wtorek, 25 sierpnia 2015

Czy warto założyć IKZE w PKO?

Ważna informacja na początek – bank PKO BP nie prowadzi depozytów bankowych powiązanych z IKZE, a dom maklerski PKO BP nie prowadzi rachunku maklerskiego IKZE dla obligacji skarbowych. Czyli w momencie publikowania tego artykułu nie założymy w PKO ani IKZE w formie lokaty, ani IKZE z detalicznymi obligacjami skarbowymi. Obie umowy są dostępne w PKO w połączeniu w IKE.

W grupie banku PKO BP znajdziemy jednak dwie umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – jedna powiązana jest z rejestrem funduszy inwestycyjnych (PKO TFI), a druga z dobrowolnym funduszem emerytalnym (PKO BP Bankowy PTE).

To jest pierwsza część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – całość będzie zebrana pod tym odnośnikiem. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są szczegóły IKZE w z funduszami inwestycyjnymi PKO TFI oraz z dobrowolnym funduszem emerytalnym PKO BP Bankowy PTE? Czy warto prowadzić IKZE w instytucjach finansowych z grupy PKO BP?

Kilka słów o IKZE

IKZE w PKO - opinie
IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwsza, część druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Nie każda instytucja finansowa oferuje umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W momencie publikowania tego artykułu jest tylko jeden bank komercyjny (ING Bank Śląski), który ma w ofercie IKZE powiązane z depozytem bankowym.

W grupie PKO BP dostępnych jest aż sześć różnych umów o IKE (więcej), ale tylko dwie o IKZE. Ich dostawcami są PKO TFI oraz PKO BP Bankowy PTE. Przyjrzyjmy się im w szczegółach.

A) IKZE w PKO TFI z funduszami cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego

To IKZE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych. PKO TFI zaproponowało nietypowe rozwiązanie dla klientów zainteresowanych budowaniem długoterminowego kapitału na emeryturę. Na rejestrze połączonym z IKZE można lokować oszczędności wyłącznie w fundusze cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego. Wcześniej pisałem o tym rozwiązaniu w szczegółach. Warto również zapoznać się z zasadami programu Pakiet Emerytalny.

Do naszej dyspozycji jest pięć subfunduszy z różnymi datami docelowymi (2020, 2030, 2040, 2050, 2060). Na rejestrze w jednym momencie może znajdować się tylko jeden subfundusz. Mamy prawo do 2 darmowych zamian do innych subfunduszy w roku. Kolejne kosztują 3% wartości zlecenia.

Wielką zaletą IKZE z funduszami cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego są obniżone koszty zarządzania w stosunku do zwykłych funduszy detalicznych. To ma pozytywny wpływ na rentowność inwestycji, szczególnie w dłuższym okresie.

Fundusze PKO Zabezpieczenia Emerytalnego są zarządzane – do klienta należy wyłącznie decyzja o wyborze jednego subfunduszy z pięciu o różnych profilach ryzyka (więcej w tym szczegółowym tekście).

Opłata za wypłatę transferową, zwrot lub wypłatę przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy to 10% kwoty odkupienia brutto. 

Jak każdy fundusz inwestycyjny, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych stóp zwrotu w krótkim czy dłuższym okresie. Zależą one od sytuacji na rynkach finansowych. Oszczędności lokowane są w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, w Polsce i za granicą. To oznacza, że wycena jednostek oraz wartość rejestru będą zmienne.

IKZE z funduszami cyklu życia oferuje również towarzystwo NN TFI (do niedawna ING TFI), w którym prowadzę swoje IKE. W tym towarzystwie na IKE i IKZE również obowiązują niższe opłaty za zarządzanie. Nie ma też opłat manipulacyjnych. IKZE w NN TFI można założyć przez internet.

IKZE z funduszami PKO Zabezpieczenia Emerytualnego
Dane aktualne w sierpniu 2015

B) IKZE PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny w PKO BP Bankowy TFI

To IKZE ma formę dobrowolnego funduszu emerytalnego prowadzonego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PKO Bankowy. To w gruncie rzeczy również fundusz inwestycyjny lokujący środki w dłużne i udziałowe papiery wartościowe (więcej o dobrowolnych funduszach emerytalnych).

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny to fundusz zrównoważony lokujący 40% środków w aktywa udziałowe (akcje), a 60% w aktywa dłużne (obligacje). Na koniec grudnia 2014 roku jego aktywa składały się wyłącznie z polskich papierów wartościowych (szczegóły portfela).

Fundusz pobiera maksymalnie 2,5% aktywów w skali roku w opłacie za zarządzanie. To porównywalna wysokość do opłaty za zarządzanie w detalicznym funduszu stabilnego wzrostu, z którym można porównać jego aktywa.

Za dołączenie do funduszu może zostać pobrana jednorazowa opłata w wysokości do 300zł przy podpisywaniu umowy w trybie korespondencyjnym.

Jeśli w terminie do 12 miesięcy zażądamy zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej środków, zostanie pobrana opłata w wysokości 10% wartości transakcji, która musi się jednak zamknąć w przedziale 36-200zł.

IKZE dobrowolny fundusz emerytalny PKO Bankowy PTE
dane aktualne w sierpniu 2015

IKZE w PKO – podsumowanie i opinia

Instytucje finansowe z grupy PKO BP przygotowały do tej pory dwie umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Nie ma wśród nich żadnej dla oszczędzających szukających gwarancji utrzymania nominalnej wartości kapitału oraz gwarancji zysku. W banku PKO BP nie założymy IKZE z lokatą, nie istnieje też IKZE powiązane z detalicznymi obligacjami skarbowymi. To generalnie uboższa propozycja niż w przypadku umów o IKE (6 różnych umów).

Najważniejsze cechy IKZE w PKO TFI (opłaty, dostępność funduszy, limity i ograniczenia narzucane przez towarzystwo) są identyczne jak na IKE w PKO TFI. Oba rachunku można zresztą połączyć w tzw. Pakiet Emerytalny (więcej).

Jest to bardzo specyficzna propozycja. Towarzystwo udostępnia kilka funduszy cyklu życia z jasnym celem i strategią inwestycyjną, z których klient może posiadać w danej chwili tylko jeden. To w dużej mierze rozwiązanie bezobsługowe. Wielkim plusem oferty są obniżone opłaty za zarządzanie – do naprawdę niskich poziomów jak na polską branżę funduszy inwestycyjnych.

Obok oferty NN TFI (którego IKE Plus posiadam i polecam) jest to moim zdaniem najbardziej spójne, przemyślane i nastawione na klienta rozwiązanie wśród wszystkich dostawców IKZE i IKE z tej kategorii.

IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym zarządzanym PKO BP Bankowy PTE jest również bliźniaczo podobne do IKE w tej instytucji. To fundusz zrównoważony skoncentrowany na polskich aktywach. Także w tym przypadku klient nie jest zaangażowany w dodatkowe decyzje inwestycyjne – to gotowy produkt.

Fundusz nie wyróżnia się specjalnie na tle bezpośredniej konkurencji. Opłaty za zarządzanie są na standardowym, wysokim poziomie (2,5% w skali roku przy alokacji 40% akcje, 60% obligacje). Nowi klienci płacą opłatę od składki (do 300zł). Całość aktywów funduszu to akcje polskich spółek i polskie obligacje skarbowe oraz korporacyjne. Wyniki za pierwsze lata działania wydają się OK.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

10 komentarzy:

 1. Witam
  Chciałęm się podzielic moimi przemyśleniami odnośnie wyboru IKZE i w tym kontekście mojego niewielkiego doświadczenia na temat IKZE w PKO TFI z funduszami cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego. Od dwóch lat zamierzałem założyć IKZE, po serii Pana artykułów zdecydowałem że wyżej wymieniony produkt PKO będzie dla mnie najlepszy. Porównując go do tego co oferuje NN wydaje mi się że PKO daje mi to na czym mi zależy:
  niższa prowizja
  gotowy program 2050 o dość agresywnej polityce – pasuje mi to
  brak różnorodności produktów mi nie przeszkadza, nie mam zamiaru aktywnie zarządzać tym porfelem, gotowy program jest tu dla mnie optymalny
  Wiec po podjęciu decyzji udałem się na stronę PKO i zacząłem poszukiwania. A na stronie biednie. Brak informacji jak system działa, brak informacji jak założyć konto, brak informacji jak zarządzać kątem, itd. – dosłownie nic. Tylko kilka zdań i załączniki do regulaminów. Ok, nie poddaje się stwierdzilem że zadzownię zapytam. Połączono mnie jak się okazało z OFE PKO, kika minut rozmowy z Panią zajęło mi dojście że ona się tym produktem nie zajmuje, przekierowanie na numer głowny PKO i tym razem przełączyli mnie do domu maklerskiego, dopiero tam przełączono mnie na TFI PKO. Od Pani dowiedziałem się że strona jest bardzo uboga – ale to już wiedziałem. Dowiedziałem się w końcu że kontem monżna zarządzać za pomocą aplikacji WWW i że opłata jednorazowa za założenie to 200pln – opłatę potwierdziłęm później w regulaminie rewizja z dnia 01.10.2015.
  Podsumowując:
  strona PKO poza tym że dają linki do regulaminów bezurzyteczna, posiadam doświadczenie w obsłudze stron mbnaku, byłego alior sync i bgz optima. Porónując je do PKO (zwłasza dwie piersze) to w sposobie przedstawiania informacji dzielą ich lata. Wszystkie podstawowe informacje są dostępne bez wertowania regulaminów, jest wiele przykładów jak działa system informatyczny, również filmiki i testowa aplikacja – klient może przetestować działanie bez wiązania sie od razu z instytucją, nie bierze kota w worku
  infolinia dramat, jak to jest że dzwonie do takiego mbank i jeden operator jest mi w stanie udzielić informacje na 90% pytań i zna ogólnie wszystkie produkty a w pko nie są nawet świadomi jakie produkty oferuje grupa
  no i pojawiła sie opłata na wejście 200pln, więc nawet płacą trochę wyższą prowizję z NN będę długo, długo do przodu
  Uff, to tyle. Posumowując Chciałem napisać że pomimo że żyjemy w czasach smartfonów, tabletów, ciągłego dostępu do interentu itd i wydawało mi się że wszystkie strony i systemy informacyjne tak dużych firm jak PKO są user friendly to jednak tak nie jest.
  Pozdrawiam
  Jakub

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za informacje z pierwszej ręki. Opłata 200zł za rozpoczęcie oszczędzania to mega minus na tle konkurencji i zmiana na gorsze w stosunku do sierpnia, gdy przyglądałem się ofercie. Co do strony internetowej - też jestem z pokolenia, dla którego to ważny, praktyczny aspekt korzystania z jakiejś usługi. W przypadku PKO TFI wygląda to na kolejny minus.

   Dzięki za komentarz, pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. 200 ZŁ OPŁATY MANIPULACYJNEJ- DLA MNIE TO ZŁODZIEJSTWO.

   Usuń
 2. Witam
  A czy rozważał Pan podjąć się tematu porównaniu funduszy emerytalnych które mamy do wyboru w drugim filarze? Czy też można Pana zdaniem brak (lub niewiele) różnić między produktami (oczywiścia poza wynikiem) i dostępne już w internecie informacje powodują że nie ma właściwie o czym pisać?
  Chciałbym również poznać Pana zdanie na temat dywersyfikacji pod względem dostawców usług, mam tu na myśli trzymanie pieniędzy w drugim filarze, w IZE i IKZE w tej samej instytucji.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki komentarz. Gdy zakładałem ten serwis, miałem ambicję pisać o wszystkim, co dotyczy emerytury, w tym ZUS i OFE. W trakcie jego prowadzenia wyklarował mi się podział na powszechny system emerytalny (obsługiwany przez instytucje państwowe i obowiązkowy) oraz naprawdę dobrowolne formy gromadzenia oszczędności. Do tej pierwszej grupy zaliczam również drugi filar - to jest z mojego punktu widzenia część finansów publicznych, a nie prywatnych. Nasz wpływ na los tych oszczędności jest ograniczony, chociaż rzeczywiście można zmieniać dostawcę OFE. Raczej nie będę o tym pisał, ponieważ zdecydowanie bardziej interesują mnie dobrowolne formy oszczędzania indywidualnego - IKE, IKZE i akumulacja aktywów poza trzecim filarem, przede wszystkim w systemie bankowym, na rynku kapitałowym i w systemie ubezpieczeniowym.

   Co do dywersyfikacji dostawców usług finansowych, jestem generalnie jej umiarkowanym zwolennikiem. W ogóle bardziej cenię dywersyfikację i szerokie rozłożenie ryzyk niż koncentrację i optymalizację. Korzystam nie tylko z usług wielu instytucji finansowych, ale też moje oszczędności są ulokowane w różnych klasach aktywów i różnych papierach wartościowych. IKE i IKZE prowadzę w różnych instytucjach, ale jestem neutralnie nastawiony wobec pomysłu utrzymywania oszczędności na IKE i IKZE w tej samej instytucji, jeśli ma wyróżniającą się ofertę. Nie widzę w tym nic złego, szczególnie jeśli IKE i IKZE rozumiemy jako tylko część oszczędności. W takim wypadku ktoś posiada przecież jeszcze np. lokaty bankowe, konto oszczędnościowe, jakieś papiery wartościowe, być może zwykłe jednostki funduszy inwestycyjnych czy coś tam jeszcze i całość jest wystarczająco zdywersyfikowana.

   Pozdrawiam, proszę wracać

   Usuń
  2. Ale jak mi się wydaje jest możliwość zwrotu corocznego w rozliczeniu rocznym. Przynajmniej ja taką oferte otrzymałem, że co roku do ręki wraz z pit-em otrzymam zależnie od zgromadzonych środków w ciągu roku. Czyli jeżeli odłożę 5tyś zł rocznie i rozliczę PIT otrzymam co roku do ręki kokoło 900-1000zł. Nie istnieje taka lokata która z 5tyś zł dała mi 1000zł rocznie. :) Tak że te 300zł na otwarcie funduszu zwróci się w ciągu pierwszego roku i jeszcze zostanie :) I te 300zł wliczane jest w kapitał emerytalny. Czyli otwieram konto kwotą 500zł. Potrącają mi te 300zł. Ale na funduszu mam 500zł.Ale w pit mogę rozliczyć się z tych 200zł

   Usuń
 3. spróbujcie wypłacić pieniądze to ocenicie czy się opłaca, nic za darmo ale Wasz wybór

  OdpowiedzUsuń
 4. Ostrzegam wszystkich !
  Dokonałem transferu z IKZE Bank Śląski. Do dzisiaj moich pieniędzy niem a na IKZE w PKO BP. Poinformowali mnie że moje pieniądze są na tzw "Koncie technicznym". Nie mogę ich wypłacic nie zarabiają, nie widze ich. Powód - po podpisaniu umowy, po transferze żdaja dokumentów z Banku Śląskiego kiedy i w jakiej wysokości dokonywane były wpłaty. Kuriozum i bezprawie. W umowie o prowadzenie IKZE nie ma słowa o tym ,że mam dostarczyc jakieś zaswiadczenia...Tak wię obracają mi=oimi pieniędzmi, a ja i=ch fizycznie nie mam. Oddałem sprawę w ręce prawnika. Bede opisywał to bezprawie i złodziejstwo na wszystkich mozliwych forach. Uwahga na oszustów z PKO !

  posiadacz pieniędzy na "koncie technicznym"

  OdpowiedzUsuń
 5. IKZE PKOBP - wpłata we wrześniu 2019 r. 5718 zł , w chwili obecnej ( kwiecień 2020 r) 5135,73 PLN ...

  OdpowiedzUsuń
 6. IKZE PKOBP od listopada 2020 do listopada 2021 wpłata 7800zł, w chwili obecnej 7343zł.
  To jest jakaś masakra, nieudacznicy po podstawówce zarządzają tam naszymi lokatami.

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?