piątek, 12 czerwca 2015

IKE w ING (a od lipca 2015 Nationale Nederlanden) – Sposób na Przyszłość, dobrowolny fundusz emerytalny czy IKE Plus?

W ING Banku Śląskim nie założymy indywidualnego konta emerytalnego w formie depozytu bankowego (chociaż bank ma w ofercie IKZE). Również dom maklerski ING Securities z grupy kapitałowej banku nie posiada w ofercie rachunku inwestycyjnego powiązanego z IKE. W trzecim filarze oszczędzimy na emeryturę w zakładzie ubezpieczeń, powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz towarzystwie funduszy inwestycyjnych z grupy. Wszystkie zmienią w lipcu tego roku nazwę na Nationale Nederlanden, żeby oddzielić się od biznesu bankowego ING.

To jest kolejny artykuł z serii opisującej szczegóły oferty IKE w polskich instytucjach finansowych. Do tej pory opublikowałem ofertę grupy PKO BP, grupy mBank, grupy Pekao, grupy PZU oraz grupy BZWBK. Wszystkie artykuły mają się złożyć na przegląd indywidualnych kont emerytalnych w 2015 i będą dostępne w tej zakładce.

Czy warto założyć IKE w instytucjach finansowych z grupy Nationale Nederlanden (do niedawna ING)? Jakie warunki proponują ubezpieczyciel Nationale-Nederlanden (do niedawna ING Życie), Nationale-Nederlanden PTE (do niedawna ING PTE) oraz NN Investment Partners TFI (do niedawna ING TFI)?

IKE w Nationale Nederlanden oszczędzanie na emeryturęIKE w Nationale Nederlanden

IKE mogą występować w pięciu formach – depozytu bankowego, rachunku inwestycyjnego, rejestru funduszy inwestycyjnych, dobrowolnego funduszu emerytalnego oraz ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym.

W instytucjach finansowych z grupy Nationale-Nederlanden znajdziemy następujące propozycje:

a) ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (powiązane z ubezpieczeniem ochronno-inwestycyjnym Sposób na Przyszłość)

b) dobrowolny fundusz emerytalny

c) rejestr funduszy inwestycyjnych

Wybór instrumentu finansowego, za pomocą którego obsługujemy oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym jest kluczowy. W tym poradniku podpowiadałem, jak wybrać IKE adekwatne do naszej wiedzy, celów i przekonań dotyczących gromadzenia kapitału.

Przyjrzyjmy się każdej umowie IKE z oferty instytucji z grupy Nationale-Nederlanden:

a) ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne Sposób na Przyszłość z dodatkową umową o IKE

To IKE ma formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowy funduszem kapitałowym i jest dodatkiem do ubezpieczenia ochronno-inwestycyjnego Sposób na Przyszłość. Pisałem o tym produkcie w przeszłości (np. tutaj).

Czyli w praktyce oznacza to, że – żeby stać się właścicielem IKE w zakładzie ubezpieczeń Nationale-Nederlanden – musimy stać się również właścicielami dwóch innych ubezpieczeń – ochronnego oraz inwestycyjnego. Mam więc do czynienia z dość złożonym produktem typu „trzy w jednym”. Warto zaznaczyć, że większość instytucji finansowych nie uzależnia założenia IKE od posiadania innych produktów.

Minimalna składka miesięczna w całym „trójpaku” Sposób na Przyszłość to 150zł, z czego 50zł to składka na ubezpieczeni ochronne, 50zł składka na ubezpieczenie inwestycyjne, a 50zł składka na ubezpieczenie inwestycyjne IKE.

Na obu ubezpieczeniach inwestycyjnych do dyspozycji klientów jest 24 funduszy inwestycyjnych z oferty NN Investment Partners TFI, w tym fundusze cyklu życia i fundusze rynków zagranicznych. Dla ścisłości należy dodać, że są to ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które lokują do 100% środków w fundusze inwestycyjne NN TFI (więcej informacji).

Struktura opłat, w tym opłat likwidacyjnych, jest w pakiecie Sposób na Życie dość skomplikowana. Składka na ubezpieczenie ochronne (min. 50zł miesięcznie) jest opłatą za to, że ubezpieczyciel przejmie na siebie ryzyko wypłaty świadczeń w razie zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierci ubezpieczonego). Za dodatkowymi opłatami możemy ubezpieczyć się od innych zdarzeń.

Na ubezpieczeniu inwestycyjnym występuje opłata od składki w wysokości 50% składki w pierwszym roku polisy, a także opłaty za wypłatę środków przed końcem obowiązywania polisy. Ubezpieczyciel nie pobiera dodatkowych opłat za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, ale to nie oznacza, że są to fundusze „darmowe”. Towarzystwo obsługujące fundusze docelowe (czyli NN TFI) pobiera standardową opłatę za zarządzanie dla jednostek detalicznych funduszy (szczegóły tego procesu).

ubezpieczenie Sposób na Życie IKE Nationale Nederlanden
Dane aktualne w czerwcu 2015

b) dobrowolny fundusz emerytalny Nationale-Nederlanden

Ta umowa o IKE powiązana jest z dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym i zarządzanym przez Nationale-Nederlanden PTE (które zarządza również jednym z największych OFE).

Dobrowolny fundusz emerytalny to również fundusz inwestycyjny (więcej informacji). Nationale-Nederlanden PTE zdecydowało się na prowadzenie funduszu aktywnej alokacji, bez sztywnego benchmarku i jasnej alokacji między klasy aktywów. Na koniec 2014 roku na jego aktywa składały się w ok. 63% akcje, 13% depozyty bankowe, 12% obligacje korporacyjne, a 11% środki pieniężne (szczegóły).

Fundusz inwestuje w 100% w polskie aktywa i nie jest zdywersyfikowany geograficznie.

Pobiera 2% w skali roku stałej opłaty za zarządzanie (od aktywów), a jeśli roczna stopa zwrotu przekroczy 8% pobiera dodatkową, zmienną opłatę w wysokości 15% nadwyżki powyżej 8% zysku. Na swojej stronie internetowej Nationale-Nederlanden PTE deklaruje, że „jeśli będziesz dokonywać regularnych wpłat na konto (minimum 600 zł rocznie przez okres 5 kolejnych lat), obniżymy o 0,15 p.p. pobieraną od Ciebie opłatę za zarządzanie kapitałem. W przypadku utrzymania cyklicznych wpłat w następnych latach , uzyskasz obniżoną wartość opłaty za zarządzanie kapitałem aż o 0,6 p.p. w stosunku do początkowej wartości”.

Przy zakładaniu rejestru towarzystwo pobierze jednorazową opłatę w wysokości 80zł od pierwszej składki. Kolejne składki nie będą obciążone tego typu opłatami.

Stopa zwrotu funduszu w 2013 wyniosła prawie 60%, ale w 2014 fundusz stracił na wartości 0,73% (więcej). Ze sprawozdań wynika, że zarządzający mocno „mieszają” w strukturze aktywów.

Nationale Nederlanden dobrowolny fundusz emerytalny
Dane aktualne w czerwcu 2015

c) IKE Plus w NN TFI

To umowa o IKE powiązana z rejestrem funduszy inwestycyjnych. Posiadam i polecam IKE Plus wszystkim, którzy czują się komfortowo oszczędzając w funduszach inwestycyjnych oraz mają pomysł na gromadzenie w ten sposób kapitału.


To, co skłoniło mnie do przeniesienia swoich oszczędności emerytalnych do IKE Plus w NN TFI (wtedy jeszcze ING TFI), to:

- obniżone opłaty za zarządzanie na rejestrach IKE (specjalna jednostka K tańsza o ok. 25% od standardowych jednostek dla klientów detalicznych – zobacz tabelę opłat)
- żadnych opłat za założenie IKE
- żadnych opłat za nabycie i zamianę jednostek (zobacz regulamin IKE Plus)
- dostęp do różnych klas aktywów, w tym funduszy rynków zagranicznych (chcę, żeby moje oszczędności w trzecim filarze pracowały częściowo poza granicami Polski), łącznie 21 różnych funduszy, w tym sześć cyklu życia
- przyzwoita jakość zarządzania
- dostęp do (względnie) funkcjonalnego systemu transakcyjnego przez internet

Nie widzę w tej chwili konkurenta dla IKE Plus w NN TFI, jeśli chodzi o IKE powiązane z funduszami inwestycyjnymi. Mam również bardzo dobrą opinię o IKE w PKO TFI z funduszami cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego (również mają wyraźnie obniżoną opłatę za zarządzanie i dają dostęp do rozsądnego, gotowego rozwiązania) oraz IKE w Union Investment TFI, Legg Mason TFI oraz KBC TFI ze względu na wyróżniającą się i trwałą jakość zarządzania.

IKE Plus w NN TFI można założyć przez internet. Pierwsza wpłata wynosi 50zł, kolejne również 50zł.

IKE Plus Nationale Nederlanden TFI opinie
Dane aktualne w czerwcu 2015

IKE w Nationale-Nederlanden – opinia i podsumowanie

1. Jeśli chodzi o pakiet Sposób na Przyszłość z dodatkową umową o IKE, jestem do całości sceptycznie nastawiony. Szczególnie jeśli IKE uznamy za punkt wyjścia i główny powód, żeby zdecydować się na kompletny pakiet ubezpieczeń Sposób na Przyszłość w zakładzie ubezpieczeń Nationale-Nederlanden. Jeśli poszukujemy tylko lub głównie indywidualnego konta emerytalnego, żeby gromadzić długoterminowego oszczędności, są tańsze i prostsze sposoby – choćby IKE Plus w NN TFI.

Nie jestem też do końca przekonany do łączenia ubezpieczeń ochronnych z ubezpieczeniami inwestycyjnymi. Nie oceniam natomiast części ochronnej tego pakietu (szczegółowe OWU), ponieważ w ogóle się na tym nie znam.

2. Jeśli chodzi o dobrowolny fundusz emerytalny w Nationale-Nederlanden PTE, wydaje mi się, że to interesująca propozycja dla klientów gotowych zaufać towarzystwu, które stawia na bardzo agresywną politykę inwestycyjną (aktywna alokacja, duża rotacja papierów wartościowych, koncentracja na polskim rynku). Wyniki będą na pewno zmienne, ale towarzystwo ma dużo doświadczenia i proponuje w miarę uczciwą strukturę opłat za zarządzanie.

3. IKE Plus w NN TFI to umowa, którą sam posiadam i polecam na tej stronie internetowej. Nie jestem wobec niej bezkrytyczny, ale uważam, że nie ma w tej chwili lepszej kompleksowej propozycji wśród IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce. IKE Plus można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?