czwartek, 24 listopada 2016

IKE i IKZE z polisą – przegląd 2016

W tym roku doliczyłem się 6 ubezpieczycieli oferujących IKE i 7 ubezpieczycieli oferujących IKZE. Od przeglądu z ubiegłego roku z rynku znikło IKE w PKO Życie (PKO Ubezpieczenia).

Część ubezpieczycieli traktuje IKE i IKZE wyłącznie jako opcjonalny dodatek do większego pakietu ubezpieczeń ochronnych (np. Nationale-Nederlanden, Axa czy Generali), część udostępnia je jako osobny produkt z minimalną lub symboliczną warstwą ochronną (np. PZU i Aviva).

IKE i IKZE ubezpieczeniowe mają formę inwestycyjnego ubezpieczenia na życie (tzw. polisa inwestycyjna). Gromadzenie oszczędności polega na nabywaniu jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych – to inne wcielenie funduszy inwestycyjnych.

Kto je oferuje w 2016? Czy jest wśród tych produktów coś interesującego?

IKE IKZE z polisą emerytalną 2016 ranking opinie

Z „prawdziwą” ochroną czy tylko z inwestycją?


Ten rodzaj IKE i IKZE wydaje mi się najmniej intuicyjny, najbardziej skomplikowany i najkosztowniejszy na etapie gromadzenia oszczędności spośród wszystkich możliwości (czyli depozytów bankowych, funduszy inwestycyjnych, rachunków maklerskich i dobrowolnych funduszy emerytalnych).


Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych, na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowy.  Rozliczyłem swoje wyniki do 2016IKE Plus można założyć przez internet.

Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internetNiedawno rozliczyłem swoje wyniki.

Dostawców polis inwestycyjnych połączonych z IKE i IKZE zebrałem w jednej tabelce:

Polisa IKE IKZE 2016
Dane aktualne w listopadzie 2016

Żeby jakoś uporządkować IKE i IKZE u ubezpieczycieli życiowych, proponuję na starcie podzielić je na dwie grupy.

  • IKE i IKZE „samodzielne”, bez obowiązkowego pakietu innych ubezpieczeń
  • IKE i IKZE dostępne wyłącznie jako część większego pakietu ubezpieczeń

Jeśli chodzi o IKZE, tylko Aviva, Compensa i PZU pozwalają prowadzić je jako samodzielny produkt oszczędnościowy, bez dodatkowych ubezpieczeń ochronnych lub ochronno-inwestycyjnych, z symboliczną sumą ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Pozostałe cztery umowy to część większego pakietu ubezpieczeń, w tym ochronnych.

Czterech ubezpieczycieli ma w ofercie „samodzielne”, oszczędnościowe IKE, z symboliczną sumą ubezpieczenia. Dla pozostałych dwóch indywidualne konto emerytalne musi być częścią większego pakietu ubezpieczeń, w tym ochronnych.

PZU Aviva National Nederlanden polisa IKE IKZE 2016
Dane aktualne w listopadzie 2016

Wśród IKE i IKZE powiązanych „na twardo” z dodatkowym pakietem ubezpieczeń, pakiety mogą wyglądać bardzo różnie. Na przykład: IKZE w Axa Życie to kombinacja części oszczędnościowej z ubezpieczeniem niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku (szczegóły), w Nationale Nederlanden i Generali IKE lub IKZE to opcjonalna umowa do pakietu ubezpieczeń inwestycyjno-ochronnych (szczegóły i szczegóły).


Narzędzie do gromadzenia oszczędności


Od razu zaznaczam, że traktuję IKE i IKZE jako narzędzia do gromadzenia oszczędności.

Nie mam nic przeciwko ubezpieczeniom, ale konieczność połączenia IKE i IKZE z jakimś pakietem ubezpieczeń ochronnych / inwestycyjnych traktuję jako niepotrzebne ograniczenie oraz spory minus w sytuacji, gdy priorytetem jest skuteczne (= bez nadmiernych kosztów i komplikacji) gromadzenie długoterminowych oszczędności.

Wolę osobno założyć IKE lub IKZE adekwatne do moich potrzeb, a osobno ubezpieczyć się od ryzyk, które uważam za istotne w moim życiu.

Nie mam problemu z tym, że ktoś inaczej widzi tę sprawę. Ale dla mnie IKE i IKZE z większym pakietem ubezpieczeń znajdują się o poziom niżej na skali atrakcyjności w stosunku do „samodzielnych”, oszczędnościowych IKE i IKZE.

Nie jestem osamotniony w tej opinii. Regularnie otrzymuję e-maile od czytelników, którzy w przeszłości podpisali tego typu umowy, są rozczarowani i zdesperowani, żeby coś zmienić. Niektóre z tych historii opisuję w tym serwisie (przykład).

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych, na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowy.  Rozliczyłem swoje wyniki do 2016IKE Plus można założyć przez internet.

Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internetNiedawno rozliczyłem swoje wyniki.

Możliwości inwestowania przez polisę IKE i IKZE


Na czym polega oszczędzanie za pomocą IKE lub IKZE z ubezpieczeniem na życie?

Na nabywaniu jednostek ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych. To w gruncie rzeczy kolejne wcielenie funduszy inwestycyjnych, które ostatecznie nabywają za środki uczestników udziałowe i dłużne papiery wartościowe oraz ich pochodne na rynkach kapitałowych.

Zebrałem informacje dotyczące ilości funduszy dostępnych na IKE i IKZE w zakładach ubezpieczeń, w tym tego, czy da się za ich pomocą lokować oszczędności w zagraniczne aktywa (nie wliczałem funduszy akcji Nowej Europy) oraz czy udostępniają jakieś „gotowe” strategie (np. fundusz stabilnego wzrostu).

IKE i IKZE z polisą emerytalną IKE i IKZE
Dane aktualne w listopadzie 2016


Uwaga na wysokie opłaty na polisach IKE i IKZE!


Kluczem do oceny IKE i IKZE z ubezpieczeniem na życie pozostaje moim zdaniem zbadanie struktury opłat dla naszej umowy. Nie daję głowy, że wszystkie informację są precyzyjne – umowy i tabele opłat ubezpieczycieli są zawiłe jak historia Europy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie należą do najtańszych instytucji finansowych. Najczęściej korzystają z drogich, detalicznych funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (których jednostki można nabyć u innych pośredników lub bezpośrednio – taniej), a do tego dodają kolejne warstwy opłat, np. za zarządzanie UFK, administracyjną, itp  (więcej).

Z punktu widzenia klienta, najgorsza możliwa kombinacja to:

  • opłaty za zarządzanie funduszami dla TFI,
  • opłaty za zarządzanie UFK dla ubezpieczyciela,
  • opłaty od wpłat (o różnych nazwach, np. alokacyjna, wstępna, administracyjna, manipulacyjna)
  • inne opłaty, np. za ryzyko ubezpieczeniowe, za ochronę)

Dla umów z IKZE taką „mega kumulację” opłat utrzymuje PZU Życie. W kategorii dostępności funduszy IKZE w PZU Życie również wypada blado więcej).

Polisa IKE IKZE opinie
Dane aktualne w listopadzie 2016

Powtarzam to samo, co rok temu: nie ma żadnego IKZE w formie ubezpieczenia na życie, które chciałbym wyróżnić.

A IKE w zakładach ubezpieczeń?


Jest tylko jedna umowa, dla której mam ciepłe słowo.

Chodzi o IKE w Aviva. Jeśli dobrze rozumiem OWU i regulamin (więcej), ubezpieczyciel pobiera tylko jedną warstwę opłat za zarządzanie, nie pobiera żadnej składki ochronnej i tylko 160zł jednorazowej opłaty dystrybucyjnej. Jednocześnie zapewnia dostęp do 13 funduszy o bardzo zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych i solidnych wynikach, w tym funduszu aktywów zagranicznych (Aviva Międzynarodowy UFK).

IKE w Aviva bardziej przypomina mi przez to dobrą umowę o rejestr funduszy inwestycyjnych, a nie ubezpieczenie na życie. Byłoby w górnej części rankingu IKE i IKZE w TFI.

Polisa IKE opinie
Dane aktualne w listopadzie 2016


Najlepsze IKE lub IKZE z polisą – podsumowanie


Dobre wrażenie robi na mnie tylko jedna umowa, która – jeśli dobrze zrozumiałem jej warunki – jest podobna do umowy o rejestr funduszy inwestycyjnych. Mowa o IKE w Aviva. Nie powstydziłbym się tego indywidualnego konta emerytalnego.

Pozostałe umowy o IKE i IKZE z ubezpieczycielami podobają mi się znacznie mnie – również umowa o IKZE w Aviva.

Najważniejszy powód to nadmierne opłaty, które w długim okresie będą olbrzymią siłą spowalniającą wzrost wartości rachunków klientów. Słabe wyniki będą z kolei podkopywać wiarę i przekonanie klientów, że warto w ogóle na IKE i IKZE oszczędzać (przykład).

Nie dziwię się, że duża część IKE i IKZE u ubezpieczycieli nie jest aktywna (brak wpłat). 

Klienci zainteresowani regularnym oszczędzaniem na odległe cele powinni rozważyć przeniesienie IKE lub IKZE w lepsze miejsce.

Nie podoba mi się też – w przypadku niektórych ubezpieczycieli – „siłowe” powiązanie IKE i IKZE z większym pakietem usług ubezpieczeniowych. Dla mnie IKE i IKZE to przede wszystkim narzędzia do sprawnego gromadzenia oszczędności z wykorzystaniem ulg podatkowych.

Nie widzę uzasadnienia dla wiązania ich „na sztywno” z ubezpieczeniami ochronnymi czy ochronno-inwestycyjnymi. Ale jeśli ktoś poszukuje właśnie takiej kombinacji, czyli ubezpieczenie ochronne razem z IKE lub IKZE, takie produkty znajdują się w ofercie m.in. GeneraliNationale-Nederlanden i Pramerica.

Nie mam kompetencji, żeby pomóc w ich wyborze i szczegółowej konfiguracji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?