wtorek, 15 września 2015

IKZE Pocztylion Plus – przeciętne wyniki, standardowe koszty

IKZE Pocztylion Plus to dobrowolny fundusz emerytalny o strategii aktywnej alokacji prowadzony przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne, które zarządza również otwartym funduszem emerytalnym. Fundusz pobiera 2,5% rocznie stałej opłaty za zarządzanie oraz jednorazowe opłaty od składek (do 3% wpłacanej kwoty). Dobrowolny fundusz emerytalny Pocztylion Plus nie występuje w powiązaniu z IKE. Jego wyniki za lata 2013 i 2014 na tle bezpośredniej konkurencji nie zachwycają.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOPZUPekaoBanku Spółdzielczym w NadarzynieSkórczu i SieradzuAxa ŻycieNordea PTEAltus TFIdomu maklerskim Millennium oraz innych domach maklerskich, a także w Pramerica. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Na jakich zasadach działa IKZE Pocztylion Plus? Czy warto założyć to konto? Jak wypada w zestawieniu z alternatywnymi rozwiązaniami?

IKZE Pocztylion Plus - czy warto
Kilka słów o IKZE

IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Nie każda instytucja finansowa oferuje umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W momencie publikowania tego artykułu jest tylko jeden bank komercyjny (ING Bank Śląski), który ma w ofercie IKZE powiązane z depozytem bankowym.

Główną działalnością Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Pocztylion-Arka jest zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym Pocztylion. Aktywa dobrowolnego funduszu emerytalnego Pocztylion Plus są bardzo małe (ok. pół miliona złotych). Z ciekawostek: jednym z akcjonariuszy Pocztylion-Arka PTE jest – oprócz Poczty Polskiej i dwóch międzynarodowych instytucji finansowych – Konferencja Episkopatu Polski.  

IKZE Pocztylion Plus w Pocztylion-Arka PTE

To IZKE ma formę dobrowolnego funduszu emerytalnego prowadzonego przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne. To w gruncie rzeczy również fundusz inwestycyjny lokujący środki w dłużne i udziałowe papiery wartościowe (więcej o dobrowolnych funduszach emerytalnych).

Dobrowolny fundusz emerytalny Pocztylion Plus to fundusz aktywnej alokacji. Nie posiada benchmarku, ale ze statutu wynika, że akcje nie mogą przekroczyć 40% struktury aktywów. Na tle innych dobrowolnych funduszy emerytalnych są to dość defensywne proporcje. Na koniec grudnia 2014 roku jego aktywa składały się wyłącznie z polskich papierów wartościowych, ok. 25% stanowiły aktywa udziałowe (szczegóły w prospekcie informacyjnym).

Fundusz pobiera 2,5% wartości aktywów w skali roku w opłacie za zarządzanie. To konkurencyjna wysokość w stosunku do średniej opłaty za zarządzanie w detalicznych funduszach aktywnej alokacji (ok. 3,5%), ale trudno uznać DFE Pocztylion Plus za fundusz niskokosztowy. Tym bardziej że jest to mimo wszystko fundusz defensywny, w każdym czasie przeważający aktywa dłużne (max. 100%) kosztem udziałowych (max. 40%).

Nie ma opłaty za dołączenie do funduszu, ale każda składka przed zainwestowaniem będzie pomniejszana o 3% do momentu, kiedy wartość naszego konta przekroczy 5 tysięcy złotych. Stawka opłaty od kolejnych wpłat będzie spadała wraz ze wzrostem zgromadzonych oszczędności. Poniżej szczegółowe zestawienie z umowy:

Opłaty od składki na IKZE Pocztylion Plus

Jeśli w terminie do 12 miesięcy zażądamy zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej środków, zostanie pobrana opłata w wysokości 10% wartości transakcji, ale nie mniej niż 100zł.

Wyniki dobrowolnego funduszu emerytalnego Pocztylion Plus od początku istnienia nie zachwycają, szczególnie w porównaniu z innymi dobrowolnymi funduszami emerytalnymi. Ostatnie dwa lata kalendarzowe znacznie lepiej radziły sobie m.in. DFE PZU, DFE Nordea, DFE Nationale-Nederlanden czy DFE Pekao. Wszystkie zarządzane są również zgodnie ze strategią aktywnej alokacji.

Wyniki DFE Pocztylion Plus od początku istnienia - dane za Analizy.pl
Wyniki DFE Pocztylion Plus od początku istnienia - dane za Analizy.pl

W 2013 roku stopa zwrotu wyniosła 6,93%, a rok później była ujemna i wyniosła -2,22%. Po wynikach funduszu należy spodziewać się sporej zmienności (w „chiński” poniedziałek 24 sierpnia 2015r. straciła 1,55% na wartości).

Minimalna roczna wpłata na IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym Pocztylion Plus wynosi 240zł. 

IKZE Pocztylion Plus opinia i podsumowanie
Dane aktualne we wrześniu 2015

IKZE Pocztylion Plus w Pocztylion-Arka PTE – podsumowanie i opinia

Propozycja Pocztylion-Arka PTE nie wyróżnia się pozytywnie na tle innych IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym. Klient oszczędza w stosunkowo defensywnym funduszu polskich aktywów dłużnych i udziałowych.

Ponosi niemałą opłatę stałą za zarządzanie w wysokości 2,5% wartości aktywów rocznie (wliczoną w cenę jednostki, ale istotną dla rentowności inwestycji), a dodatkowo przez pierwsze kilka lat każda wpłata będzie obciążana opłatą od składki (malejącą wraz z rozmiarem aktywów na koncie oszczędzającego) . To sprawia, że od wyników funduszu z publicznych notowań należy odliczyć kolejne punkty procentowe (obliczyłem niedawno, jak to ważne, na przykładzie IKZE w Nordea PTE).

Wyniki DFE Pocztylion Plus od początku działalności są anemiczne. Wypadają blado na tle innych dobrowolnych funduszy emerytalnych o strategii aktywnej alokacji, a nawet na tle zwykłych funduszy stabilnego wzrostu z oferty polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (np. NN Stabilnego Wzrostu, które można nabywać z pomniejszoną opłatą za zarządzanie na rejestrze IKZE Plus, który polecam).

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego, a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?