sobota, 27 czerwca 2015

IKE w Union Investment TFI – wysokie opłaty za wysoką jakość

IKE w Union Investment TFI powiązane jest z rejestrem funduszy inwestycyjnych. Można założyć je bezpośrednio w towarzystwie lub u niektórych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych Union Investment (np. w Alior Banku). Od razu warto zaznaczyć, że nie da się powiązać IKE z jednostkami funduszy Union Investment nabywanymi przez BossaFund czy Supermarket Funduszy Inwestycyjnych.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianz, Getin Banku oraz Banku Millennium.

Jakie warunki proponuje na rejestrze powiązanym z indywidualnym kontem emerytalnym Union Investment TFI? Jak wypada na tle konkurencji? Czy warto założyć w tym towarzystwie IKE?

IKE w Union Investment TFI - opinie
Pięć typów indywidualnych kont emerytalnych

IKE może występować nie tylko w połączeniu z rejestrem funduszy inwestycyjnych (jak w Union Investment TFI). Inne możliwe formy indywidualnych kont emerytalnych to:

a) depozyt bankowy (dostawcą jest bank)
b) dobrowolny fundusz emerytalny (dostawcą jest powszechne towarzystwo emerytalne)
c) ubezpieczenie na życie (dostawcą jest zakład ubezpieczeń)
d) rachunek inwestycyjny (dostawcą jest dom maklerski)

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

Jeśli chodzi o IKE powiązane z funduszami inwestycyjnymi, w artykule o IKE w Pekao Pioneer TFI wskazałem, jakie cechy uważam w tego typu umowach za najważniejsze. Były to:

a) wysokość stałych opłat za zarządzanie
b) wysokość innych opłat
c) dostęp do różnych klas aktywów, w tym funduszy aktywów zagranicznych oraz gotowych strategii
d) jakość zarządzania (jak wypadają krótkoterminowe i długoterminowe wyniki funduszy na tle bezpośrednich konkurentów oraz benchmarków)

Wśród opisanych do tej pory propozycji, najbardziej podobają mi się IKE w PKO TFI z funduszami cyklu życia oraz IKE Plus w NN TFI (które posiadam i polecam). Sprawdźmy, jak wypada IKE w Union Investment TFI.

a) Opłaty na IKE w Union Investment TFI

Na rejestrze IKE w Union Investment nabywamy zwykłe jednostki funduszy tego towarzystwa o standardowej opłacie za zarządzanie. Towarzystwo nie stworzyło specjalnej, tańszej kategorii jednostek dla klientów nastawionych na długoterminowe oszczędzanie (na taki krok zdecydowały się jak dotąd PKO TFI, NN TFI oraz Investors TFI).

Tym samym w funduszach akcji stała opłata za zarządzanie wynosi 4% aktywów w skali roku, niewiele mniej w funduszach mieszanych i ok. 1,5-2% w skali roku w funduszach dłużnych. To porównywalne wartości do innych polskich funduszy inwestycyjnych, które – w stosunku do funduszy w krajach rozwiniętych, w tym funduszy indeksowych oraz ETF – są jednak bardzo wysokie. To również wyższe stawki niż w funduszach PKO TFI oraz NN TFI powiązanych z rejestrem IKE. Więcej o znaczeniu stałych opłat za zarządzanie.

W tym momencie chciałbym jednak zaznaczyć, że Union Investment jest jednym z niewielu towarzystw, które w zamian za pobierane opłaty wydaje się dostarczać klientom rozwiązania naprawdę wysokiej jakości. Innymi słowy, wygląda na to, że wysoka cena jest w tym przypadku uzasadniona. Nie można tego powiedzieć o funduszach wszystkich towarzystw.

Przyjrzyjmy się, jak radziły sobie w dłuższym okresie główne fundusze Union Investment na tle średniej dla bezpośrednich konkurentów (dane za Analizy.pl).

UniKorona Akcje - opinie
UniKorona Akcje na tle średniej dla grupy
UniKorona Pieniężny na tle średniej dla grupy
UniKorona Obligaje na tle średniej grupy
UniStabilny Wzrost na tle średniej dla grupy

Zakładając, że jakość zarządzania w tych funduszach się z jakiegoś powodu nie popsuje, dostajemy od Union Investment produkty znacznie lepsze niż przeciętność w branży. Sprawdziłem też kiedyś „domowymi metodami”, jak radził sobie fundusz UniKorona Akcje na tle głównego indeksu polskiej giełdy, z którym powinniśmy porównywać uniwersalne fundusze akcji. I co mi wyszło? Radził sobie dobrze.

Niestety oprócz stałej opłaty za zarządzanie klienci Union Investment muszą się liczyć z dodatkową, jednorazową opłatą za założenie rejestru IKE w wysokości 400zł. Taka kwota jest odpisywana od pierwszej wpłaty.

Nie zostanie naliczona tylko w jednym przypadku – gdy umowę podpiszemy w siedzibie towarzystwa w Warszawie. Jeśli podpiszemy ją u jakiegokolwiek z dystrybutorów poza okresami promocji, rozpoczęcie oszczędzania na IKE w Union Investment TFI będzie nas kosztować 400zł. W dniu publikowania tego artykułu nie istnieje możliwość założenia rejestru IKE w tym towarzystwie przez internet.

Na pocieszenie pozostaje nam, że Union Investment nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych (za nabycie, zbycie czy zamianę jednostek). Nie ma też żadnej opłaty za zamknięcie rejestru przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy (przez zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową).

b) Dostęp do różnych klas aktywów i inne

Klienci IKE w Union Investment TFI mają dostęp do 13 funduszy reprezentujących różne klasy aktywów oraz profile ryzyka. Podpisując umowę musimy zdecydować, w jakim wariancie chcemy lokować oszczędności. Możemy robić to albo indywidualnie (to my decydujemy, do jakich funduszy trafiają wpłaty), albo automatycznie w jednym z dwóch trybów: dynamicznym lub umiarkowanym (cały regulamin).

W wariancie indywidualnym klient może lokować oszczędności w max. 4 fundusze jednocześnie i ma prawo do 5 zmian alokacji w roku. W trakcie trwania umowy możemy również zmieniać tryb z indywidualnego na jeden z dwóch automatycznych.

W wariantach dynamicznym i umiarkowanym, towarzystwo będzie automatycznie alokować środki w fundusze kierując się strategią cyklu życia. Im jesteśmy młodsi, tym więcej będzie rozwiązań akcyjnych. W miarę upływu czasu będą zastępowane rozwiązaniami mieszanymi oraz – ostatecznie – dłużnymi. Tak wyglądają szczegółowe zasady:

Warianty automatyczne na IKE Union Investment
Na IKE w Union Investment oszczędności mogą być alokowane automatycznie

Czyli jeśli chodzi o gotowe rozwiązania, IKE w Union Investment TFI ma do zaoferowania automatyczną alokację opartą o strategię cyklu życia, ale też bardzo dobre na tle bezpośredniej konkurencji fundusz stabilnego wzrostu oraz fundusz zrównoważony.

Sporym minusem IKE w Union Investment TFI – przynajmniej z mojego punktu widzenia – są niewielkie możliwości dywersyfikacji geograficznej. Towarzystwo udostępnia wyłącznie fundusze polskich aktywów oraz fundusze inwestujące w naszym regionie, przede wszystkim w Turcji. Jak dla mnie to trochę zbyt mało.

Osobiście poszukiwałem w trzecim filarze sposobu rozproszenia ryzyka związanego z utrzymywaniem wszystkich oszczędności w Polsce. Od sytuacji w polskiej gospodarce i państwie zależą już przyszłe świadczenia z ZUS i OFE, a także los depozytów w polskim systemie bankowym. Uważam, że warto związać los części oszczędności z globalną gospodarką. Nie wiem, czy jest to właściwy krok pod kątem rentowności IKE w krótkim i długim okresie – wykonuję go po to, żeby rozproszyć ryzyko lokowania wszystkich zasobów w jednym miejscu. Jest to jeden z głównych powodów, dla których wybrałem IKE Plus w NN TFI (rejestr można założyć przez internet).

Pierwsza wpłata na IKE w Union Investment TFI musi wynieść co najmniej 1 tysiąc złotych. Kolejne co najmniej 100zł.

IKE w Union Investment TFI - czy warto
Dane aktualne w czerwcu 2015
IKE w Union Investment – opinia i podsumowanie

Wśród plusów umowy o indywidualne konto emerytalne z Union Investment TFI można wymienić:

a) ponadprzeciętną jakość zarządzania w głównych funduszach towarzystwa potwierdzoną dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w krótkim i długim okresie
b) brak opłat manipulacyjnych (za nabycie, umorzenie i konwersję jednostek) oraz opłaty za rezygnację przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy
c) dostęp do najważniejszych polskich klas aktywów oraz rynków naszego regionu
d) dostęp do gotowych strategii (np. stabilnego wzrostu)

Wśród minusów można wymienić:

a) wysokie stałe koszty zarządzania funduszami, identyczne jak dla „zwykłych” klientów detalicznych
b) 400zł za otwarcie rejestru poza siedzibą towarzystwa
c) brak możliwości otwarcia IKE przez internet
d) brak dostępu do funduszy lokujących środki poza naszym regionem
e) limit 5 zmian alokacji w roku

Muszę przyznać, że gdy w kwietniu 2013 roku przenosiłem IKE z domu maklerskiego PKO BP (tzw. IKE Obligacje Skarbowe) na rejestr funduszy inwestycyjnych, Union Investment TFI było na mojej krótkiej liście. Poza tym jestem (zadowolonym) klientem towarzystwa na zwykłych rejestrach w BossaFund oraz SFI mBanku.

Wyniki głównych funduszy towarzystwa, np. UniKorona Pieniężny czy UniStabilny Wzrost, w krótkim i długim okresie robią wrażenie. Przy wybieraniu swojego IKE zdecydowałem jednak, że wolę posiadać tańsze w utrzymaniu jednostki w dobrym towarzystwie (na IKE Plus w NN TFI) niż droższe w utrzymaniu jednostki w bardzo dobrym towarzystwie. O ile jakość zarządzania na pstrym koniu jeździ (że wspomnę choćby losy funduszu Idea Premium), niższe koszty to coś pewnego.

Z ciekawości sprawdziłem, jak poradziły sobie fundusze Union Investment oraz NN TFI (dla tańszej jednostki K powiązanej z IKE Plus i IKZE Plus) przez ostatni rok. To bardzo krótki okres, żeby wyciągać zbyt daleko idące wnioski, ale gdyby ktoś był również ciekawy, tak prezentuje się zestawienie (na zielono fundusz „zwycięzca”, na czerwono fundusz „przegrany” w okresie 12 miesięcy do wyceny z dnia 25 czerwca 2015r.):

Roczna stopa zwrotu do 25 czerwca 2015, dla NN TFI wyniki dla tańszej jednostki K
Mimo istotnych słabości (przynajmniej z mojego punktu widzenia) IKE w Union Investment to jedna z lepszych propozycji na rynku. Oceniam ją wyżej niż np. naszpikowane opłatami IKE w PZU TFI czy Pekao Pioneer TFI czy IKE z bardzo przeciętnymi funduszami Millennium TFI. Na podobnym poziomie ustawiłbym np. IKE mSkarbiec zakładane przez mBank, IKE w Legg Mason TFI czy IKE w KBC TFI. Liderami tego rynku pozostają dla mnie IKE Plus w NN TFI (które posiadam i polecam) oraz PKO TFI z funduszami cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

2 komentarze:

  1. W Union Investment mają całkiem dobrą ofertę jeśli chodzi o IKE/IKZE, W dłuższym terminie te fundusze zwykle biją konkurencję mimo standardowych opłat za zarządzanie. Towarzystwo chwali się przy tym stabilnym zespołem zarządzających. Tylko jakoś tak ją pokazują żeby wystraszyć potencjalnych klientów. Za otwarcie rejestru 400 zł to jakieś zdzierstwo totalne. Jakieś pół roku temu analizowałem ich ofertę i o ile pamiętam to można otworzyć bezpośrednio przez tzw "UniSieć". Zawsze można się raz pofatygować do siedziby firmy. Bardziej drażniło mnie to że zgodnie z regulaminem opłaty za nabycie są za O zł "w promocji", która jest już od kilku lat przedłużana, no ale zawsze jak to promocja może się skończyć.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Też jestem wobec IKE w Union Investment pozytywnie nastawiony. Pozdrawiam, proszę wracać!

      Usuń

A co Ty sądzisz?