poniedziałek, 7 września 2015

IKZE w Altus TFI z funduszami SKOK – „spadek” po przejęciu SKOK TFI

W 2015 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Altus przejęło aktywa TFI SKOK i tym samym stało się dostawcą indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. IKZE w TFI Altus powiązane jest z rejestrem funduszy inwestycyjnych w ramach SKOK Parasol FIO. Klienci mogą lokować oszczędności w 6 subfunduszy opartych o polskie aktywa finansowe, o różnym profilu ryzyka. IKZE w Altus TFI można założyć bez opłat przez internet, a towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych przy nabyciach jednostek.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOPZUPekaoBanku Spółdzielczym w Nadarzynie i SkórczuAxa Życie oraz Nordea PTE. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są najważniejsze cechy IKZE w Altus TFI? Jak wypada to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego na tle konkurencji? Czy warto oszczędzać na emeryturę w funduszach inwestycyjnych SKOK.

IKZE Altus SKOK fundusze opinie
Kilka słów o IKZE

IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Nie każda instytucja finansowa oferuje umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W momencie publikowania tego artykułu jest tylko jeden bank komercyjny (ING Bank Śląski), który ma w ofercie IKZE powiązane z depozytem bankowym.

IKZE w Altus TFI ma formę rejestru funduszy inwestycyjnych. Jak kiedyś pisałem, przy ocenie tego rodzaju narzędzi do oszczędzania, najważniejsze są dla mnie:

a) opłaty stałe za zarządzanie i jednorazowe manipulacyjne,
b) dostępność funduszy / klas aktywów oraz jakość zarządzania,
c) limity i ograniczenia

IKZE w Altus TFI z funduszami inwestycyjnymi SKOK

To IZKE ma formę rejestru funduszy inwestycyjnych – oszczędności możemy ulokować w 6 subfunduszach SKOK Parasol FIO reprezentujących różne klasy aktywów oraz profile ryzyka.

Wszystkie fundusze lokują oszczędności klientów w aktywa oparte o polskie papiery wartościowe – dywersyfikacja geograficzna oszczędności nie jest możliwa. Wśród dostępnych funduszy jest SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji, który można uznać za gotowe rozwiązanie dla klientów bez chęci do samodzielnego podejmowania decyzji. Jego wyniki są od początku działalności wyraźnie gorsze niż średnia dla grupy porównawczej, czyli funduszy stabilnego wzrostu.

Altus TFI pobiera na rejestrach IKZE standardowe, nieobniżone opłaty za zarządzanie funduszami SKOK (NN TFI, do niedawna ING TFI, gdzie prowadzę swoje IKE, obniża na IKZE Plus opłaty za zarządzanie o 25% wobec standardowych, detalicznych stawek). Jest to poziom porównywalny do opłat w innych polskich funduszach inwestycyjnych: 4% rocznie w SKOK Akcji, 1,65% w SKOK Obligacji, 1,45% w SKOK Gotówkowy oraz 2,5% w SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji.


Po stronie plusów trzeba zapisać, że na IKZE w Altus TFI z funduszami SKOK nie zapłacimy żadnych opłat manipulacyjnych – ani od pierwszej wpłaty, ani od kolejnych wpłat. Cała kwota oszczędności zostanie zamieniona na jednostki funduszy. To tańsze rozwiązanie niż np. IKZE w PTE Nordea czy IKZE w PZU Życie, ale wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych jest więcej indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego bez opłat manipulacyjnych przy nabyciach jednostek (np. IKZE w KBC TFI, IKZE w PKO TFI, IKZE w BNP Paribas TFI czy IKZE Plus w NN TFI). Więcej o opłatach w regulaminie IKZE w Altus TFI.

Czy wyniki funduszy SKOK uzasadniają wysokie stałe opłaty za zarządzanie? Odpowiedź utrudnia to, że od marca tego roku zarządzanie funduszami przejęło TFI Altus. To oznacza, że koncepcja i jej wykonanie w poszczególnych funduszach uległy lub wkrótce ulegną zmianom. Historyczne wyniki, które nawet w funduszach kontynuujących działalność na dotychczasowych zasadach nie są nieomylnym drogowskazem na przyszłość, w tym wypadku są jeszcze mniej przydatne.

Poniżej wykresy pokazujące, jak radziły sobie główne fundusze SKOK w porównaniu ze swoimi grupami porównawczymi.
SKOK Gotówkowy na tle średniej dla funduszy gotówkowych i pieniężnych
SKOK Gotówkowy na tle średniej dla funduszy gotówkowych i pieniężnych
SKOK Obligacji na tle średniej dla funduszy obligacji
SKOK Obligacji na tle średniej dla funduszy obligacji
SKOK Akcji na tle średniej dla uniwersalnych funduszy akcji
SKOK Akcji na tle średniej dla uniwersalnych funduszy akcji
SKOK Akcji na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
SKOK Akcji na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
Klient może wykonać dwie realokacje środków między funduszami w roku – są one bezpłatne. Kolejne nie zostaną w ogóle zrealizowane.

Założenie konta przez internet jest bezpłatne. Założenie konta przez fizycznego pośrednika kosztuje 300zł.

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 500zł. Minimalne kolejne wpłaty wynoszą 200zł.

IKZE SKOK Altus podsumowanie
Dane aktualne we wrześniu 2015
IKZE w Altus TFI z funduszami SKOK – podsumowanie i opinia

Ta umowa o IKZE to „spadek” po SKOK TFI, którego aktywa i klienci zostali przejęci przez Altus TFI – polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych notowane na GPW w Warszawie. Jej zalety to:

  • możliwość otwarcia rejestru przez internet bez kosztów,
  • brak opłat manipulacyjnych za nabycie jednostek,
  • dostęp do funduszy o różnym profilu ryzyka, w tym funduszu stabilnego wzrostu

Jej wady to:

  • standardowe stałe opłaty za zarządzanie (do 4% w skali roku w funduszu akcji),
  • brak funduszy lokujących środki w aktywa zagraniczne,
  • ograniczenia w realokacji środków

Wielką niewiadomą jest zmiana zarządzających funduszami oraz jej wpływ na koncepcję inwestycyjną i przyszłe wyniki.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?