środa, 7 sierpnia 2013

Ranking IKE w bankach 2013

Rachunek oszczędnościowy w banku to jedna z sześciu dostępnych form oszczędzania w ramach indywidualnego konta emerytalnego. Inne to fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, obligacje skarbowe, rachunek maklerski oraz dobrowolny fundusz emerytalny.

Jej najważniejszą zaletą jest bezpieczeństwo kapitału i zysków identyczne jak na normalnych depozytach bankowych, które są dla większości oszczędzających domyślnym sposobem gromadzenia kapitału.

Pod koniec 2015 roku stworzyłem przegląd dostępnych na rynku umów o IKZE i IKE oraz kompleksowy ranking IKZE i IKE.

Rok temu najlepsze oprocentowanie depozytów w ramach IKE można było otrzymać w dwóch małych bankach spółdzielczych oraz w bankach z grupy Getin Noble. Jak jest w tym roku? Zapraszam na ranking IKE w bankach w 2013r.?

Co się wydarzyło przez 12 miesięcy?

Ranking IKE w bankach 2013
Dla zwolenników stałego dochodu z lokat bankowych oraz obligacji skarbowych wydarzyły się dwie ważne rzeczy. Po pierwsze – przez ostatnie kilka miesięcy byliśmy świadkami obniżek krótkoterminowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. To doprowadziło do obniżki kosztów pożyczania pieniądza, ale też przyczyniło się do spadku oprocentowania na depozytach bankowych i obligacjach skarbu państwa. Te obniżki widać również w ofertach IKE w bankach.

Druga sprawa to spadek inflacji liczonej rok do roku przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ realny zysk z depozytów bankowych i obligacji to różnica między oprocentowaniem a poziomem inflacji w okresie trwania inwestycji. Oznacza to mniej więcej tyle, że mimo obniżek stóp procentowych i oprocentowania depozytów w bankach realny zysk dla inwestora wcale nie musi być niższy. Od trochę mniejszych nominalnych zysków odejmujemy przecież znacznie niższą inflację.

Jak przez 12 miesięcy zmieniło się oprocentowanie IKE w bankach – ranking 2013

ranking IKE 2013 banki
ranking IKE 2013 - banki
Tak jak rok temu najlepiej oprocentowane IKE w formie rachunku oszczędnościowego proponują małe banki spółdzielcze. Nie wiąże się ono z żadnymi dodatkowymi produktami lub obowiązkami. Oprocentowanie jest zmienne. Ich sporą wadą jest bardzo ograniczony zasięg dystrybucji – założenie konta w jednym z dwóch banków ze szczytu listy będzie wymagać wycieczki np. do Katowic, Wołomina lub Milicza.

Z popularnych banków godna szerszego opisu jest w tej chwili tylko oferta Millennium oraz banków z grupy Getin.

Millennium utrzymuje oprocentowanie rachunku oszczędnościowego IKE na poziomie 4% w skali roku. Biorąc pod uwagę, że gromadząc oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym możemy być zwolnieni z podatku Belki od zysków kapitałowych, jest to odpowiednik tradycyjnej lokaty na ok. 5% w skali roku. Tego typu depozyty to w tej chwili rzadkość na rynku.

Pod koniec 2015 roku stworzyłem przegląd dostępnych na rynku umów o IKZE i IKE oraz kompleksowy ranking IKZE i IKE.

Oprocentowanie IKE w Millennium jest jednak zmienne, więc obniżki nawet w najbliższym czasie nie są wykluczone. Warto jednak podkreślić, że ten bank od lat oferuje przyzwoite warunki na IKE w formie rachunku oszczędnościowego i radykalna zmiana oprocentowania byłaby niespodziewanym odstępstwem od tej polityki.

Jeśli chodzi o banki z grupy Getin, przede wszystkim Getin Bank oraz Idea Bank, ich oferta jest trochę bardziej złożona. Na czystym IKE Getin Bank płaci w tej chwili 3,73% w skali roku (odpowiednik 4,6% w skali roku na zwykłej lokacie) i gwarantuje ten poziom przez 5 lat. Jeszcze tok temu można było tu na podobnych warunkach zakładać IKE z oprocentowaniem ponad 5% w skali roku. Z dzisiejszej perspektywy wygląda to jak prawdziwy rarytas.

W kontekście rachunków oszczędnościowych o stałym oprocentowaniu w długim okresie zachęcam do lektury tekstu o długoterminowych lokatach w czasach niskich stóp procentowych.

Getin Bank i Idea Bank są gotowe podwyższyć gwarantowane oprocentowanie, a nawet wydłużyć okres jego obowiązywania do 10 lat, jeśli mocniej zwiążemy się z bankiem. W najprostszej wersji chodzi o założenie konta osobistego (w Getin Banku oprocentowanie IKE wzrośnie do 4,13% w skali roku przez 5 lat, odpowiednik 5,1% na zwykłej lokacie). Jeśli dodatkowo zdecydujemy się na program systematycznego inwestowania, oprocentowanie może wzrosnąć nawet do 5,35% w skali roku gwarantowanego przez 10 lat (odpowiednik zwykłej lokaty na 6,6% przy założeniu, że spełnimy warunki zwalniające nasze oszczędności z podatku Belki).

I znowu widać, że oferta pogorszyła się w stosunku do ubiegłego roku. Wtedy można było ugrać na takich pakietach w Getin Banku lub Idea Bank nawet ponad 7% w skali roku dla rachunku oszczędnościowe IKE, co było odpowiednikiem zwykłej lokaty na ok. 9%. Oczywiście takie warunki otrzymywali tylko klienci kupujący również (drogi, skomplikowany i ryzykowny) plan systematycznego oszczędzania na wiele lat.

W ubiegłym roku interesującą konkurencją dla IKE w formie depozytów bankowych były obligacje skarbowe. W najlepszym momencie dawały zarobić 6,5% w pierwszym roku, a w kolejnych 2,5% ponad inflację. Jak wygląda oferta skarbu państwa dzisiaj? Jeśli chodzi o emisję z sierpnia 2013, możemy liczyć na 4% pierwszym roku i 1,5% ponad inflację w kolejnych latach.


Czy warto założyć IKE w formie rachunku oszczędnościowego?

Pod tym pytanie kryje się moim zdaniem kilka spraw. Po pierwsze – czy rachunek oszczędnościowy IKE da zarobić lepiej niż zwykła lokata. Po co pakować się w jakiś trzeci filar, jeśli nie będzie z tego żadnej realnej korzyści?

Jak pokazuje ten ranking i poprzedni, na rynku jest spory rozstrzał. Ale kilka banków spółdzielczych oraz pojedyncze banki komercyjne (np. Millennium, Getin Bank) mają na IKE ofertę trochę lub znacznie lepszą niż to, co można dostać na zwykłych depozytach.

W tej chwili średnie oprocentowanie depozytów średnioterminowych wynosi niecałe 3% w skali roku brutto (przed podatkiem Belki). Na zwykłym rachunku oszczędnościowym w Millennium dostaniemy 3-3,5% w skali roku w zależności od tego, czy są to nowe środki, czy nie. Jest to również kwota brutto. Póki co IKE w formie depozytu bankowego płaci 4% w skali roku i nie zapłacimy od tego podatku, więc jest to kwota netto. Jeszcze lepiej można zarobić w niszowych bankach spółdzielczych i wiem, że niektórzy czytelnicy w zeszłym roku zdecydowali się podjąć jednorazowy trud założenia IKE np. w SK Banku. Mogą się w tej chwili cieszyć bezpiecznym oprocentowaniem 6,6% w skali roku netto.

Po drugie – czy rachunek oszczędnościowy to najlepsza forma dla indywidualnego konta emerytalnego? To wybitnie osobista decyzja – dla wielu osób lokaty bankowe są jedynym zrozumiałym i akceptowalnym sposobem gromadzenia pieniędzy. Nie chcą zmienności, nie chcą podejmowania decyzji inwestycyjnych, chcą gwarancji państwa. IKE rachunek oszczędnościowy to obok obligacji skarbu państwa najlepsze rozwiązanie dla tej grupy. IKE w banku to również dobry pomysł na rozpoczęcie oszczędzania na prywatną emeryturę – jeśli kiedyś rozwiniemy się jako inwestorzy będziemy mogli bez kosztów przenieść środki np. do funduszy czy na rachunek maklerski IKE.

Można jednak znaleźć wiele powodów, żeby długoterminowe oszczędności na IKE obciążyć ryzykiem w funduszach inwestycyjnych lub na rachunku maklerskim. Potencjał zysków jest wtedy znacznie wyższy, ale ceną będzie zmienność wartości naszych inwestycji.


Po trzecie – czy warto w ogóle zakładać indywidualne konto emerytalne? Napisałem kilkanaście tekstów, które bezpośrednio i pośrednio odpowiadają na to pytanie. Mam do powiedzenia na temat IKE sporo dobrego, ale nie jestem bezkrytyczny. To nie jest jakieś magiczne rozwiązanie, które zapewni nam radosne życie po zakończeniu kariery zawodowej.

To całkiem korzystny mechanizm, dzięki któremu:

a) wydzielimy jasny kanał gromadzenia oszczędności na prywatną emeryturę, w którym pieniądze należą w każdym momencie do nas,
b) jeśli spełnimy warunki, unikniemy płacenia podatku Belki, co w długim terminie ma gigantyczny wpływ na stopę zwrotu w stosunku do takiej samej inwestycji obarczonej tym podatkiem,

Tutaj wszystkie artykułu o IKE, trzecim filarze oraz prywatnej emeryturze.


2 komentarze:

  1. Hej

    zapomniałeś tylko napisać o kapitalizacji odsetek, np Mbank/Multibank dają miesięczną a Millenium roczną kapitalizację. Grosik do grosika robi różnicę.

    Ale super artykuły! Bardzo pomocne - dziękuję.

    OdpowiedzUsuń
  2. Dzięki za komentarz, nie zwróciłem uwagi na różne tryby kapitalizacji. Pozdrawiam, proszę wracać!

    OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?