sobota, 12 września 2015

Gdzie założyć najlepszy rachunek maklerski IKZE – ranking 2015

W chwili publikowania tego artykułu rachunki inwestycyjne powiązane z IKZE oferuje pięć domów maklerskich w Polsce. Kilka dni temu opisałem w szczegółach warunki IKZE w DM Millennium. Pozostałe cztery domy maklerskie – mBanku, BOŚ, BDM oraz Banku BPS – proponują na rachunkach inwestycyjnych IKZE takie same warunki jak na rachunkach inwestycyjnych IKE, które opisałem w szczegółach wcześniej (mBank, BOŚ, BDM, BPS). Dlatego zamiast publikować cztery osobne artykuły powtarzające większość treści proponuję jeden ranking rachunków maklerskich powiązanych z IKZE.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOPZUPekaoBanku Spółdzielczym w NadarzynieSkórczu i SieradzuAxa ŻycieNordea PTEAltus TFIdomu maklerskim Millennium i Pramerica. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Który dom maklerski ma w ofercie najlepszy rachunek maklerski IKZE? Jak wyglądają opłaty za prowadzenie rachunku? Ile wynoszą prowizje za zlecenia? Czy coś jeszcze ma znaczenie?

Ranking rachunków maklerskich IKZE 2015
IZKE w postaci rachunku maklerskiego

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego może być powiązane z jednym z pięciu narzędzi do oszczędzania/inwestowania:

a) depozyt bankowy (w banku komercyjnym lub spółdzielczym)
b) rejestr funduszy inwestycyjnych (w towarzystwie funduszy inwestycyjnych)
c) ubezpieczenie na życie (w zakładzie ubezpieczeń)
d) dobrowolny fundusz emerytalne (w powszechnym towarzystwie emerytalnym)
e) rachunek inwestycyjny (w domu maklerskim)

Za pomocą rachunku inwestycyjnego możemy bezpośrednio na rynku kapitałowym nabywać (i sprzedawać) aktywa udziałowe (akcje spółek notowanych na GPW oraz NewConnect) oraz dłużne (obligacje skarbowe i korporacyjne), a także aktywa strukturyzowane (np. jednostki funduszy ETF i inne certyfikaty inwestycyjne).

Dla posiadacza tego rodzaju rachunku oszczędzanie w praktyce oznacza nabywanie za gotówkę udziałowych lub dłużnych aktywów finansowych (np. akcji i obligacji spółek) bez pośredników typu TFI czy zakład ubezpieczeń.

To może z jednej strony oznaczać niższe koszty w stosunku np. do uczestniczenia w funduszach inwestycyjnych (m,in. brak stałych opłat za zarządzanie), ale z drugiej większą/inną odpowiedzialność za selekcję i strukturę papierów wartościowych, w których utrzymujemy swoje oszczędności emerytalne.

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

WAŻNE: IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Ranking rachunków maklerskich IKZE 2015 – kryteria

Najważniejszym kryterium w tym rankingu będą koszty związane z korzystaniem z rachunku. Chodzi przede wszystkim o:

 • koszty założenia i prowadzenia IKZE,
 • prowizje maklerskie za realizację zleceń,

W zestawieniu ujmę minimalną kwotę zlecenia na rynku akcji, poniżej której minimalna prowizja kwotowa jest procentowo wyższa niż przy standardowych zleceniach. To ma znacznie dla osób, które wykonują transakcje o niewielkiej wartości (mniej niż ok. 1 tysiąc złotych).

Dodatkowo sprawdzę, ile kosztuje wystawienie świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ma to jednak moim zdaniem drugorzędne znaczenie.

Rachunki maklerskie IKZE nie różnią się dostępem do rynków i typów papierów wartościowych. Wszystkie pozwalają na nabywanie i sprzedawanie akcji spółek notowanych w Warszawie, również na rynku NewConnect, obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz certyfikatów strukturyzowanych (np. jednostek funduszy ETF).

Żaden z rachunków nie daje dostępu ani do polskiego rynku kontraktów terminowych i opcji, ani do rynków zagranicznych. Przez te rachunki nie można też nabywać jednostek tradycyjnych, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych.

Mogą występować jakieś różnice w technologii i jakości systemu transakcyjnego. Przyznaję, że nie widziałem każdego od wewnątrz. Wszędzie standardem jest bezpłatny dostęp do nowoczesnego, internetowego systemu składania zleceń oraz bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym (jedna oferta).

Zdecydowałem, że jedynym kryterium w tej kategorii będzie to, czy dom maklerski udostępnia aplikację na urządzenia mobilne, czy nie. Jednocześnie uważam, że ma to drugorzędne znaczenie w stosunku np. do opłat. To tylko gadżet.

Ponadto, jeden z domów maklerskich obsługujących rachunki inwestycyjne IKZE oferuje dla środków na rachunku pieniężnym (niewielkie) oprocentowanie. Pozwoliłem sobie dodać tę cechę do zestawienia.

Gdzie najlepiej założyć rachunek maklerski IKZE w 2015?

W tabeli poniżej zebrałem podstawowe dane o ofercie IKZE pięciu domów maklerskich. Większość informacji pochodzi z tabeli opłat i prowizji poszczególnych biur (cała tabela dla mBank, BDM, BOŚ, BPSMillennium). Znajdują się tam informacje o opłatach, których nie uwzględniłem w zestawieniu (np. przelewach wychodzących lub kosztach takich operacji jak wypłata środków w ratach po osiągnięciu 65 roku zycia).

Wbrew pozorom oferta domów maklerskich w zakresie rachunków IKZE jest bardzo, bardzo zbliżona. Kolorem żółtym zaznaczyłem cechy, które wyróżniają dom maklerski na korzyść, a kolorem pomarańczowym cechy, które wyróżniają dom maklerski na niekorzyść.

W praktyce wiele zależy od tego, jak będziemy korzystać z naszego rachunku. Jeśli ktoś wykonuje niewielką ilość transakcji o większej wartości (przez co rozumiem od ok. 1,5 tysiąca wzwyż dla papierów udziałowych oraz ok. 3 tysiące wzwyż dla papierów dłużnych), prowizje za realizację zleceń będą właściwie wszędzie takie same. Zamkną się w przedziale 0,38-0,39% (akcje) oraz 0.19-0.20% (obligacje) wartości każdego zlecenia. 

Otwarcie i prowadzenie wszystkich rachunków z wyjątkiem IKZE w domu maklerskim Millennium jest bezpłatne. Nigdzie nie zapłacimy za dostęp do internetowego systemu składania zleceń, w tym notowań w czasie rzeczywistym z jedną ofertą.

Jaki rachunek maklerski IKZE założyć w 2015
Dane aktualne we wrześniu 2015 (kliknij w tabelkę, żeby powiększyć)

Stworzyłem też dwie symulacje pokazujące, z jakimi kosztami musiałby się liczyć klient poszczególnych domów maklerskich przy różnym poziomie aktywności (rozumianym jako liczba i wielkość zawieranych transakcji).

Symulacja dla aktywów udziałowych (w tym jednostek funduszy ETF).

Najlepszy rachunek maklerski IKZE 2015
Dane aktualne we wrześniu 2015. Nie uwzględniają czasowych promocji.

Symulacja dla aktywów dłużnych (w tym obligacji korporacyjnych).

Najtańszy rachunek maklerski z IKZE 2015
Dane aktualne we wrześniu 2015. Nie uwzględniają czasowych promocji.

Gdybym mimo wszystko miał ustawić rachunki maklerskie IKZE od najlepszego do najgorszego, ranking wygrałoby IKZE w domu maklerskim mBanku. Na korzyść tego rozwiązania przemawiają najniższe prowizje minimalne, dzięki którym nawet niewielkie zlecenia (ok. 770zł na rynkach akcji oraz ok. 1580zł na rynkach obligacji) będziemy wykonywać przy 0.39% prowizji dla akcji i 0.19% prowizji dla obligacji.

Do tego dochodzi sieć punktów obsługi klienta w największych miastach Polski, aplikacja mobilna oraz bogaty serwis informacyjny dla klientów.

Na drugim miejscu, zaraz za liderem, znalazłoby się IKZE w domu maklerskim Banku BPS z niewielką przewagą nad IKZE w domu maklerskim BOŚ. Źródłem tej przewagi – przy identycznych prowizjach za zlecenia i podobnej sieci punktów obsługi klienta – jest możliwość objęcia wolnych środków na rachunku pieniężnym lokatą overnight. We wrześniu 2015 roku wynosi ono w DM BPS 0,75% w skali roku.


Na czwartym miejscu umieściłbym w rankingu rachunek maklerski IKZE w BDM. Oferta tego domu maklerskiego odstaje nieznacznie na niekorzyść przez wyższe niż u konkurencji minimalne prowizje za zlecenia. Poza tym jest to oferta zbliżona do konkurencji. Od połowy 2012 roku prowadzę w domu maklerskim BDM swój rachunek IKZE. Niedawno obliczyłem, ile kosztowało mnie jego utrzymanie przy mojej niewielkiej aktywności. Różnice w stosunku do innych biur mają marginalne znaczenie.


Ranking rachunków maklerskich IKZE w 2015 zamyka dom maklerski Millennium. Głównym minusem jest kwartalna opłata za prowadzenie (13zł), jeśli na rachunku jest jakaś aktywność (np. transakcje, wypłaty pieniędzy, lokaty overnight). Do tego dochodzi niewielka sieć punktów obsługi klienta oraz brak możliwości założenia IKZE przez internet.

IKZE w DM Millennium jest nietypowe również pod tym względem, że klient może wybrać sposób rozliczania minimalnej prowizji. Jeśli będzie rozliczać się od całego zlecenia, wyniesie ona 4,9zł. Jeśli od każdej transakcji, wyniesie 2,3zł. W tej drugiej wersji, w niektórych przypadkach, IKZE w DM Millennium może być tańsze pod względem prowizji niż IKZE w mBanku. Więcej o tej komplikacji.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego, a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

14 komentarzy:

 1. Odpowiedzi
  1. Dzięki. Rzeczywiście mają system BDM Mobile. Sorry za przeoczenie. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. Witam!
  Gratuluję poziomu merytorycznego bloga.
  Pytanie do tematu: na ile zmienia się rankingi dla inwestora mocno długoterminowego (czyli horyzont około 10-15 lat) i mocno pasywnego (czyli skrajna realizacja strategii buy and hold). Wtedy znaczenie prowizji transakcyjnych maleje, a rośnie wpływ kosztów utrzymania papierów w portfelu i utrzymania samego konta.
  Pozdrawiam, MPiwecki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za dobre słowo i pytanie. Uważam, że nie zmienią się jakoś zasadniczo. Tylko IKZE w DM Millennium ma koszty prowadzenia konta. Pozostałe cztery są prowadzone bezpłatnie. Utrzymanie papierów na rachunku nic nie kosztuje w żadnym z domów maklerskim. Dla pasywnego inwestora buy and hold, który raz w roku kupuje np. za cały limit jednostki ETF, obligacje skarbowe czy jeszcze coś innego, mBank, BOŚ, BDM i BPS są moim zdaniem ex aequo na pierwszym miejscu. Różnice między nimi są kompletnie nieistotne.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Panie Michale, upewniam się tylko (nie jestem tu specjalistą ani praktykiem!) - chodzi mi nie o opłatę nazywaną "koszt prowadzenia rachunku", tylko (np w tabelce BOŚ) nazywaną "koszt przechowywania papierów wartościowych", pobierane zazwyczaj kwartalnie. W opisach pojawia się tez odniesienie do opłat naliczanych przez KDPW. Kilka miesięcy temu porównywałem tabele opłat, i - jeśli mnie pamięć nie myli - tylko w BOŚ można było mieć zero.
   Ukłony! MP.

   Usuń
 3. Michale, przed chwilą robiłem właśnie zakupy na IKE i IKZE w BOŚ i zauważyłem, że prowizja od ETFów na GPW to 0,25% (min 5zł), a nie 0,38% (min 5zł). Można to zobaczyć tutaj: http://bossa.pl/oferta/gielda/oplaty/ Jest niby napisane, że to promocja, więc nie wiem jak długo będzie ona trwała. O dziwo ta informacja nie jest dostępna na podstronie o IKE/IKZE, ale wykonałem właśnie 2 zlecenia i potwierdzam, że opłata to 0,25% (min 5zł).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz. To prawda. Widziałem to robiąc ranking. Promocje są przemijalne, a IKE / IKZE to długoterminowy projekt, więc zdecydowałem się ich nie uwzględniać. Gdyby jakiś dom maklerski zdecydował się na stałe obniżyć prowizje dla IKE / IKZE, mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacja. Pozdrawiam, proszę wracać.

   Usuń
  2. Nie byłem właśnie pewny czy widziałeś tę promocję, ale widzę, że oko masz czujne!

   PS. Można się ostatnio natknąć na komentarze, że nowe ETFy się w końcu pojawią na GPW. Ciekawe, czy coś "globalnego" się pojawi. http://www.parkiet.com/artykul/1440372-mWIG40-i-sWIG80-z-wlasnymi-funduszami-ETF-.html

   Usuń
  3. To byłby super news. Czekam z niecierpliwością. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 4. co to jest za zniżka dla członków SII?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 5. Mój starszy syn rozpoczął pracę i uzyska w tym roku dochód powyżej 3091 zł. Pozostanie mi więc drugie dziecko, ale mój i żony dochód za 2016 będzie na granicy 112 tys. zł (chyba nieznacznie go przekroczy).
  Jeżeli przystąpię do IKZE i wpłacę 4866 zł to odpiszę go od dochodu i zyskam podwójnie? Dostanę odpis podatkowy i ulgę na dziecko 1112 zł?
  Jeżeli dobrze to pomyślałem to proszę o doradzenie jaki IKZE wybrać, najlepiej taki w którym przy ewentualnej wcześniejszej wypłaty nie poniosę dużych strat.

  OdpowiedzUsuń
 6. Witaj.
  1. Od pazdziernika 2016 Mbank oferuje takze gieldy zagraniczne w ramach rachunku maklerskiego w IKE/IKZE. Czy uwaza Pan to za dodatkowa szanse dla rachunku?
  2. W BOS jest usluga BOSSA amIKE czyli zarzadzanie rachunkiem maklerskim przez bank. Czy uwaza Pan to za ciekawa oferte i czy to wplynie na ranking IKE/IKZE 2016?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak - bardzo ważne nowości!

   O jednym i drugim wspomnę w rankingu. DM mBank i DM BOŚ to zwycięzcy rankingu z ubiegłego roku. Widać, że rozwijają ofertę IKE i IKZE. W tym roku będę miał po prostu więcej dobrego o powiedzenia o nich.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?