środa, 30 września 2015

IKZE w Nationale-Nederlanden, Aviva, MetLife i Allianz – takie same lub bardzo podobne warunki jak na IKE

Kilka miesięcy temu opisałem w szczegółach umowy o IKE z instytucjami finansowymi z grup Nationale-Nederlanden, MetLife, Allianz oraz Aviva. Większość z nich jest również dostępna w powiązaniu z IKZE. Najważniejsze cechy tych produktów, np. opłaty, opcje inwestycyjne, wyniki czy limity i ograniczenia, są albo identyczne, albo bardzo podobne jak w przypadku IKE. Dlatego zamiast publikować cztery osobne teksty z (w dużej mierze) powtarzającą się treścią, proponuję zebrać wszystko w jednym miejscu.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOPZUPekaowszystkich bankach spółdzielczych i komercyjnychAxa ŻycieNordea PTEAltus TFIPramericaPTE Pocztylion-ArkaGenerali, Compensadomu maklerskim Millennium oraz innych domach maklerskich. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Które instytucje finansowe ze stajni Nationale-Nederlanden, Aviva, MetLife i Allianz mają w ofercie IKZE? Czy, a jeśli tak to czym, różnią się od umów o IKE w tych firmach?

IKZE w Nationale Nederlanden, Aviva, MetLife lub Allianz - opinie
Więcej o IKZE

IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Nie każda instytucja finansowa oferuje umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W momencie publikowania tego artykułu jest tylko jeden bank komercyjny (ING Bank Śląski), który ma w ofercie IKZE powiązane z depozytem bankowym.

IKZE w Nationale-Nederlanden

Umowę o IKZE możemy zawrzeć z jedną z trzech instytucji finansowych z tej grupy.
  • towarzystwem ubezpieczeń na życie Nationale-Nederlanden,
  • powszechnym towarzystwem emerytalnym Nationale-Nederlanden,
  • towarzystwem funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners

Wszystkie umowy są identyczne na poziomie takich cech jak opłaty, dostępność funduszy, wyniki czy limity i ograniczenia jak umowy o IKE.

Towarzystwo ubezpieczeń Nationale-Nederlanden (do niedawna ING Życie) proponuje ubezpieczenie na życie Sposób na Przyszłość, które łączy w sobie trzy elementy – ubezpieczenie ochronne, ubezpieczenie inwestycyjne oraz ubezpieczenie inwestycyjne powiązane z IKZE (OWU). To tak naprawdę trzy w jednym. Umowa o IKZE jest umową dodatkową w większym pakiecie ubezpieczeniowym. Dla osób zainteresowanych głównie gromadzeniem oszczędności to może nie być optymalne narzędzie.

PTE Nationale-Nederlanden (do niedawna PTE ING) proponuje dobrowolny fundusz emerytalny powiązany z IKZE. Jest on prowadzony zgodnie ze strategią aktywnej alokacji. Inwestuje tylko w Polsce. Osiąga świetne wyniki od początku funkcjonowania (lipiec 2012). Pobiera niższe opłaty za zarządzanie niż konkurencja oraz tylko jedną opłatę od składek (80zł) przez cały okres trwania umowy. To moim zdaniem bardzo interesujący, wyróżniający się produkt (prospektinformacyjny).

NN TFI (do niedawna ING TFI) proponuje rejestr z dostępem do 21 funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy cyklu życia. Właściciele IKZE Plus są posiadaczami specjalnych jednostek K o obniżonej o 25% opłatach za zarządzanie. Klienci nie ponoszą żadnych opłat od składek, manipulacyjnych, umorzeniowych, itp. (cała tabela opłat). Sam korzystam z tego narzędzia na swoim indywidualnym koncie emerytalnym. IKE Plus i IKZE Plus można założyć przez internet.

Więcej o szczegółowych cechach umów o IKZE w Nationale-Nederlanden w artykule omawiającym umowy o IKE.

IKZE w Aviva

IKZE w towarzystwie ubezpieczeń na życie Aviva nie jest dokładną kopią IKE. To jednak również ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Klient może ulokować swoje oszczędności w 13 funduszy o różnym profilu ryzyka oraz strategii inwestycyjnej. Możliwa jest umowa z regularną lub nieregularną składką.

A jakie są różnice? Po pierwsze, klient może zdecydować się na jeden z dwóch wariantów umowy – standardowy lub premiowy. Wariant premiowy ma lekko rozbudowany komponent ochronny – na wypadek śmierci ubezpieczonego uposażeni otrzymują 120% wartości rachunku IKZE w łącznych świadczeniach, a także 3 tysiące złotych w przypadku śmierci w wyniku niespodziewanego wypadku. W wariancie standardowym świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego to 101% wartości rachunku IKZE.

Wersja premiowa kosztuje – ubezpieczyciel będzie w tym przypadku pobierał 2% każdej wpłaty tytułem składki ochronnej.

W obu przypadkach Aviva pobierze od właścicieli IKZE 4% każdej wpłaty tytułem opłaty administracyjnej (tabela opłat i OWU). Ta opłata nie występowała przy umowie o IKE.

Więcej o szczegółowych cechach IKZE w Aviva w artykule opisującym umowę o IKE.

IKZE w MetLife

Umowę o IKZE możemy zawrzeć z jedną z dwóch instytucji finansowych z tej grupy.
  • powszechnym towarzystwem emerytalnym MetLife,
  • towarzystwem funduszy inwestycyjnych MetLife

Jeśli chodzi o umowę o IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym w PTE MetLife, jest ona identyczna jak umowa o IKE w takich aspektach jak opłaty czy forma oszczędzania. Jest to fundusz aktywnej alokacji ze stałą opłatą za zarządzanie na poziomie 2,5% wartości aktywów rocznie. Inwestuje tylko w Polsce. Towarzystwo pobierze 500zł w opłacie od składek w całym okresie trwania umowy. Wyniki dobrowolnego funduszu emerytalnego MetLife od początku funkcjonowania (luty 2012) są bardzo dobre. Produkt wypada korzystnie na tle bezpośredniej konkurencji (prospekt informacyjny).

Jeśli chodzi o IKZE w MetLife TFI, są drobne różnice w strukturze opłat. O ile na IKE klienci mieli możliwość wyboru trybu naliczania opłat, na IKZE wszyscy mają tak samo. Towarzystwo pobierze w pierwszym roku 18% wpłat, ale nie więcej niż 600zł, tytułem opłaty od składek (tabela opłat). Nie będzie pobierać za to żadnych opłat manipulacyjnych (za nabycie, transfery i umorzenie jednostek) przez całą umowę. Reszta identyczna jak na IKE – dostęp do 7 funduszy inwestycyjnych o różnych profilach ryzyka i strategiach, standardowe (niepomniejszone) opłaty za zarządzanie, brak dostępu do funduszy zagranicznych aktywów.

Więcej o szczegółowych cechach IKZE w MetLife w artykule opisującym umowy o IKE.

IKZE w Allianz

Umowę o IKZE możemy zawrzeć z jedną z dwóch instytucji finansowych z tej grupy.
  • powszechnym towarzystwem emerytalnym Allianz,
  • towarzystwem funduszy inwestycyjnych Allianz

Obie umowy są identyczne na poziomie takich cech jak opłaty, dostępność funduszy, wyniki czy limity i ograniczenia jak umowy o IKE.

Allianz PTE proponuje IKZE powiązane z dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym zgodnie ze strategią aktywnej alokacji. Pobiera 1,5% każdej wpłaty tytułem opłaty od składki oraz do 2,5% wartości aktywów w skali roku w opłacie za zarządzanie. Inwestuje tylko w Polsce. Jego wyniki od początku funkcjonowania (marzec 2012) są stonowane i przeciętne – nie należą do najlepszych wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych.

Allianz TFI proponuje IKZE z rejestrem z dostępem do 12 funduszy inwestycyjnych, w tym lokujących oszczędności klientów poza granicami Polski. Towarzystwo pobiera od właścicieli IKZE takie same opłaty za zarządzanie jak od innych klientów detalicznych. Przy zakładaniu rejestru oraz jego obsłudze przez internet klient nie ponosi opłaty za założenie IKZE i opłat manipulacyjnych.

Więcej o szczegółowych cechach IKZE w Allianz w artykule opisującym umowy o IKE.

IKZE w Nationale-Nederlanden, Aviva, MetLife i Allianz – podsumowanie i opinia

Z tego zbioru umów o IKZE z różnymi instytucjami finansowymi na wyróżnienie zasługują, moim zdaniem, trzy. IKZE z dobrowolnymi funduszami emerytalnymi MetLife oraz Nationale-Nederlanden, a także IKZE Plus w NN Investment Partners.

Pierwsze dwa to dobre rozwiązania dla klientów poszukujących gotowego produktu o odważnej, niebanalnej strategii inwestycyjnej. Dotychczasowe wyniki DFE MetLife oraz Nationale-Nederlanden pokazują, że zarządzający radzą sobie z podejściem polegającym na aktywnej alokacji. DFE w Nationale-Nederlanden podoba mi się trochę bardziej dzięki niższym opłatom (od składki i za zarządzanie). Uczestnicy tych funduszy muszą się jednak przygotować na duże wahania wyceny jednostek oraz możliwość osiągania rozczarowujących wyników w przyszłości.

IKZE Plus w NN TFI przemawia do mnie niższymi opłatami za zarządzanie, brakiem dodatkowych opłat manipulacyjnych oraz szeroką ofertą inwestycyjną. Wielokrotnie pisałem o zaletach i wadach tego narzędzia do oszczędzania.

Neutralnie oceniam IKZE w Allianz TFI w wersji internetowej (bez opłat za założenie i manipulacyjnych). Mniej sympatii mam do umów o IKZE w Aviva (więcej opłat niż na umowie o IKE), w MetLife TFI (opłata od składek w pierwszym roku, tylko fundusze polskich aktywów), w Allianz PTE (przeciętne wyniki, opłaty od składek) i towarzystwie ubezpieczeń na życie Nationale-Nederlanden (złożony produkt z dużą ilością opłat).

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego, a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?