czwartek, 3 września 2015

IZKE w Banku Spółdzielczym w Skórczu – im dłuższy staż, tym wyższe oprocentowanie

Bank Spółdzielczy w Skórczu obsługuje niewielką gminę w województwie pomorskim – na granicy Borów Tucholskich, niedaleko Grudziądza i Stargardu Gdańskiego. Ma w swojej ofercie rachunek oszczędnościowy powiązany z IKZE ze zmiennym oprocentowaniem opartym o powiększony o 1% WIBID 12M oraz uzależnionym od stażu. Przez najbliższe 12 miesięcy nowi klienci mogą liczyć na 2,21% w skali roku, co jest odpowiednikiem ok. 2,72% na „zwykłym” depozycie bankowym, od którego przy każdej kapitalizacji pobierany jest podatek Belki. Oszczędności klientów z dłuższym stażem na IKZE w tym banku spółdzielczym będą oprocentowane odrobinę lepiej.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOPZUPekaoBanku Spółdzielczym w Nadarzynie oraz Axa Życie. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są inne ważne warunki umowy o IKZE z Bankiem Spółdzielczym w Skórczu? Czy występują jakieś opłaty? Czy trzeba posiadać konto osobiste? Gdzie znajdują się placówki banku? Czy IKZE w BS Skórcz można założyć przez internet?

IKZE Bank Spółdzielczy w Skórczu
IZKE w bankach spółdzielczych

W Polsce działa blisko 600 banków spółdzielczych zrzeszonych w dwóch dużych grupach (Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa). To lokalne instytucje finansowe, które obsługują głównie klientów z najbliższego regionu. Wśród ważnych klientów banków spółdzielczych znajdują się między innymi rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy, samorządy oraz lokalna ludność.

To z reguły znacznie mniejsze banki niż ogólnopolskie banki komercyjne. Podlegają jednak w takim samym zakresie Komisji Nadzoru Finansowego, a depozyty klientów są ubezpieczone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do kwoty 100 tysięcy euro.

Bank Spółdzielczy w Skórczu to niewielka instytucja obsługująca miasteczko i gminę Skórcz (woj. pomorskie), z kilkoma filiami w najbliższej okolicy (Google Maps). Niestety nie posiada oddziałów lub filii w większych miejscowościach. Jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Nie każde indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego ma formę depozytu bankowego obsługiwanego przez bank spółdzielczy lub komercyjny. IZKE może być powiązane również z:

a) rejestrem funduszy inwestycyjnych (w towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
b) dobrowolnym funduszem emerytalnym (w powszechnych towarzystwach emerytalnych)
c) ubezpieczeniem na życie (w zakładach ubezpieczeń)
d) rachunkiem maklerskim (w domu maklerskim)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

WAŻNE: IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

IZKE w Banku Spółdzielczym w Skórczu

Ta umowa o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego powiązana jest z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego.

Bank Spółdzielczy w Skórczu różnicuje oprocentowanie depozytów IKZE w zależności od tego, jak długo klient prowadzi w banku ten rachunek. Drugim kluczowym czynnikiem jest powiększony o 1% wskaźnik WIBID 12M (rozumiany jako średnia dla trzech miesięcy poprzedzających sierpień i obowiązujący przez kolejne 12 miesięcy począwszy od sierpnia).

Przez najbliższy rok od sierpnia 2015 roku oprocentowanie IKZE w Banku Spółdzielczym w Skórczu będzie wynosić:

a) 2,21% dla klientów, którzy posiadają IKZE przez okres do 12 miesięcy,
b) 2,34% dla klientów ze stażem 13-24 miesięcy,
c) 2,47% dla klientów ze stażem 25-60 miesięcy,
d) 2,6% dla klientów ze stażem ponad 60 miesięcy

Kapitalizacja odsetek następuje raz w roku, w sierpniu.

Konto jest zakładane bezpłatnie, jego utrzymanie nic nie kosztuje. Nie trzeba posiadać konta osobistego w BS Skórcz.

Opłata za rezygnację z umowy (zwrot, wypłata lub wypłata transferowa) w okresie 12 miesięcy od jej podpisania nie jest pobierana.

Umowę można podpisać w oddziałach banku. Nie da się tego zrobić zdalnie – telefonicznie, korespondencyjnie czy przez internet.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Skórcz oprocentowanie

IKZE w Banku Spółdzielczym w Skórczu – opinia i podsumowanie

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego IKZE w Banku Spółdzielczym w Skórczu jest niższe niż u obecnego lidera w tej kategorii – w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie (niedaleko Warszawy). Jest oparte o WIBID 12M oraz uzależnione od stażu – oszczędności nowych klientów przez pierwsze 12 miesięcy oprocentowane są według najniższej stawki, która w tej chwili wynosi 2,21%.

BS Skórcz to niewielki bank spółdzielczy obsługujący małą gminę województwie pomorskim i jej najbliższe okolice. Nie prowadzi oddziałów i placówek w większych miejscowościach i innych rejonach Polski. Każdy powinien samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy odpowiada mu specyficzna logistyka posiadania IKE w Banku Spółdzielczym w Skórczu oraz czy czuje się dobrze utrzymując swoje oszczędności w tej niewielkiej społeczności.

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKZE i IKE poza systemem bankowym. Oszczędności na IKZE utrzymuję w udziałach polskich spółek przez rachunek maklerski w BDM (więcej), a oszczędności na IKE utrzymuję w funduszach inwestycyjnych przez IKE Plus w NN TFI (więcej). W NN TFI można założyć również IKZE Plus o podobnych parametrach (więcej).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

1 komentarz:

  1. Czy można przenieść IKE do któregoś z tych bankow >?Czy w gre wchodzi tylko IKZE ?

    OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?