wtorek, 4 sierpnia 2015

IKE w towarzystwie ubezpieczeń na życie SKOK – nie, nie i jeszcze raz nie

Ubezpieczenie na życie powiązane z IKE w towarzystwie ubezpieczeń na życie SKOK to jedna z lepiej opisanych umów, z jakimi się spotkałem w tej kategorii – przejrzysta tabela opłat i prowizji i niedwuznaczne OWU. Dzięki temu jak na dłoni widać, że to fatalny sposób na gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym.

W skrócie – do dyspozycji klientów są trzy słabe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, każda składka jest pomniejszana o 5% opłaty manipulacyjnej, a co roku zapłacimy także 46zł składki ochronnej, przy czym funkcja ochronna tego ubezpieczenia w praktyce jest iluzoryczna.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPS, BGŻ BNP Paribas oraz kilku bankach spółdzielczych.

Jakie warunki proponuje na indywidualnym koncie emerytalnym towarzystwo ubezpieczeń na życie SKOK? Jak wypada w porównaniu z bezpośrednią konkurencją?

IKE w towarzystwie ubezpieczeń SKOK - opinie
IKE z ubezpieczeniem na życie

IKE mogą występować w pięciu różnych formach. TU SKOK proponuje tylko jedną z nich – ubezpieczenie na życie. Inne możliwości to

a) rachunek oszczędnościowy w banku,
b) rachunek maklerski w domu maklerskim,
c) rejestr funduszy inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych
d) dobrowolny fundusz emerytalny w powszechnym towarzystwie emerytalnym

Decyzja o wyborze formy IKE jest kluczowa – od niej zależy w jakich aktywach utrzymywane będą nasze oszczędności, jakie będą koszty, jakie będą możliwe stopy zwrotu z kapitału, a także różne rodzaje ryzyk działających na nasz kapitał. Więcej w tym przewodniku.

Przy okazji – warto wiedzieć, że w zakładach ubezpieczeń otworzono do końca grudnia 2014 zdecydowanie najwięcej indywidualnych kont emerytalnych (prawie 70% wszystkich). Na ubezpieczeniach na życie znajduje się ok. 38% wszystkich oszczędności zgromadzonych na IKE.

Z drugiej strony, ubezpieczyciele życiowi mają najniższy wskaźnik „aktywnych” IKE, czyli takich, na które wpłynęły w danym roku jakieś oszczędności. W 2014 wynosił on zaledwie 26%, podczas gdy na IKE w bankach jest to 70%, a na rachunkach maklerskich prawie 60%. Na przeciętne IKE u ubezpieczyciela wpływa też co roku najmniej oszczędności – w 2014 było to 2,8 tysiąca złotych przy 8,6 tysiąca złotych na rachunkach maklerskich i 5,2 tysiąca złotych na dobrowolnych funduszach emerytalnych (źródło).

W zakładach ubezpieczeń IKE jest powiązane z ubezpieczeniem na życie, najczęściej z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W niektórych przypadkach jest częścią większego pakietu ubezpieczeń, w tym ochronnych (tak jest np. w Nationale-Nederlanden czy Generali).

Uważam ubezpieczenia inwestycyjne za kosztowny, skomplikowany i nieefektywny sposób gromadzenia oszczędności – napisałem o nich (w tym o własnym, niepowiązanym z IKEwiele krytycznych artykułów. Wśród umów o IKE z ubezpieczeniem na życie, jakie znam, są jednak takie, na które warto spojrzeć odrobinę przychylniejszym okiem, np. IKE w Aviva czy IKE w MetLife.

Osobiście korzystam z IKE Plus w NN TFI (kiedyś ING TFI) – to umowa oparta o rejestr funduszy inwestycyjnych. Opisałem kiedyś w szczegółach jej zalety i wady, a także proces przenoszenia IKE od innego dostawcyIKE Plus można założyć przez internet.

IKE z ubezpieczeniem na życie w TU SKOK

Ta umowa o indywidualne konto emerytalne jest powiązana z ubezpieczeniem na życie i dożycie w towarzystwie ubezpieczeń SKOK.

Jest to ubezpieczenie inwestycyjne, którego głównym celem nie jest zapewnienie klientowi ochrony ubezpieczeniowej, tylko stworzenie mu możliwości gromadzenia oszczędności w formie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci jest uzależniona od wieku ubezpieczonego w momencie śmierci i wynosi od 2000zł (śmierć poniżej 65 roku życia) do 200zł (powyżej 90 roku życia). O tyle zostanie powiększona wartość polisy (na którą składają się jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabywanych za składki), jeśli oszczędzający umrze przed rozpoczęciem wypłacania swoich oszczędności. Świadczenia trafią do osób uprawnionych lub uposażonych.

Za tą usługę TU SKOK pobierze co roku 46zł z pierwszej składki. W tabeli opłat i prowizji oraz OWU nazywa ją składką ochronną.

Z kolei od każdej składki TU SKOK pobierze równowartość 5% w opłacie manipulacyjnej. Za pozostałą kwotę nabywamy jednostki jednego z trzech dostępnych na IKE w TU SKOK ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Już na tym poziomie widać, że struktura opłat na IKE w TU SKOK jest bardzo obciążająca dla właściciela rachunku. Z ciekawości sprawdziłem, ile oszczędności ze składek kogoś, kto odkłada po 1000zł przez 10 miesięcy w roku na tym indywidualnym koncie emerytalnym, faktycznie trafi do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Przelejemy na konto TU SKOK 10 tysięcy złotych, ale jednostki UFK nabędziemy za 9454zł – 546zł już na tym etapie pochłoną koszty prowadzenia tej umowy.

IKE w TU SKOK - opłaty

Dodajmy do tego ofertę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na IKE w TU SKOK. Za gotówkę będziemy nabywać jednostki właśnie tych funduszy. Są to:

a) SKOK Rynku Pieniężnego UFK
b) SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji UFK
c) SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji UFK

Każdy z nich jest w gruncie rzeczy funduszem funduszy lokującym do 100% środków w fundusze inwestycyjne TFI SKOK (niedawno przejętego i reorganizowanego przez Altus TFI). Za taką politykę lokacyjną te ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe pobierają dodatkowe 0,8-1,2% wartości aktywów rocznie w ramach opłaty za zarządzanie. To oczywiście ma dalszy negatywny wpływ na rentowność inwestycji.

Sprawdźmy jeszcze, jak radzą sobie te ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w krótszym i dłuższym terminie w stosunku do średniej dla funduszy z tej samej kategorii. Uprzedzam – to nie będzie przyjemny widok.

SKOK Rynku Pieniężnego UFK na tle średniej dla fundusze pieniężnych i gotówkowych
SKOK Rynku Pieniężnego UFK na tle średniej dla fundusze pieniężnych i gotówkowych
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji na tle średniej dla funduszy aktywnej alokacji
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji na tle średniej dla funduszy aktywnej alokacji

Minimalna pierwsza składka na IKE w TU SKOK wynosi 50zł. Ubezpieczyciel nie narzuca harmonogramu czy regularności wpłat.

IKE w TU SKOK - czy to się opłaca?
Dane aktualne w sierpniu 2015

IKE w TU SKOK – podsumowanie i opinia

Nie widzę właściwie żadnego racjonalnego powodu, żeby rozważyć prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z ubezpieczeniem na życie w TU SKOK. Klienci będą ponosić koszty wyższe niż u bezpośredniej i pośredniej konkurencji, w tym koszty w gruncie rzeczy iluzorycznej ochrony ubezpieczeniowej.

Trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dostępne na IKE w TU SKOK są drogie i słabo zarządzane. Efekt to fatalne wyniki inwestycyjne. Wszystkie oparte są o polskie klasy aktywów i nie pozwalają na dywersyfikację geograficzną oszczędności.

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych na IKE Plus w ING TFI (wkrótce NN Investment Partners). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowyIKE Plus można założyć przez internet. Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?