzaju rachunku oszczędzanie w praktyce oznacza nabywanie za gotówkę udziałowych lub dłużnych aktywów finansowych (np. akcji i obligacji spółek) bez pośredników typu TFI czy zakład ubezpieczeń. To może z jednej strony oznaczać niższe koszty w stosunku np. do uczestniczenia w funduszach inwestycyjnych (m,in. brak stałych opłat za zarządzanie), ale z drugiej większą/inną odpowiedzialność za selekcję i strukturę papierów wartościowych, w których utrzymujemy swoje oszczędności emerytalne.

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

Sprawdźmy w takim razie, jak prezentują się najważniejsze parametry umowy o IKE z Beskidzkim Domem Maklerskim.

IKE w Domu Maklerskim BDM

Jest to umowa o indywidualne konto emerytalne powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Rachunek IKE w BDM jest zakładany i prowadzony bezpłatnie. Klient nie opnosi również opłat za dostęp do internetowego systemu zleceń, w tym serwisu z notowaniami w czasie rzeczywistym (1 oferta).

Oprócz podstawowej infrastruktury technicznej IKE w BDM pozwala również korzystać z serwisu analitycznego domu maklerskiego (m.in. rekomendacje), jeśli jeśli komuś brakuje tego typu informacji w ogólnodostępnych źródłach i w ogóle są mu potrzebne do szczęścia.

Najważniejszym kosztem dla posiadacza rachunku maklerskiego IKE w Beskidzkim Domu Maklerskim są prowizje za zlecenia. Wynoszą:

a) 0,39% wartości transakcji (kupno lub sprzedaż) na aktywach udziałowych, ale co najmniej 5,95zł
b) 0,19% wartości transakcji na aktywach dłużnych, ale co najmniej 5,95zł

IKE w BDM ma wyższe minimalne prowizje od transakcji niż dwóch najważniejszych konkurentów w tej kategorii, czyli IKE w domu maklerskim mBanku oraz Banku Ochrony Środowiska. Bardzo podobnie u wszystkich trzech dostawców wyglądają natomiast prowizje procentowe. Poniżej porównanie:

IKE w Beskidzkim Domu Maklerskim czy mBanku czy BOŚ

Jak widać, transakcje o niskiej wartości (poniżej 1,5 tysiąca złotych) będą nas kosztować drożej na IKE w Beskidzkim Domu Maklerskim niż w BOŚ i mBanku.

Czy to ma duże znaczenie dla rentowności inwestycji? Sprawdźmy to na dwa sposoby. Po pierwsze, proponuję kilka symulacji dla różnej ilości oraz różnych wartości transakcji w roku. Słabość IKE w BDM widać najwyraźniej, jeśli właściciel wykonuje duże ilości transakcji o bardzo małej wartości (np. 500zł).

Indywidualne konto emerytalne w BDM prowizje

Tylko od nas zależy, ile wykonamy w roku transakcji. W wersji minimum będzie to jedna lub inna niewielka ilość transakcji nabycia papierów wartościowych za roczny limit wpłat na IKE. W tym przypadku różnice między wysokością prowizji między domami maklerskimi mają marginalne znaczenie. Im większa będzie aktywność na rachunku (czyli częściej handlujemy naszymi aktywami), tym większego znaczenie będą nabierały różnice w prowizjach.

Po drugie, sprawdźmy, jak wygląda to na moim rachunku, który prowadzę w BDM od lipca 2012 roku. Jest to co prawda rachunek IKZE, ale stawki prowizji są takie same jak dla IKE. Zajrzałem do historii swoich poczynań na tym rachunku od lipca 2012 roku do lipca 2015 roku. Obliczyłem, ile zapłaciłem prowizji za swoje rzeczywiste transakcje w BDM. Obliczyłem również, ile zapłaciłbym za takie same transakcje w DM mBanku oraz DM BOŚ. Poniżej podsumowanie:

Beskidzki Dom Maklerskim IKE

Wynik: utrzymywanie IKE/IKZE w Beskidzkim Domu Maklerskim wyniosło mnie 35zł drożej niż przy takiej samej (umiarkowanej) aktywności w mBanku i 11zł drożej niż w BOŚ. Jeśli ktoś ma inne zdanie, nie mam z tym problemu, ale to nie są dla mnie kwoty, szczególnie w kontekście trzech lat, o które warto kruszyć kopie.

Dla właścicieli IKE/IKZE powiązanego z rachunkiem maklerskim kluczem do sukcesu nie jest poziom prowizji od transakcji, tylko struktura i selekcja papierów wartościowych, które składają się na ich konto.

Dla jaj sprawdziłem też, jak różniłyby się nominalny zysk, a także średnioroczna oraz absolutna stopa zwrotu dla mojego rachunku, gdybym wykonał na nim dokładnie takie same operacje, ale utrzymywał aktywa w różnych domach maklerskich (i płacił różne prowizje za transakcje). Odczyt dla cen na zamknięcie sesji ze środy 22 lipca 2015:

Gdzie IKE z rachunkiem maklerskim

BDM pobierze 149zł opłaty, jeśli zamkniemy IKE w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy (wypłata, wypłata transferowa lub zwrot).

IKE w Domu Maklerskim BDM można założyć przez internet.

IKE w Beskidzkim DOmu Maklerskim warunki i opłaty
Dane aktualne w lipcu 2015

IKE w Domu Maklerskim BDM – opinia i podsumowanie

Moim zdaniem rachunek maklerski IKE w Domu Maklerskim BDM jest w grupie najlepszych razem z IKE w domu maklerskim mBanku oraz IKE domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Przegrywa jednak z nimi kosztami transakcji o niskiej wartości, które wynoszą 5,95 zł od transakcji za ok. 1,5 tysiąca złotych i mniejszych.

To może mieć spore znaczenie dla osób, które wykonują duże ilości niewielkich transakcji. Im więcej i im mniejsze będą to transakcje, tym mniej opłacać się będzie IKE w BDM vis a vis IKE w DM mBanku.

Z prostego badania, które przeprowadziłem na swoim rachunku inwestycyjnym w BDM w trzecim filarze wynika, że w moim przypadku (niewielka ilość transakcji, ich średnia wartość powyżej 1 tysiąca zł) różnice na korzyść innych rachunków maklerskich miałyby mimo wszystko marginalne znaczenie. Gdybym dzisiaj zakładał IKE lub IKZE w domu maklerskim, wybrałbym prawdopodobnie DM mBank, ale nie widzę uzasadnienia, żeby ponosić koszty przenoszenia tam papierów wartościowych, które zgromadziłem w BDM.


Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych na IKE Plus w ING TFI (wkrótce NN Investment Partners). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowyIKE Plus można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?