piątek, 10 lutego 2017

Jakie jest oprocentowanie IKZE?

Dostałem od czytelnika takie pytanie:
Nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji. Wiesz może, jakie jest oprocentowanie IKZE?”

To pytanie jest fascynujące 🙂 Dlaczego? Ponieważ w ogóle nie ma czegoś takiego jak oprocentowanie IKZE.

Tylko skąd ma to wiedzieć ktoś, kto pierwszy raz słyszy o IKZE, czyli indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego? 

Jego wątpliwość – nawet jeśli brzmi „głupio” – jest w 100% uzasadniona, jeśli dopiero zaczyna zbierać informacje o IKZE.

Spróbujmy odpowiedzieć na to „głupie” pytanie.


Czy IKZE w ogóle ma oprocentowanie?

Jakie jest oprocentowanie IKZE 2017

Nie, IKZE nie ma oprocentowania.

IKZE to tylko konstrukcja prawna („opakowanie”), w ramach której 5 różnych instytucji finansowych może oferować rachunki do gromadzenia oszczędności powiązane z ulgami podatkowymi.

Te 5 instytucji finansowych to:

  • banki (depozyty bankowe),
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych (jednostki funduszy inwestycyjnych),
  • domy maklerskie (rachunki inwestycyjne),
  • powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolne fundusze emerytalne),
  • ubezpieczyciele życiowi (ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi).

Innymi słowy:

Nie ma jednego IKZE. Nie ma też domyślnego IKZE.

Takie rachunki oferuje w 5 różnych formach wiele instytucji finansowych. Czyli w praktyce musisz wybrać:

  • formę, w jakiej będziesz oszczędzać (np. depozyt bankowy),
  • jednego z dostawców IKZE w tej formie (np. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach).

Oprocentowanie dotyczy depozytów i obligacji


Druga sprawa – oprocentowane dotyczy tylko depozytów oraz obligacji (aktywów dłużnych).

Trudno mówić o oprocentowaniu w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych czy akcji. Możemy mówić o ich stopie zwrotu, ale raczej nie oprocentowaniu.

Poza tym, o ile oprocentowanie (np. lokaty) znamy z góry i możemy być jego w jakimś sensie „pewni”, stopy zwrotu są:

  • zmienne,
  • niegwarantowane,
  • indywidualne (zależą od tego, jakie decyzje podejmujesz).

Pisałem o tym przy okazji artykułu o IKZE, które się najbardziej opłaca.

Czyli:

Możesz oczywiście założyć IKZE z depozytem bankowym, które ma znane z góry (choć wcale nie "raz na zawsze") oprocentowanie.

Ale są jeszcze IKZE z funduszami inwestycyjnymi, rachunkami maklerskimi, dobrowolnymi funduszami emerytalnymi i polisami, które nie mają oprocentowania. A przynajmniej nie działa to tak samo jak na depozytach w banku.

Jakie jest oprocentowanie IKZE?


Pod koniec 2016 zrobiłem ranking IKZE w bankach. Możesz w nim sprawdzić, jakie oprocentowanie oferują banki na tych depozytach.

Ważna uwaga. Nie każdy bank ma w ofercie lokatę powiązaną z IKZE. Większość znanych, ogólnopolskich banków nie ma takiej lokaty.

Trochę lepiej wygląda pod tym względem oferta banków spółdzielczych. Problemem jest to, że te banki działają lokalnie – mogą odmawiać założenia IKZE, jeśli nie mieszkasz na obszarze ich działania.

Zrobiłem też ranking wszystkich innych IKZE dostępnych na rynku pod koniec 2016 (zapraszam) oraz rankingi w poszczególnych rodzajach IKZE, czyli z:


Jak na wyniki wpływają ulgi podatkowe?


Korzyścią z IKZE – oprócz oprocentowania lub stopy zwrotu z oszczędności, które akumulują się na rachunku – jest również możliwość odpisania wpłaty na IKZE od dochodu w rozliczeniu podatku PIT z bieżącej pracy.

To pomniejsza ten podatek o 18-32% sumy wpłat na IKZE w roku, który rozliczasz. W moim przypadku są to zwroty nadpłaty podatku przez urząd skarbowy (przykład).

Jest to indywidualna korzyść – wpływ pieniędzy na konto.

W przeszłości opisałem:


Moje decyzje


Ani moje IKZE, ani moje IKE nie jest ma oprocentowania. Nie prowadzę ich w formie lokaty bankowej.


Zajęło mi trochę czasu, żeby „dojrzeć” do spokojnego, uporządkowanego prowadzenia oszczędności w innej formie niż depozyty w banku.

IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – można założyć je przez internet. Niedawno rozliczyłem swoje wyniki. Co roku odliczam wpłaty od podatku dochodowego (przykład z rozliczenia za 2015).

Prowadzę też IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych, na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowy.  Rozliczyłem swoje wyniki do 2016. NN TFI oferuje też rejestr funduszy inwestycyjnych w połączeniu z IKZE.

Niedawno stworzyłem rankingi wszystkich ofert IKZE oraz IKE dostępnych pod koniec 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?