sobota, 1 sierpnia 2015

IKE w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) – rachunek oszczędnościowy lub inwestycyjny

W Banku Polskiej Spółdzielczości można założyć jeden z dwóch rodzajów indywidualnego konta emerytalnego – z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego lub z giełdowym rachunkiem inwestycyjnym. W momencie publikowania tego artykułu depozyt oprocentowany jest na 2,4% w skali roku, jego założenie i prowadzenie jest bezpłatne, ale za dostęp do bankowości internetowej trzeba jednorazowo zapłacić 50zł. Z kolei rachunek inwestycyjny IKE jest zakładany i prowadzony bezpłatnie, a prowizje za transakcje wynoszą 0,38% dla papierów udziałowych oraz 0,19% dla papierów dłużnych (min. 5zł w każdym przypadku).

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDM, BPH TFI oraz kilku bankach spółdzielczych.

Czy warto założyć indywidualne konto emerytalne w Banku Polskiej Spółdzielczości? Jak wypada rachunek oszczędnościowy POL-IKE w Banku BPS w porównaniu z konkurencją? Czy znajdziemy na rynku lepsze rachunki maklerskie powiązane z IKE?

IKE w Banku Polskiej Spółdzielczości - depozyt lub rachunek maklerski
IKE w różnych instytucjach finansowych

Bank Polskiej Spółdzielczości to ogólnopolski bank komercyjny, który – co ciekawe – pełni równocześnie funkcję banku zrzeszającego kilkaset lokalnych banków spółdzielczych z grupy BPS. Samodzielnie prowadzi ponad 50 oddziałów w całej Polsce.

W grupie banku znajdują się również dwie inne instytucje finansowe, które mogą oferować indywidualne konta emerytalne – dom maklerski oraz towarzystwo funduszy inwestycyjnych. BPS TFI nie ma w swojej ofercie IKE.

Zgodnie z ustawą, indywidualne konto emerytalne może być powiązane z:

a) depozytem bankowym (w bankach komercyjnych lub spółdzielczych)
b) rejestrem funduszy inwestycyjnych (w towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
c) dobrowolnym funduszem emerytalnym (w powszechnych towarzystwach emerytalnych)
d) ubezpieczeniem na życie (w zakładach ubezpieczeń)
e) rachunkiem maklerskim (w domu maklerskim)

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

Bank Polskiej Spółdzielczości oraz jej spółki zależne mają w ofercie dwa rodzaje umów o IKE – z depozytem bankowym (Bank BPS) oraz z rachunkiem inwestycyjnym (dom maklerski BPS). Przyjrzyjmy się w szczegółach ich najważniejszym cechom.

Rachunek oszczędnościowy POL-IKE w Banku Polskiej Spółdzielczości

Ta umowa o indywidualne konto emerytalne powiązana jest z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego.

W dniu publikacji tego artykułu Banku Polskiej Spółdzielczości utrzymuje dla depozytów IKE oprocentowanie w wysokości 2,4% w skali roku. To odpowiednik ok. 3% w skali roku na „zwykłym” depozycie bankowym, od którego pobierany jest regularnie podatek Belki (tabela oprocentowania).

Oprocentowanie jest zmienne, ustalane decyzją zarządu banku. Kapitalizacja odsetek następuje raz w roku, na koniec roku kalendarzowego.

Konto jest zakładane bezpłatnie, jego utrzymanie również nic nie kosztuje. W tabeliopłat i prowizji znajdziemy jedną pozycję, która może wygenerować koszty dla właściciela POL-IKE w Banku BPS. Chodzi o jednorazową opłatę w wysokości 50zł za uruchomienie dostępu do bankowości elektronicznej.

Opłata za rezygnację z umowy (zwrot, wypłata lub wypłata transferowa) w okresie 12 miesięcy od jej podpisania wynosi równowartość odsetek naliczonych od momentu podpisania umowy (ale nie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy).

Umowę można podpisać w oddziale banku (regulamin).

IKE rachunek oszczędnościowy w Banku BPS
Dane aktualne w sierpniu 2015
IKE w domu maklerskim Banku Polskiej Spółdzielczości

Ta umowa o indywidualne konto emerytalne powiązana jest z giełdowym rachunkiem maklerskim prowadzonym przez dom maklerski BPS.

Rachunek jest zakładany bezpłatnie. Nic nie kosztuje również jego prowadzenie, a dom maklerski zapewnia bez dodatkowych kosztów dostęp do internetowego systemu transakcyjnego, w tym notowania bieżące w opcji podstawowej (z jedną ofertą).

W cenie jest także dostęp do serwisu analitycznego (komentarze, rekomendacje, itp.). Dom maklerski BPS udostępnia swoim klientom tzw. portfele modelowe IKE, czyli listę dostępnych papierów wartościowych, które mogą składać się na inwestycję. Jeden portfel modelowy składa się z obligacji korporacyjnych, drugi spółdzielczych, a trzeci zawiera również komponent udziałowy.

Jeśli chodzi o prowizje od transakcji, wyglądają one następująco:

a) 0,38% wartości transakcji (kupno lub sprzedaż) na aktywach udziałowych, ale co najmniej 5zł
b) 0,19% wartości transakcji na aktywach dłużnych, ale co najmniej 5zł

Identyczne warunki oferuje pod tym względem dom maklerski BOŚ. Zachęcam do zapoznania się z komentarzem do oferty DM BOŚ – większość uwag odnosi się również do IKE w DM PBS. Poniżej symulacja, która pokazuje, ile wyniosłyby roczne koszty transakcji na IKE w różnych domach maklerskich przy różnej ilości i wartości transakcji. Kolor żółty oznacza najtańsze rozwiązanie:

IKE rachunek maklerski DM BPS na tle innych domów maklerskich

I na koniec zestawienie minimalnych prowizji od transakcji na rynku papierów udziałowych oraz tego, przy jakiej kwocie transakcji wskakuje sztywna prowizja minimalna:

IKE rachunek giełdowy - opłaty

A tak wygląda podsumowanie:

IKE w domu maklerskim PBS - najważniejsze cechy
Dane aktualne w sierpniu 2015
IKE w Banku Polskiej Spółdzielczości – opinia i podsumowanie

Bank Polskiej Spółdzielczości to w gruncie rzeczy ogólnopolski bank komercyjny. Założymy w nim IKE powiązane z depozytem bankowym (rachunek oszczędnościowy POL-IKE) lub – za pośrednictwem domu maklerskiego – powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego IKE w Banku BPS to rynkowa przeciętność. Znajdziemy zarówno duże banki komercyjne (Bank Millennium), jak i lokalne banki spółdzielcze (np. SK Bank, Silesia Bank, BS Sokołów) oferujące w chwili publikacji tego artykułu wyższe odsetki. Na niekorzyść tej oferty przemawia również 50zł jednorazowej opłaty za dostęp do bankowości internetowej. Krótko mówiąc, w swojej kategorii IKE z rachunkiem oszczędnościowym w Banku BPS nie wypada najlepiej.

Z kolei w kategorii IKE z giełdowym rachunkiem inwestycyjnym propozycja dom maklerskiego BPS wypada bardzo dobrze. Na plus wypadają brak stałych opłat za prowadzenie oraz bezpłatny dostęp do podstawowych funkcjonalności serwisu transakcyjnego.

Procentowe prowizje za transakcje są na najniższe na rynku (DM BPS dzieli fotel lidera z DM BOŚ), ale jeśli chodzi o prowizje minimalne (min. 5zł) znajdziemy lepszą ofertę – IKE w domu maklerskim mBanku.

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE poza systemem bankowym, w formie rejestru funduszy inwestycyjnych, na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowyIKE Plus można założyć przez internet. Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

3 komentarze:

 1. Chciałbym sprostować informację "Oprocentowanie jest zmienne, ustalane decyzją zarządu banku." :
  Oprocentowanie jest zmienne, lecz wyliczane wg wzoru:
  x=[1+(v-z)/z]*y.
  Legenda: x- nowa stawka oprocentowania, y- dotychczasowa stawka oprocentowania, z- stopa redyskonta weksli przed zmianą, v- stopa redyskonta weksli po zmianie. Wysokość oprocentowania zmienia się wraz ze zmianami stopy redyskonta weksli ustalanej przez RPP.
  W odniesieniu do BPS niepokoi mnie strata jaką w dokumentach finansowych przedstawia Bank już drugi rok z rzędu. Zastanawiam się w jaki sposób może mieć to przełożenie na bezpieczeństwo depozytów mimo faktu, że są gwarantowane w BFG.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za ważne sprostowanie.

   Ubezpieczenie BFG działa bez względu na sytuację finansową banków. Jego zadaniem jest przecież chronić deponentów właśnie w sytuacji, gdy finanse banku się sypią. Ważniejszym powodem, żeby dwa razy zastanowić się, czy ulokować pieniądze na IKE w Banku BPS, wydaje się (wyższe) oprocentowanie w kilku konkurencyjnych bankach.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. DM BPS zmienił cennik. Teraz prowizja wynosi 0,13% min. 3 zł.

  Pozdrawiam,
  Tom

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?