środa, 9 września 2015

IKZE w Millennium – tylko rachunek inwestycyjny w domu maklerskim

Nie założymy IKZE w Banku Millennium w formie depozytu bankowego, ani w Millennium TFI w formie rejestru funduszy inwestycyjnych. W obu instytucjach finansowych z grupy Banku Millennium założymy jednak IKE (w tym nieźle oprocentowany rachunek oszczędnościowy). Umowę o IKZE podpiszemy tylko z domem maklerskim Millennium – konto będzie miało formę rachunku inwestycyjnego do samodzielnego nabywania papierów wartościowych na GPW w Warszawie. IKZE w DM Millennium ma nietypową strukturę opłat.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOPZUPekaoBanku Spółdzielczym w NadarzynieSkórczu i SieradzuAxa ŻycieNordea PTE i Altus TFI. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są najważniejsze warunki umowy o IKZE z domem maklerskim Millennium? Jak wypada ten rachunek maklerski na tle bezpośredniej konkurencji? Czy warto go założyć? Gdzie można go założyć?

IKZE z rachunkiem maklerskim Millennium
IZKE w postaci rachunku maklerskiego

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego może być powiązane z jednym z pięciu narzędzi do oszczędzania/inwestowania:

a) depozyt bankowy (w banku komercyjnym lub spółdzielczym)
b) rejestr funduszy inwestycyjnych (w towarzystwie funduszy inwestycyjnych)
c) ubezpieczenie na życie (w zakładzie ubezpieczeń)
d) dobrowolny fundusz emerytalne (w powszechnym towarzystwie emerytalnym)
e) rachunek inwestycyjny (w domu maklerskim)

Propozycja domu maklerskiego Millennium to właśnie IZKE w formie rachunku inwestycyjnego, dzięki któremu możemy bezpośrednio na rynku kapitałowym nabywać (i sprzedawać) aktywa udziałowe (akcje spółek notowanych na GPW oraz NewConnect) oraz dłużne (obligacje skarbowe i korporacyjne), a także aktywa strukturyzowane (np. jednostki funduszy ETF i inne certyfikaty inwestycyjne).

Dla posiadacza tego rodzaju rachunku oszczędzanie w praktyce oznacza nabywanie za gotówkę udziałowych lub dłużnych aktywów finansowych (np. akcji i obligacji spółek) bez pośredników typu TFI czy zakład ubezpieczeń. To może z jednej strony oznaczać niższe koszty w stosunku np. do uczestniczenia w funduszach inwestycyjnych (m,in. brak stałych opłat za zarządzanie), ale z drugiej większą/inną odpowiedzialność za selekcję i strukturę papierów wartościowych, w których utrzymujemy swoje oszczędności emerytalne.

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

WAŻNE: IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Jeśli chodzi o grupę kapitałową Banku Millennium, w domu maklerskim Millennium założymy IKZE, ale nie IKE, natomiast w Banku Millennium oraz towarzystwie funduszy inwestycyjnych Millennium założymy IKE, ale nie IKZE. Tak można by to podsumować w bardziej obrazowy sposób:

IKZE w domu maklerskim Millennium - opłaty

IZKE w domu maklerskim Millennium

Jest to umowa o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Za prowadzenie rachunku IKZE w domu maklerskim Millennium pobierana jest kwartalna opłata. Wynosi ona 13zł w kwartałach, gdy na rachunku była jakaś aktywność (zlecenia, wypłaty gotówki, opłaty na rzecz zewnętrznych podmiotów, zakładanie lokat overnight za wolne środki). W kwartałach, gdy na rachunku nie ma aktywności, wynosi 0zł (nie jest pobierana). Rachunek daje dostęp do internetowego systemu obsługi zleceń, w tym serwisu z notowaniami w czasie rzeczywistym (1 oferta).

Ważnym kosztem dla posiadacza rachunku maklerskiego IKZE w DM Millennium są prowizje za zlecenia lub transakcje. Co ciekawe, dom maklerski pozwala na wybór na poziomie umowy, czy chcemy, żeby obowiązywały nas minimalne prowizje dla całego zlecenia czy każdej transakcji.

Prowizje w DM Millennium wynoszą:

a) 0,38% wartości zlecenia (kupno lub sprzedaż) dla aktywów udziałowych, ale co najmniej 2,3zł (dla umów rozliczanych od transakcji) lub 4,9zł (dla umów rozliczanych od zlecenia)
b) 0,20% wartości zlecenia dla aktywów dłużnych, ale co najmniej 2,3zł (dla umów rozliczanych od transakcji) lub 4,9zł (dla umów rozliczanych od zlecenia)

Czym się różni transakcja od zlecenia? Powiedzmy, że chcemy nabyć akcje firmy X za roczny limit wpłat na IKZE w 2015, czyli 4750,80zł. Składamy jedno zlecenie, ale jego realizacja po stronie domu maklerskiego może wymagać więcej niż jednej transakcji, np. odkupienia akcji za 2000zł od jednego właściciela, 1000zł od drugiego właściciela i za resztę od trzeciego właściciela. W takim przypadku wydaliśmy jedno zlecenie, ale biuro wykonało faktycznie trzy transakcje.

W innych domach maklerskich minimalna prowizja odnosi się do całego zlecenia, bez względu na to, ile transakcji zostanie zrealizowanych, żeby je wykonać.

Tak prezentuje się IKZE w Domu Maklerskim Millennium (w rozbiciu na umowę z minimalną prowizją rozliczaną od całego zlecenia oraz od każdej transakcji) na tle czterech pozostałych domów maklerskich oferujących umowy powiązane z indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego.

IKZE w jakim biurze maklerskim
Dane aktualne we wrześniu 2015

Jak obliczyłem kiedyś na własnym przykładzie przy okazji opisywania IKE w domu maklerskim BDM (gdzie od 2012 prowadzę IKZE), przy niewielkiej ilości zleceń / transakcji w ciągu roku, różnice w prowizjach mają marginalne znacznie.

Być może są jednak jakieś okoliczności, w których dość zawiła struktura opłat na IKZE w DM Millennium (13zł kwartalnie za „aktywność” na rachunku, możliwość naliczenia minimalnej prowizji dla całego zlecenie lub dla każdej transakcji) będzie komuś odpowiadała bardziej niż u konkurencji (bezpłatne prowadzenie, minimalna prowizja dla całego zlecenia). Mi to wygląda na zbędną komplikację (cały regulamin IKZE i tabela opłat iprowizji)

DM Millennium pobierze 5% wartości wypłacanych środków, ale nie mniej niż 100zł tytułem dodatkowej opłaty, jeśli zamkniemy IKZE w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy (wypłata, wypłata transferowa lub zwrot). Więcej w tabeli opłat i prowizji dla rachunków powiązanych z IKZE.

Dom Maklerski Millennium może ustalać minimalną roczną wpłatę na IKZE (ostatni raz zrobił to w 2012r.).

IKZE można założyć w jednym z dwóch w Polsce punktów obsługi klienta DM Millennium (Gdańsk lub Warszawa). Jeśli ktoś posiada już „zwykły” rachunek maklerski w tym biurze, będzie mógł założyć IKZE zdalnie. Jeśli ktoś jest klientem Prestige Banku Millennium, rachunek inwestycyjny IKZE w DM Millennium założy także w oddziałach Banku Millennium z obsługą klientów Prestige.

IKZE dom maklerski Millennium - podsumowanie
Dane aktualne we wrześniu 2015

IKZE w DM Millennium – opinia i podsumowanie

Zawiła struktura opłat wydaje mi się najsłabszą stroną IKZE z rachunkiem inwestycyjnym w domu maklerskim Millennium. Właściciel musi liczyć się z 13zł kwartalnej opłaty za używanie konta, jeśli wykazuje na nim jakąś aktywność (zlecenia, wypłaty, lokaty overnight lub opłaty dla zewnętrznych podmiotów). Może też wybrać, czy minimalne prowizje mają odnosić się do całych zleceń (wtedy 4,9zł), czy każdej transakcji (wtedy 2,3zł, ale brak pewności, ile transakcji będzie konieczne, żeby zrealizować poszczególne zlecenia).

Do zakładania IKZE w domu maklerskim Millennium nie zachęca też ograniczona sieć sprzedaży – tylko dwa punkty obsługi klienta (w Gdańsku i Warszawie), brak możliwości zdalnego podpisania umowy przez nowych klientów.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego, a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

1 komentarz:

  1. A na jakie oprocentowanie można liczyć na lokacie overnight?

    OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?