czwartek, 20 grudnia 2012

Bezpieczne lokowanie oszczędności – możliwości

Dla większości z nas bezpieczne lokowanie oszczędności powinno poprzedzać jakiekolwiek próby ryzykownych inwestycji. Dlatego wszystkim, którzy pytają się mnie czy warto kupić fundusze inwestycyjne, zainwestować na giełdzie czy założyć polisę inwestycyjną, odpowiadam, że owszem, ale tylko wtedy, gdy posiadamy już prostsze, gwarantowane produkty oszczędnościowe.

Niektórzy powiedzą, że oszczędzanie na lokatach czy obligacjach skarbowych to nuda, to zaledwie chronienie pieniędzy przed inflacją. Że na tym nasze finanse nie polecą. Niech sobie gadają.

Dla mnie bezpieczne lokowanie pieniędzy to absolutny fundament, na którym ewentualnie można zbudować jakąś rozsądną strategię inwestycyjną. Która jest dodatkiem i powinna dotyczyć tylko części naszych oszczędności.

Jakie są możliwości lokowania swoich pieniędzy bez ryzyka straty? Jakie są zalety tego podejścia do swoich oszczędności? Jakie są wady?

Bezpieczne lokowanie oszczędności – możliwości

bezpieczne lokowanie pieniędzy - możliwościZdefiniujmy pojęcia: to, że moje oszczędności są bezpieczne oznacza dla mnie, że są w jakiś sposób gwarantowane przez wiarygodne instytucje. A dokładniej mówiąc – dostaję gwarancję (pisemną lub domyślną), że otrzymam zwrot mojego kapitału oraz odsetki.

Poza sytuacjami ekstremalnymi, wręcz niewyobrażalnymi, nie ma możliwości, żeby stracić. Dlaczego to dla mnie tak ważne? Bo zarobienie tych pieniędzy, zbudowanie tego kapitału kosztowało mnie mnóstwo czasu i wysiłku. Chcę go teraz chronić.

Nie chcę wystawiać go na ryzyko, bo wiem, ile musiałbym znowu włożyć, żeby odpracować te pieniądze. Są tacy, którzy myślą w inny sposób o swoich oszczędnościach – są skłonni więcej zaryzykować. Nie należę do tej grupy.

Jakie zostają mi produkty finansowe z takim podejściem do ryzyka? Trzy najważniejsze to:

1. rachunki oszczędnościowe

To w praktyce depozyty bankowe, tylko zorganizowane w taki sposób, żebyśmy mieli do nich w każdej chwili dostęp. Od konta bieżącego różnią się przede wszystkim tym, że są oprocentowane. Nasze oszczędności zdeponowane na rachunkach oszczędnościowych na nas pracują.

Na dodatek mamy do nich pełny dostęp. W niektórych bankach kompletnie bezpłatny – czyli zero kosztów i oprocentowanie na atrakcyjnym poziomie, który pozwala nam wygrać z inflacją i jeszcze trochę zarobić na czysto (tak jest choćby w BGŻ Optima).

Wyjątkowa oferta! Lokata Bezkarna dla nowych klientów z promocyjnym oprocentowaniem 4% w skali roku

Ryzyko jest w całości po stronie banku – to on zobowiązuje się w umowie wypłacać nam od naszych oszczędności odsetki.

Skąd pochodzi gwarancja, że dostaniemy odsetki i kapitał z powrotem? Każdy bank w Polsce jest członkiem Bankowego FunduszuGwarancyjnego, państwowej instytucji, która w pewnym sensie ręczy za bezpieczeństwo naszych depozytów (do poziomu 100 tysięcy euro w jednym banku).


2. lokaty bankowe

Lokaty bankowe to również depozyty, tyle że złożone w banku na konkretny okres. Do momentu, kiedy nie upłynie ich termin, nasze pieniądze są – można powiedzieć – zablokowane. Możemy lokatę zerwać i odzyskać nasze oszczędności przed czasem, ale wiąże się to zazwyczaj z utratą lub znaczącym pomniejszeniem odsetek. Kapitał odzyskamy jednak w całości.

Oprocentowanie lokat jest z reguły wyższe niż rachunków oszczędnościowych w tym samym banku. Skoro deklarujemy się, że nie ruszymy swoich pieniędzy przez jakiś okres (np. pół roku lub rok), bank może nam zaproponować trochę więcej w odsetkach. Nie są to duże różnice – co najwyżej 1-2%, ale w dłuższym terminie takie drobiazgi naprawdę się liczą.

Warto się związać z instytucjami, które regularnie oferują hojne oprocentowanie na lokatach. Nikt nie lubi skakać od banku do banku, od promocji do promocji.

Wyjątkowa oferta! Lokata Bezkarna dla nowych klientów z promocyjnym oprocentowaniem 4% w skali roku


3. obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe emitowane są przez skarb państwa co miesiąc. Jest ich kilka rodzajów – różnią się długością trwania oraz sposobem naliczania oprocentowania. Najbardziej atrakcyjne są zazwyczaj dziesięcioletnie obligacje emerytalne, najmniejsze odsetki otrzymamy za obligacje dwuletnie. Jedną z najlepszych form oszczędzania w ten sposób jest opakowanie swoich obligacji w indywidualne konto emerytalne.

Z reguły skarbowe papiery dłużne przegrywają z najlepszymi lokatami bankowymi, jeśli chodzi o wysokość oprocentowania. Z drugiej strony nie znam banku, który miałby w swojej ofercie dziesięcioletnie lokaty. To jednak trochę inne sposoby lokowania swoich oszczędności.

Najważniejsze jest to, że obligacje skarbu państwa są bezpieczne. Nie gwarantuje ich co prawda Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale bezpośrednio państwo. Czyli najważniejsza instytucja życia społecznego w Polsce.


4. inne możliwości bezpiecznego lokowania pieniędzy

Tutaj należałoby postawić grubą kreskę. Przechodzimy w tej chwili na zasadniczo inne terytorium – wciąż bezpieczne w porównaniu z wieloma innymi produktami finansowymi, ale już nie gwarantowane w 100% przez państwo czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

a) polisolokata

To połączenie lokaty bankowej z ubezpieczeniem na życie i dożycie, dzięki któremu od zysku ze swojego depozytu nie zapłacimy podatku Belki. Z drugiej strony, ze względu na to, że to nie bank, ale firma ubezpieczeniowa jest depozytariuszem pieniędzy, nie obowiązuje tu ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Obowiązuje ochrona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i obejmuje tylko 50% środków.

Warto to wiedzieć, ale nie warto panikować – firmy ubezpieczeniowe są równie stabilne jak banki i przypadki bankructw czy upadłości praktycznie się nie zdarzają.

Tutaj przeczytasz, co to jest polisolokata.

b) lokata strukturyzowana

To połączenie zwykłej lokaty bankowej z bardzo ryzykowną inwestycją. Dzięki sprawnemu podziałowi środków, banki mogą zaoferować całkowitą gwarancję kapitału (to część bezpieczna). Ale nie mogą nam zagwarantować zysku.

Jeśli ich strategia inwestycyjna się powiedzie, możemy zarobić trochę więcej niż na zwykłym depozycie. Jeśli nie się nie powiedzie, dostaniemy na koniec tylko nasz kapitał.


c) fundusze pieniężne oraz obligacyjne

Fundusze pieniężne oraz obligacyjne uchodzą za bezpieczne i jest to generalnie prawda. Z reguły nie przechodzą tak dużych wahań kursów jak fundusze akcyjne, ale nie można ich w żaden sposób porównać np. z lokatami bankowymi.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje swoim klientom ani kapitału, ani osiągnięcia zysku. W krótkim czasie, np. miesiąc czy dwa, nawet fundusze obligacji czy pieniężne mogą tracić na wartości.


Jeśli szukasz jeszcze lepszego sposobu na bezpieczne lokowanie pieniędzy koniecznie przeczytaj również, jak bezpiecznie oszczędzać na indywidualnym koncie emerytalnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?